Mijn Communities
Help

HR Core Business 2020-05 NL

24-04-2020 16:23 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 582 Weergaven

Nieuw 

Medewerker met datum in dienst in de toekomst in Self Service

Waarom 

Het is wenselijk dat gebruikers via Self Service mutaties kunnen invoeren voor medewerkers met een datum in dienst in de toekomst. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om medewerkers met een datum in dienst die in de toekomst ligt naar HR Core te sturen.  

Hoe

Instellingen > Gegevensuitwisseling > Stuurgegevens Self-service 

Aan het scherm Stuurgegevens Self-service is het veld Toekomstige medewerker verzenden toegevoegd. Kies je hier Ja, dan worden medewerkers met een datum in de toekomst meegenomen in de export.

De begindatum van de medewerkergegevens is dan de datum in dienst, waardoor mutaties pas ingaan vanaf de datum in dienst. Mutaties met een ingangsdatum die ligt vóór de datum in dienst, krijgen automatisch de datum in dienst als ingangsdatum. Een uitzondering hierop zijn mutaties voor ziekte en verlof. Als deze een eerdere ingangsdatum hebben, leidt dit tot uitval van de export uit Self Service naar HR Core. 

Uw actie 

Als het mogelijk moet zijn de gegevens van medewerkers met een datum in dienst in de toekomst te kunnen raadplegen of muteren in Self Service, zet dan het veld Toekomstige medewerker verzenden op Ja. Daarnaast moet je de functionaliteit Youforce gebruikers uitgebreid gebruiken, om toekomstige medewerkers ook naar het portaal te exporteren. Neem hiervoor contact op met de Service desk van  Visma | Raet, zodat zij deze koppeling met het portaal voor je kunnen inrichten.  

Verlofsoort Aanvullend Geboorteverlof (WIEG)

Waarom

Met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is er behoefte aan de nieuwe verlofsoort aanvullend geboorteverlof. Daarom kun je vanaf deze release bij het toekennen van een nieuwe verlofsoort aan de verlofregeling, met ingang van 1 juli 2020 ook kiezen voor de verlofsoort Aanvullend geboorteverlof.

Hoe

Instellingen > Verlof > Verlofregeling

In het scherm Verlofregeling is onder Verlofsoorten aan de lijst bij Verlofsoort de optie Aanvullend geboorteverlof (WIEG) als verlofsoort toegevoegd.

 • Klik in de verlofregeling bij Verlofsoorten rechts in het scherm op .
 • Kies bij Verlofsoort voor Aanvullend geboorteverlof (WIEG).

 • Verlof saldo vastleggen bij Extra individueel verlofrecht
  We adviseren je het verlofsaldo vast te leggen bij Extra individueel verlofrecht en niet binnen de verlofregeling onder Aanvullend geboorteverlof. Dit omdat het saldo afhangt van het gewenste aantal aansluitende weken dat een medewerker wil opnemen. Dat hoeft niet het maximum van 5 weken aansluitend te zijn. In release 2020-06 gaan we het automatisch aanmaken van het individueel verlofrecht voor Aanvullend geboorteverlof realiseren bij de registratie van het kind.
 • Geen geldigheidsduur invullen
  De geldigheidsduur dien je niet in te vullen. Er vindt geen controle plaats op de geldigheidsduur van 6 maanden na de geboortedatum van het kind.  

Aanvullend geboorteverlof koppelen aan Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)

Instellingen > Verlof > Verlof koppeling Payroll

Aanvullend geboorteverlof kun je koppelen aan de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) in Payroll Business. Je kan dit doen door in het veld Verlofsoort te kiezen voor Aanvullend geboorteverlof en deze vervolgens te koppelen aan de payroll via het veld Verlofuren verrekening payroll en de selectie Aanvullend geboorteverlof (HRE) te maken. 

Verlofrecht en expiratiedatum vastleggen

Medewerker > Verlof > Extra individueel verlofrecht

In het scherm Extra individueel verlofrecht kun je in het veld Verlofrecht het gewenste saldo van de medewerker vastleggen en bij Expiratiedatum de vervaldatum van 6 maanden na geboorte van het kind. 

Uw actie

Als je gebruik wil maken van Aanvullend geboorteverlof, leg dan de gegevens vast zoals hierboven beschreven. 

Gewijzigd en verbeterd 

Knoppen in scherm Verlofaanvraag weer beschikbaar

Waarom

Met de nieuwe indeling van het scherm Verlofaanvraag waren de terugknop en de exportknop niet meer beschikbaar. Klanten hebben inmiddels aangegeven dat hier wel behoefte aan is. 

Hoe

Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag

Als je een verlofaanvraag opent, zijn rechtsboven in het scherm de volgende knoppen beschikbaar:

Een stap terug

Uitgebreid zoeken
Historie
Toevoegen

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste melding

Verwijderen vast extra individueel verlofrecht (change 1901905)

Medewerker > Verlof > Extra individueel verlofrecht

Melding

Als er een extra individueel verlofrecht was vastgelegd waarbij in het veld Type recht was gekozen voor Vast, was het niet meer mogelijk dit recht te verwijderen. Dit kwam omdat de knop Verwijderen onderin het scherm niet toegankelijk was. 

Oplossing

Dit is opgelost, zodat je vanaf de mei release vast extra individueel verlofrecht weer kunt verwijderen.

Uw actie

Controleer zo nodig of er nog vast extra individueel verlofrecht is vastgelegd dat verwijderd moet worden. 

Publishing Date : 4/24/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen