Mijn Communities
Help

Releases Youforce Proforma

Sorteren op:
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 128.810. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 16.350; percentages afdracht = 27,9; percentage inhouding = 8,37. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 25.050; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende percentages per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 14.714; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (standaard percentages; er zijn wel afwijkende inhoudingspercentages per sector: meest 0,25). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 25.069; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202; franchise € 16.322. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 86.202, franchise € 16.322.  Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,33. Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is gewijzigd: percentage eindejaarsuitkering 8,83. Bij sector/model Defensie Burger en Defensie Militair zijn meerdere constanten aangepast. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.275,08. Bij sector/model UMC (referentienummera 23Y en 24Z) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.384,52. Bij sector/model UWV (referentienummer 24U) is gewijzigd: percentage inhouding 9,71; percentage werkgever 13,19; de franchise was op moment van schrijven nog niet bekend. Bij sector/model Woondiensten (referentienummer 25S) is gewijzigd: franchise € 17.488.  Toe te passen AOW-leeftijd   In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, in 2024 t/m 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Onlangs is aangekondigd dat per 2028 de AOW-leeftijd wordt opgehoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Deze aangepaste leeftijd gaat gelden voor personen geboren in de periode 1 januari 1961 tot en met 30 september 1961.  Proforma houdt bij de berekening van versie 2023 automatisch rekening met de nieuwe vastgestelde AOW-leeftijd (dus voor zover bekend tot en met 2028). Uiteraard dien je dan wel de geboortedatum en voor berekeningen in de toekomst een afwijkende berekeningsdatum in te voeren. Voor berekeningen met een berekeningsdatum in 2029 en verder hanteren we ook een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Op verzoek van afnemers van de Proforma Premium (Proforma webservice) hebben we bij release 2020 al een keuzemogelijkheid (invoercode 71) en afwijkingen daarop ingebouwd (invoercodes 72 en 73): In Proforma Web en in Proforma Advanced kan worden gekozen voor 'Wijze bepalen AOW-leeftijd', met als mogelijke opties: Actuele vastgestelde tabel (publicatie 9-11-2022 = t/m 2028 max 67 jaar en 3 maanden). Dit is de standaard werking, gelijk aan waarde 0 bij invoercode 71 in de Proforma Webservice; Actuele tabel volgens levensverwachting (volgens de Staatscourant 5-7-2019 = t/m 2028 overeenkomend met de vastgestelde tabel, maar aangevuld tot 2060), dit is waarde 1 bij invoercode 71; Oude AOW-leeftijdstabel van vóór juli 2019 (t/m 2024 max 67 jaar en 3 maand), dit is waarde 2 bij invoercode 71. Afnemers van de Proforma Webservice kunnen tevens per aanroep, voor het dan van toepassing zijnde berekeningsjaar, van deze methodiek afwijken met: Invoercode 72 = AOW-gerechtigde leeftijd in jaren; hiermee geef je afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in jaren op (minimaal 67). Invoercode 73 = AOW-gerechtigde leeftijd in maanden; hiermee geef je in aanvulling op invoercode 72 afwijkend de voor het berekeningsjaar geldende AOW-gerechtigde leeftijd in maanden op (standaard, indien niet opgegeven is dat 0). Wil je ook voor 2028 een AOW-leeftijd van 67 jaar blijven hanteren, geef dan bij een aanroep van de Proforma Webservice bijvoorbeeld op: invoercode 651 met 15-09-2025, invoercode 72 met 67 en invoercode 73 met 0 (invoercode 73 mag je bij waarde 0 ook achterwege laten). Vakantiebonnen vervallen In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer verstrekt. Per 1 januari 2023 wordt de waardebepaling van vakantiebonnen dan ook uit de Wet op de loonbelasting gehaald.  Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 600, 604, 605 en uitvoercode 15600.  ABP IVP vervallen De regeling Inkoop voorwaardelijk pensioen (IVP, voorheen VPL) van pensioenfonds ABP is per 2023 vervallen en is dan ook verwijderd uit versie 2023. Met versie 2023 vervallen de volgende codes uit de Proforma Webservice: invoercodes 430 t/m 432 en uitvoercodes 12700 en 14100.  Definitieve versie 2023 De definitieve versie 2023 is per 3 januari 2023 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (Proforma Webservice) en Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite, beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Wij ondersteunen 8 volledige versiejaren van Proforma; versie 2015 is nu vervallen uit alle verschijningsvormen. Versienummer gewijzigd Er is hier sprake van release 2023-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.
Volledig artikel weergeven
28-12-2022 14:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 926 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2023 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar. Ten tijde van deze release zijn de pensioenpremies voor 2023 echter nog niet bekend. Aangepaste gegevens versie 2022 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt PAWW (aanvulling derde jaar WW) nu standaard toegepast, met het percentage 0,126. Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) wordt PAWW (aanvulling derde jaar WW) nu standaard toegepast, met het percentage 0,126. Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2194,68. Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2136,72. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2022-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01; voor versiejaar 2023 is dat releasenummer 2023-1.00.2.  
Volledig artikel weergeven
22-11-2022 11:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 907 Weergaven
De release notes van Proforma van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 777 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2023 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is gewijzigd: minimum vakantietoeslag € 2.191,41. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2023-03. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2023-1, met het releasenummer 2023-1.01.
Volledig artikel weergeven
27-02-2023 08:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 736 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2151,60. Aangepaste gegevens versie 2022 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 114.866. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 14.850; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 22.350, afdracht 0,9%, inhouding 0,27% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 13.343, afdracht 25,8%, inhouding 12,9% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 22.356; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,89%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 81.010, afdracht blijft 27,98%, franchise € 14.802, inhouding blijft 10,28%. De excedentregeling is niet opgenomen in Proforma. WAO/WIA basispremie nu Aof gedifferentieerd, Wko afzonderlijk getoond Kleine werkgevers (tot 25 werknemers) betalen nu een lagere gedifferentieerde premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) dan middelgrote en grote werkgevers. Naast de gedifferentieerde basispremie Aof, vallende onder WAO/WIA, betaalt de werkgever de opslag voor de Wet kinderopvang (Wko). In Proforma Web zie je nu op tabblad Referentie, bij WAO/WIA, aan de rechterzijde in het detailscherm de hoge en de lage premie Aof, alsmede het percentage Wko. Daarbij kun je aangeven of het om een kleine of (middel)grote werkgever gaat; standaard gaan wij uit van een (middel)grote werkgever. Op het verslag zie je nu afzonderlijk de regels met 'Premie Aof' (met het hoge of lage percentage) en 'Opslag Wko'. In Proforma Advanced krijg je na de keuze van 'Werkgeverslast tonen' is Ja (vanaf versie 2022) te zien: 'Kleine werkgever Aof'. Standaard is dat Nee; wijzig dat naar Ja om de lage premie van kleine werkgevers toe te passen. Definitieve versie 2022 De definitieve versie 2022 is per 4 januari 2022 beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Premium (de Proforma Webservice) en Proforma Advanced (beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en via https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/). Versienummer Er is hier sprake van release 2022-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2022-1, met het releasenummer 2022-1.01. Wij ondersteunen nu 8 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015.
Volledig artikel weergeven
28-12-2021 20:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 621 Weergaven
Uitgestelde release Proforma release 2021-09 verschijnt niet op 30 augustus, maar later Zoals gebruikelijk proberen we op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag op 21 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het in eerste instantie alleen versie 2022 van Proforma Advanced (voorheen Proforma Lite en ook wel bekend als de Bruto/netto check); te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl. Proforma Web De eerste conceptversie 2022 van Proforma Web verschijnt pas met release 2021-11 van november; zodra er meer gegevens definitief zijn.  Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Nederlandse Universiteiten (referentienummer 24N) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2217,60. Bij sector/model Energie Grondstof Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2525,76. Conceptversie 2022 van Proforma Advanced        Het betreft de conceptversie 2022-1 (releasenummer 2022-1.00.1) waarin voorlopige rekenvoorschriften voor de loonheffing zijn opgenomen. De belangrijkste andere wijziging zal zijn het nieuwe bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's (op kenteken in 2022), met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000. Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en sociale verzekeringspremies nemen we in een volgende release op. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (nu met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.1). Met de conceptversie 2022 van Proforma Lite brengen we ook een conceptversie 2022 van Proforma Premium (de Proforma Webservice). Publishing Date : 9/22/2021
Volledig artikel weergeven
23-08-2021 15:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 532 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij alle pensioenfondsen is het  jaarmaximum pensioengevend inkomen gewijzigd: € 112.189. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: OP/NP = franchise € 14.550, afdracht 25,9%, inhouding 7,93%; individueel OP/NP is 25,9%; IVP afdracht is nu 3%. Bij pensioenfonds ABP is gewijzigd: AOP = franchise € 21.800, afdracht 1,1%, inhouding 0,33% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: OP = franchise € 13.111, afdracht 25%, inhouding 12,5% (standaard percentages; er zijn afwijkingen per sector). Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: AP = franchise € 21.835; percentages afdracht en inhouding wijzigen niet (opgenomen per sector: meest 0,5 respectievelijk 0,25 procent).  Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 79.719, afdracht 27,59%, franchise blijft € 14.554, inhouding blijft 10,89%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 79.719, afdracht blijft 27,98%, franchise blijft € 14.554, inhouding blijft 10,28%. De excedentregeling is niet opgenomen in Proforma. Definitieve versie 2021 De definitieve versie 2021 is nu beschikbaar voor Proforma Web, Proforma Webservice en Proforma Lite (de laatste is beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl (https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/) en is buiten Visma | Raet ook bekend als de bruto/netto check). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Wij ondersteunen nu 7 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015. Publishing Date : 12/22/2020
Volledig artikel weergeven
21-12-2020 15:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 478 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Sociaal Werk (referentienummer 23W) is de inhouding PFZW OP gewijzigd in 12,5%. Bij sector/model ENB Grondstof Energie Omgeving (referentienummer 24F) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2500,80. Naamswijziging applicaties Proforma Proforma heeft meerdere verschijningsvormen; de naamgeving van vooral buiten Youforce gebruikte applicaties wijzigt: Proforma Web - gebruikt binnen Youforce voor de Professional - houdt deze naam. Proforma Lite - gebruikt binnen Youforce voor de medewerker / manager, maar nog veel meer daarbuiten - wordt 'Proforma Advanced'.  Proforma Webservice - dat de bruto-netto berekening voor in- en externe applicaties verzorgt - wordt 'Proforma Premium'. Proforma Mobile - ook wel bekend als m.raet.nl en de browser equivalent van de Visma | Raet Netto Apps - wordt 'Proforma Plug & Play'. Deze variant mag gratis, alleen op aanvraag, vanuit externe websites geïntegreerd worden. Zie ook https://www.vismaraet.nl/Proforma/ Proforma Advanced en Proforma Plug & Play zijn nu voorzien van de standaard Visma stijl.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-04. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01.
Volledig artikel weergeven
22-03-2021 15:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 448 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2020 Bij pensioenfonds PFZW is gewijzigd: franchise OP € 12.770, franchise AP € 21.430. Bij pensioenfonds PME is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 78.438, afdracht 26,412%. Bij pensioenfonds PMT is gewijzigd: maximum jaargrondslag € 78.438. Bij sector/model Rijkspersoneel (referentienummer 245) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 2.148,24. Bij sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 2.141,04. Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 2.029,56. Bij sector/model Onderwijs PO (referentienummer 240) is het bedrag minimum VT gewijzigd in € 1.920,60. Bij sector/model Ambulancezorg PFZW (referentienummer 21P) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Ziekenhuizen (referentienummer 235) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Kunsteducatie (referentienummer 23V) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Gehandicaptenzorg (referentienummer 23G) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model VVT (referentienummer 232) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model GGZ (referentienummer 231) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Bij sector/model Kraamzorg (referentienummer 233) is het percentage PFZW inhouding AP gewijzigd in 0,25. Definitieve versie 2020 De definitieve versie 2020 is nu beschikbaar voor Proforma Web en Proforma Lite (de laatste is beschikbaar in Youforce voor de medewerker/manager en op raet.nl en is ook bekend als de bruto/netto check). Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2020-01. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2020-1, met het releasenummer 2020-1.01. Wij ondersteunen nu 6 volledige versiejaren; er kan nog steeds worden gerekend met versie 2015. Publishing Date : 12/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-12-2019 20:17
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 418 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 In het algemeen is AWF laag gewijzigd in 0,34 procent en is AWF hoog gewijzigd in 5,34 procent; Bij sector/model Kinderopvang (referentienummer 23K) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2129,52; Bij sector/model Onderwijs MBO (referentienummer 244) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1995,00;  Bij sector/model Politie (referentienummer 24A) zijn de bedragen minimum vakantietoeslag en minimum eindejaarsuitkering gewijzigd in € 2033,88.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-08. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 439 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Onderwijs Primair (referentienummer 240) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1963,80. Het percentage eindejaarsuitkering is gewijzigd in 6,5. Bij sector/model Onderwijs Voortgezet (referentienummer 241) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 8,33. Bij sector/model Rijk (referentienummer 245) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2206,56. Versienummer Er is hier sprake van release 2021-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.2). Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 18:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 411 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2021 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar, met: de concept loonheffingsberekening; het nieuwe bijtellingspercentage van 12% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000, is nu ook opgenomen.  Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies per sector nemen we in een volgende release op. 2e uitkeringspercentage bij eindejaarsuitkering (eju, change 2259248) Bij  de sector Gemeenten is de voormalige levenslooptoelage onderdeel van de pensioengrondslag. Het is nu mogelijk een percentage en een jaarminimum voor een tweede pro memorie uitkering vast te leggen. De afhandeling hiervan is gelijk aan dat eindejaarsuitkeringen (eju), maar geldt alleen voor de pensioengrondslag.  Bij de sector Gemeenten hebben wij het tweede percentage vastgelegd met de omschrijving 'Voormalige levenslooptoelage', bij andere sectoren / referentienummers is dat 'Diverse uitkeringen'.  Bij Gemeenten, referentienummer 243, geldt het percentage 1,5 en het jaarminimum € 400,00.  