Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Det kan uppstå problem med utskrifter till PDF från Mamut när denna drivrutinen inte fungerar som den ska. Detta kan uppstå vid fel på installationen, konflikter med andra skrivardrivrutiner eller inställningar i Windows.
Visa fullständig artikel
19-02-2018 08:21 (Uppdaterad 24-05-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2169 Visningar
Ibland kan det vara intressant att olika rapporter ska skrivas ut från olika fack på samma skrivare. Detta kan enkelt ställas in enligt instruktionen nedan.   Börja med att gå till Devices and Printers i Windows. Ändra standardskrivare i Windows till den skrivare som ska användas för rapporten. Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences. I fönstret som öppnas väljer du önskade inställningar för skrivaren, t ex vilket fack den ska skrivas ut ifrån. Gå därefter in i Mamut och till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera den rapport som ska ställas in med de önskade inställningarna. Klicka sedan på Redigera. I rapporteditorn som öppnas går du in på menyn File och väljer Page Setup. Bocka för Save printer environment nederst till höger i fönstret. Klicka på OK för att komma tillbaka till rapporteditorn. Gör en liten förändring i rapporten, som till exempel att flytta ett fält lite och sedan tillbaka igen för att de nya ändringarna ska ta effekt. Gå sedan till menyn File och välj Save. Efter detta går du till menyn File och väljer Close för att stänga rapporteditorn. Slutligen kan standardskrivaren i Windows ändras tillbaka till den som ska vara standard för övriga utskrifter. Justera även tillbaka inställningarna som gjorts tidigare för den aktuella rapporten så att inte allt som skrivs ut på denna skrivare får de inställningar som satts specifikt för den aktuella rapporten.
Visa fullständig artikel
23-08-2019 11:26 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1211 Visningar
Om du fortfarande har tillgång till din webbplats så kan du själv avregistrera den, om du önskar radera den från Internet. Gå till Visa - E-handel - Webbplatsinställningar Därefter går du in på fliken Admin och klickar på Avregistrera webbplats. Klicka på Ja på frågan om du önskar radera/avregistrera webbplatsen. Din webbplats inklusive registrering kommer då att tas bort.   Om du inte längre har tillgång till din webbplats så måste den avregistreras av supporten. För att kunna avregistrera din webbplats behöver vi få information om webbplatsens adress som ska avregistreras. Skicka en bekräftelse från e-postadressen, som du använde för att registrera webbplatsen med, till support@mamut.se Vi skickar sedan en bekräftelse till dig så fort vi har avregistrerat din webbplats.
Visa fullständig artikel
30-10-2018 11:59 (Uppdaterad 08-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1036 Visningar
 Om du redan har en domän på Internet kan du koppla den till din hemsida som är upprättad i Mamut. Så här  går du tillväga: Sätt upp en CNAME på din domän (t.ex. www.dindoman.se) till hemsidan som är registrerad på mamutweb.com, t.ex. dinhemsida.mamutweb.com  När detta är uppdaterat på Internet (tar upp till 24 timmar ) kan domänen och hemsidan koppplas i Mamut. Gå in på Visa - E-handel - Webbplatsinställningar - Admin - Koppla/ta bort domän Skriv in ert domännamn med WWW i fältet för Domän. Bocka i Domänen vidarebefordras redan till dinhemsida.mamutweb.com Tryck på nästa.  Programmet ska nu kontrollera att domänen pekar mot korrekt mamutweb.com sida och om det är det ska de kopplas samman. Adressen till din hemsida är nu endast domänen som du har angett. OBS!: Om du får upp meddelande om att domänen inte vidarebefordras korrekt måste du dubbelkolla med domänleverantör att domänen är uppsatt korrekt (se punkt 1 ovan)    TIPS: Det är också möjligt att upprätta en sub-domän, t.ex. shop.dindoman.se om du önskar att koppla hemsidan till det. Det kan vara en idé om du bara har valt att använda Mamuts webbutik och ha en hemsida skapad utanför Mamut på t.ex. dindoman.se
Visa fullständig artikel
16-10-2018 14:28 (Uppdaterad 08-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 959 Visningar
Det finns några olika situationer som kan uppstå i samband med säkerhetskopiering som leder till att säkerhetskopieringen misslyckas. Här är en lista över de vanligaste problemen: Säkerhetskopieringen misslyckas vid uppdatering, och ger felmeddelande 1098 Säkerhetskopiering vid avslut av programmet misslyckas utan information om varför MDatatools ger besked om att den inte kan hitta eller få tillgång till SQL servern Säkerhetskopieringen misslyckas med besked om ingen tillgång till sökvägen \\...\<filnamn> Säkerhetskopieringen misslyckas med bedsked om att den inte kan skriva till en tillfälligt delad mapp Mdatatools startar inte och det kommer ett felmeddelande från Windows Brandvägg   Brandvägg I version 12 och senare versioner utförs all säkerhetskopiering av programmet Mdatatools. Detta program kan stoppas av brandväggen när det startas direkt i programmet och måste ha tillgång till nätverket för att kunna kontakta SQL server. Lösningen är därmed att ge Mamut.exe och Mdatatools.exe full tillgång i nätverket och till Internet. Läs om konfigurera brandvägg.   Antivirus Eftersom Mdatatools startas automatiskt vid säkerhetskopiering från programmet, t.ex. vid uppdatering, kommer vissa antivirusprogram att blockera programmet från att starta. Det är därför viktigt att uppdatera virusdefinitionerna i ditt antivirusprogram regelbundet. I tillägg är det viktigt att ha den senaste versionen av programmet installerat. Om antivirusprogrammet blockerar programmet från att säkerhetskopiera är lösningen ofta att antingen utesluta Mamut.exe, Mdatatools.exe och Idatatool.dll från all skanning eller att utesluta hela programfilmappen med alla undermappar från skanning. Kontrollera också att antvirusprogrammet inte har lagt några av programmets filer i karantän. Om detta har skett måste de återställas eller returneras inifrån antivirusprogrammet. Om det trots detta inte fungerar måste alla programmets filer uteslutas från skanning och programmet installeras om. Tillgång att läsa filer i programmets dokumentområde Vid säkerhetskopiering ska dokumentområdet inkluderas såvida det inte är valt bort i inställningar för säkerhetskopieringen. Om filer antingen är spärrade för tillgång eller låsta av andra användare, kan säkerhetskopieringen stanna på dessa filer. Lösningen är då att ge alla användare full tillgång till dokumentområdet och eventuellt starta om datorn där dokumentområdet ligger. Behörighet att skapa filer i dokumentområdet Delar av säkerhetskopieringen utförs av SQL-tjänsten på servern som körs med eget användarnamn i Windows. Detta användarnamn måste ha full tillgång till dokumentområdet. För att lösa detta bör du ange att alla användare ska ha fullständig tillgång och behörighet till dokumentområdet.  Sökvägen till dokumentområdet finner du i programmet genom att gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar – Andra program. Om du säkerhetskopierar lokalt på den maskin där SQL servern är installerad används en lokal mapp i din användarprofil i Windows. På grund av detta fungerar ofta säkerhetskopieringen på servern även om det felar på arbetsstationerna.   Sökvägen till dokumentområdet är angiven med en nätverksenhet Många använder anslutna nätverksenheter för enklare åtkomst till delade mappar på nätverket. Detta kan stoppa säkerhetskopieringen då SQL-tjänsten på servern körs med sitt egna användarnamn som inte har tillgång till dessa nätverksenheter. Gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar – Andra program för att se vilken sökväg som är angiven till dokumentområdet. I en fleranvändarinstallation bör en nätverkssökväg (UNC) användas som sökväg till dokumentområdet, t.ex. \\server\...\Mamut\System000X. Om du säkerhetskopierar lokalt på den maskin där SQL servern är installerad används en lokal mapp i din användarprofil i Windows. På grund av detta fungerar ofta säkerhetskopieringen på servern även om det felar på arbetsstationerna. .NET på datorn är skadad Programmet för säkerhetskopiering är skriven i och använder .NET Framework. Om .NET på datorn är skadat, måste det installeras om. Detta måste göras genom att avinstallera .NET från Kontrollpanelen och därefter installeras på nytt. Om det finns flera versioner av .NET installerade så måste den version med det högsta numret avinstalleras först och därefter den med näst högst nummer osv. Efter avinstallation kan du starta installationsprogrammet och på så sätt automatiskt få korrekt version av .NET ominstallerat. Om inget av ovanstående löser problemet med säkerhetskopiering Öppna utforskaren och bläddra till mappen DataTools under programfilmappen (standard sökväg är C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools). Starta programmet Mdatatools.exe och logga in med användarnamn och lösenord för en superanvändare i programmet. Gå till fliken Logg och klicka där på knappen Exportera fellogg. Skicka sedan in denna fil tillsammans med information om problemet och skärmbilder på eventuella felmeddelanden till support@mamut.se.
Visa fullständig artikel
30-07-2019 11:58 (Uppdaterad 01-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1612 Visningar
Du kan arbeta med Mamut Application Hosting på Mac OS X genom att använda Microsoft Remote Desktop. Ladda ner Microsoft Remote Desktop här. Starta Microsoft Remote Desktop från Dock eller Launchpad.  Klicka på menyn Connections och välj Add Remote Resources Feed. Som alternativ kan du klicka på knappen med plus-tecknet och välja Remote resources. Om du har använt Microsoft Remote Desktop version 8 tidigare, kan du välja Import from Microsoft Remote Desktop 8 från menyn Connections, för att överföra existerande inställningar till version 10. Lägg in https://asp.mamut.net i fältet URL och klicka på find feed. Välj Add user account... Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting i fältet för User name och Password. Det bör då se ut så här:  Klicka på Save. Klicka därefter på Add feed Efter några sekunder ska du se de olika programmen du har tillgång till på Application Hosting:  Dubbelklicka på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få meddelandet om Untrusted connection. Välj då Connect always. När du är inloggad kan du högerklicka på Microsoft Remote Desktop ikonen för att byta mellan programmen du har öppnat. Klicka på Microsoft Remote Desktop för att komma tillbaka till huvudmenyn så att du kan öppna ett annat program:   Använd programmet Close All Applications för att logga ut från Application Hosting.   OBS: Vi har inte support på användningen av Microsoft Remote Desktop utöver installationshjälp för att ansluta till Mamut Application Hosting. Det är programleverantören som är ansvarig för nya versioner och kvaliteten på programmet. Läs mer om Microsoft Remote Desktop för Mac OS X på Microsofts sida här   
Visa fullständig artikel
24-08-2018 15:58 (Uppdaterad 10-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1165 Visningar
Om du ska byta dator, är det bäst att använda sig av säkerhetskopiering. Tillvägagångssättet beskriver flytt från en dator där programmet är installerat som en enanvändarinstallation.   Steg 1 - Sätt datorn som inaktiv Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation Markera Instalerade maskiner i vänstra sidan Bocka i Inaktiv för denna dator som du skall flytta programmet från. Steg 2 - Skapa fullständig säkerhetskopia Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. I guiden för säkerhetskopiering som öppnas klickar du på Nästa. Om du har tillgång till flera olika systemdatabaser på maskinen/i nätverket så får du nu fram ett fönster där du kan välja vilken eller vilka system som ska säkerhetskopieras. Välj sedan vilken typ av säkerhetskopia du önskar göra. Om du väljer Standard så skapas en säkerhetskopia av hela databasen. Klicka därefter på Nästa. Lägg in sökväg och filnamn för säkerhetskopian i fältet Namn. I fältet Beskrivning kan du lägga in en extra notering om säkerhetskopian om så önskas. Du kan även välja att skydda säkerhetskopian med lösenord vilket innebär att ingen kan återställa säkerhetskopian utan kännedom om lösenordet. Var dock uppmärksam på att du inte kommer att kunna använda säkerhetskopian om du skulle glömma bort/förlora lösenordet. Klicka därefter på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster kommer upp och visar säkerhetskopieringsprocessen. När processen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian. Klicka på Slutför. Steg 3 - Återställ säkerhetskopia Installera samma version av programmet som du har per idag, eller en senare version.  Ni kan finna aktuell lista över aktiva versioner av Mamut här. Starta Mamut Business Software via genvägen på skrivbordet eller från Start-menyen. Du får nu upp vägvisaren för förstagångs uppstart. Välj Återställ säkerhetskopia, och klicka på Nästa  Vägvisaren för återställning av säkerhetskopian öppnas (Mamut DataTools). Klicka på Nästa. Välj att återställa en Extern säkerhetskopia, och lägg in sökvägen till var säkerhetskopian ligger. Klicka eventuelt den grå knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till säkerhetskopian. Klicka på Nästa. Klicka på Nästa på nytt. Bocka i Jag har läst och förstått varningarna ovan, och klicka på Nästa. När återställning är klar, skall du komma till ett nytt fönster som visar detaljer kring återställningen. Klicka på Slutför. Klcka på Avslut för att stänga vägvisaren. Starta Mamut Business Software, och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Visa fullständig artikel
26-09-2018 21:13 (Uppdaterad 15-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1666 Visningar
 Snart finns Version 22.0 av Mamut och det är bland annat uppdaterat för att följa den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Men för att ni ska kunna följa förordningen fullt ut behöver ni göra en del insatser själva i er data och det är framförallt att rensa er databas på personuppgifter.   Har ni inte koll på vad GDPR är så rekommenderar jag att först läsa vår artikel om ämnet här.   För att underlätta arbetet för er har vi skapat några skript (små program) som man kan köra mot databasen och på så vis rensa den från oönskad information.   Vi har skapat ett antal skript för olika ändamål som man kan tänkas behöva för att anonymisera och radera data i Mamut i samband med GDPR. Tänk på att man kan behöva flera skript för att få ett tillfredsställande resultat.   Viktigt: Innan du kör ett skript är det viktigt att en säkerhetskopiering av databasen görs. Mamut lagrar inte dina säkerhetskopior hos oss utan du behöver ha bra rutiner för hur du tar och spar dina säkerhetskopior.   Tänk på att några av skripten gör det möjligt att radera data som du är skyldig till att ha kvar enligt bokföringslagen. Du är ansvarig för att se till att dessa inte raderas genom att välja lämpliga parametrar i skriptet.   Obs! Om du är kund hos oss på Mamut Application Hosting (vi hostar din Mamut), se till att kryssa i det i formuläret så kontaktar vi dig angående vilka parametrar vi ska sätta upp.   Totalt har vi skapat 13 skript som vi anser ska täcka alla tänkbara uppgifter som behöver rensas. Stöter ni på information som behöver rensas men som någon av skripten nedan inte täcker ber vi er kontakta oss.   Nedan följer en förklaring av dessa skript. Numret innan är skript ID som ni anger vid eventuell kontakt med support.   När ni vet vilka ni kommer behöva fyller ni i formuläret för att beställa dessa. Vi skickar sedan de skripten ni har beställt till er för att där köras mot er databas.    Tänk på skillnaden mellan kontakt och kontaktperson. Kontakt används ofta som företag och har då ett antal kontaktpersoner. Men säljer man till privatpersoner så händer det att kontakt även kan vara en privatperson.   Nedan används termer som rensas, raderas och anonymisera där rensas betyder att det fältet blir tömt/blankat, raderas så tas det bort (kan vara kontaktperson, dokument eller dylikt) samt anonymisera betyder att det ersätts det med något. 22177 Anonymisera kontaktuppgifter på faktura och verifikat i Huvudbok Skriptet rensar i fälten Namn, Fakturaadress, Leveransadress, Er ref. och referens för fakturor (även faktura ej levererat) och kreditfakturor före det angivna datumet. I huvudboken raderas beskrivningen för alla bilagor med typ av Utgående faktura, Utgående kreditfakturor och Bank före det angivna datumet. 22188 Anonymisera beskrivningsfältet på verifikat i huvudbok  Skriptet rensar beskrivningsfältet på verifikat före det angivna datumet. Detta gäller verifikat: Utgående faktura, Utgående kreditnota, Kassa, Bank och Diverse. 22180 Radera alla kontaktpersoner där kontaktpersonen inte har varit aktiv efter det angivna datumet Skriptet raderar alla kontaktpersoner  som är satta som inaktiva efter det angivna datumet. 22159 Radera alla kontaktpersoner där kontakten inte har varit aktiv efter det angivna datumet Skriptet raderar alla kontaktpersoner där ingen aktivitet har loggats mot kontakten efter det angivna datumet. Andra modulet i Mamut som har koppling mot kontaktpersonen kommer endast behålla kopplingen till kontakten. 22160 Radera alla aktiviteter Skriptet raderar alla aktiviteter i databasen, oavsett status 22175 Radera alla kontakter som saknar bokföringsdata, inköp, order / fakturor eller aktiviteter i ordermodulen  Skriptet raderar alla kontakter som inte har någon bokföringsdata, inköp, offert eller order och har inte haft någon aktivitet efter det angivna datumet. Kontakter som är markerade som huvudkontor är exkluderade från skriptet.   