Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Vaste activa.   Afschrijvingen verwerken Kostprijs activum achteraf aanpassen door aflettering  
Volledig artikel weergeven
30-01-2024 12:04 (Bijgewerkt op 23-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 78 Weergaven
De kostprijs van een activum kan achteraf worden aangepast door een transactie af te letteren op een activum. Dit kan een toevoeging (kostprijs verhogend) of een inhouding (kostprijs verlagend) zijn.  Afschrijvingen zullen vanaf dat moment rekening houden met de gewijzigde kostprijs.  Toevoeging (kostprijs verhogen) Verhoog de kostprijs van een acitvum door een transactie (debet) af te letteren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een inkoopfactuur als extra investerting op een bestaand activum.  Boek een transactie (op tussenrekening activa), zoals een Inkoopfactuur of een reguliere Journaaltransactie.  Open het venster Vaste activa Open het activum waarop de extra investering afgeletterd moet worden Kies tab Aflettering Selecteer Toevoeging in het veld Afletteringssoort Kies de grootboekrekening waarop de transactie is geboekt Selecteer de datum en periode voor de verwerking van de toevoeging Markeer de betreffende transactie  Geef het bedrag in dat afgeletterd mag worden in het veld Geselecteerd bedrag (dit kan een deel van het totale bedrag zijn). In het veld Verwachte kosten zie je de nieuwe kostprijs.   Klik op de knop Verwerken Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken* Inhouding (kostprijs verlagen) Verlaag de kostprijs van een acitvum door een transactie (credit) af te letteren. Dit kan bijvoorbeeld bij een creditfactuur of in geval van een herinvestering.  Boek een transactie (op tussenrekening activa), zoals een debetcorrectie zijn of een reguliere Journaaltransactie (bijvoorbeeld een herinvesteringsreserve).  Open het venster Vaste activa Open het activum waarmee de transactie afgeletterd moet worden Kies tab Aflettering Selecteer Inhouding in het veld Afletteringssoort Kies de grootboekrekening waarop de af te letteren mutatie was geboekt Selecteer de datum en periode voor verwerking van de inhouding Markeer de betreffende transactie  Voer het bedrag in dat afgeletterd mag worden in het veld Geselecteerd bedrag. In het veld Verwachte kosten zie je de nieuwe kostprijs.   Klik op de knop Verwerken Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken*   * LET OP: indien de optie Inkooptransacties automatisch vrijgeven NIET is gemarkeerd in het venster Voorkeuren vaste activa, moeten de activatransacties eerst worden vrijgegven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven.
Volledig artikel weergeven
23-02-2024 16:47
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 37 Weergaven
Een overzicht van alle algemene procedures.   Mailen via de standaard mailserver Bestanden slepen naar Visma.net
Volledig artikel weergeven
01-11-2023 10:23 (Bijgewerkt op 20-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 134 Weergaven
Heel eenvoudig uw bestanden koppelen aan transacties en stamgegevens?
Volledig artikel weergeven
04-10-2018 16:45 (Bijgewerkt op 20-02-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1948 Weergaven
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Crediteuren.   Aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur Afboeken van een reguliere inkoopfactuur Afboeken van inkoopfacturen van het type Debetcorrectie Inkoopfactuur corrigeren Inkoopfactuur verrekenen met een debetcorrectie Verwerken terugbetaling crediteur E-facturen ontvangen Betaaldatum, Vervaldatum en Kortingsdatum
Volledig artikel weergeven
26-09-2023 11:34 (Bijgewerkt op 15-02-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 399 Weergaven
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Transitoria.   Transitorische boekingen aanmaken en verwerken
Volledig artikel weergeven
06-02-2024 16:06
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 114 Weergaven
Het verdelen van kosten en opbrengsten over meerdere perioden kan worden gerealiseerd door het gebruik van Transitoriacodes. In veel gevallen dient een inkoopfactuur als de oorsprong, maar uiteraard kan dit ook vanuit de verkoopfactuur worden toegepast. Hier beschrijven we de stappen voor het aanmaken van een transitoriacode, het toepassen ervan, het verwerken van de transitora, en het rapporteren over transitoria. Aanmaken van transitoriacodes Een transitoriacode is een standaardinstelling voor het verdelen van transacties over meerdere perioden. In dit voorbeeld maken we gebruik van een transitoriacode van het type Flexibel, waarmee een begin- en einddatum kan worden gebruikt voor de toerekening. Er zijn uiteraard meer mogelijkheden om de verdeling te configureren, maar in dit artikel beperken we ons tot de flexibele toewijzing. Open het venster Transitoriacodes Voeg een nieuwe transitoriacode toe met de naam “FLEX” (+) Gebruik de toerekeningsmethode Flexibel over perioden, prorata van dagen Gebruik een tussenrekening in het veld Rekening transitoria om het saldo van de nog te verdelen kosten bij te houden. Het toepassen van een transitoriacode Open het venster Inkoopfacturen Voeg een inkoopfactuur toe (+) Voer in de kolom Transitoriacode de code “FLEX” in Vul vervolgens de kolommen begin- en einddatum in om de datum te bepalen vanaf wanneer de kosten worden verdeeld tot welke datum.  Verwerk de inkoopfactuur door te kiezen voor Vrijgeven  Kies Transitoriaschema om het aangemaakte schema te tonen Sluit het venster Transitoriaschema TIP: Het is mogelijk om voor het vrijgeven van de inkoopfactuur het transitoriaschema in te zien. Kies in dat geval nog voor de actie Transacties aanmaken in het transitoriaschema.  Hiermee kun je controleren of de verdeling over de verschillende perioden naar verwachting is. De gebruikte subrekening voor de transitoria-transacties worden hier ook getoond. Het verwerken van transitorische boekingen Open het venster Transitoria verwerken De Toerekeningsdatum wordt gebruikt om een selectie te maken van de nog te verwerken transitoria. Gebruik hiervoor de laatste datum van de periode waarover de transitoria verwerkt moeten worden. De datum wordt tevens de transactiedatum van de journaaltransacties. Eventueel kan aanvullend een filter worden gezet op een specifieke Transitoriacode Markeer de regels die verwerkt moeten worden en kies Verwerken (of kies Alle verwerken om alle schema's te verwerken) In het transitoriaschema is de verwerking zichtbaar dankzij de verwerkingsdatum en het batchnummer van de verwerking.  Let op: De verwerking vindt plaats per periode en zal daarom voor toekomstige perioden herhaald moeten worden.  Overzicht toe te wijzen kosten per rekening Open het venster Toe te wijzen kosten per rekening Selecteer het periodebereik Markeer het veld Kosten opnemen die in dezelfde periode worden toegerekend als transitorische kosten om reeds verdeelde kosten ook te tonen Kies Rapport genereren In het betreffende rapport worden nu voor de afzonderlijke rekeningen per periode de kosten weergegeven die transitorisch verwerkt worden.
Volledig artikel weergeven
06-02-2024 16:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
Gebruikers kunnen op twee niveaus worden toegevoegd: Klantniveau en Omgevingsniveau. Klantniveau vertegenwoordigt het hoogste niveau, waarbij omgevingen altijd onderdeel zijn van het klantniveau. Gebruikers die op klantniveau worden aangemaakt, zijn beschikbaar in alle omgevingen die onder het klantniveau vallen. Als je echter een gebruiker specifiek wilt toevoegen voor een bepaalde omgeving, voeg deze dan toe op het omgevingsniveau. Gebruikers toevoegen: Ga naar het onderdeel Beheer. Selecteer het niveau waarin de gebruikers moeten worden toegevoegd. Kies de tab Gebruikers. Klik op Acties/Gebruikers toevoegen. Voer de e-mailadressen in van de gebruikers die toegang moeten krijgen tot deze omgeving. Klik op Toevoegen. Rollen en/of toegang kunnen achteraf worden toegekend door op de naam te klikken. Gebruiker upgraden naar beheerder: Klik op de naam van de gebruiker. Scroll naar het onderdeel Klant-, groep- en omgevingstoegang. Klik op het potloodpictogram. Markeer de optie Beheer. Kies Opslaan. Een gebruiker verwijderen Klik op de naam van de gebruiker. Scroll naar het onderdeel Klant-, groep- en omgevingstoegang. Klik op het potloodpictogram. Demarkeer de optie Toon overgenomen toegang Klik op het kruisje naast alle omgevingen waar deze gebruiker toegang heeft Kies Opslaan.    
Volledig artikel weergeven
31-01-2024 13:55 (Bijgewerkt op 31-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 57 Weergaven
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.   Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940) Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften Bankkoppeling wijzigen  Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document) Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document)
Volledig artikel weergeven
23-05-2023 11:48 (Bijgewerkt op 31-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 371 Weergaven
Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. In deze situatie is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: Aanmaken van een Bank-kasrekening Aanmaken van een Invoersoort Toepassen van de invoersoort bij het verwerken van afschriftregels Transactie toekennen aan de debiteur/crediteur 1. Aanmaken bank-/kasrekening Ga naar het venster Bank-/kasrekeningen Voeg via + een nieuwe rekening toe met de omschrijving Herclassificeren. Let op: Je kunt uiteraard kiezen om een herindelingsrekening per vestiging aan te maken. Maak in dat geval voor elke vestiging een aparte tussenrekening aan. Zet de Instellingen voor AutoPay-integratie zowel bij afschriften als inkomende betalingen op Uitsluiten van AutoPay Gebruik bij Rekening een tussenrekening (maak eventueel een nieuwe grootboekrekening aan) Kies de juiste Subrekening Voeg in het tabblad Betaalmethoden de betaalmethode 1 toe Markeer Gebruik in Crediteuren en Gebruik in Debiteuren Kies voor Opslaan en sluiten 2. Aanmaken invoersoort herindeling Open het venster Invoersoorten Klik op het + om een nieuwe invoersoort aan te maken met de code “CLSO” Kies Ontvangst Gebruik de omschrijving “Herclassificeren” Zet een vinkje bij Betalingen herindelen Selecteer bij het veld Rek. voorlopig boeken de bij stap 1 gekoppelde tussenrekening Klik op het + om de bank-/kasrekeningen te koppelen waarvoor deze herindeling beschikbaar moet zijn. Let op: Zorg dat hier geen betalingen onderweg of vereffeningsrekeningen tussen staan Kies voor Opslaan Maak nu op vergelijkbare wijze een invoersoort aan voor de herindeling van uitgaven met code “CLSU”.  3. Afschriftregel verwerken naar herindelen In dit voorbeeld wordt een afschriftregel verwerkt van een onbekende ontvangst van een crediteur die een terugbetaling heeft gedaan. Ga naar het venster Afschriftregels verwerken Selecteer de Bank-/kasrekening voor de verwerking van de afschriften Selecteer de afschriftregel met de ontvangst Kies Aanmaken op het tabblad Betaling aanmaken Selecteer de module Bank/kas Selecteer de invoersoort CLSO Wijzig indien gewenst het veld Omschr. trans. Kies Verwerken Deze onbekende ontvangst is nu terug te zien op de grootboekrekening 1102 Herclassificeren 4. Transactie toekennen aan debiteur/crediteur In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verwerkt moet worden.  Ga naar het venster Betalingen opnieuw indelen Selecteer de Invoersoort CLSO Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven. Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste crediteur Markeer de betreffende regel en kies voor Verwerken Let op: De betaling is nu verwerkt naar een crediteurenbetaling. Als ook bekend is op welke factuur deze terugbetaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop Resulterend document weergeven. Hiermee wordt het venster Debiteurenbetalingen geopend waar de betreffende factuur kan worden gekoppeld.
Volledig artikel weergeven
22-07-2021 11:58 (Bijgewerkt op 31-01-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2032 Weergaven
Deze procedure legt uit hoe een terugbetaling aan een debiteur kan worden verwerkt zonder dat er al een creditnota is aangemaakt in de administratie. De procedure bestaat uit twee onderdelen: 1. Terugbetaling debiteuren verwerken (afschriftregels) Open het venster Afschriftregels verwerken. Selecteer de betreffende afschriftregel (uitgave). Ga naar het tabblad Betaling aanmaken. Markeer de optie Aanmaken. Selecteer de module Debiteuren. Kies de debiteur waarop de terugbetaling betrekking heeft. Zorg ervoor dat een betaalmethode van het type Handmatig is gekoppeld.* Het is niet (meer) nodig om een document te koppelen om de afschriftregel te verwerken. Klik op Opslaan. Klik op Verwerken. *TIP: Leg de betaalmethode voor handmatige betalingen vast in het venster Voorkeuren bank/kas in het veld Betaalmethode afschriftregels verwerken. 2. Terugbetaling debiteuren afletteren Na het verwerken van de afschriftregels ontstaat er een openstaande debiteurbetaling van het type Restitutie debiteur met de status Open. Deze moet uiteindelijk worden afgeletterd door te koppelen met een creditnota, betaling of vooruitbetaling. Open het venster Debiteurbetalingen. Open de betreffende betaling (type: Restitutie debiteur, status: Open). Koppel de gewenste documenten onder het tabblad Te koppelen documenten. Klik op Vrijgeven.  
Volledig artikel weergeven
30-01-2024 14:32 (Bijgewerkt op 29-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 138 Weergaven
Deze procedure legt uit hoe een terugbetaling van een crediteur kan worden verwerkt zonder dat er al een debetcorrectie is aangemaakt in de administratie. De procedure bestaat uit twee onderdelen: 1. Terugbetaling crediteuren verwerken (afschriftregels) Open het venster Afschriftregels verwerken. Selecteer de betreffende afschriftregel (ontvangst). Ga naar het tabblad Betaling aanmaken. Markeer de optie Aanmaken. Selecteer de module Crediteuren. Kies de Crediteur waarop de terugbetaling betrekking heeft. Zorg ervoor dat een betaalmethode van het type Handmatig is gekoppeld.* Het is niet (meer) nodig om een document te koppelen om de afschriftregel te verwerken. Klik op Opslaan. Klik op Verwerken. *TIP: Leg de betaalmethode voor handmatige betalingen vast in het venster Voorkeuren bank/kas in het veld Betaalmethode afschriftregels verwerken. 2. Terugbetaling crediteur afletteren Na het verwerken van de afschriftregels ontstaat er een openstaande crediteurbetaling van het type Restitutie crediteur met de status Open. Deze moet uiteindelijk worden afgeletterd door te koppelen met een Debetcorrectie of Vooruitbetaling Open het venster Crediteurbetalingen. Open de betreffende betaling (type: Restitutie crediteur, status: Open). Koppel de gewenste documenten onder het tabblad Te koppelen documenten. Klik op Vrijgeven.  
Volledig artikel weergeven
30-01-2024 14:32 (Bijgewerkt op 29-01-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 197 Weergaven
Het correct berekenen en bijhouden van afschrijvingen binnen de vaste activa is cruciaal voor een nauwkeurige financiële administratie. Deze procedure beschrijft het effectief berekenen en journaliseren van de afschrijvingen. Hieronder worden de stappen beschreven voor het enkel berekenen van de afschrijvingen en het daadwerkelijk journaliseren van afschrijvingen. Afschrijvingen berekenen voor één activum  Open het venster Vaste Activa Selecteer het activum waarvoor de afschrijvingen moeten worden berekend Kies Acties/Afschrijvingen berekenen Op het tabblad Afschrijvingshistorie kan voor de gehele levensduur van het activum de berekende afschrijving worden bekeken. TIP: Pas desgewenst de weergave-instellingen aan in het venster Voorkeuren vaste activa: Per boek Pagina voor pagina Afschrijvingen berekenen tot en met een bepaalde periode Open het venster Afschrijvingen berekenen Selecteer een periode Kies de actie Alleen berekenen Optioneel: Markeer de activa waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd Kies Verwerken (bij gemarkeerde) of Alle verwerken om de berekening voor alle activa uit te voeren Afschrijvingen journaliseren tot en met een bepaalde periode Open het venster Afschrijvingen berekenen Selecteer een periode Kies de actie Afschrijven Optioneel: Markeer de activa waarvoor de afschrijvingen gejournaliseerd moeten worden Kies Verwerken (bij gemarkeerde) of Alle verwerken om de afschrijving voor alle activa uit te voeren.   In het venster Activatransacties zijn nu alle nieuwe transacties zichtbaar die afhankelijk van de boekingsinstellingen in het venster Voorkeuren vaste activa nog moeten worden gejournaliseerd.  
Volledig artikel weergeven
30-01-2024 12:02
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 84 Weergaven
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Btw.   Verwerken Btw-aangifte Verwerken Opgaaf ICP
Volledig artikel weergeven
02-01-2024 15:30 (Bijgewerkt op 17-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 127 Weergaven
De procedure voor het verwerken van de Opgaaf ICP (IntraCommunautaire Prestaties) vereist een gestructureerde aanpak. Volg onderstaande stappen om nauwkeurig en efficiënt de benodigde gegevens op te halen en de opgaaf te voltooien. Daarnaast wordt beschreven hoe correcties voor eerdere perioden kunnen worden verwerkt. Het voorbereiden en verzenden van de Opgaaf ICP Open het venster Opgaaf ICP Voeg een nieuwe aangifte toe (+) Selecteer de Organisatie waarvoor de opgaaf moet worden gemaakt Selecteer het juiste jaar in het veld Aangifte over jaar Selecteer de gewenste Periode In het veld Meenemen  kan bij het maken van een revisie worden gekozen om alleen de wijzigingen mee te nemen of alle transacties voor de geselecteerde periode In het veld Vorige perioden meenemen kan worden gekozen om nog niet eerder aangegeven transacties in de huidige opgaaf mee te nemen. Door de optie Op btw-nummer groeperen te markeren worden de debiteuren met hetzelfde btw-nummer samengevoegd. Standaard worden debiteuren met hetzelfde btw-nummer als aparte regels getoond.  Kies Opslaan ( ) om de gegevens op te halen en op te slaan Kies Periode afsluiten om de opgaaf definitief te maken Klik op Verzenden om de opgaaf direct naar de belastingdienst te versturen Correcties eerdere perioden Het is eenvoudig om correcties, die zijn gedaan in reeds aangegeven perioden, mee te nemen in de volgende opgaaf ICP. Kies hiervoor in het veld Vorige perioden meenemen het aantal maanden terug waarin correcties zijn gemaakt. Alle transacties uit de gecorrigeerde perioden worden weergegeven in het tabblad Transacties.  Door deze transacties te selecteren verschijnen ze gecumuleerd in het tabblab Rapport, waarbij in de kolom Correctieperiode wordt vermeld uit welke periode de correctie afkomstig is.  
Volledig artikel weergeven
17-01-2024 15:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 94 Weergaven
Voor het betalen van inkoopfacturen zijn drie datums beschikbaar op de factuur: Vervaldatum, Kortingsdatum en Betaaldatum.  Hoe worden deze datums bepaald en op welke manier kunnen ze gebruikt worden bij het betalen van de facturen? Toelichting datums Vervaldatum De vervaldatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de vervaltermijn zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Kortingsdatum De kortingsdatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de kortingstermijn, zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Betaaldatum De betaaldatum in een inkoopfactuur (tabblad Financiële gegevens) wordt bepaald aan de hand van de instelling Betalen op in het venster Crediteuren: Kortingsdatum; betaaldatum is de kortingsdatum Vervaldatum; betaaldatum is de vervaldatum Daarnaast heb je nog te maken met de doorlooptijd voor betalingen in het venster Crediteuren. De doorlooptijd is een aantal extra dagen die nodig zijn om de betalingen daadwerkelijk uitgevoerd te hebben. Normaal gesproken is de doorlooptijd ingesteld op 0 dagen; in die situatie is de betaaldatum dus hetzelfde als de korting- of vervaldatum.  Voorbeeld: De doorlooptijd betalingen is voor een crediteur ingesteld op 1 dag en het betalen op is ingesteld op de Vervaldatum. De betalingsvoorwaarde voor deze crediteur is ingesteld op 30 dagen vervaltermijn. Voor een inkoopfactuur die wordt ingeboekt op datum 10-04-2021 is het gevolg: Vervaldatum staat op 10-05-2021  Betaaldatum staat op 09-05-2021 Betalingen verwerken In het venster Betalingen verwerken kunnen de inkoopfacturen geselecteerd worden die betaald moeten worden. Over het algemeen kan hier volstaan worden met een selectie op de Betaaldatum. Deze datum is immers op de juiste manier ingesteld volgens bovenstaande criteria. Je filtert hiermee alle facturen op de datum waarop de betaling uitgevoerd moet gaan worden.  Wil je facturen meenemen die pas volgende week betaald hoeven te worden, is het dus voldoende om de Betaaldatum op volgende week in te stellen. Een aanvullende filtering is mogelijk op de Kortingsdatum, maar bij een juiste inrichting zal deze in de praktijk nooit nodig zijn.    Let op: in het venster Betalingen verwerken is naast een filter op Betaaldatum ook de mogelijkheid aanwezig om alle facturen op dezelfde Betaaldatum uit te voeren via een groepsgewijze actie. Deze datum staat dus los van de selectie op Betaaldatum! De kolom Betaaldatum staat hier voor de uitvoerdatum van de betaling, terwijl de kolom Oorsponkelijke betaaldatum de betaaldatum weergeeft van de inkoopfactuur.   TIP: wil je altijd de uitvoerdatum op de huidige datum laten uitvoeren (en dus geen geagendeerde betalingen uitvoeren), kan de instelling Altijd huidige datum als betaaldatum hanteren in het venster Voorkeuren crediteuren gemarkeerd worden.     