Deze aanpassing is uitgevoerd in versie 2020 en 2021. Disclaimer bij Proforma Lite / Bruto-netto check Aan alle verschijningsvormen van Proforma Lite is per oktober, onderaan de pagina, de volgende disclaimer toegevoegd. Deze disclaimer is niet van toepassing op Proforma Lite onder Youforce en zal daar dan ook niet worden getoond. Disclaimer: Deze berekening is uitsluitend bedoeld voor individuele berekeningen, bestemd voor eigen gebruik. Het gebruik van deze berekening voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij oneigenlijk gebruik behoudt Visma | Raet zich het recht voor de oplossing te blokkeren. Indien u van deze oplossing gebruik wenst te maken voor zakelijk gebruik, kunt u contact opnemen met Visma | Raet via rae-d-sales@visma.com. Versienummer Er is hier sprake van release 2020-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1 voor versiejaar 2020 (met het releasenummer 2020-1.03) en 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.00.2). Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
25-10-2020 16:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 410 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Verpleeg Verzorg Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2002,50. Bij sector/model Huisartsenzorg (referentienummer 21H) is het percentage eindejaarsuitkering gewijzigd in 7.  Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-05. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 21:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 412 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Sector/model Jeugdzorg (referentienummer 23J) is gewijzigd: inhouding PFZW OP is nu 12%. Sector/model Defensie Militairen (referentienummer 247) is gewijzigd in het kader van ziektekostenverzekering SZVK:  werkgeversdeel zorgverzekering is nu 4,65%, werknemersdeel zorgverzekering is nu 2,75%, maximum grondslag zorgverzekering is nu € 39.444. In september hebben wij het PAWW-percentage gewijzigd in 0,5. Stichting PAWW heeft in december laten weten dat het percentage PAWW blijft staan op 0,4. Wij hebben de wijziging dan ook teruggedraaid naar 0,4%. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-02. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 1/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 15:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 405 Weergaven
Proforma Web  De conceptversie 2022 is nu ook voor Proforma Web beschikbaar, met: de concept loonheffingsberekening; het nieuwe bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 35.000, is nu ook opgenomen.  Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies per sector nemen we in een volgende release op. Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Provincies (referentienummer 249) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2088,96. Opname levensloop vervalt De levensloopregeling is per november 2021 definitief beëindigd. We hebben 'Opname levensloop' volledig uit Proforma versiejaar 2022 verwijderd. In Proforma Web was 'Opname levensloop' te vinden op tabblad Financieel.  De volgende invoercodes zijn uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 253 (Code opname levensloop) 256 (Code toepassen heffingskorting levensloopverlof) 257 (Aantal op te nemen gespaarde jaren levensloopverlof) 258 (Maximum levensloopverlofkorting per jaar) 259 (Totaal bedrag heffingskorting opname levensloop) De volgende uitvoercode is uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 17950 Levensloopverlofkorting Procentuele toelage levensloop wordt 'Toelage' De levensloopregeling is per november 2021 definitief beëindigd. De toelage levensloop (als bedrag of als percentage; oorspronkelijk bedoelt als tegemoetkoming voor het sparen via de levensloopregeling) zetten we nu voort als ‘(Procentuele) toelage’. In cao’s als die van Politie wordt dat namelijk nog steeds toegepast. Alleen de mogelijkheid voor inleg door de werknemer hebben we nu laten vervallen. De volgende invoercode is uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 218 (Bedrag inleg levensloop werknemer) De volgende uitvoercodes zijn uit versiejaar 2022 van de Proforma Webservice (Proforma Premium) verwijderd: 13750 (Inleg levensloop werknemer) 18920 (Plus levenslooprekening) Versienummer Er is hier sprake van release 2021-11. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.01) en 2022-1 voor versiejaar 2022 (met het releasenummer 2022-1.00.2). Publishing Date : 10/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:20
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 391 Weergaven
