Mijn Communities
Help

Releases Youforce Proforma

Sorteren op:
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 2. Bij sector/model Onderwijs Voortgezet (referentienummer 241) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 8. Bij sector/model Verpleeg Verzorging Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2002,50 en is het bedrag minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2133,46. Bij sector/model ENB Energie Netwerkbedrijven (referentienummer 24D) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2346,24. Bij sector/model ENB Energie Productie/Levering (referentienummer 24E) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2279,04. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-06. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 5/26/2020
Volledig artikel weergeven
26-05-2020 16:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 331 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2450,88. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-05. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 4/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-04-2020 15:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 341 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij PFZW-regelingen werden voorheen percentages en minimum eindejaarsuitkeringen van voorgaand kalenderjaar toegepast. Met de invoering van UPA dient de grondslag van januari van het kalenderjaar te worden toegepast; in Proforma gebeurde dat nog niet. Bij de volgende referentienummers hebben we daarom de volgende percentages en/of minimum (vloer) eindejaarsuitkeringen aangepast: Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 8,33. Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 8,33 en is het bedrag minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2132,61. Bij sector/model Geestelijke Gezondheidszorg (referentienummer 231) is het bedrag minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2288,08. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-04. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 348 Weergaven
In deze versie... Aangepast in versie 2 De eerste vier opsompunten zijn verwijderd. Aangepaste gegevens versie 2020 Bij sector/model UWV (referentienummer 24U) is de OP-franchise gewijzigd in € 14.199. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-03. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 2/27/2020
Volledig artikel weergeven
25-02-2020 14:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 312 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: APPA OP-franchise € 14.200. Bij sector/model Bibliotheken (referentienummer 24B) is de OP-franchise gewijzigd in € 15.178. Bij sector/model Sociale werkvoorziening WSW (referentienummer 25W) is de OP-franchise gewijzigd in € 11.556. Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is het percentage PFZW inhouding OP gewijzigd in 11,3 en is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0. Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het percentage PFZW inhouding OP gewijzigd in 10,53 en is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0. Bij sector/model Woondiensten (referentienummer 25S) is voor de pensioenpremie gewijzigd: percentage inhouding is nu 8,44; het werkgeverspercentage is nu 18,56 en de franchise is nu € 15.178. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-02. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Publishing Date : 1/27/2020
Volledig artikel weergeven
27-01-2020 15:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 293 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: franchise OP € 12.770, franchise AP € 21.430. Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 78.438, afdracht 26,412%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 78.438. Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 2.148,24. Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 2.141,04. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 2.029,56. Bij sector/model Onderwijs PO (referentienummer 240) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 1.920,60. Bij sector/model Ambulancezorg PFZW (referentienummer 21P) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Ziekenhuizen (referentienummer 235) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Kunsteducatie (referentienummer 23V) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model VVT (referentienummer 232) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model GGZ (referentienummer 231) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Kraamzorg (referentienummer 233) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Definitieve versie 2020 De definitieve versie 2020 is nu beschikbaar voor Proforma Web en Proforma Lite (de laatste is beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en op raet.nl en is ook bekend als de bruto/netto check). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Wij ondersteunen nu 6 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015. Publishing Date : 12/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-12-2019 20:17
