Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Om en leverantör inte kan leverera alla produkter på en inköpsorder vid ett tillfälle kan du välja att endast fakturera för de levererade produkterna. I detta fall kan du bokföra endast dessa produkterna på inköpet i Mamut. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram aktuell inköpsorder. Klicka sedan på ikonen Bokföra inköpsorder. I kolumnen Bokförs skriver du in det antal produkter som ska bokföras. I detta fält ligger det totala antalet produkter på inköpsordern som default, så där måste du själv ändra till det antal produkter som ska bokföras. Klicka sedan på Bokför för att verkställa detta. När de återstående produkterna ska bokföras gör du enligt ovanstående instruktioner återigen.
Visa fullständig artikel
16-10-2018 10:03 (Uppdaterad 21-12-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 990 Visningar