Proforma is als volgt gewijzigd AOW-gerechtigde leeftijd aangepast conform nieuwe regelgeving Op 2 juli ging ook de Eerste Kamer akkoord met het langzamer verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Proforma is hierop aangepast. Met name voor de Proforma Webservice, waarvan een aantal pensioenplanners gebruik maakt, is dit van belang. Met de berekeningsdatum (in Proforma Web te vinden op het tabblad Algemeen) is het mogelijk ver(der) in de toekomst te rekenen. In combinatie met de geboortedatum wordt de dan geldende AOW-gerechtigde leeftijd bepaald; onder andere van belang voor de loonheffing. Op het berekeningsverslag is te zien of men volgens de berekening AOW-gerechtigd is, aan de tekst Minimumloon AOW-er.  Proforma rekent met de tabel waarbij de AOW-gerechtigde leeftijd in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Tot en met 2024 staat de AOW-gerechtigde leeftijd vast; vanaf 2025 wordt die jaarlijks herzien, afhankelijk van de dan geldende levensverwachting. Jaar AOW-leeftijd  Geboren vanaf Geboren t/m t/m 2012 65 vóór 01- 01-1948 31-12-1947 2013 65+1 mnd 1-1-1948 30-11-1948 2014 65+2 mnd 1-12-1948 30-10-1949 2015 65+3 mnd 1-11-1949 30-9-1950 2016 65+6 mnd 1-10-1950 30-6-1951 2017 65+9 mnd 1-7-1951 31-3-1952 2018 66 1-4-1952 31-12-1952 2019 66+4 mnd 1-1-1953 31-8-1953 2020 66+4 mnd 1-9-1953 31-8-1954 2021 66+4 mnd 1-9-1954 31-8-1955 2022 66+7 mnd 1-9-1955 31-5-1956 2023 66+10 mnd 1-6-1956 28-2-1957 2024 67 1-3-1957 31-12-1957 2025 67 1-1-1958 31-12-1958 2026 67 1-1-1959 31-12-1959 2027 67 1-1-1960 31-12-1960 2028 67+3 mnd 1-1-1961 30-9-1961 2029 67+3 mnd 1-10-1961 30-9-1962 2030 67+3 mnd 1-10-1962 30-9-1963 2031 67+6 mnd 1-10-1963 30-6-1964 2032 67+6 mnd 1-7-1964 30-6-1965 2033 67+6 mnd 1-7-1965 30-6-1966 2034 67+9 mnd 1-7-1966 31-3-1967 2035 67+9 mnd 1-4-1967 31-3-1968 2036 67+9 mnd 1-4-1968 31-3-1969 2037 67+9 mnd 1-4-1969 31-3-1970 2038 68 1-4-1970 31-12-1970 2039 68 1-1-1971 31-12-1971 2040 68 1-1-1972 31-12-1972 2041 68+3 mnd 1-1-1973 30-9-1973 2042 68+3 mnd 1-10-1973 30-9-1974 2043 68+3 mnd 1-10-1974 30-9-1975 2044 68+6 mnd 1-10-1975 30-6-1976 2045 68+6 mnd 1-7-1976 30-6-1977 2046 68+6 mnd 1-7-1977 30-6-1978 2047 68+6 mnd 1-7-1978 30-6-1979 2048 68+9 mnd 1-7-1979 31-3-1980 2049 68+9 mnd 1-4-1980 31-3-1981 2050 68+9 mnd 1-4-1981 31-3-1982 2051 69 1-4-1982 31-12-1982 2052 69 1-1-1983 31-12-1983 2053 69 1-1-1984 31-12-1984 2054 69 1-1-1985 31-12-1985 2055 69+3 mnd 1-1-1986 30-9-1986 2056 69+3 mnd 1-10-1986 30-9-1987 2057 69+3 mnd 1-10-1987 30-9-1988 2058 69+3 mnd 1-10-1988 30-9-1989 2059 69+6 mnd 1-10-1989 30-6-1990 2060 69+6 mnd 1-7-1990 30-6-1991 Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2019-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, het releasenummer is gewijzigd in 2019-1.03. Publishing Date : 7/22/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
Proforma Web en Proforma Lite zijn als volgt gewijzigd Wet arbeidsmarkt in balans, versie 2020 De volgende wijzigingen als gevolg van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn in Proforma versie 2020 opgenomen.  WW Wgf (Wachtgeldfondsen) is vervallen. WW Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) is nu algemeen opgenomen en kent twee percentages, een laag tarief bij een vaste arbeidsovereenkomst (2,94%) en een hoog tarief bij een overeenkomst voor bepaalde tijd en een oproepovereenkomst (7,94%). Dit is stuurbaar met de Indicatie WW Awf laag/hoog tarief. Het lage tarief kan ook worden toegepast bij werknemers onder 21 jaar (met een maximum aantal uren verloning), bij BBL of een uitkeringssituatie. Bij overheidswerkgevers is geen WW Awf, maar Ufo (Uitvoeringsfonds voor de overheid), van toepassing. In Proforma Lite komt 'Indicatie tarief WW Awf' alleen in beeld als is gekozen voor 'Werkgeverslast tonen' is 'Ja'. Loonheffing / eindheffing  Ook de eindheffingspercentages en bedragen zijn voor 2020 aangepast. Voor zowel loon- als eindheffing gaat het om voorlopige rekenvoorschriften. De definitieve rekenvoorschriften nemen we op in de versie van 3 januari 2020. Gegevens Een aantal gegevens ontbreekt. Het betreft met name pensioenpremies die we op zullen nemen in de definitieve versie van 3 januari 2020. Het volgende is wel gewijzigd in versie 2020: PFZW: AP-premie is 0,5%; maximum jaargrondslag OP is € 110.111; percentages en/of vloer eindejaarsuitkering geactualiseerd. ABP: OP/NP-franchise is € 14.200; maximum jaargrondslag OP/NP is € 110.111; franchise AOP is € 21.400; AOP-premies stijgen en zijn per referentienummer opgenomen. De woonlandfactoren (verdragsbijdrage Zvw) zijn gewijzigd. Het maximum premieloon voor de sv-verzekeringen en Zvw-bijdrage is € 57.232; premie WAO/WIA is 7,27%; premie Whk is 1,28% (verhaal werknemer 0,64%). Bij ENB Grondstof Energie Omgeving is de levenslooptoelage verwijderd en een persoonlijk budget van in totaal 2,74% toegevoegd. Versienummer Er is hier sprake van release 2019-12. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1 voor versiejaar 2019 (met het releasenummer 2019-1.04) en 2020-1 voor versiejaar 2020 (met het releasenummer 2020-1.00.2). Publishing Date : 12/2/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:17
