Mijn Communities
Help

HR Core Business 2020-03 NL

21-02-2020 17:37 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 435 Weergaven

Mededelingen 

Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom

Waarom 

Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom.

Hoe

Medewerker > Instroom / Uitstroom

De naam van de menu-ingang is aangepast 

Uw actie 

Er is geen actie nodig. 

Opgeloste meldingen 

Onjuiste weergave verlof - Verlof over jaargrens werd in oude jaar geboekt (change 1888123)

Melding 

Terwijl het Verlofjaar 2019 nog actief was, zijn er opnames voor 2020 gedaan. Deze opnames kwamen in de kolom Verrekend van 2019 te staan. Bij het aanmaken van het nieuwe jaar, werden deze opnames echter ook in het nieuwe jaar verwerkt en werden ook de overgehevelde uren met deze opnames werden verlaagd.

Pas na het herrekenen van het voorgaande jaar, zijn deze opnames correct verwerkt en kwamen ze in de kolom Verrekend van 2020 te staan. 

Oplossing 

Het moment van opname is bepalend voor het boeken van de opname van het verlof en op basis hiervan zal HR Core Business de geraakte verlofjaren opnieuw herberekenen.

  • Verlof dat u boekt voor 2020, terwijl het verlofjaar 2020 nog niet is aangemaakt, wordt voortaan afgeboekt, zodra het verlofsaldo van het verlofjaar 2020 beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer eerst afgeboekt van het saldo van 2019.
  • Verlof dat u in 2019 boekt, wordt afgeboekt van het verlofjaar 2019.
  • Verlof dat u in 2019 boekt, terwijl het verlofjaar 2020 al beschikbaar is, wordt afgeboekt van het saldo van het verlofjaar 2019. Het eventuele van 2019 naar 2020 overgehevelde saldo wordt verminderd met deze opname.

Let op dat bij verlofboekingen in voorgaande, inactieve jaren, alle voorgaande jaren automatisch worden herberekend. 

Uw actie

We adviseren u het verlofjaar 2020 te verwijderen door de actie Ongedaan maken huidig verlofjaar. Het huidige verlofjaar is daarna weer 2019. Hier kunt het verlof opnieuw berekenen door de actie Huidig verlofjaar corrigeren.  Na afronding van deze actie kunt u opnieuw verlofjaar 2020 creëren.   

Autorisatiegroep - nieuwe autorisatiegroep niet meteen zichtbaar (change 1418078)

Melding

Als u een nieuwe autorisatiegroep had aangemaakt, was deze niet meteen zichtbaar en was het niet mogelijk deze nieuw groep toe te wijzen. Dit kwam omdat HR Core Business altijd toetste of een autorisatiegroep op de eerste dag van de huidige periode beschikbaar was en deze dan pas in het scherm toonde.

Oplossing

De manier van toetsen is aangepast. HR Core Business kijkt nu over de gehele (huidige) periode welke autorisatiegroepen beschikbaar zijn en dus getoond moeten worden. 

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Probleem opslaan e-mailadressen met hoofdletters (change 1924212) 

Melding

Het opslaan van een e-mailadres waarin een hoofdletter voorkwam, lukte niet omdat het geen geldige invoer was. Dit kwam door een nieuwe controle op geldige e-mailadressen.

Oplossing

De controle is aangepast, zodat u e-mailadressen met hoofdletters gewoon kunt opslaan. 

Uw actie

Er is geen actie nodig. 

Publishing Date : 2/21/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen