Mijn Communities
Help

Release notes HR Core Business 2022-06 NL V2

19-05-2022 15:21 (Bijgewerkt op 23-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 514 Weergaven

In deze versie

Gewijzigd in versie 2

In deze versie hebben we het volgende onderwerp toegevoegd: Vertraging Youforce gebruikers uitgebreid (V3) is verholpen.

Nieuw 

Controle Persoonslaag uitgebreid

Waarom

Vanaf release 2022-06 kun je kiezen uit twee manieren om de Persoonslaag te controleren. Als je de persoonslaag aan hebt staan, kent deze een UPI toe aan medewerkers die op basis van het Burgerservicenummer als één persoon worden gekenmerkt. Dit is de enige unieke sleutel om te bepalen of een medewerker en een persoon hetzelfde zijn.

Voor klanten die geen Burgerservicenummer van een medewerker vastleggen, maar wel willen dat een medewerker bij herindiensttreding gekoppeld wordt aan een bestaande persoon, heeft deze manier van controleren niet het gewenste effect. Daarom hebben we de controle van de persoonslaag nu uitgebreid. 

Hoe

Instellingen > Gegevensuitwisseling > HR Koppelingen

De Persoonslaag activeer je in het scherm HR Koppelingen, zie de online help (zoeken op persoonslaag) en eerdere release notes voor meer informatie over het proces. 

Bij Koppeling selecteer je Persoonslaag (NL) en zag je voorheen alleen de optie Persoonslaag actief waarmee je de persoonslaag aanzet.
Hier is nu het veld Toekennen UPI toegevoegd, waarmee je kunt aangeven of dit moet plaatsvinden op basis van:

 • Burgerservicenummer
 • Burgerservicenummer, Geboortenaam en Geboortedatum

In het voorbeeld hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Voorbeeld

 • Via HR Self Service in HR Core wordt een (nieuwe) medewerker ingevoerd.
  Omdat de persoonslaag actief is, controleert het systeem eerst of er een persoon is met hetzelfde Burgerservicenummer als de ingevoerde medewerker.
  Als dat zo is, wordt de koppeling gemaakt met de juiste persoon, op Burgerservicenummer kunnen we namelijk altijd matchen.
  Als dit niet zo is, controleert het systeem of er voor de ingevoerde medewerker een koppeling gemaakt kan worden met een persoon op basis van voorletters+achternaam+geboortedatum

Als de voorletters+achternaam+geboortedatum exact kloppen en het Burgerservicenummer bij de persoon is leeg op dit moment/ingangsdatum ingevoerde medewerker, dan vindt de koppeling plaats ongeacht of er in het verleden een Burgerservicenummer bekend was. Deze werking wordt vanaf release 2022-07 iets aangepast zodat er vaker een koppeling kan plaatsvinden. 

Let op!
Deze controle is hoofdlettergevoelig. Dat houdt in dat de voorletters+achternaam+geboortedatum precies zo geschreven moeten worden als in het identiteitsbewijs. Als de schrijfwijze van deze gegevens niet hetzelfde is, kan er ook geen koppeling plaatsvinden. Dit kan negatieve gevolgen hebben, omdat een medewerker dan als nieuw wordt aangemerkt en ook zo wordt aangeleverd aan achterliggende systemen. 

Actie

 • Als jouw organisatie nu de Persoonslaag aan heeft staan en er zijn weinig medewerkers zonder Burgerservicenummer, dan hoef je niks te doen.
 • Als jouw organisatie veel uitzendkrachten en zelfstandige ondernemers aanneemt waarvoor het vastleggen van het Burgerservicenummer niet noodzakelijk is, adviseren we je om te kiezen voor de uitgebreide controle: Burgerservicenummer, Geboortenaam en Geboortedatum

Knop Definitie verwijderen toegevoegd aan scherm Standenregister

Waarom

Rapporten > Controle >Standenregister

Het scherm Standenregister had nog geen knop voor het verwijderen van een rapportdefinitie. Daarom hebben we met ingang release 2022-06 de knop Definitie verwijderen aan dit scherm toegevoegd. Na het verwijderen van de definitie. zie je bovenin het scherm de melding Definitie verwijderd

Actie

Er is geen actie nodig. 

Gewijzigde afzender e-mail Actieve signaleringen

Waarom

Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal

Als er in de instellingen van actieve signaleringen is vastgelegd dat er een e-mail wordt verstuurd, gebeurde dit nog met een oud Raet e-mailadres als afzender. 
Vanaf release 2022-06 worden deze e-mails verstuurd met als afzender No-Reply@visma.com.

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Gewijzigd en verbeterd

Verwerkingsverslag collectief verlof aangepast

Waarom 

Het Verwerkingsverslag collectief verlof toonde niet altijd alle redenen van uitval. Hierdoor werd soms niet opgemerkt dat voor een medewerker geen collectief verlof was verwerkt.

Vanaf release 2022-06 is dit aangepast en toont het verwerkingsverslag de medewerkers waarvoor er geen collectief verlof is verwerkt inclusief de reden waarom.

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste melding

Vertraging Youforce gebruikers uitgebreid (V3) is verholpen

Melding

De interface Youforce gebruikers uitgebreid ook wel bekend als de V3-koppeling levert vanuit HR Core Business specifieke data richting het YouForce Portaal. Op basis van deze informatie worden in principe elke twee uur gebruikersnamen/users (R-nummers) aangemaakt.

Vanwege de hoeveelheid data die deze V3-koppeling moet verwerken, onstond er soms een lange vertraging. Dit zorgde ook voor vertraging bij het aanleveren van de data aan het YouForce Portaal, wat verstorend kan zijn voor de achterliggende systemen.

Oplossing

We hebben met ingang van release 2022-06 een aanpassing doorgevoerd, waardoor de performance van de V3-koppeling aanzienlijk is verbeterd. Hierdoor zullen er geen grote vertragingen meer ontstaan.

Actie

Er is geen actie nodig.

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen