Mijn Communities
Help

Releases Youforce Proforma

Sorteren op:
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) is de premie Whk uitgezet, want Politie is eigenrisicodrager. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-05. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 08:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 336 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model ENB Energie Netwerkbedrijven (referentienummer 24D) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2441,28. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-04. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
28-03-2022 13:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 336 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 De salaristabel voor Gemeenten (salaristabelnummer 34), zoals toepasbaar via Proforma Premium (de Proforma Webservice), is gewijzigd. Er zijn nu nieuwe tabellen per 2021-12 en 2022-04. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-03. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
17-02-2022 10:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 367 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Onderwijs HBO (referentienummer 242) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2059,39. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-02. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 11:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 348 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2151,60. Aangepaste gegevens versie 2022 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 114.866. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 14.850; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 22.350, afdracht 0,9%, inhouding 0,27% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 13.343, afdracht 25,8%, inhouding 12,9% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 22.356; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,89%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht blijft 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,28%. De excedentregeling is niet opgenomen in Proforma. WAO/WIA basispremie nu Aof gedifferentieerd, Wko afzonderlijk getoond Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) betalen nu een lagere gedifferentieerde premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) dan middelgrote en grote werkgevers. Naast de gedifferentieerde basispremie Aof, vallende onder WAO/WIA, betaalt de werkgever de opslag voor de Wet kinderopvang (Wko). In Proforma Web zie je nu op tabblad Referentie, bij WAO/WIA, aan de rechterzijde in het detailscherm de hoge en de lage premie Aof, alsmede het percentage Wko. Daarbij kun je aangeven of het om een kleine of (middel)grote werkgever gaat; standaard gaan wij uit van een (middel)grote werkgever. Op het verslag zie je nu afzonderlijk de regels met 'Premie Aof' (met het hoge of lage percentage) en 'Opslag Wko'. In Proforma Advanced krijg je na de keuze van 'Werkgeverslast tonen' is Ja (vanaf versie 2022) te zien: 'Kleine werkgever Aof'. Standaard is dat Nee; wijzig dat naar Ja om de lage premie van kleine werkgevers toe te passen. Definitieve versie 2022 De definitieve versie 2022 is per 4 januari 2022 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (de Proforma Webservice) en Proforma Advanced (beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Versienummer Er is hier sprake van release 2022-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01. Wij ondersteunen nu 8 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 20:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 621 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Onderwijs Primair (referentienummer 240) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1963,80. Het percentage eindejaarsuitkering is gewijzigd in 6,5. Bij sector/model Onderwijs Voortgezet (referentienummer 241) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 8,33. Bij sector/model Rijk (referentienummer 245) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2206,56. Versienummer Er is hier sprake van release 2021-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.2). Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 18:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 411 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2022 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar, met: de concept loonheffingsberekening; het nieuwe bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 35.000, is nu ook opgenomen.  Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies per sector nemen we in een volgende release op. Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2088,96. Opname levensloop vervalt De levensloopregeling is per november 2021 definitief beëindigd. We hebben 'Opname levensloop' volledig uit Proforma versiejaar 2022 verwijderd. In Proforma Web was 'Opname levensloop' te vinden op tabblad Financieel.  De volgende invoercodes zijn uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 253 (Code opname levensloop) 256 (Code toepassen heffingskorting levensloopverlof) 257 (Aantal op te nemen gespaarde jaren levensloopverlof) 258 (Maximum levensloopverlofkorting per jaar) 259 (Totaal bedrag heffingskorting opname levensloop) De volgende uitvoercode is uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 17950 Levensloopverlofkorting Procentuele toelage levensloop wordt 'Toelage' De levensloopregeling is per november 2021 definitief beëindigd. De toelage levensloop (als bedrag of als percentage; oorspronkelijk bedoelt als tegemoetkoming voor het sparen via de levensloopregeling) zetten we nu voort als ‘(Procentuele) toelage’. In cao’s als die van Politie wordt dat namelijk nog steeds toegepast. Alleen de mogelijkheid voor inleg door de werknemer hebben we nu laten vervallen. De volgende invoercode is uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 218 (Bedrag inleg levensloop werknemer) De volgende uitvoercodes zijn uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 13750 (Inleg levensloop werknemer) 18920 (Plus levenslooprekening) Versienummer Er is hier sprake van release 2021-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.2). Publishing Date : 10/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 391 Weergaven
Uitgestelde release Proforma release 2021-09 verschijnt niet op 30 augustus, maar later Zoals gebruikelijk proberen we op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag op 21 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het in eerste instantie alleen versie 2022 van Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite en ook wel bekend als de Bruto/netto check); te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl. Proforma Web De eerste conceptversie 2022 van Proforma Web verschijnt pas met release 2021-11 van november; zodra er meer gegevens definitief zijn.  Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Nederlandse Universiteiten (referentienummer 24N) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2217,60. Bij sector/model Energie Grondstof Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2525,76. Conceptversie 2022 van Proforma Advanced        Het betreft de conceptversie 2022-1 (releasenummer 2022-1.00.1) waarin voorlopige rekenvoorschriften voor de loonheffing zijn opgenomen. De belangrijkste andere wijziging zal zijn het nieuwe bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's (op kenteken in 2022), met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000. Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en sociale verzekeringspremies nemen we in een volgende release op. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (nu met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.1). Met de conceptversie 2022 van Proforma Lite brengen we ook een conceptversie 2022 van Proforma Premium (de Proforma Webservice). Publishing Date : 9/22/2021
Volledig artikel weergeven
23-08-2021 15:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 532 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 In het algemeen is AWF laag gewijzigd in 0,34 procent en is AWF hoog gewijzigd in 5,34 procent; Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2129,52; Bij sector/model Onderwijs MBO (referentienummer 244) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1995,00;  Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2033,88.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-08. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 439 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Het bruto wettelijk minimumloon vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1701,00. De algemene minimum vakantietoeslag vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1632,95.  Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) is het percentage persoonlijk budget gewijzigd in 13,0. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-07. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 6/18/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 376 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Geestelijk Gezondheidszorg (referentienummer 231) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2310,72. Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) is het percentage persoonlijk budget gewijzigd in 12,5. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-06. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 20:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 369 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2002,50. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 7.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-05. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 21:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 412 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is de inhouding PFZW OP gewijzigd in 12,5%. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2500,80. Naamswijziging applicaties Proforma Proforma heeft meerdere verschijningsvormen; de naamgeving van vooral buiten Youforce gebruikte applicaties wijzigt: Proforma Web - gebruikt binnen Youforce voor de Professional - houdt deze naam. Proforma Lite - gebruikt binnen Youforce voor de medewerker / manager, maar nog veel meer daarbuiten - wordt 'Proforma Advanced'.  Proforma Webservice - dat de bruto-netto berekening voor in- en externe applicaties verzorgt - wordt 'Proforma Premium'. Proforma Mobile - ook wel bekend als m.raet.nl en de browser equivalent van de Visma | Raet Netto Apps - wordt 'Proforma Plug & Play'. Deze variant mag gratis, alleen op aanvraag, vanuit externe websites geïntegreerd worden. Zie ook https://www.vismaraet.nl/Proforma/ Proforma Advanced en Proforma Plug & Play zijn nu voorzien van de standaard Visma stijl.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-04. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01.