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 418 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Wet arbeidsmarkt in balans, versie 2020 De volgende wijzigingen als gevolg van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn in Proforma versie 2020 opgenomen.  WW Wgf (Wachtgeldfondsen) is vervallen. WW Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) is nu algemeen opgenomen en kent twee percentages, een laag tarief bij een vaste arbeidsovereenkomst (2,94%) en een hoog tarief bij een overeenkomst voor bepaalde tijd en een oproepovereenkomst (7,94%). Dit is stuurbaar met de Indicatie WW Awf laag/hoog tarief. Het lage tarief kan ook worden toegepast bij werknemers onder 21 jaar (met een maximum aantal uren verloning), bij BBL of een uitkeringssituatie. Bij overheidswerkgevers is geen WW Awf, maar Ufo (Uitvoeringsfonds voor de overheid), van toepassing. In Proforma Lite komt 'Indicatie tarief WW Awf' alleen in beeld als is gekozen voor 'Werkgeverslast tonen' is 'Ja'. Loonheffing / eindheffing  Ook de eindheffingspercentages en bedragen zijn voor 2020 aangepast. Voor zowel loon- als eindheffing gaat het om voorlopige rekenvoorschriften. De definitieve rekenvoorschriften nemen we op in de versie van 3 januari 2020. Gegevens Een aantal gegevens ontbreekt. Het betreft met name pensioenpremies die we op zullen nemen in de definitieve versie van 3 januari 2020. Het volgende is wel gewijzigd in versie 2020: PFZW: AP-premie is 0,5%; maximum jaargrondslag OP is € 110.111; percentages en/of vloer eindejaarsuitkering geactualiseerd. ABP: OP/NP-franchise is € 14.200; maximum jaargrondslag OP/NP is € 110.111; franchise AOP is € 21.400; AOP-premies stijgen en zijn per referentienummer opgenomen. De woonlandfactoren (verdragsbijdrage Zvw) zijn gewijzigd. Het maximum premieloon voor de sv-verzekeringen en Zvw-bijdrage is € 57.232; premie WAO/WIA is 7,27%; premie Whk is 1,28% (verhaal werknemer 0,64%). Bij ENB Grondstof Energie Omgeving is de levenslooptoelage verwijderd en een persoonlijk budget van in totaal 2,74% toegevoegd. Versienummer Er is hier sprake van release 2019-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1 voor versiejaar 2019 (met het releasenummer 2019-1.04) en 2020-1 voor versiejaar 2020 (met het releasenummer 2020-1.00.2). Publishing Date : 12/2/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:17
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 379 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Toe te passen AOW-leeftijd   Per augustus 2019 hebben we de nieuwe tabel voor de AOW-gerechtigde leeftijd toegepast in Proforma. Op verzoek van afnemers van de Proforma Webservice hebben we nu een keuzemogelijkheid ingebouwd (met invoercode 71), in Proforma Web te vinden op tabblad Algemeen (bij de afwijkende berekeningsdatum) en in Proforma Lite (alleen te zien indien voor een afwijkende berekeningsdatum in een volgende kalenderjaar is gekozen). Er kan worden gekozen voor 'Wijze bepalen AOW-leeftijd', met als mogelijke opties: actuele vastgestelde tabel (volgens de Staatscourant 5-7-2019 = t/m 2024 max 67 jaar), dit is de standaard werking, gelijk aan waarde 0 bij invoercode 71 in de Proforma Webservice; actuele tabel volgens levensverwachting (volgens de Staatscourant 5-7-2019 = t/m 2024 vastgesteld; aangevuld tot 2060), dit is waarde 1 bij invoercode 71; oude AOW-leeftijdstabel van vóór juli 2019 (t/m 2024 max 67 jaar en 3 maand), dit is waarde 2 bij invoercode 71. Conceptversie 2020 Proforma Web en Proforma Lite        Versie 2020 van Proforma Web is nu beschikbaar. Op Prinsjesdag werd versie 2020 van Proforma Lite beschikbaar gesteld (via Youforce voor de medewerker/manager en op raet.nl; Proforma Lite is ook bekend als de bruto/netto check). Het betreft de conceptversie 2020-1 (releasenummer 2020-1.00.1) waarin voorlopige rekenvoorschriften voor de loonheffing zijn opgenomen. Nieuw in versie 2020 het nieuwe bijtellingspercentage van 8% voor elektrische auto's (met 22% bijtelling vanaf € 45.000); de fiets van de zaak (met altijd 7% bijtelling), die in combinatie met de auto van de zaak mag worden toegepast, waarbij u de fiscale waarde en de eigen bijdrage op kunt geven; bij de woonlandindicaties, indien niet woonachtig in Nederland, de waarden België en Suriname / Aruba. Veel gegevens ontbreken nog; gewijzigde sociale verzekeringspremies (ww hoog en laag bijvoorbeeld) alsmede pensioenpremies nemen we in een volgende release op. Versienummer Er is hier sprake van release 2019-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1 voor versiejaar 2019 (met het releasenummer 2019-1.04) en 2020-1 voor versiejaar 2020 (met het releasenummer 2020-1.00.1). Publishing Date : 10/28/2019
Volledig artikel weergeven
28-10-2019 19:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 351 Weergaven
Proforma is als volgt gewijzigd AOW-gerechtigde leeftijd aangepast conform nieuwe regelgeving Op 2 juli ging ook de Eerste Kamer akkoord met het langzamer verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Proforma is hierop aangepast. Met name voor de Proforma Webservice, waarvan een aantal pensioenplanners gebruik maakt, is dit van belang. Met de berekeningsdatum (in Proforma Web te vinden op het tabblad Algemeen) is het mogelijk ver(der) in de toekomst te rekenen. In combinatie met de geboortedatum wordt de dan geldende AOW-gerechtigde leeftijd bepaald; onder andere van belang voor de loonheffing. Op het berekeningsverslag is te zien of men volgens de berekening AOW-gerechtigd is, aan de tekst Minimumloon AOW-er.  Proforma rekent met de tabel waarbij de AOW-gerechtigde leeftijd in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Tot en met 2024 staat de AOW-gerechtigde leeftijd vast; vanaf 2025 wordt die jaarlijks herzien, afhankelijk van de dan geldende levensverwachting. Jaar AOW-leeftijd  Geboren vanaf Geboren t/m t/m 2012 65 vóór 01- 01-1948 31-12-1947 2013 65+1 mnd 1-1-1948 30-11-1948 2014 65+2 mnd 1-12-1948 30-10-1949 2015 65+3 mnd 1-11-1949 30-9-1950 2016 65+6 mnd 1-10-1950 30-6-1951 2017 65+9 mnd 1-7-1951 31-3-1952 2018 66 1-4-1952 31-12-1952 2019 66+4 mnd 1-1-1953 31-8-1953 2020 66+4 mnd 1-9-1953 31-8-1954 2021 66+4 mnd 1-9-1954 31-8-1955 2022 66+7 mnd 1-9-1955 31-5-1956 2023 66+10 mnd 1-6-1956 28-2-1957 2024 67 1-3-1957 31-12-1957 2025 67 1-1-1958 31-12-1958 2026 67 1-1-1959 31-12-1959 2027 67 1-1-1960 31-12-1960 2028 67+3 mnd 1-1-1961 30-9-1961 2029 67+3 mnd 1-10-1961 30-9-1962 2030 67+3 mnd 1-10-1962 30-9-1963 2031 67+6 mnd 1-10-1963 30-6-1964 2032 67+6 mnd 1-7-1964 30-6-1965 2033 67+6 mnd 1-7-1965 30-6-1966 2034 67+9 mnd 1-7-1966 31-3-1967 2035 67+9 mnd 1-4-1967 31-3-1968 2036 67+9 mnd 1-4-1968 31-3-1969 2037 67+9 mnd 1-4-1969 31-3-1970 2038 68 1-4-1970 31-12-1970 2039 68 1-1-1971 31-12-1971 2040 68 1-1-1972 31-12-1972 2041 68+3 mnd 1-1-1973 30-9-1973 2042 68+3 mnd 1-10-1973 30-9-1974 2043 68+3 mnd 1-10-1974 30-9-1975 2044 68+6 mnd 1-10-1975 30-6-1976 2045 68+6 mnd 1-7-1976 30-6-1977 2046 68+6 mnd 1-7-1977 30-6-1978 2047 68+6 mnd 1-7-1978 30-6-1979 2048 68+9 mnd 1-7-1979 31-3-1980 2049 68+9 mnd 1-4-1980 31-3-1981 2050 68+9 mnd 1-4-1981 31-3-1982 2051 69 1-4-1982 31-12-1982 2052 69 1-1-1983 31-12-1983 2053 69 1-1-1984 31-12-1984 2054 69 1-1-1985 31-12-1985 2055 69+3 mnd 1-1-1986 30-9-1986 2056 69+3 mnd 1-10-1986 30-9-1987 2057 69+3 mnd 1-10-1987 30-9-1988 2058 69+3 mnd 1-10-1988 30-9-1989 2059 69+6 mnd 1-10-1989 30-6-1990 2060 69+6 mnd 1-7-1990 30-6-1991 Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, het releasenummer is gewijzigd in 2019-1.03. Publishing Date : 7/22/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens Het wettelijk minimumloon is per juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 en geldt nu vanaf 21 jaar (was 85%). Bij 20 jaar wordt nu automatisch 80% toegepast (was 70%), bij 19 jaar 60% (was 55%) en bij 18 jaar 50% (was 47,5%). De van het wettelijk minimumloon afgeleide minimum vakantietoeslag is verhoogd naar € 1570,20. Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum VT en minimum EJU verhoogd naar € 1954,92. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 1989,72. Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 2106,12.    Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-07. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, met het releasenummer 2019-1.02. Publishing Date : 6/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-06-2019 19:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 277 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de percentages van IP-aanvullingsplan aangepast: dekking 2 inhouding = 0,208; dekking 3 inhouding = 0,353; dekking 2 werkgeversbijdrage = 0,070;  dekking 2 werkgeversbijdrage = 0,118.    Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-06. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, met het releasenummer 2019-1.02. Publishing Date : 5/29/2019
Volledig artikel weergeven
29-05-2019 16:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 292 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 1970,04. Bij sector/model Verpleeg Verzorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 1934,78.    Bij sector/model Kraamzorg (referentienummer 233) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 1969,64.    Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-05. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, met het releasenummer 2019-1.02. Publishing Date : 4/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-04-2019 19:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 303 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving  (referentienummer 24F) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 2385,60. Bij sector/model Onderwijs HBO (referentienummer 242) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 1964,97.    Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-04. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, met het releasenummer 2019-1.02. Publishing Date : 3/26/2019