Volledig artikel weergeven
31-03-2021 14:30 (Bijgewerkt op 08-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 923 Weergaven
De btw-aangifte in Visma.net is erg flexibel en biedt veel mogelijkheden. In deze procedure behandelen we een aantal belangrijke onderdelen van de btw-aangifte. Het voorbereiden van de Btw-aangifte Het verwerken van de Btw-aangifte Het verwerken van een Suppletie-aangifte Inzicht in Btw-aangiften en correcties Het voorbereiden van de btw aangifte Open het venster Btw-aangifte voorbereiden Selecteer de Organisatie voor de Btw-aangifte Er wordt standaard een Belastingkantoor voorgesteld. Dit is een crediteur van het type Belastingdienst. Het eerste aan te geven Tijdvak wordt voorgesteld. Dit is de eerste periode met nog aan te geven transacties. Het is desgewenst mogelijk om het tijdvak gedurende het jaar te wijzigen van bijvoorbeeld maand naar kwartaal. Ga hiervoor naar het venster Btw-perioden Kies Btw-aangifte voorbereiden Het venster Btw-aangifte verwerken wordt geopend.  Het verwerken van de btw-aangifte Het venster Btw-aangifte verwerken staat open vanuit de vorige stap. Controleer de ingevulde gegevens zoals: Vervaldatum; dit is de vervaldatum van de inkoopfactuur die bij het afsluiten van de btw-periode aangemaakt zal worden voor de Belastingdienst. De vervaldatum zal standaard worden voorgesteld op de laatste dag van de volgende maand. Betalingsreferentie; dit is het betalingskenmerk van de inkoopfactuur en is erg belangrijk voor het kunnen doen van de betaling aan de Belastingdienst. Dit kenmerk wordt automatisch gegenereerd aan de hand van het aangiftetijdvak en het btw-nummer van de organisatie. Wanneer geen kenmerk gegenereerd wordt, is het goed om het btw-nummer in de stamgegevens van de organisatie te controleren op juistheid.  Rapportsoort; de btw-aangifte kan als hoofdrapport of suppletie worden opgesteld Telefoonnummer; het telefoonnummer dat de Belastingdienst kan bellen om meer informatie over de aangifte op te vragen (verplicht) Zorg ervoor dat geen specifieke tekens zoals ‘-’ of spaties in het nummer zijn opgenomen.  Contactpersoon; de naam van de contactpersoon bij wie de Belastingdienst meer informatie kan opvragen (verplicht) Bedragen; alle bedragen in de btw-aangifte kunnen eenvoudig gecontroleerd worden door op het betreffende bedrag te klikken. Hiermee wordt ingezoomd naar het venster Gegevens btw-aangifte waarin alle transacties zichtbaar zijn die onder een bepaalde aangifterubriek worden meegenomen.  Indien blijkt dat transacties ontbreken, kan de btw-aangifte geannuleerd worden via Acties/Aangifte annuleren. Hiermee wordt de aangifte teruggedraaid en kan de btw-aangifte opnieuw worden voorbereid. Indien er specifieke btw-correcties nodig zijn, dan kunnen deze via een btw-correctie geboekt worden. Dit venster verschijnt door het kiezen van Acties/Aangifte corrigeren. Ter illustratie is een voorbeeld van een correctie voor het privégebruik van een leaseauto te lezen in dit bericht.  Wanneer alle gegevens zijn gecontroleerd kan de periode afgesloten worden via Periode afsluiten. Hiermee zal de status van de aangifteperiode de status Gesloten krijgen. Na het afsluiten van de periode kan de aangifte verzonden worden naar de Belastingdienst via Verzenden. Na het verzenden wordt de btw-aangifte via AutoReport naar de Belastingdienst verzonden. De status hiervan verschijnt automatisch in het venster Btw-aangifte verwerken en kan ook bekeken worden in het onderdeel AutoReport Transacties aangeven in een afgesloten tijdvak Er zijn drie mogelijkheden voor de aangifte van transacties over een afgesloten tijdvak: Wanneer de termijn nog niet is verstreken om een btw-aangifte voor het betreffende tijdvak in te dienen, kan een nieuwe aangifte voor deze periode opnieuw worden aangeboden. In Visma.net zal deze aangifte als nieuwe revisie worden aangemaakt. Wanneer de termijn is verstreken kunnen deze correcties worden aangegeven in de volgende aangifteperiode.   Wanneer de termijn is verstreken kunnen deze correcties worden aangegeven als suppletieaangifte. Deze correcties kunnen ook opgespaard worden om mee te nemen in een suppletieaangifte voor het gehele jaar. In dat geval moet de optie Transacties uit vorige periode uitsluiten worden gemarkeerd. Het verwerken van een suppletieaangifte Wanneer in Visma.net transacties geboekt zijn in perioden waarvan de btw-aangifte al is verwerkt, dan wordt bij het voorbereiden van de btw-aangifte een melding getoond in de afgesloten btw-periode dat er wijzigingen beschikbaar zijn.   Wanneer minder dan 1.000,- is te vorderen of te betalen, mag de wijziging meegenomen worden in de volgende aangifteperiode. Door het voorbereiden van de btw-aangifte in de volgende btw-periode zullen deze automatisch meegenomen worden. Hiervan is dan een melding zichtbaar in het venster Btw-aangifte voorbereiden. Is meer dan 1.000,- te vorderen of te betalen dan kan een suppletie worden aangemaakt. Hiervoor selecteer je in het venster Btw-aangifte voorbereiden als tijdvak de gesloten btw-periode waarin de correcties zitten. Door het opnieuw voorbereiden van de btw-aangifte in een afgesloten periode zal de btw-aangifte als Suppletieaangifte worden klaargezet. Voor deze suppletieaangifte kan ook de eerste aangifteperiode geselecteerd worden. Standaard zal dezelfde periode als de aangifteperiode zijn gekozen. Je kunt hiervan afwijken wanneer de suppletie-aangifte voor meerdere perioden wordt opgesteld, bijvoorbeeld een suppletie voor het gehele boekjaar. Het verwerken van een suppletieaangifte verloopt hetzelfde als de reguliere btw-aangifte, namelijk het afsluiten van de periode en vervolgens het verzenden van de aangifte. Inzicht in Btw-aangiften en correcties Het venster Btw-perioden biedt inzicht in de btw-perioden en welk bedrag is aangegeven (te betalen/vorderen). Daarnaast laat dit venster ook zien wanneer correcties zijn gedaan in gesloten perioden en welk bedrag nog aangegeven moet worden.  Tevens kan dit venster gebruikt worden om de periodiciteit van de btw-periode aan te passen, bijvoorbeeld bij het overgaan van kwartaalaangifte naar maandaangifte. Hiervoor moet de optie Soort btw-periode wijzigen worden gemarkeerd en vervolgens kan het veld Soort btw-periode worden aangepast. Ter illustratie een voorbeeld hoe de termijn aangepast zal worden bij een aanpassing van maandelijkse perioden naar kwartalen: Btw-perioden 1 t/m 4 zijn afgesloten en er wordt omgeschakeld naar kwartaalaangiften. Periode 5 en 6 zullen nog als maandaangifte behandeld worden en vervolgens zal btw-periode 7, kwartaal 3 en btw-periode 8, kwartaal 4 voorstellen.
Volledig artikel weergeven
02-01-2024 15:26 (Bijgewerkt op 02-01-2024)
 • 5 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Grootboek.   Een memoriaalboeking verwerking Journaaltransacties corrigeren Budgetten invoeren en vrijgeven Nieuw boekjaar aanmaken  Perioden blokkeren Journaaltransacties afletteren
Volledig artikel weergeven
24-11-2023 13:45 (Bijgewerkt op 29-12-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 192 Weergaven
Om aflettering mogelijk te maken, zijn enkele configuratiestappen vereist: het opzetten van Aflettergroep(en) en een Nummerreeks voor aflettering. Daarna kan direct worden gestart met het afletteren via het venster Transacties afletteren. Als laatste stap is er een overzicht beschikbaar op de Grootboekkaart waarin informatie over de aflettering kan worden weergegeven. Configuratie Aflettergroep(en) Het venster Aflettergroepen biedt de mogelijkheid om een aflettergroep samen te stellen. Een aflettergroep bestaat uit één of meerdere grootboekrekeningen die zijn gekoppeld aan één of meerdere vestigingen. Het afletteren van transacties gebeurt op basis van deze aflettergroepen. Als je bijvoorbeeld werkt met één tussenrekening en twee vestigingen, kun je ervoor kiezen om twee aflettergroepen aan te maken. Beide aflettergroepen zijn gekoppeld aan dezelfde tussenrekening, maar elk met een andere vestiging. Aanmaken Aflettergroep Open het venster Aflettergroepen Maak een nieuwe groep aan Geef de groep een herkenbare naam en duidelijke omschrijving Koppel de grootboekrekeningen (+) aan de aflettergroep Kies Opslaan en sluiten Nummerreeks aflettering In het venster Voorkeuren grootboek zijn twee nummerreeksen beschikbaar voor aflettering. De nummerreeks Aflettergroep wordt gebruikt om een volgnummer toe te kennen aan de aflettergroepen. Standaard is deze nummerreeks ingesteld op handmatig.   De tweede nummerreeks Aflettering wordt toegepast om elke aflettering van een uniek nummer te voorzien. Deze nummerreeks is verplicht en staat ingesteld op automatisch toekennen van nummers. Indien nodig kan deze reeks worden aangepast.  Transacties afletteren In het venster Transacties afletteren kunnen journaaltransacties worden afgeletterd op basis van een aflettergroep. Selecteer de aflettergroep en het venster toont alle (niet-afgeletterde) journaaltransacties van de gekoppelde grootboekrekening(en) en vestiging. Vervolgens is het een kwestie van het markeren van de transacties die afgeletterd kunnen worden. Hierbij wordt direct weergegeven welk bedrag nodig is om de aflettering af te stemmen op het ingestelde saldo (0,00). Zodra er geen verschil meer is, kan de aflettering worden gedeblokkeerd en definitief worden gemaakt via de knop Afletteren.   Bij het aanmaken van een nieuwe aflettering worden de overgebleven transacties opgehaald. Grootboekkaart In de grootboekkaart zijn drie kolommen beschikbaar voor de aflettering; Referentienummer aflettering, Datum aflettering en Afgeletterd door Gebruiker. Dit biedt direct inzicht in de status van de aflettering. Met een eenvoudig filter kunnen bijvoorbeeld alleen de niet-afgeletterde transacties worden getoond. Via het Referentienummer aflettering kan worden doorgeklikt naar het bijbehorende afletterdocument voor meer informatie.   
Volledig artikel weergeven
29-12-2023 12:01
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 105 Weergaven
Er zijn verschillende redenen om periodes te blokkeren voor invoer. Denk hierbij aan periodes in een nieuw boekjaar waarin nog geen boekingen mogen worden gemaakt, of aan een periode waarover al is gerapporteerd. Inactieve/actieve periodes Door een periode inactief te maken, wordt deze niet meer beschikbaar voor het invoeren van transacties. Echter blijft het nog steeds mogelijk om de inactieve periode te gebruiken in rapportages en analyses door deze te selecteren. Perioden blokkeren: Open het venster Perioden. Verwijder het vinkje bij Actief voor de periodes die inactief moeten worden gemaakt. Klik op Opslaan. Het is later mogelijk om inactieve perioden weer te activeren. Het is ook mogelijk om willekeurige perioden inactief te maken zonder een logische volgorde te volgen. Afsluiten van periodes (Grootboek) Door een periode af te sluiten, wordt deze niet langer beschikbaar voor nieuwe boekingen. Het is niet mogelijk om een afgesloten periode te heropenen. Let op: Het afsluiten van een periode moet in opeenvolgende volgorde gebeuren. Open het venster Perioden afsluiten Selecteer de periode die moet worden afgesloten. Kies Perioden afsluiten. Hierdoor worden ook de deelprocessen Crediteuren, Debiteuren, Voorraad, Bank/Kas en Vaste activa afgesloten. Afsluiten van periodes (Deelprocessen) Ga naar het venster Perioden afsluiten van het betreffende deelproces. Stappen: Kies Voorbereiden voor afsluiting als niet-verwerkte documenten moeten worden verplaatst naar een andere periode. Markeer de periode die moet worden afgesloten. Kies Perioden afsluiten. Boeken in afgesloten perioden Er is geen mogelijkheid om periodes te heropenen. Door het toestaan van journaliseren naar gesloten perioden is het echter wel mogelijk om boekingen in afgesloten perioden te verwerken. Er volgt nog wel een melding dat de periode is afgesloten. Deze instelling is te vinden in het venster Voorkeuren grootboek.    
Volledig artikel weergeven
19-12-2023 14:28
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 830 Weergaven