Mijn Communities
Help

Releases Youforce Proforma

Sorteren op:
Aangepaste gegevens versie 2024 Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) was de AOP-premie fout. De AOP-premie is nu gewijzigd in 0,18 procent inhouding en 0,6 procent afdracht. Tevens is het standaard aantal werkuren per jaar, voor de berekening van het minimumloon, gewijzigd in 1.886,40. Bij sector/model Energie Grondstoffen (referentienummer 24F) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.856,00.  Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt WGA-Hiaat nu standaard berekend (met de premie van Loyalis). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2024-05. Het actuele versienummer van Proforma is 2024-1. Het releasenummer blijft 2024-1.02.
Volledig artikel weergeven
24-04-2024 09:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 49 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2024 Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de IP-aanvullingsplan premies gewijzigd. Bij sector/model Gemeenten (referentienummer 243) hebben we de inhouding van Premie aanvulling WW verwijderd. Bij sector/model Gemeenten (referentienummer 243) hebben we bij IP-aanvullingsplan het percentage 0,736 (Loyalis) opgenomen. Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.463,96. Verbeteringen De berekening van het minimumloon is verbeterd. In Proforma hebben we van Payroll Gemal de daar bij cao's bekende werkuren per jaar overgenomen. Hierdoor kunnen we een in lijn met de payroll berekend minimumloon op het verslag laten zien. Onderaan bij de berekeningsgegevens zie je het gehanteerde aantal werkuren. Voor de standaard hanteren we 2096 werkuren per jaar, hetgeen neerkomt op een werkweek van 40 uur. Bij sector/model Politie in Proforma Advanced wordt, bij de berekening van onbetaald verlof in combinatie met LFU, alleen nog gerekend met het opgegeven salaris. Bij sector/model Gemeenten in Proforma Advanced wordt, bij de keuze voor WGA-Hiaat, gerekend met IP-aanvullingsplan en de 0,736 procent inhouding van Loyalis. Standaard rekent WGA-Hiaat in Proforma met salaris en diversen belast. Ook bij sector/model Ziekenhuizen rekenen we nu met de pensioengrondslag (voor aftrek van de OP-franchise), zoals eerder al gerealiseerd bij sector/model 'VVT (Verpleeg Verzorg Thuiszorg)'. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2024-04. Het actuele versienummer van Proforma is 2024-1. Het releasenummer hebben we verhoogd naar 2024-1.02.
Volledig artikel weergeven
28-03-2024 08:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 66 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2024 Bij sector/model Bibliotheken (referentienummer 24B) is gewijzigd: OP = franchise € 18.797; percentage inhouding 8,41 en percentage werkgever 12,29. Bij sector/model UWV (de cao, met referentienummer 24U) is gewijzigd: OP = franchise € 17.545; percentage inhouding 9,71 en percentage werkgever 12,99. Bij sector/model Defensie Burger, in Proforma Advanced, wordt de inkomenstoeslag vanaf versiejaar 2024 niet meer berekend, want is in het salaris opgenomen. Bij sector/model Defensie Militair is de regel 'VEB in pensioengrondslag' van het scherm in Proforma Advanced gehaald. De VEB-toelage wordt automatisch berekend; de grensbedragen zijn aangepast. Bij sector/model Defensie Militair is tevens gewijzigd: SZVK = maximum grondslag is € 3817 per maand; percentage inhouding 2,25 en percentage werkgever 3,75. Verbeteringen In Proforma Web en Advanced hebben we 'Whk premie berekenen' gewijzigd in 'Verhaalde premie WGA', het gaat immers om de op de werknemer verhaalde WGA-Premie (maximaal 50%), WGA is onderdeel van de Whk-premie (Werkhervattingskas). In Proforma Advanced kan nu ook bij de groene tabel worden uitgezet, voor zover dat standaard van toepassing is: Verhaalde premie WGA, Premie aanvulling WW en Premie WGA-Hiaat. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2024-02. Het actuele versienummer van Proforma is 2024-1, met het releasenummer 2024-1.01.
