Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-02

19-01-2023 15:32
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 454 Weergaven

Mededelingen

1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023 

In de januari release is al aangegeven dat we vanaf 2023 het verzenden van de loonaangiftebestanden onderdeel gaan maken van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Dit betekent dat we met alle teams druk bezig zijn om dit te realiseren en dat we naast deze nieuwe loonaangifte geen andere zaken oppakken, behalve belangrijke changes.  


Updates nieuwe loonaangifte
Via het bericht Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business houden we je op de hoogte van de gang van zaken over de nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit bericht, zodat je geen update mist.

Release sessies

In de release sessie van 10 januari hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe loonaangifte. In de Release sessie van februari, die plaatsvindt op 31 januari geven we een update van de laatste stand van zaken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de onderstaande link.

Aanmelden Release sessie

Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor de Release sessie van februari.

Opgeloste meldingen

2. Variabel pensioen niet in grondslag berekening 30%-regeling Excl extraterritoriale kosten (4111535)

Melding

Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaardevariant 30%-regeling Excl extrateritoriale kosten die zijn gekoppeld aan een variabel pensioen - berekend over het SV-loon - werd de bruto vermindering niet meegenomen in de berekening van de pensioenpremie. Hierdoor was de berekende premie te hoog. 

Oplossing

Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast. Bij het berekenen van de variabele pensioenpremies wordt vanaf 1 januari 2023 over de bruto inhouding geen pensioenpremie meer berekend.

Actie

Als je in 2022 een correctie bij een medewerker hebt vastgelegd, omdat de pensioenpremie verkeerd werd berekend, bijvoorbeeld door het opgeven van de premie, dan kan je die correctie per 1 januari 2023 beëindigen.

3. Bijtellingspercentage elektrische auto na 60 maanden (4186969)

Melding

De bijtelling voor elektrische auto's 60 maanden na de datum eerste toelating, was onjuist. Het bijtellingspercentage van 16% geldt alleen voor de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde in 2023. Daarboven moet het normale bijtellingspercentage van 22% worden toegepast. In plaats daarvan werd echter over de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 16% toegepast.

Oplossing

We hebben de referentietabel Fiscale bijtelling auto vd zaak hierop aangepast per 1-1-2023.

Actie

Er is geen actie nodig. Let op: het kan zijn dat na de de salarisverwerking een correctie over de eerdere periodes van 2023 is uitgevoerd.

4. Waarschuwing signaal 2337 ten onrechte in signaleringsverslag (4216370 )

Melding

Bij medewerkers die gedurende de periode in dienst komen, werd ten onrechte signaal 2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn  gegeven, terwijl voor die medewerker nog wel Aof-premie berekend moet worden.

Oplossing

We hebben het signaal aangepast zodat het voor deze medewerkers niet meer wordt gegeven.

Actie

Er is geen actie nodig.

Medewerkers