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 379 Weergaven
Uitgestelde release  Proforma release 2020-09 verschijnt niet op 31 augustus, maar later.  Zoals gebruikelijk proberen we op of kort na Prinsjesdag, dit jaar is Prinsjesdag al op 15 september, een conceptversie van Proforma voor het volgende kalenderjaar uit te brengen. Omdat het om zeer voorlopige gegevens gaat, betreft het in eerste instantie alleen versie 2021 van Proforma Lite (ook bekend als de Bruto/netto check); te vinden op Youforce voor de medewerker/manager en op vismaraet.nl. Proforma Web De eerste conceptversie 2021 van Proforma Web verschijnt pas met release 2020-11 van november; zodra er meer gegevens definitief zijn. Wel verschijnt tegelijk met de Prinsjesdagversie van Proforma Lite een nieuwe versie van Proforma Web 2020, zie hierna. Aanpassing gegevens Bij sector/model Verpleeg Verzorging Thuiszorg (referentienummer 232) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 1934,78. Negatieve bijzondere beloning in Proforma Web 2020 Sinds 2019 kunt u in Proforma Web een tweede bedrag bijzondere beloning opgeven; dat mag in tegenstelling tot het eerste bedrag bijzondere beloning een negatieve waarde bevatten. Proforma rekende fout als per saldo een negatief bedrag bijzondere beloning werd toegepast; in dat geval werd er dubbele loonheffing ingehouden. Dit probleem is nu verholpen (change 2163565). Conceptversie 2021 van Proforma Lite        Het betreft de conceptversie 2021-1 (releasenummer 2021-1.00.1) waarin voorlopige rekenvoorschriften voor de loonheffing zijn opgenomen. De belangrijkste andere wijziging zal zijn het nieuwe bijtellingspercentage van 12% voor elektrische auto's, met 22% bijtelling voor een cataloguswaarde vanaf € 40.000. Veel gegevens zijn nog niet bekend en ontbreken dus: onder andere gewijzigde pensioenpremies en sociale verzekeringspremies nemen we in een volgende release op. Disclaimer bij Proforma Lite / Bruto-netto check Aan alle verschijningsvormen van Proforma Lite wordt, onderaan de pagina, de volgende disclaimer toegevoegd. Deze disclaimer is niet van toepassing op Proforma Lite onder Youforce en zal daar dan ook niet worden getoond. Disclaimer: Deze berekening is uitsluitend bedoeld voor individuele berekeningen, bestemd voor eigen gebruik. Het gebruik van deze berekening voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Bij oneigenlijk gebruik behoudt Visma | Raet zich het recht voor de oplossing te blokkeren. Indien u van deze oplossing gebruik wenst te maken voor zakelijk gebruik, kunt u contact opnemen met Visma | Raet via rae-d-sales@visma.com. Versienummer Er is hier sprake van release 2020-09. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2020-1 voor versiejaar 2020 (nu met het releasenummer 2020-1.02) en 2021-1 voor versiejaar 2021 (met het releasenummer 2021-1.00.1). Met de conceptversie 2021 van Proforma Lite brengen we ook een conceptversie 2021 van de Proforma Webservice. Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-08-2020 18:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 382 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Het bruto wettelijk minimumloon vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1701,00. De algemene minimum vakantietoeslag vanaf 21 jaar, is per 1 juli gewijzigd in € 1632,95.  Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) is het percentage persoonlijk budget gewijzigd in 13,0. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-07. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 6/18/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 376 Weergaven
Aangepaste gegevens versie 2021 Bij sector/model Geestelijk Gezondheidszorg (referentienummer 231) is het bedrag minimum vakantietoeslag gewijzigd in € 2310,72. Bij sector/model Waterschappen (referentienummer 24S) is het percentage persoonlijk budget gewijzigd in 12,5. Versienummer ongewijzigd Er is hier sprake van release 2021-06. Het actuele versienummer van Proforma is nu 2021-1, met het releasenummer 2021-1.01. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 20:08
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 369 Weergaven
Labels