Volledig artikel weergeven
22-03-2021 15:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 448 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is gewijzigd: inhouding PFZW OP is nu 12%. Sector/model Defensie Militairen (referentienummer 247) is gewijzigd in het kader van ziektekostenverzekering SZVK:  werkgeversdeel zorgverzekering is nu 4,65%, werknemersdeel zorgverzekering is nu 2,75%, maximum grondslag zorgverzekering is nu € 39.444. In september hebben wij het PAWW-percentage gewijzigd in 0,5. Stichting PAWW heeft in december laten weten dat het percentage PAWW blijft staan op 0,4. Wij hebben de wijziging dan ook teruggedraaid naar 0,4%. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-02. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 1/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 15:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 405 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 112.189. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 14.550, afdracht 25,9%, inhouding 7,93%; individueel OP/NP is 25,9%; IVP afdracht is nu 3%. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 21.800, afdracht 1,1%, inhouding 0,33% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 13.111, afdracht 25%, inhouding 12,5% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 21.835; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 79.719, afdracht 27,59%, franchise blijft € 14.554, inhouding blijft 10,89%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 79.719, afdracht blijft 27,98%, franchise blijft € 14.554, inhouding blijft 10,28%. De excedentregeling is niet opgenomen in Proforma. Definitieve versie 2021 De definitieve versie 2021 is nu beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Webservice en Proforma Lite (de laatste is beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl (https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/) en is buiten Visma | Raet ook bekend als de bruto/netto check). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Wij ondersteunen nu 7 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015. Publishing Date : 12/22/2020
Volledig artikel weergeven
21-12-2020 15:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 478 Weergaven
Proforma Lite netto-bruto, dan tonen we geen verschil Onderaan het verslag uit Proforma Lite (bruto/netto check) tonen we het verschil in netto totaalresultaat van een berekening over 2021 in vergelijking met een berekening over 2020 (in bedrag en percentage). Het verschil tonen we alleen in 2020 bij een berekening over 2021. Bij een netto-bruto berekening krijg je de volgende melding te zien: 'Met dezelfde gegevens levert de berekening over 2021 netto hetzelfde op als over 2020'. Dat klopt op zich wel, omdat het netto resultaat niet wijzigt bij een netto-bruto berekening. Omdat dit toch voor verwarring zorgt, laten we bij een netto-bruto berekening het blok met verschillen niet meer zien. Versienummer Er is hier sprake van release 2020-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1 voor versiejaar 2020 (met het releasenummer 2020-1.03) en 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.00.3). Publishing Date : 11/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 16:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 369 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2021 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar, met: de concept loonheffingsberekening; het nieuwe bijtellingspercentage van 12% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000, is nu ook opgenomen.  Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies per sector nemen we in een volgende release op. 2e uitkeringspercentage bij eindejaarsuitkering (eju, change 2259248) Bij  de sector Gemeenten is de voormalige levenslooptoelage onderdeel van de pensioengrondslag. Het is nu mogelijk een percentage en een jaarminimum voor een tweede pro memorie uitkering vast te leggen. De afhandeling hiervan is gelijk aan dat eindejaarsuitkeringen (eju), maar geldt alleen voor de pensioengrondslag.  Bij de sector Gemeenten hebben wij het tweede percentage vastgelegd met de omschrijving 'Voormalige levenslooptoelage', bij andere sectoren / referentienummers is dat 'Diverse uitkeringen'.  Bij Gemeenten, referentienummer 243, geldt het percentage 1,5 en het jaarminimum € 400,00.  Deze aanpassing is uitgevoerd in versie 2020 en 2021. Disclaimer bij Proforma Lite / Bruto-netto check Aan alle verschijningsvormen van Proforma Lite is per oktober, onderaan de pagina, de volgende disclaimer toegevoegd. Deze disclaimer is niet van toepassing op Proforma Lite onder Youforce en zal daar dan ook niet worden getoond. Disclaimer: Deze berekening is uitsluitend bedoeld voor individuele berekeningen, bestemd voor eigen gebruik. Het gebruik van deze berekening voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij oneigenlijk gebruik behoudt Visma | Raet zich het recht voor de oplossing te blokkeren. Indien u van deze oplossing gebruik wenst te maken voor zakelijk gebruik, kunt u contact opnemen met Visma | Raet via rae-d-sales@visma.com. Versienummer Er is hier sprake van release 2020-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1 voor versiejaar 2020 (met het releasenummer 2020-1.03) en 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.00.2). Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