Volledig artikel weergeven
26-01-2024 14:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 92 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2024 Op het resultaatverslag laten we het minimumloon zien (gecorrigeerd naar parttime percentage en loontijdvak). We rekenen nu met het minimum uurloon van € 13,27 en gaan voor 2024 uit van 262 werkbare dagen. Onderaan het resultaatverslag zie je nu het aantal uren per week waarmee gerekend wordt, dat is afhankelijk van de gekozen sector. Bij de standaard (keuze Algemeen) rekenen we met 40 uur per week; bij veel sectoren is 36 of 40 uur van toepassing. Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 137.800. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 17.550; percentage afdracht = 27,0; percentage inhouding = 8,1. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 26.800; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende percentages per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 15.816; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende inhoudingspercentages per sector: meest 0,25). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 26.819; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 89.382; franchise € 17.545. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 89.382, franchise € 17.545.  Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.407,44. Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.502,24. Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.179,44;  minimum eindejaarsuitkering € 2.179,44. Bij sector/model Gemeenten (referentienummer 243) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 7,55. Bij sector/model Defensie Burger en Defensie Militair (met name gebruikt via Proforma Advanced) zijn meerdere constanten aangepast. Bij sector/model Sociale werkvoorziening en Aan de Slag (referentienummer 25W) is gewijzigd: franchise € 14.009.  Definitieve versie 2024 De definitieve versie 2024 is per 3 januari 2023 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (Proforma Webservice) en Proforma Advanced (beschikbaar in MijnYouforce en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Wij ondersteunen 8 volledige versiejaren van Proforma; versie 2016 is nu vervallen uit alle verschijningsvormen. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2024-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2024-1, met het releasenummer 2024-1.01.
Volledig artikel weergeven
29-12-2023 10:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 163 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2024 Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K1) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.415,60. Bij sector/model Onderwijs MBO (referentienummer 244) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.291,04. Bij sector/model Geestelijke Gezondheidszorg (referentienummer 231) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.627,52; minimum eindejaarsuitkering € 2.735,91 . Het maximum dagloon voor sociale verzekeringspremies en maximum bijdrageloon voor inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verhoogd naar € 71.628 per jaar. Het hoge percentage Aof is verhoogd naar 7,54. De aangepaste woonlandfactoren Wlz zijn opgenomen.   Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het verhoogde releasenummer 2023-1.02. Het releasenummer van de conceptversie 2024 blijft 2024-00.2.
Volledig artikel weergeven
29-11-2023 11:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 106 Weergaven
Aangepaste gegevens versies 2023 en 2024 Bij sector/model Geestelijke Gezondheidszorg (referentienummer 231) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.569,92 en minimum eindejaarsuitkering € 2.675,93. Bij sector/model UMC (referentienummers 23Y en 24Z) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.479,92 en minimum eindejaarsuitkering € 3.756,91. Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.316,41 en minimum eindejaarsuitkering € 2.454,43. We hebben verzuimd per juli het maximum dagloon voor sociale verzekeringspremies op te hogen. We hebben het nu alsnog verhoogd naar 69.052,77 per jaar (5.754,40 per maand). Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) hebben we bij het berekenen van de toelage (AO vergoeding) het meerekenen van vakantietoeslag uitgezet.   Omschrijving toegevoegd aan (procentuele) toelagen Bij enkele sectoren wordt automatisch een procentuele toelage berekend, in het verleden werd dat meestal toegepast als bijdrage in de levensloopregeling. Het is nu in Proforma Web mogelijk in plaats van Toelage een afwijkende omschrijving mee te geven aan de toelage. Wij gebruiken dit nu zelf, vanaf versiejaar 2023, om standaard bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) de tekst 'AO vergoeding' in te vullen en dat op het verslag uit de berekening te laten zien.   Private aanvulling WW nu Premie aanvulling WW In Proforma kennen we de PAWW-regeling (Private aanvulling WW). We zetten dat echter ook in voor andere premies voor aanvulling WW. Vandaar dat we, vanaf versiejaar 2023, de tekst hebben gewijzigd in 'Premie aanvulling WW', dat zie je ook terug in Proforma Advanced en op het verslag uit de berekening. Tevens kun je nu In Proforma Web bij 'Premie aanvulling WW' een afwijkende tekst invullen. Standaard rekent PAWW met salaris en diversen belast. Bij sector/model 'VVT (Verpleeg Verzorg Thuiszorg)' rekenen we met het loon voor de loonheffingen.   WGA-Hiaat toegevoegd Aan Proforma hebben we nu, vanaf versiejaar 2023, de premie voor WGA-Hiaat toegevoegd. Ook hier is het mogelijk in Proforma Web de standaard tekst 'Premie WGA-Hiaat' te wijzigen. Standaard rekent WGA-Hiaat in Proforma met salaris en diversen belast. Bij sector/model 'VVT (Verpleeg Verzorg Thuiszorg)' rekenen we met de pensioengrondslag (voor aftrek van de OP-franchise).   Sector/model 'Aan de Slag' toegevoegd We hebben sector/model 'Aan de Slag' toegevoegd aan alle verschijningsvormen van Proforma. Dit werkt overeenkomstig sector/model 'Sociale werkvoorziening (WSW)' met referentienummer 25W.   Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het verhoogde releasenummer 2023-1.02. Het releasenummer van de conceptversie 2024 hebben we verhoogd naar 2024-00.2.  
Volledig artikel weergeven
25-10-2023 11:21 (Bijgewerkt op 27-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 184 Weergaven
Conceptversie 2024 Zoals in de release notes van 2023-09 beschreven hebben we op Prinsjesdag (19 september) de conceptversie 2024 van Proforma beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot wat we eerder schreven hebben we op Prinsjesdag de conceptversie 2024 ook bij Proforma Web beschikbaar gesteld.   Aangepaste gegevens versie 2023 Op Prinsjesdag hebben we tevens de volgende data aangepast, in versies 2023 en 2024: Bij sector/model Geestelijke Gezondheidszorg (referentienummer 231) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.425,92. Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) passen we nu standaard een toelage van 0,3 procent toe (de AO vergoeding). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-10. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01. Het releasenummer van de conceptversie 2024 is 2024-00.1.
Volledig artikel weergeven
28-09-2023 13:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 128 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Er zijn dit keer geen wijzigingen. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01. Conceptversie 2024 Op dinsdag 19 september 2023 is het Prinsjesdag. Op deze dag worden de fiscale plannen voor 2024 gepresenteerd. Zoals gebruikelijk proberen we op of kort na Prinsjesdag een conceptversie van Proforma voor het volgende fiscale jaar uit te brengen. Voor de volgende varianten van Proforma zullen wij in concept versiejaar 2024 toevoegen: - Proforma Advanced beschikbaar binnen het Youforce-domein; - Proforma Advanced beschikbaar via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/; - Proforma Plug&Play beschikbaar via verschillende websites en tevens onderdeel van de Visma | Raet Netto App.  
Volledig artikel weergeven
30-08-2023 10:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 158 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model Sociaal werk (referentienummer 23W) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.348,28. Bij sector/model Onderwijs, MBO (referentienummer 244) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.224,32. Bij sector/model Onderwijs, HBO (referentienummer 242) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.320,77. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.  
Volledig artikel weergeven
21-07-2023 14:18
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 178 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Het bruto wettelijk minimumloon, vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1995,00. De algemene minimum vakantietoeslag, vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1915,20.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-07. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.
Volledig artikel weergeven
30-06-2023 10:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 181 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 In de diverse verschijningsvormen van Proforma kan nu worden gekozen voor sector/model Veiligheidsregio's, een afsplitsing van Gemeenten, Het modelnummer is 7, het referentienummer is 24V. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-06. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.  
Volledig artikel weergeven
30-06-2023 10:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 166 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.707,20. Bij sector/model Kraamzorg (referentienummer 233) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.125,18. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-05. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.    
Volledig artikel weergeven
26-04-2023 10:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.191,41. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-03. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.
Volledig artikel weergeven
27-02-2023 08:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 736 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 128.810. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 16.350; percentages afdracht = 27,9; percentage inhouding = 8,37. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 25.050; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende percentages per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 14.714; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende inhoudingspercentages per sector: meest 0,25). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 25.069; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202; franchise € 16.322. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202, franchise € 16.322.  Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,33. Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,83. Bij sector/model Defensie Burger en Defensie Militair zijn meerdere constanten aangepast. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.275,08. Bij sector/model UMC (referentienummera 23Y en 24Z) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.384,52. Bij sector/model UWV (referentienummer 24U) is gewijzigd: percentage inhouding 9,71; percentage werkgever 13,19; de franchise was op moment van schrijven nog niet bekend. Bij sector/model Woondiensten (referentienummer 25S) is gewijzigd: franchise € 17.488.  Toe te passen AOW-leeftijd   In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, in 2024 t/m 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Onlangs is aangekondigd dat per 2028 de AOW-leeftijd wordt opgehoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Deze aangepaste leeftijd gaat gelden voor personen geboren in de periode 1 januari 1961 tot en met 30 september 1961.  Proforma houdt bij de berekening van versie 2023 automatisch rekening met de nieuwe vastgestelde AOW-leeftijd (dus voor zover bekend tot en met 2028). Uiteraard dien je dan wel de geboortedatum en voor berekeningen in de toekomst een afwijkende berekeningsdatum in te voeren. Voor berekeningen met een berekeningsdatum in 2029 en verder hanteren we ook een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Op verzoek van afnemers van de Proforma Premium (Proforma webservice) hebben we bij release 2020 al een keuzemogelijkheid (invoercode 71) en afwijkingen daarop ingebouwd (invoercodes 72 en 73): In Proforma Web en in Proforma Advanced kan worden gekozen voor 'Wijze bepalen AOW-leeftijd', met als mogelijke opties: Actuele vastgestelde tabel (publicatie 9-11-2022 = t/m 2028 max 67 jaar en 3 maanden). Dit is de standaard werking, gelijk aan waarde 0 bij invoercode 71 in de Proforma Webservice; Actuele tabel volgens levensverwachting (volgens de Staatscourant 5-7-2019 = t/m 2028 overeenkomend met de vastgestelde tabel, maar aangevuld tot 2060), dit is waarde 1 bij invoercode 71; Oude AOW-leeftijdstabel van vóór juli 2019 (t/m 2024 max 67 jaar en 3 maand), dit is waarde 2 bij invoercode 71. Afnemers van de Proforma Webservice kunnen tevens per aanroep, voor het dan van toepassing zijnde berekeningsjaar, van deze methodiek afwijken met: Invoercode 72 = AOW-gerechtigde leeftijd in jaren; hiermee geef je afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in jaren op (minimaal 67). Invoercode 73 = AOW-gerechtigde leeftijd in maanden; hiermee geef je in aanvulling op invoercode 72 afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in maanden op (standaard, indien niet opgegeven is dat 0). Wil je ook voor 2028 een AOW-leeftijd van 67 jaar blijven hanteren, geef dan bij een aanroep van de Proforma Webservice bijvoorbeeld op: invoercode 651 met 15-09-2025, invoercode 72 met 67 en invoercode 73 met 0 (invoercode 73 mag je bij waarde 0 ook achterwege laten). Vakantiebonnen vervallen In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer verstrekt. Per 1 januari 2023 wordt de waardebepaling van vakantiebonnen dan ook uit de Wet op de loonbelasting gehaald.  Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 600, 604, 605 en uitvoercode 15600.  ABP IVP vervallen De regeling Inkoop voorwaardelijk pensioen (IVP, voorheen VPL) van pensioenfonds ABP is per 2023 vervallen en is dan ook verwijderd uit versie 2023. Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 430 t/m 432 en uitvoercodes 12700 en 14100.  Definitieve versie 2023 De definitieve versie 2023 is per 3 januari 2023 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (Proforma Webservice) en Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite, beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Wij ondersteunen 8 volledige versiejaren van Proforma; versie 2015 is nu vervallen uit alle verschijningsvormen. Versienummer gewijzigd Er is hier sprake van release 2023-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.