Volledig artikel weergeven
26-03-2019 21:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 195 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 2038,92. Bij sector/model Defensie burger en Militair (referentienummers 246 en 247) is het percentage IP-aanvullingsplan 2 gewijzigd in 0,304 en het percentage IP-aanvullingsplan 3 gewijzigd in 0,717.  Bij sector/model ENB Advies, ENB Productie/levering en ENB Grondstof Energie Omgeving, wordt de levenslooptoelage nu ook berekend over de vakantietoeslag.     Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-03. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, met het releasenummer 2019-1.02. Publishing Date : 2/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-02-2019 18:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 192 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens Bij sector/model Ambulancezorg PFZW (referentienummer 21P) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model GGZ (referentienummer 231) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Kraamzorg (referentienummer 233) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Nederlandse Universiteiten (referentienummer 24N) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 1989,24. Bij sector/model UMC (referentienummer 23Y en 24Z) is het bedrag minimum VT verhoogd naar € 2043,00 en is het bedrag minimum EJU verhoogd naar € 3086,60. Bij sector/model VVT (referentienummer 232) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Ziekenhuizen (referentienummer 235) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Kunsteducatie (referentienummer 23V) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Bij sector/model Sanquin (referentienummer 23B) is het inhoudingspercentage AP gewijzigd in 0,3. Regelingen TBF, iTBF en VEB-toelage toegevoegd Om technische redenen zijn drie regelingen die alleen binnen Proforma Lite (bruto/netto check) gebruikt konden worden, nu ook beschikbaar in Proforma Web versie 2019. Het gaat om TBF (Toelage Bezwarende Functie) en iTBF (Inhaaltoelage Bezwarende Functie) van Politie en de VEB-toelage (Vaste toelage voor Extra Beslaglegging) van Militairen.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-02. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, met het releasenummer 2019-1.02. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
31-01-2019 17:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 173 Weergaven
De release notes van Proforma van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 777 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Aangepaste gegevens versie 2019 Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: franchise OP € 12426, franchise AP € 20940, AP-premie 0,6%, maximum grondslag € 107593. Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: franchise € 14554, maximum grondslag € 74327, afdracht 25,02%, inhouding 10,89%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: franchise € 14554, maximum grondslag € 74327, afdracht 27,98%, inhouding 10,28%. Bij sector/model Ambulancezorg ABP (referentienummer 21R) is het percentage EJU gewijzigd in 6,75. Bij sector/model GGZ (referentienummer 231) is het percentage EJU gewijzigd in 8,33 en is het bedrag minimum EJU verhoogd naar € 2221,11. Bij sector/model Kraamzorg (referentienummer 233) is het percentage EJU gewijzigd in 6,2 en is het bedrag minimum EJU verhoogd naar € 1632,66. Bij sector/model UMC (referentienummer 23Y en 24Z) is het bedrag minimum EJU verhoogd naar € 3058,72. Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum EJU verhoogd naar € 1174,92. Bij sector/model VVT (referentienummer 232) is het bedrag minimum EJU verhoogd naar € 1830,44. Definitieve versie 2019 De definitieve versie 2019 is nu beschikbaar voor Proforma Web en Proforma Lite (de laatste is beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en op raet.nl en is ook bekend als de bruto/netto check). Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%. Bij 'Auto van de zaak' kunt u nu in Proforma Web en Proforma Lite kiezen voor het bijtellingspercentage '7 (na 60 mnd, 25% > 50000)'. Automatisch wordt dan bij duurdere auto's de bijtelling gesplitst naar de lage en de hoge bijtelling. Omdat enkele belastingverdragen zijn aangepast, zijn er vanaf 1 januari 2019 witte tabellen voor alle herleidingsregels. Ook bij de soort tabel voor herleidingsregels C, D, E en L kunt u nu in Proforma Web en Proforma Lite kiezen voor de witte, naast de groene tabel. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2019-1, met het releasenummer 2019-1.01. Zoals eerder aangekondigd kan niet meer worden gerekend met versie 2014. Publishing Date : 12/21/2018
Volledig artikel weergeven
21-12-2018 19:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 216 Weergaven
Labels