Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2022-07

23-06-2022 17:25 (Bijgewerkt op 07-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 666 Weergaven

Mededelingen 

1. Volgende release verbeterde schermen en menu's

Waarom

In release 2022-08 gaan we een aantal schermen van HR Core en Payroll Business verbeteren:

 • In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden.
 • De groepering van gegevens is hier en daar niet meer logisch.
 • Om de gewijzigde wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens.

Daarnaast willen we de kwaliteit van loon- en pensioenaangiftes verbeteren door het toepassen van verbandscontroles op de ingevoerde gegevens.

Hoe

Je zult vanaf de augustus release nieuwe schermen tegenkomen voor:

 • Medewerkergegevens  - bijvoorbeeld personalia, adres, burgerlijke staat
 • Identiteit - BSN, identiteitsbewijs, UPI
 • Arbeidsrelatie  - in dienst, type medewerker, uit dienst
 • Berekening loonheffingen en premies
 • Loonaangiftegegevens

Deze schermen gebruik je ofwel afzonderlijk via het menu, of in een serie achter elkaar via een wizard op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker vastlegt via Aanmaken medewerker

Actie

Het werken met de nieuwe schermen zal intuïtiever en daardoor prettiger zijn, je hoeft je daar niet op voor te bereiden.

Houd eventueel rekening met de documentatie van administratieve processen in jouw organisatie: als die strak vastliggen, dan moeten binnenkort wellicht enkele details worden bijgewerkt.

Nieuw

2. Automatisch afleiden Soort medewerker

Waarom

Het bleek in de meeste gevallen mogelijk om de waarde voor Soort medewerker in het scherm Loonheffingen automatisch af te leiden op basis van andere gegevens. Dit maakt het in dienst nemen van een medewerker weer een stukje gemakkelijker.

Hoe

Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > velden Bedrijfsdagen en Dagen periode
Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > veld Soort medewerker t/m 2022-07

Als een medewerker uit dienst treedt gedurende de periode, is het voor het toepassen van de juiste tijdvaktabel voor de loonheffing van belang of de medewerker fulltime dagen of parttime dagen werkt.

Voor medewerkers die parttime dagen werken en die gedurende de periode in- of uit diensttreden, mag je altijd de volledige tijdvaktabel gebruiken. Voor medewerkers die fulltime dagen werken, gebruik je in dit geval de dagtabel. 

Hiervoor stond tot nu toe het veld Soort medewerker in het scherm Loonheffingen. Dit veld heeft 4 validatiewaarden, die je handmatig moest opgeven:

 • Fulltime uren, fulltime dagen
 • Fulltime uren, parttime dagen
 • Partime uren, fulltime dagen
 • Partime uren, partime dagen

Automatisch bepalen fiscale fulltime of parttime medewerker vanaf 2022-08

Vanaf 01-08-2022 wordt voor de meeste medewerkers automatisch bepaald of het gaat om een fiscale fulltime of fiscale parttime medewerker. Dit werkt als volgt:

 • Als er op contractniveau in het veld Dagen periode een aantal dagen is vastgelegd, dan vergelijkt het systeem deze dagen met het aantal Bedrijfsdagen. Als er geen bedrijfsdagen zijn ingevuld, dan kijkt het systeem naar de Dagen periode die op bedrijfsniveau zijn ingevuld.
 • Als het aantal dagen op contractniveau kleiner is dan het aantal op bedrijfsniveau, gaat het om een fiscale parttime medewerker. Als dit niet zo is, gaat het om een fiscale fulltime medewerker.


Nieuwe veld Soort medewerker loonheffing voor oproepkrachten

Voor oproepkrachten waarvoor je geen vaste dagen vastlegt, kan het systeem niet automatisch bepalen of er sprake is van een fiscale fulltimer of parttimer. Daarom hebben we voor deze groep het volgende gegevenselement/veld aangemaakt: 

 • Soort medewerker loonheffing met de validatiewaarden:
  • 5 dagen per week of meer (fiscale fulltimer)
  • Minder dan 5 dagen per week (fiscale parttimer) -  standaardwaarde

Je vindt dit gegevenselement of veld in de detailschermen van de volgende arbeidsvoorwaardenvarianten voor variabele beloning:

Variant Omschrijving
0002 Salaris variabel bruto
0003 Netto uurloon
0005 Salaris dagloon
0008 Salaris o.b.v. loonkosten variabel

Veld Soort medewerker verwijderd

Per 01-08-2022 is het oude veld Soort medewerker van het scherm Loonheffingen verwijderd en wordt dit niet meer gebruikt in de rekenregels.