Volledig artikel weergeven
28-12-2022 14:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 926 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2023 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar. Ten tijde van deze release zijn de pensioenpremies voor 2023 echter nog niet bekend. Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt PAWW (aanvulling derde jaar WW) nu standaard toegepast, met het percentage 0,126. Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt PAWW (aanvulling derde jaar WW) nu standaard toegepast, met het percentage 0,126. Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2194,68. Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2136,72. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01; voor versiejaar 2023 is dat releasenummer 2023-1.00.2.  
Volledig artikel weergeven
22-11-2022 11:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 907 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Provinces (referentienummer 249) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2187,60. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2615,04. Conceptversie 2023 Zoals we in de release notes van september aankondigden, is op Prinsjesdag (20 september), een conceptversie van Proforma voor versiejaar 2023 verschenen. Tot op heden kwam er geen aanvullende data beschikbaar. Versiejaar 2023 blijft daarom beperkt tot Proforma Advanced, te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl alsmede Proforma Plug & Play, te zien op verschillende websites en in de Visma | Raet Netto App. Dit houdt overigens in dat, vanuit aangesloten applicaties, versiejaar 2023 ook via Proforma Premium (de Proforma Webservice) te benaderen is. Versiejaar 2023 komt met release 2022-12 in Proforma Web beschikbaar. Aangepaste gegevens versie 2023 Het wettelijk minimumloon is verhoogd met 10,15 procent, niet met 10 procent zoals het Ministerie van Financiën op Prinsjesdag aangaf. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 oktober het wettelijk minimumloon gepubliceerd, dat bedraagt in de eerste helft van 2023 € 1.934,40 per maand. Door de wijzing van het minimumloon is de minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1857,00. De Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) heeft de premie voor het derde WW-jaar voor 2023 vastgesteld op 0,15 procent.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01; voor versiejaar 2023 is dat releasenummer 2023-1.00.1.  
Volledig artikel weergeven
21-10-2022 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 289 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2302,80. Bij sector/model GGZ (referentienummer 231) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2368,32. Bij sector/model Onderwijs PO (referentienummer 240) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2057,04; het percentage toelage (voorheen voor levensloop) is nu 0. Conceptversie 2023 Zoals gebruikelijk proberen we op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag op 20 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het op Youforce in eerste instantie alleen versie 2023 van Proforma Advanced, te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl. Ook in Proforma Plug & Play, te zien op verschillende websites en tevens onderdeel van de Visma | Raet Netto App, verschijnt er een nieuw versiejaar. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
24-08-2022 11:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 371 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2249,88; Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2177,76; Bij sector/model Onderwijs MBO (referentienummer 244) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2078,76; Bij sector/model UMC (referentienummers 23Y en 24Z) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2249,52; Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) is gewijzigd bij IP-aanvullingsplan: inhoudingspercentage dekking 2 is gewijzigd in 0,219; inhoudingspercentage dekking 3 is gewijzigd in 0,366; werkgeversbijdrage dekking 2 is gewijzigd in 0,073; werkgeversbijdrage dekking 3 is gewijzigd in 0,122. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
20-07-2022 10:41 (Bijgewerkt op 20-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 316 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Het bruto wettelijk minimumloon, vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1756,20. De algemene minimum vakantietoeslag, vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1685,95.  Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2166,96. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-07. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 12:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 335 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Onderwijs HBO (referentienummer 242) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2141,70. In release 2022-05 is tevens opgenomen, maar nog niet gepubliceerd: Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2127,58. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2601,60. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 7,5. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-06. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01.
Volledig artikel weergeven
20-05-2022 09:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 367 Weergaven
Labels