Skriptet raderar också alla aktiviteter, dokument och kopplingar till projekt som är kopplade till kontakten. Dokumenten försvinner i Mamut, men de fysiska filerna kvarstår i dokumentområdet och bör eventuellt raderas manuellt. 22174 Anonymera specifika kontakter Skriptet rensar följande fält vid det angivna kontaktnumret: Adresser, Telefon 1 och 2, Fax 1 och 2, Skype, E-post 1 och 2, Webbsida, Moms-nr, Org. nummer, Anteckning, våra ref-fält, Bankkonto, eDokument-information.   Följande raderas: Koppling till projekt, dokumentkoppling, Aktiviteter, Adresser, Kontaktpersoner   För order-/offertmodulen rensas kontaktnamn, post och leveransadress, deras referens och referens. I huvudboken raderas beskrivningen på Utgående faktura, Utgående kreditnota knutna mot kontakten före det angivna datumet. 22161 Rensa anteckningsfältet på kontakter som inte fakturerats efter det angivna datumet Skriptet rensar anteckningsfältet för alla kontakter som inte fakturerats efter det angivna datumet 22163 Radera alla dokument Skriptet raderar alla dokument i dokumentmodulen. Detta gäller även pdfer knutna till fakturor. Dokumenten raderas i dokumentlistan i Mamut, men de fysiska filerna kvarstår i dokumentområdet och bör eventuellt raderas manuellt. Detta betyder då också att pdf-kopplingen från order/offert försvinner.     22172 Radera tidrapporter Skriptet raderar alla tidrapporter som är äldre än det angivna datumet, oavsett status. 22176 Anonymisera alla kontakter med order, offerter, inköp eller bokföringstransaktioner som inte har varit aktiva efter det angivna datumet Skriptet anonymiserar alla kontakter som har order, offert, inköp eller bokföringstransaktioner knutna till dem och har inte haft någon aktivitet efter det angivna datumet. Kontakten döps om till Anonymized customer. Följande rensas: Adresser, Telefon 1 och 2, Fax 1 och 2, Skype, E-post 1 och 2, Webbsida, Moms-nr, Org. nummer, Anteckning, våra ref-fält, Bankkonto, eDokument-information.   Följande raderas: Kontaktpersoner, Aktiviteter, Dokument, Kontonummer, Egendefinierade fält, koppling till projekt samt kopplingen mot pdf i fakturan.   Skriptet anonymiserar inte order, inköp eller bokföringstransaktioner. 22178 Anonymisera alla offerter / order med status Annullerad eller Förlorad försäljning Skriptet rensar: Namn, Faktureringsadress, Leveransadress, Er ref. och Referens för alla offerter med status Annullerad eller Förlorad försäljning. 22189 Ta bort alla obehandlade aktiviteter före det angivna datumet Skriptet raderar alla aktiviteter med status obehandlad som har ett äldre startdatum än det angivna datumet.   22239 Ta bort eller anonymisera alla inaktiva kontakter eller kontaktpersoner Inaktiva kontakter och kontaktpersoner kan man nu ta bort helt eller anonymisera.     För att beställa skriptet Fyller du i formuläret här under.    Läser in...
Visa fullständig artikel
15-05-2018 17:06 (Uppdaterad 06-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1764 Visningar
Om du önskar skapa en komplett säkerhetskopia av alla dina företagsdatabaser, dokument och bilder samt systemfiler, ska du välja det alternativ som kallas säkerhetskopia standard. Gå in på Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Klicka på Nästa för att starta guiden. Välj Standard (rekommenderas) för att skapa en säkerhetskopia av alla företagsdatabaser, dokument och bilder samt systemfiler. Klicka på Nästa. Klicka på knappen med tre prickar för att ange sökväg och namn på säkerhetskopian i fältet Namn. I fältet Beskrivning kan du skriva in en extra notering om säkerhetskopian. Du har även valet att lösenordsskydda på säkerhetskopian, så att obehöriga inte kan återställa den. Var dock uppmärksam på att du inte kan återställa en skyddad säkerhetskopia om du har glömt lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen av säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer om säkerhetskopieringen. Klicka på Slutför. Du har nu skapat en standard säkerhetskopia, som innehåller alla dina företagsdatabaser, dokument och bilder samt systemfiler.   Tips! Om du önskar säkerhetskopiera endast en eller ett urval företagsdatabaser, med eller utan dokument och bilder samt systemfiler så ska du välja alternativet Avancerat i fönstret Välj typ av säkerhetskopia. Läs mer om detta i Säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser.  
Visa fullständig artikel
05-10-2018 07:45 (Uppdaterad 07-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1806 Visningar
Den här artikeln beskriver hur du ansluter till Mamut Application Hosting från en Android-surfplatta eller -telefon, med hjälp av Microsoft Remote Desktop för Android. Se här för beskrivning och nedladdning av Microsoft Remote Desktop   Starta Microsoft Remote Desktop Tryck på + tecknet i övre högra hörnet och välj Remote Resource Feed från menyn: Klicka på Email address or web feed URL, skriv in följande adress https://asp.mamut.net Klicka på Choose user account, och sedan Add user account. Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting i fälten User name och Password. Klicka på Save. Det ska se ut så här: Tryck på Save. Välj APPS och de olika programmen som finns tillgängliga på Application Hosting ska nu visas: Tryck på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få upp ett felmeddelande om Untrusted connection. Välj då Connect always. När du är inloggad kan du klicka på menyn längst uppe på skärmen för att få fram ett verktygsfält, som låter dig öppna flera applikationer och växla mellan de öppna programmen: Klicka på Start new för att öppna ett nytt program, eller > tecknet för att växla mellan öppna program: Använd Close All Applications för att helt logga ut från Application Hosting.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet. Här kan du läsa mer om Microsoft Remote Desktop for Android. Se även Microsoft Supportforum.