Actie

 • Als een medewerker bij indiensttreding één van bovenstaande vier arbeidsvoorwaarden heeft, controleer dan in het arbeidsvoorwaardescherm het veld Soort medewerker Loonheffing 
 • Alleen als de medewerker ondanks het variabele karakter van de arbeidsvoorwaarden toch vijf dagen per week werkt, wijzig dan de waarde van het veld in 5 dagen per week of meer (fiscale fulltimer).
 • In alle andere gevallen hoef je niets meer in te vullen.

3. Betaald ouderschapsverlof

Waarom

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Hieronder de belangrijkste punten:  

 • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
 • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
 • Ouders moeten het verlof opnemen:
  binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of
  binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is
 • Bij geboorte van een meerling heeft de ouder voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.
 • Niet opgenomen betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
 • De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de medewerker. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon. 
 • In de CAO of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen dat de uitkering door de werkgever wordt aangevuld.  

Vanwege deze nieuwe regeling, is in Payroll Business mogelijk om per 2 augustus 2022  betaald ouderschapsverlof vast te leggen en daarbij rekening te houden met de uitkering van maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof door het UWV.

Hoe

De velden en andere elementen die je nu al gebruikt voor ouderschapsverlof hebben allemaal de toevoeging onbetaald gekregen. 

Omdat je in de CAO of arbeidsovereenkomst positief mag afwijken van de wettelijke regeling, hebben we twee soorten betaald ouderschapsverlof toegevoegd, namelijk

 • Betaald ouderschapsverlof 1 en
 • Betaald ouderschapsverlof 2.

Als je de wettelijke regeling volgt en niet positief afwijkt, gebruik je alleen Betaald ouderschapsverlof 1 en is Betaald ouderschapsverlof 2 niet van toepassing. 

Wil je bijvoorbeeld de eerste 5 weken van het betaald ouderschapsverlof 100% van het loon doorbetalen en de laatste 4 weken de wettelijke regeling volgen, dan kan je gebruik maken van Betaald ouderschapsverlof 1 voor de 100% doorbetaling en Betaald ouderschapsverlof 2 voor de wettelijke regeling.

Nieuwe looncomponentenregelingen Betaald ouderschapsverlof

Instellingen > Berekening > Looncomponentenregeling     

Voor Betaald ouderschapsverlof zijn de volgende looncomponentenregelingen toegevoegd: 

 • Betaald ouderschapsverlof 1
 • Betaald ouderschapsverlof 2

Via deze regelingen kan je de looncomponenten vastleggen die voor betaald ouderschapsverlof  van toepassing zijn.

Let op : omdat betaald ouderschapsverlof ingaat per 2-8-2022, mag de ingangsdatum die je hier gebruikt niet vóór deze datum liggen. 

Gegevens vastleggen voor betaald ouderschapsverlof 

Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)

Vanaf 1 augustus 2022 kun je op Bedrijfs/CAO-niveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor betaald ouderschapsverlof vastleggen:

Veld Toelichting

Betaald ouderschapsverlof 1 max dagloon toepassen

Kies Ja  als je wilt dat de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon. 

Kies Nee  als je wilt dat de doorbetaling niet wordt beperkt tot het maximum dagloon.

Betaald ouderschapsverlof 2 max dagloon toepassen

Kies Ja als je wilt dat de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon.

Kies Nee als je wilt dat de doorbetaling niet wordt  beperkt tot het maximum dagloon

Doorbetalingspercentage betaald ouderschapsverlof 1 Geef het percentage op.
Doorbetalingspercentage betaald ouderschapsverlof 2 Geef het percentage op.
Betaald ouderschapsverlof 1, invoer via Keuze tussen HR Core of Handmatig
Betaald ouderschapsverlof 2, invoer via Keuze tussen HR Core of Handmatig

 

Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) - t/m 2022-07
Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) 

Vanaf 1 augustus 2022 kun je op medewerkerniveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor betaald ouderschapsverlof vastleggen:

Betaald ouderschapsverlof 1

Veld Toelichting

Betaald ouderschapsverlof 1 percentage periode

Geef hier het percentage betaald ouderschapsverlof 1 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken.

Let op
Als je hier een percentage invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast.

Betaald ouderschapsverlof 1 uren periode

Geef hier het aantal uren betaald ouderschapsverlof 1 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken.

Let op
Als je hier een aantal uren invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast.

Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast

Geef hier een percentage op als je eenmalig een percentage wilt opgeven dat voor de gehele periode voor het betaald ouderschapsverlof 1 geldt.

Let op
Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om dit percentage vast te leggen niet vóór deze datum liggen.
Je moet zelf het percentage weer op 0 zetten vanaf het moment waarop geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen. 

Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast

Geef hier het aantal uren op dat voor de gehele periode van het betaald ouderschapsverlof 1 geldt. U hoeft dit aantal dus maar één keer op te geven.

