Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Valuta.   Valutakoersen automatisch importeren
Volledig artikel weergeven
19-09-2023 11:46 (Bijgewerkt op 19-09-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 82 Weergaven
Het verwerken van een PIN-betaling op een verkoopfactuur kan in twee stappen worden uitgevoerd: Verwerken van de betaling in de bank; in deze stap wordt het bedrag van de pin ontvangen in de bank.  Afletteren van de verkoopfactuur; Na verwerking van de bank, is het belangrijk een betaling te koppelen aan de juiste verkoopfactuur. Dit proces wordt afletteren genoemd en zorgt ervoor dat de openstaande factuur als Gesloten wordt gemarkeerd Voordat we deze stappen kunnen uitvoeren moet een klein stukje aanvullende inrichting worden gedaan, namelijk het aanmaken van een bank-/kasrekening, betaalmethode en invoersoort.  Inrichting - Aanmaken bank-/kasrekening Maak een Bank-/kasrekening aan voor PIN-betalingen in het venster Bank-/Kasrekeningen. Let op: Zorg ervoor dat de bankrekening is uitgesloten van AutoPay. De gekoppelde grootboekrekening voor PIN-betalingen is een tussenrekening die eventueel nog aangemaakt moet worden in het venster Rekeningschema. Inrichting - Aanmaken betaalmethode Maak een betaalmethode aan voor de PIN in het venster Betaalmethoden Markeer de optie Gebruik in debiteuren zodat de betaalmethode alleen beschikbaar is voor het debiteurenproces. Voeg aan de Toegestane bank-kasrekeningen  de zojuist aangemaakte Bank-/kasrekening toe en markeer Standaard (debiteuren) Inrichting van het proces - Aanmaken invoersoort Maak de invoersoort PIN aan in het venster Invoersoorten Gebruik het type Ontvangst. Koppel de invoersoort aan de Bank-/kasrekening waarop de bijschrijving van de PIN-betaling wordt verwerkt.  Het verwerken van de betaling in de bank Open het venster Afschriftregels verwerken Boek het ontvangen bedrag op de bankrekening naar de tussenrekening PIN door gebruik te maken van de invoersoort PIN Kies Verwerken   Afletteren van de verkoopfactuur Zoek in het venster Verkoopfacturen de factuur die is betaald via de pin Wijzig op de tab Financiële gegevens de betaalmethode naar PIN (Let op: De Bank-/kasrekening wijzigt hierdoor ook naar PIN) Kies onder Acties voor Betalingen aanmaken In het geopende venster Debiteurbetalingen kan het bedrag desgewenst worden aangepast in geval van een deelbetaling. Na Vrijgeven is het saldo van de betaling tegengeboekt op de tussenrekening PIN
Volledig artikel weergeven
19-09-2023 12:18
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven
Voor het verrekenen van een verkoopfactuur met een creditfactuur zijn meerdere mogelijkheden Direct vanuit de verkoopfactuur Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) 1. Direct vanuit de verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen  Open de factuur die moet worden gecorrigeerd Kies Acties/Tegenboeken en verrekenen Een nieuwe verkoopfactuur wordt aangemaakt van het soort Creditnota Kies Vrijgeven De oorspronkelijke factuur en de creditnota worden met elkaar verrekend en krijgen de status Gesloten Let op: voor verkoopfacturen waarop al een betaling heeft plaatsgevonden vindt de verrekening plaats, maar zal het resterende saldo van de creditnota met status Open worden getoond.  2. Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) Ga naar het venster Verkoopfacturen  Selecteer en open de creditfactuur die moet worden verrekend (creditfacturen zijn niet zichtbaar in de tab Facturen, maar wel in de tab Alle regels of Creditnota’s Kies Acties/Betaling aanmaken Het venster Debiteurenbetalingen wordt geopend Voeg op het tabblad Te koppelen documenten de te verrekenen documenten toe door in de kolom Referentienr.  de factuur te selecteren. TIP: de creditnota kan worden gebruikt om meerdere facturen te verrekenen of er blijft een saldo openstaan als het factuurbedrag kleiner is dan het bedrag van de creditnota Kies Vrijgeven De verschillende documenten worden met elkaar verrekend en afhankelijk van het saldo van de verrekening kan een document nog de status Open behouden.
Volledig artikel weergeven
29-08-2023 11:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 230 Weergaven
Deze procedure betreft het inlezen van bankafschriften via een bestand. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de koppeling via Autopay, waardoor deze procedure overbodig is. Voor bankrekeningen waarvoor geen directe bankkoppeling beschikbaar is, kunnen bankafschriften worden ingelezen in het CAMT053 of MT940 formaat. Vooraf dient het volgende gecontroleerd te worden Navigeer naar het venster Bank-/kasrekeningen  Selecteer de bank-/kasrekening waarop een handmatig bestand moet worden geïmporteerd Controleer of het vinkje Bestanden handmatig uploaden is gemarkeerd Selecteer het juiste bestandsformaat Let op: MT940 bestanden van banken die niet in de lijst staan zijn vaak alsnog te importeren via één van de banken die in de standaardlijst staan Importeren bankafschriften Navigeer naar het venster Import afschriftregels Klik op het + icoon Selecteer de bank-/kasrekening waarop het bestand geïmporteerd dient te worden Klik op de knop Bestand uploaden Selecteer het bestand dat ingelezen moet worden Let op: een MT940 bestand dient van het formaat .txt te zijn. Dit is vast te leggen in de eigenschappen van het bestand. Klik na verwerking op Opslaan De afschriftregels zijn beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken  
Volledig artikel weergeven
23-05-2023 11:40 (Bijgewerkt op 17-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 441 Weergaven
Met de komst van de nieuwe Rabobank Premium koppeling is er e.e.a gewijzigd.   Eén van deze wijzigingen is dat er bij wijzigingen altijd toestemming gegeven moet worden voor alle rekeningen waar toegang toe is, niet alleen de rekening waar een wijziging voor gemaakt wordt op dat moment.    Specifiek gaat het hier om de stap in de Rabobank waarbij de rekeningen worden geselecteerd in de Rabobank (stap 6) en er gekozen moet worden voor Ondertekenen (stap 7). Hierbij moet dus altijd voor alle rekeningen ondertekend worden. De beschreven stappen zijn op onderstaande pagina van de Rabobank terug te vinden:   https://www.rabobank.nl/bedrijven/service/online-bankieren/rekeningen-koppelen-aan-boekhoudpakket   Dit is dus afwijkend ten opzichte van de ‘oude’ Rabobank koppeling.   De Rabobank heeft inmiddels onderkend dat dit niet handig is en is een pilot gestart waarin een beoogde oplossing wordt gevalideerd. De Rabobank verwacht dat deze oplossing begin oktober definitief wordt doorgevoerd.
Volledig artikel weergeven
12-08-2022 15:50
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 570 Weergaven
Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  
Volledig artikel weergeven
30-07-2021 12:13 (Bijgewerkt op 20-03-2023)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2159 Weergaven
Bij het verdicht betalen van inkoopfacturen is het veelal wenselijk om een specificatie mee te sturen naar uw leverancier. In dit artikel leest u op welke manier dit rapport gegenereerd kan worden. 
Volledig artikel weergeven
03-01-2020 09:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3615 Weergaven
Uw eigen kenmerken definieren en koppelen aan de artikelen.
Volledig artikel weergeven
08-10-2018 17:15 (Bijgewerkt op 08-10-2018)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1094 Weergaven
Wist u dat u met 1 druk op de knop een factuur kunt crediteren en verrekenen met de orignele factuur?
Volledig artikel weergeven
08-10-2018 14:36 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3338 Weergaven