25-10-2020 16:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 410 Weergaven
Uitgestelde release  Proforma release 2020-09 verschijnt niet op 31 augustus, maar later.  Zoals gebruikelijk proberen we op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag al op 15 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het in eerste instantie alleen versie 2021 van Proforma Lite (ook bekend als de Bruto/netto check); te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl. Proforma Web De eerste conceptversie 2021 van Proforma Web verschijnt pas met release 2020-11 van november; zodra er meer gegevens definitief zijn. Wel verschijnt tegelijk met de Prinsjesdagversie van Proforma Lite een nieuwe versie van Proforma Web 2020, zie hierna. Aanpassing gegevens Bij sector/model Verpleeg Verzorging Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1934,78. Negatieve bijzondere beloning in Proforma Web 2020 Sinds 2019 kunt u in Proforma Web een tweede bedrag bijzondere beloning opgeven; dat mag in tegenstelling tot het eerste bedrag bijzondere beloning een negatieve waarde bevatten. Proforma rekende fout als per saldo een negatief bedrag bijzondere beloning werd toegepast; in dat geval werd er dubbele loonheffing ingehouden. Dit probleem is nu verholpen (change 2163565). Conceptversie 2021 van Proforma Lite        Het betreft de conceptversie 2021-1 (releasenummer 2021-1.00.1) waarin voorlopige rekenvoorschriften voor de loonheffing zijn opgenomen. De belangrijkste andere wijziging zal zijn het nieuwe bijtellingspercentage van 12% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000. Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en sociale verzekeringspremies nemen we in een volgende release op. Disclaimer bij Proforma Lite / Bruto-netto check Aan alle verschijningsvormen van Proforma Lite wordt, onderaan de pagina, de volgende disclaimer toegevoegd. Deze disclaimer is niet van toepassing op Proforma Lite onder Youforce en zal daar dan ook niet worden getoond. Disclaimer: Deze berekening is uitsluitend bedoeld voor individuele berekeningen, bestemd voor eigen gebruik. Het gebruik van deze berekening voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij oneigenlijk gebruik behoudt Visma | Raet zich het recht voor de oplossing te blokkeren. Indien u van deze oplossing gebruik wenst te maken voor zakelijk gebruik, kunt u contact opnemen met Visma | Raet via rae-d-sales@visma.com. Versienummer Er is hier sprake van release 2020-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1 voor versiejaar 2020 (nu met het releasenummer 2020-1.02) en 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.00.1). Met de conceptversie 2021 van Proforma Lite brengen we ook een conceptversie 2021 van de Proforma Webservice. Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-08-2020 18:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 382 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij sector/model Nederlandse Universiteiten (referentienummer 24N) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2048,88. Bij sector/model Onderwijs MBO (referentienummer 244) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1963,56. Bij sector/model Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2475,84. Bij sector/model Onderwijs UMC PFZW (referentienummer 23Y) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2162,16. Bij sector/model Onderwijs UMC ABP (referentienummer 24Z) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2162,16. Gebruikers van de Proforma Webservice kunnen gebruik maken van de salaristabellen: 13 (Rijk) 25 (Politie) 34 (Gemeenten) 9010 (Defensie Marine) 9020 (Defensie LLM) 9030 (Defensie Burger) Deze salaristabellen zijn geactualiseerd met de bedragen die per juli 2020 van toepassing zijn. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 7/27/2020
Volledig artikel weergeven
27-07-2020 20:24
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 344 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Het bruto wettelijk minimumloon vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1680,00. De algemene minimum vakantietoeslag vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1612,80.  Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2107,44 en is het percentage toelage levensloop vervallen. Bij sector/model Onderwijs hbo (referentienummer 242) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2019,01. Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2007,72. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2049,84. Bij sector/model Sociaal werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2099,16. Bij sector/model Woondiensten (referentienummer 25S) is de pensioenregeling gewijzigd in een grondslag zonder bedragen diversen belast (nu op basis van: Sal+vt+eju). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-07. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 6/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-06-2020 17:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 308 Weergaven
Labels