Let op
Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om deze uren vast te leggen niet vóór deze datum liggen.
Je moet zelf het aantal uren weer op 0 zetten vanaf het moment waarop er geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen. 

Betaald ouderschapsverlof 1 uren berekend

Als je een percentage hebt opgegeven en in het bedrijfsscherm hebt aangegeven dat je uren wilt afleiden, dan zie je hier na een salarisverwerking het aantal uren voor de periode.

Ook als je ervoor hebt gekozen om de uren vast te leggen in HR Core Business, zie je de daar opgegeven uren na een salarisverwerking terug in dit veld.

Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 1 Hier zie je het doorbetalingspercentage voor betaald ouderschapsverlof 1.

 

Betaald ouderschapsverlof 2

Veld Toelichting

Betaald ouderschapsverlof 2 percentage periode

Geef hier het percentage betaald ouderschapsverlof 2 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken.

Let op
Als je hier een percentage invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast.

Betaald ouderschapsverlof 2 uren periode

Geef hier het aantal uren betaald ouderschapsverlof 2 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken.

Let op
Als je hier een aantal uren invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast .

Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast

Geef hier een percentage op als je eenmalig een percentage wilt opgeven dat voor de gehele periode voor het betaald ouderschapsverlof 2 geldt.

Let op
Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om dit percentage vast te leggen niet vóór deze datum liggen.
Je moet zelf het percentage weer op 0 zetten vanaf het moment waarop geen betaald ouderschapsverlof 2 meer wordt opgenomen. 

Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast

Geef hier het aantal uren op dat voor de gehele periode van het betaald ouderschapsverlof 2 geldt. U hoeft dit aantal dus maar één keer op te geven.

Let op
Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om deze uren vast te leggen niet vóór deze datum liggen.
Je moet zelf het aantal uren weer op 0 zetten vanaf het moment waarop er geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen. 

Betaald ouderschapsverlof 2 uren berekend

Als je een percentage hebt opgegeven en in het bedrijfsscherm hebt aangegeven dat je uren wilt afleiden, dan zie je hier na een salarisverwerking het aantal uren voor de periode.

Ook als je ervoor hebt gekozen om de uren vast te leggen in HR Core Business, zie je de daar opgegeven uren na een salarisverwerking terug in dit veld.

Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 2 Hier zie je het doorbetalingspercentage voor betaald ouderschapsverlof 2.

Naast bovenstaande mogelijkheden, is het ook mogelijk om het betaalde ouderschapsverlof in HR Core Business vast te leggen en de financiële afwikkeling daarvan te laten plaatsvinden in Payroll Business.   

Meer informatie

Meer informatie is binnenkort beschikbaar via de online help. 

Actie

Als een medewerker betaald ouderschapsverlof wil opnemen, kun je deze opname vastleggen via de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Zie de uitleg hierboven. 
 

Gewijzigd en verbeterd

4. Herberekenen periode voor vaststellen transitievergoeding bij wijzigen reden uit dienst 

Waarom 

Het veld Reden uitdienst bepaalt mede of er wel of geen transitievergoeding moet worden berekend en uitbetaald. Als de uitdiensttreding en reden uit dienst werden vastgelegd met ingang van de volgende afrekenperiode, zorgde de mutatie van de Reden uitdienst niet voor het herberekenen van de laatste periode dat de medewerker in dienst is, terwijl dit wel nodig is voor het correct berekenen van de transitievergoeding. Daarom hebben we er voor gezorgd dat vanaf 01-07-2022 het muteren van de Reden uitdienst er toe leidt om ook de laatste periode van in dienst opnieuw te berekenen.

Hoe 

Medewerker > Uitstroom > Uitdienst met Transitievergoeding

Als je bij Dienstverband indicatie de waarde Uit dienst invult en vervolgens het bij het veld Reden Uitdienst een reden selecteert, zorgt deze mutatie er vanaf 01-07-2022 altijd voor dat er een herberekening plaatsvindt van de voorafgaande periode.

Actie

Er is geen actie nodig

5. Verwerkingsverslag externe mutaties - voortaan conversieschema vermeld

Waarom

In het Verwerkingsverslag externe mutaties werd niet vermeld welk conversieschema was toegepast. Omdat het achteraf belangrijk kan zijn, om te controleren hoe de mutaties zijn verwerkt, hebben we het verwerkingsverslag hierop aangepast.

Hoe

Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand
Rapporten > Gedeelde rapporten

Als je een extern mutatiebestand verwerkt, zie je voortaan op het eerste tabblad van het Verwerkingsverslag de naam van het conversieschema, mits er een conversieschema is toegepast.

Actie

Er is geen actie nodig.

 

 

Medewerkers