Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-04

23-03-2023 16:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 354 Weergaven

Nieuw

1. Collectief verzenden aangiftes

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf 02-03-2023

Waarom 

Voorheen was het in de nieuwe loonaangiftemodule alleen mogelijk om de aangiftes voor iedere onderneming afzonderlijk in te sturen; ook het bekijken van de terugkoppeling kon alleen per onderneming. Omdat dit voor klanten met meerdere ondernemingen tijdrovend is, kun je nu alle statussen per periode bekijken via de nieuwe functie Collectief verzenden aangiftes. Ook is het mogelijk om na het zenden in een oogopslag de response van de Belastingdienst te bekijken.

Hoe 

Gebruikersgroep Loonaangifte > Beheer > Collectief verzenden aangiftes

Via het scherm Collectief verzenden aangiftes kun je alle aangiftes van de ondernemingen binnen jouw organisatie bekijken en verzenden. 

Bovenin het scherm kies je het aangiftetijdvak waarvoor je de aangiftes collectief wilt gaan verzenden of bekijken.
Je ziet nu een lijst met de aangiftes van alle ondernemingen voor dit aangiftetijdvak en de status ervan. 
De ondernemingen met de status Klaar voor verzending Loonaangifte_klaar voor verzending.png , kun je aanvinken.

202304_Collectief_verzenden_aangiftes.png

 

In de kolom Bijzonderheden zie je of het om een Bijzondere aangifte gaat:

 • Nihil aangifte (geen werknemers)
 • Nul aangifte (kwartaalverloners)

Actie

Er is geen specifieke actie nodig. Je kunt deze functie gebruiken om aangiftes in te sturen en te bekijken. Dit kan je ook altijd nog op de oude manier doen via Beheer > Aangifte.

2. Loonaangifte - Signaleringen op basis van expiratiedatum

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf 02-03-2023

Waarom

Als je de loonaangifte niet op tijd instuurt, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Daarom is het handig een signalering te ontvangen als de inzenddatum van een aangifte bijna is verstreken. Dit kun je nu zelf instellen, zodat je een x aantal dagen voor het verstrijken van de uiterste aangiftedatum een signaal in de vorm van een e-mail ontvangt.

Hoe

Gebruikersgroep Loonaangifte > Instellingen >  Aangifte stuurgegevens

In het scherm Aangifte stuurgegevens kun je via de volgende velden vastleggen dat je een aantal dagen voor het verstrijken van de uiterste inzenddatum van een aangifte een signalering wilt ontvangen.

 • Signalering uiterste aangiftedatum
  Zet dit veld op Ja als je een e-mail wilt ontvangen als de deadline voor het insturen van een aangifte dreigt. Deze gaat uit van de laatste dag van de volgende maand, zoals de Belastingdienst voorschrijft.
 • Aantal dagen voor expiratie
  In dit veld geef je aan hoeveel dagen voor de uiterste aangiftedatum je deze e-mail wilt ontvangen.
 • E-mail signaleringen
  Hier leg je het e-mailadres vast waarop je signaleringen wilt ontvangen. Dit kunnen meerdere mailadressen zijn.

Actie

Als je voor een onderneming een signalering wilt ontvangen op basis van de expiratiedatum voor het inzenden van een loonaangifte, vul dan de hierboven genoemde velden in. 

3. Loonaangifte - Signaleringen op basis van afkeuring Belastingdienst

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf 02-03-2023

Waarom

Het is vaak gewenst om een signalering te ontvangen als de Belastingdienst het ingezonden aangiftebestand heeft afgekeurd. Hierdoor kun je direct actie ondernemen op basis van de foutmeldingen, zodat je vervolgens voor het verstrijken van de uiterste inzenddatum alsnog een correcte aangifte kunt inzenden.

Hoe

Gebruikersgroep Loonaangifte > Instellingen >  Aangifte stuurgegevens
 • Signalering afkeuring aangifte
  Zet dit veld op Ja, als je een signalering wilt ontvangen als de Belastingdienst een aangifte heeft afgekeurd. Je krijgt dan meteen een e-mail, zodra wij het afkeuringsbericht van de Belastingdienst ontvangen.

 • E-mail signaleringen
  Hierin leg je het e-mailadres vast waarop je signaleringen wilt ontvangen. Dit kunnen meerdere mailadressen zijn.

Actie

Als je voor een onderneming een signalering wilt ontvangen als een loonaangifte is afgekeurd, vul dan de hierboven genoemde velden in.

Gewijzigd en verbeterd

4. Vooraankondiging - Standaardwaarde WW herzien aanzetten bij uitdienst binnen twee maanden aangepast

Waarom

Het veld WW herzien binnen twee maanden uitdienst had geen standaard waarde. Op verzoek van veel klanten krijgt dit veld voortaan op het niveau Nederland de standaard waarde Ja.

Let op: deze wijziging gaat in vanaf release 2023-05 met ingangsdatum 01-01-2023.

Hoe

Instellingen > berekening > Gegevens UWV

Vanaf de mei release is in het veld WW herzien binnen twee maanden uitdienst standaard Ja ingevuld.

Actie

Als het veld in jouw organisatie niet op Ja mag staan, zet het veld dan op Nee met ingangsdatum 01-01-2023.

5. Loonheffingennummer niet meer op jaaropgave en rapport Afrekenresultaten D/C

Waarom

Vanaf deze release wordt het loonheffingennummer wordt niet meer getoond:

 • op de jaaropgave van 2023
 • bij de parameters van het rapport Afrekenresultaten D/C 

De reden hiervan is dat het Loonheffingennummer leeg is, sinds het loonheffingennummer is verplaatst naar het niveau onderneming in de nieuwe loonaangifte.

Hoe

Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden jaaropgaven

Omdat dat het loonheffingennummer voor de jaaropgave geen verplicht veld is, hebben we besloten om dit niet meer op de jaaropgave te vermelden. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen

6. Payrollelementen 30%-regeling (29814899)

Melding

De bruto inhouding van de 30%-regeling werd niet meer weggeschreven naar payrollelementen. 

Oplossing

Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > 30% regeling - variant Excl. extraterritorialekosten

Dit is opgelost. Voor de arbeidsvoorwaardenvariant 30%-regeling - Excl. extraterritorialekosten worden de volgende payrollelementen weer berekend:

 • 30% reg. bruto inhouding (periode)
 • 30% reg. bruto inhouding (cumulatief) van 01-01-2023

Geldigheid aangepast: ook hebben we van een aantal cumulatieve payrollelementen van de 30%-regeling de geldigheid veranderd van vast naar jaar. Hierdoor wordt de waarde nu per jaar bijgehouden.

Actie

Om de payrollelementen te laten berekenen, moet er een herberekening vanaf 01-01-2023 plaatsvinden.

7. Signaal 2328 voor AOW-gerechtigde werknemers 

Melding

Voor medewerkers die AOW-gerechtigd zijn wordt geen Whk-premie berekend, maar in de Loonaangifte werd wel een aanwas in het cumulatieve premieloon Whk doorgegeven. Hierdoor krijg je een melding van de Belastingdienst.

Oplossing

We hebben dit met ingang van release 2023-04 opgelost. 

Let op: de april release wordt opgeleverd op zaterdag 1 april 2023. Denk eraan dat je voor aangiftes die zijn aangemaakt voordat deze release is geïmplementeerd, nog een melding van de Belastingdienst kunt krijgen; deze kan je dan negeren.

Actie

Er is geen actie nodig.  

 

Medewerkers