Visa fullständig artikel
19-06-2019 08:39 (Uppdaterad 30-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1262 Visningar
Skanning av ingående faktura kan aktiveras om du önskar att PDF-faktura på epost ska kunna tolkas som elektronisk faktura. Detta möjliggör att dina leverantörer skickar dig fakturor på papper eller mejl. Fakturorna tolkas och skickas in till bokföring i din Mamut som en elektronisk faktura. Aktivering av Skanning: Gå till Visa - AutoInvoice - Inställningar - Fakturainställningar - Ingående och tryck på Aktivera på linjen med Skanningtjänst Du kommer nu att få upp ett registeringsfönster där du lägger in din kontaktinformation. Detta för att registrera ett skanning konto, som avsändare av fakturor använder för att skicka pappers- och PDF-fakturor:   När skanning är aktiverad kommer systemet att försöka öppna ett skanning konto hos AutoInvoice. Det ska vara möjligt att motta dokument en arbetsdag efter det att skanning kontot har aktiverats. Du ska då få en e-post adress och en post adress som du ska ge till dina leverantrörer. Dessa ska endast användas för fakturor.  Om du trycker på Visa skanningadress, får du se vilken adress som ska användas vid skanning.  Lägg märke till att om det inte är faktura som skickas till AutoInvoice skanningstjänsten så kommer det att gå visare till postadressen som är angiven. 
Visa fullständig artikel
30-04-2019 11:52 (Uppdaterad 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1165 Visningar
För att undgå många inloggningar, rekommenderar vi att du aktiverar inställningen för automatisk inloggning i Mamut One. Inställningen innebär att inloggningsfönstret inte visas för Mamut-programmet när det öppnas. Så här aktiverar du automatisk inloggning: Öppna Mamut. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Ändra användarnamnet så att det är det samma som användarnamnet du använder för att logga in på Mamut Application Hosting, men byt ut snabel-a '@' med understreck '_' (t.ex. skrivs "support@mamut.se" som "support_mamut.se"). Om du har mer än 20 tecken i e-postadressen som du använder som användarnamn skriver du bara de 20 första tecknen. Kryssa i Automatisk inloggning när anv.namnet är samma i operativsystemet. Klicka Spara. Inställningen är nu aktiverad och du ska kunna logga in dig till Mamut utan att ange ditt användarnamn och lösenord.
Visa fullständig artikel
12-07-2019 13:44 (Uppdaterad 12-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4153 Visningar
Application Hosting ska fungera på alla moderna webbläsare. Internet Explorer har dock ett tillägg som gör det lättare att starta applikationer, eftersom du inte behöver ange lösenordet flera gånger. Detta tillägg finns endast i Internet Explorer, därför rekommenderar vi att du använder Internet Explorer för att logga in på Application Hosting. Lägg märke till att inloggning via webbläsare endast stöds på datorer med Windows. Se följande artikel för inloggning via Mac, iPad eller Android. Inloggning på Application Hosting med Internet Explorer (rekommenderas) Internet Explorer är installerat på alla datorer med Windows. Om du inte hittar den i aktivitetsfältet kan du klicka på startknappen och söka upp den. Starta Internet Explorer och gå till adressen asp.mamut.net Första gången du besöker sidan, kan det visas en gul och vit linje längst ner på skärmen med frågan om du vill köra tillägget Klicka på Tillåt. Du behöver bara göra det en gång. Logga sedan in med ditt användarnamn och lösenord och starta de program du önskar. Du bör inte bli ombedd att ange ett användarnamn eller lösenord vid start av programmen, eftersom tillägget är aktiverat. Inloggning på Application Hosting med andra webbläsare Starta önskad webbläsare och gå till adressen asp.mamut.net Logga in med ditt användarnamn och lösenord och starta ett av programmen En fil laddas nu ner till din dator. Klicka för att öppna filen (beroende på din webbläsare måste du kanske klicka på Spara och sedan Öppna). Fönstret «Ange dina autetinseringsuppgifter» ska visas. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK. Du behöver endast ange dessa uppgifter när du öppnar det första programmet efter inloggningen.   Felmeddelande vid start av programmen Om du får ett felmeddelande när du försöker starta ett program på Application Hosting, kan det bero på vissa säkerhetsinställningar som saknas eller att vissa program på datorn orsakar fjärrskrivbordsproblem. Anslutning till fjärrskrivbordet har slutat att fungera Vi har upplevt att vissa program från HP och Lenovo kan orsaka att anslutningen till fjärrskrivbordet kraschar. Det gäller följande program: HP ProtectTools HP SimplePass HP Fingerprint Manager Pro Lenovo Fingerprint Manager Pro Kontrollera om du har ett eller flera av dessa program installerade på din dator under Start - Kontrollpanel - Avinstallera program (Windows 7) eller Start - Inställningar - Appar (Windows 10). Vi rekommenderar då att avinstallera dem och starta datorn på nytt. Kontrollera därefter om det fungerar att starta programmen på Application Hosting. Om du önskar att använda HP/Lenovo programmen, försök ladda ner och installera de senaste versionerna från HP/Lenovos hemsida.   Datorn kan inte ansluta till fjärrdatorn eftersom ett fel inträffade på datorn som du vill ansluta till. Detta meddelande beror förmodligen på en felaktig inställning för säkerhetsnivå på din dator. Lösningen är då att ändra ett värde i registret: Klicka på start-knappen i Windows, skriv in regedit och klicka OK. Bläddra dig till HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa. Dubbelklicka på LmCompatibilityLevel Notera vad som står i fältet Data i fall du behöver sätta det tillbaka. Bytt ut siffran i Data med siffran 3 och klicka OK. Stäng Registereditorn. Kontrollera därefter om det fungerar att starta programmen på Application Hosting.
Visa fullständig artikel
05-07-2019 10:09 (Uppdaterad 05-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1536 Visningar
I en installationsmiljö där alla Windows-användare arbetar på samma dator eller är anslutna till ett nätverk med domän, så kan det vara aktuellt att dessa användare också har administrator tillgång på SQL servern. Från SQL Server 2008 finns inte längre verktyget för att lägga till en användare som SQL administratör. Detta måste därför göras genom att den aktuella användaren kör ett skript på datorn där SQL Servern är installerad. För att köra skriptet, måste användaren tillfälligt sättas upp som lokal administratör på datorn där SQL Servern är installerad. Efter att skriptet har körts, kan denna tillgång ändras tillbaka om så önskas.   Så här går du tillväga: Avsluta programmet på alla datorer. Skapa en ny mapp på roten av hårddisken (C:\) som du döper till TEMP om denna mapp inte redan existerar. Ladda ner skriptet här och spara det i mappen TEMP. Packa ut innehållet av filen addselftosqlsysadmin.zip till samma mapp. Logga in i Windows som användaren som ska läggas in som SQL administratör Kör scriptet addselftosqlsysadmin.cmd som nu ligger i mappen TEMP genom att dubbelklicka på det. Följ instruktionerna i fönstret som öppnas och skriv in namnet på er SQLinstans. Om du inte vet namnet på er SQL instans kan du läsa ReadMe filen i nedladdad zipfil för mer information om SQL instans som efterfrågas. När scriptet har fullföljts kan du trycka på valfri tangent för att stänga fönstret där scriptet körts. Upprepa ovanstående för samtliga Windowsanvändare som behöver rättigheter.
Visa fullständig artikel
17-09-2018 14:51 (Uppdaterad 02-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1261 Visningar
Den här artikeln beskriver hur du ansluter till Mamut Application Hosting från en iPad eller iPhone med hjälp av Microsoft Remote Desktop för iOS. Se här för beskrivning och nedladdning av Microsoft Remote Desktop Starta Microsoft Remote Desktop appen. Tryck på + tecknet i övre högra hörnet och välj Exsterna ressurser Klicka på E-post eller URL-adress, skriv in följande adress: https://asp.mamut.net och klicka på Slutför Klicka på Användarkonto och därefter Lägg till användarkonto. Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting och klicka Spara Klicka Sök efter feed. De olika programmen som finns tillgängliga på Application Hosting ska nu visas  Tryck på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få upp ett felmeddelande om Untrusted connection. Välj då Connect always När du är inloggad kan du klicka på menyn längst uppe på skärmen för att få fram ett verktygsfält som låter dig öppna flera applikationer och växla mellan de öppna programmen: Klicka på Start ny för att öppna ett nytt program, eller > tecknet för att växla mellan öppna program: Använd Close All Applications för att helt logga ut från Application Hosting.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet. Här kan du läsa mer om Microsoft Remote Desktop for Android. Se även Microsoft Supportforum.   Vi hoppas denna artikel har varit till hjälp för er trots att skärmbilder är på norska 🙂 Dessa ska bytas ut så småningom
Visa fullständig artikel
19-06-2019 11:16 (Uppdaterad 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1069 Visningar
För att kunna använda Mamut Application Hosting på en enhet som inte kör Windows operativsystemet, måste man installera och konfigurera Microsoft Remote Desktop. Annars är det inte möjligt att logga in direkt på Application Hosting-webbplatsen.   Microsoft Remote Desktop-klienten kan laddas ner gratis till Mac OS X, iOS (iPad / iPhone) och Android. Se länkarna nedan.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet.   Microsoft Remote Desktop for Mac OS X Ladda ner programmet här. Se vägledning för konfiguration här. Microsoft Remote Desktop for iOS Ladda ner programmet här. Se vägledning för konfiguration här. Microsoft Remote Desktop for Android Ladda ner programmet här. Se vägledning för konfiguration här.
Visa fullständig artikel
19-06-2019 08:37 (Uppdaterad 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1159 Visningar
Genom Windows Explorer i Mamut Application Hosting får du tillgång till dina lagringsområden i lösningen. Du får även tillgång till din lokala hårddisk om du har valt detta. För att få tillgång till din lokala hårddisk måste du välja att tjänsten ska ha tillgång till Drives vid uppstart. Hur du gör detta kan du läsa mer om här. Du öppnar utforskaren genom att klicka Windows Explorer i Mamut Application Hosting-menyn. Följande fönster visas då: Följande filområden är tillgängliga: Home (H: ) är ett gemensamt lagringsområde på servern. Om du har flera användare på Mamut Application Hosting får alla användare tillgång till filerna som sparas här. Profile (P: ) är din användares privata lagringsområde på servern. C on computername (där [computername] är namnet på din dator) är din lokala hårddisk. Här får du tillgång till alla filer som finns sparade på din dator. Om du har flera hårddiskar (C, D, E, osv.) visas även dessa i listan . För att flytta/kopiera filer på Application Hosting kan du använda vanlig "dra-och-släpp" funktion, snabbkommandon eller högerklicksmenyn i utfoskarfönstret    Lägg märke till att mapparna Desktop, Documents, Downloads osv. som visas i utforskaren tillhör profilen P: på Application Hosting och är inte de som ligger lokalt på din dator. För att hitta en fil som sparas på skrivbordet på lokal dator måste du bläddra dig fram via   «C on Computername – Users – [Ditt användarnamn] – Desktop».  Sökvägen via Windows Explorer på Application Hosting blir då t.ex. \\tsclient\C\Users\Användarnamn\Desktop\.  Uppsättning av OCR/utbetalningsfiler/factoring/inkasso Om du använder OCR, utbetalningsfiler, factoring eller export till inkassobyrå kan du i  inställningarna för detta välja om du vill använda lokal disk eller Home (H: ). Användning av lokal disk tar troligen längre tid än import/export direkt mot H-enheten på lösningen, men du slipper att manuellt kopiera filer mellan server och lokal disk.   Så här anger du att filområdet H ska användas: Öppna Windows Explorer på Mamut Application Hosting. Se till att du har öppnat katalogen Home (H: ). Klicka på New Folder (Ny mapp) överst i fönstret. Ge mappen ett namn, t.ex. OCR (eller Utbetalningsfiler, Factoring, Inkasso). Starta Mamut på Mamut Application Hosting. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget importerar filer från bank (t.ex. OCR) (eller motsvarande alternativ). Ange sökvägen till mappen du skapade i steg 4, t.ex. H:\OCR\, i fältet Mapp, och klicka därefter OK.   Om du mottar OCR-filen på din lokala dator måste du öppna Windows Explorer i Mamut Application Hosting och kopiera filen till korrekt mapp. Du måste dessutom kopiera exempelvis utbetalningsfilen från Mamut Application Hosting till din lokala dator om du ska skicka den till nätbanken   Så här anger du att lokal disk (C: ) ska användas Du hänvisar till din lokala C-enhet med sökvägen \\tsclient\c\. Om du t.ex. har en mapp med namnet OCR direkt på din C-enhet, blir sökvägen till denna mapp \\tsclient\c\OCR\.   Öppna Windows Explorer på din lokala dator. Klicka på din lokala disk (C: ). Högerklicka i fönstret och välj Ny - Mapp. Ge mappen exempelvis namnet OCR. Starta Mamut på Mamut Application Hosting. Klicka Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra. Klicka Inställningar till höger om t.ex. Företaget importerar filer från bank (t.ex. OCR) (eller motsvarande alternativ). Ange sökvägen till mappen som du skapade i steg 4, t.ex. \\tsclient\c\OCR\, i fältet Mapp, och klicka därefter OK. Vid import av OCR-filer till Mamut kommer nu denna placering att föreslås.   Obs! Om du väljer att använda lokal sökväg, kommer inte importen/exporten att fungera från andra datorer. Detta för att Mamut  kommer att läsa/skriva till den lokala C-enheten på datorn som du sitter vid.
Visa fullständig artikel
28-06-2019 08:37 (Uppdaterad 28-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1134 Visningar
Det finns flera faktorer som kan påverka hastigheten i Mamut. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder du kan vidta för att öka hastigheten i Mamut One   Systemkrav Du kan läsa mer om systemkrav för den senaste versionen av programmet här Antivirus Antivirusprogram kan orsaka dröjsmål och kan i nätverksinstallationer leda till att arbetsstationer tappar förbindelse med servern. På grund av detta rekommenderas att programmet exkluderas från skanning och annan viruskontroll. Hur du sätter dessa inställningar i ditt antivirusprogram varierar beroende på vilket program du använder. Läs i Hjälp-avsnittet för ditt antivirusprogram för att få reda på hur det görs i ditt program. Följande punkter måste utföras: Exkludera Mamut Business Software och programmets filer från automatisk skanning och automatiskt skydd. Observera att både Mamut.exe och MdataTools.exe ska exkluderas. På datorn som fungerar som server, exkludera Microsoft SQL Server från skanningen om ert antivirusprogram stöttar skanning av detta. Programfilen som ska exkluderas heter sqlserver.exe och ligger som standard installerad i C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn. Exkludera Microsoft SQL Server Native Client från skanning både på arbetsstationer och server. Programfilen som ska exkluderas heter SQLCMD.exe och ligger som standard installerad i C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn. Brandvägg/Firewall Brandväggar kan ofta spärra programmet från tillgången till Internet som krävs för att programmet bland annat ska kunna verifiera licensen. För att lösa detta måste du ge programmet tillgång till Internet. Hur detta görs varierar beroende på vilken brandvägg som du använder. Läs i Hjälp-avsnittet för din brandvägg för att få reda på hur det görs i ditt program. Följande punkter måste utföras: Ge programmet full tillgång till Internet i brandväggen på arbetsstationerna. Ge Microsoft SQL Server Native Client full tillgång till Internet i brandväggen på arbetsstationerna. Om ni använder en Microsoft Small Business Server som server för er databas, ange antal anslutningar per klient till 2000 i brandväggen Isa 2004. Se dokumentationen för Small Business Server för mer detaljer kring detta. Gör liknande inställningar för servern i brandväggen om det är möjligt, om ni inte har Small Business Server. Speciellt för Windows 8   I Windows 8 finns det en funktion som kan påverka program som använder SQL-servern i nätverk, så som Mamut gör. Denna funktion heter Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR ) och är skapad för att förenkla sökningen av andra maskiner på små ad hoc-nätverk men kan tyvärr orsaka stora hastighetsproblem. För en beskrivning av funktionen, se den här länken: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878128.aspx   Den här funktionen måste vara avstängd för de klientdatorer som upplever problem med hastigheten i Mamut. Så här stänger du av den i Windows Professional:   Gå in på Start och skriv in gpedit.msc I fönstret som öppnas, bläddra till Local Computer Policy - Computer Configuration - Administrative Templates - Network - DNS Client I det högra fönstret dubbelklickar du på Turn off Multicast Name Resolution. Sätt inställningen till Enabled. Klicka på OK. Starta om datorn.   Så här stänger du av den här funktionen i Windows Home:   Gå till Start - Kontrollpanelen - Nätverk och Internet. Klicka på Nätverks- och delningscenter. Klicka på Avancerade delningsinställningar i det vänstra fönstret. Under nätverksprofil som du använder inaktivera Nätverksidentifering Klicka på Spara ändringarna. Starta om datorn. Loggning av databaskörningar är aktiverad i Windows Det finns en inställning i Windows som aktiverar loggning av databasköringar. Detta påverkar Mamuts prestanda enormt mycket, eftersom programmet då måste vänta mellan varje databasköring på att den föregående ska loggas. Det kan komma upp ett felmeddelande i Mamut om att databasen inte kan öppnas om det blir för trögt. Gör följande: Gå till Start - Kontrollpanel - Administrativa verktyg - Datakällor (ODBC) Välj fliken "Spårning" Klicka på knappen "Sluta spåra nu". Om du bara ser knappen "Börja spåra nu" så betyder det att loggningen inte är aktiverad. DNS-sökning är långsam  Varje gång Mamut skickar en fråga till SQL-servern, görs en DNS-sökning för att översätta datornnamnet till en IP-adress. Om denna sökning går trögt kommer det att sakta ner Mamut.   Ett sätt att testa detta är att redigera Mamut.ini på den dator som är långsam och ersätta datornnamnet på raden “servern=” med serverns IP-adress. Om det är “enanvändar-installation”, kan man ange adressen 127.0.0.1, som alltid är en lokal IP-adress för en dator. Mamut.ini finns under C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\   Om det gör att Mamut går snabbare så är det ett problem med DNS-sökning på datorn och det måste lösas av en IT ansvarig (eller de som ansvarar för nätverket). .
Visa fullständig artikel
06-06-2019 09:21
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1276 Visningar
I Mamut One kan du ange nummerserier som används vid registrering och sortering av information. Om företaget redan har ett system för numrering av kunder och leverantörer kan ett motsvarande system fortsätta användas i programmet. Obs! Vid övergången till nytt räkenskapsår går det inte att ställa tillbaka fakturanummerserien till 1. Det kan inte finnas två fakturor med samma fakturanummer. Därför kommer fakturanummerserien att fortsätta där den slutade föregående år. Se även artikeln om att fortsätta nummerserier vid nytt år.   Vid uppstart av ett företag (en ny företagsdatabas) kan du ändra nummerserierna. Både första och sista numret kan då ändras. Nummerseriens första nummer kan endast ändras innan serien har tagits i bruk. Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Företag fliken Företagsinställningar - Nummerserier. Genom att klicka på denna öppnas fönstret Nummerserier. I fönstret Nummerserier kan du t ex ändra första numret för kontakt, leverantör, faktura osv. Detta gör du genom att klicka i kolumnen Första nr och skriva in det nummer du önskar. Efter att en nummerserie har tagits i bruk kan endast senast använda nummer ändras. Det nya numret måste vara högre än det som finns registrerat. Fälten som är rödmarkerade kan inte ändras.   Nummerserierna för Faktura- och Kreditnota bör inte överlappa varandra. Som standard börjar fakturanumret på 1 och kreditnotanumret på 90 000. Om du gör ändringar bör det vara minst 20 000 mellan de två nummerserierna. Speciell information om nummerserier för verifikat hittar du i Fortsätta med nummerserien på nytt räkenskapsår och Nummerserier för verifikat. Notera att nummerserien för verifikat börjar om på 1 vid övergången till nytt räkenskapsår. I Mamut One är det vanligast att varje verifikattyp har en egen nummerserie och varje nummerserie börjar på 1 varje nytt år. Detta gör systemet automatiskt och användaren behöver inte göra några inställningar vid byte av räkenskapsår. Om du dock önskar att fortsätta på de befintliga nummerserierna i det nya året, måste du vid årsskiftet gå in på Visa - Inställningar - Redovisning, välja fliken Redovisningsinställningar och klicka därefter på ikonen Verifikationstypsinställn. och nummerserier. Gå vidare till fliken Nummerserier. I fönstret som visas anger du de senaste numren från föregående år i kolumnen Första nummer och klickar på OK. Det går att ändra dessa nummer så länge du inte har börjat bokföra med verifikattypen i det nya året. Nummerserierna för t ex Order, Faktura och Kunder löper vidare oberoende av räkenskapsår. Dessa nummerserier ställs inte tillbaka till 1. Önskar man ha olika nummerserier för exempelvis order och faktura för varje år kan man ställa in att serien börjar med årtalets nummer, t ex 20150101.
Visa fullständig artikel
30-05-2019 14:17
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1710 Visningar
Ibland kan det vara önskvärt att säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser i Mamut Business Software. Obs! Denna artikel gäller ej för kunder på Mamut Application Hosting. Säkerhetskopiering för kunder på Mamut Application Hosting sker automatiskt var tredje timme.   Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Programmet MDataTools kommer nu att startas. Klicka på Nästa. I fönstret som öppnas väljer du Avancerat, och klickar på Nästa. I nästa fönster markerar du Delar av systemet och bockar för den eller de företagsdatabaser du önskar att ta en säkerhetskopia av. Här anger du även om du önskar ta med Systemfiler och Dokument och bilder. Systemfiler är filer som är gemensamma för samtliga företagsdatabaser i ditt system. Obs! om du ska ta en säkerhetskopia av en eller flera företagsdatabaser, och denna säkerhetskopia ska läsas in i ett annat system och där läggas i tillägg till övriga företagsdatabaser så ska du inte ta med systemfiler i din säkerhetskopia. Om du har systemfiler med i säkerhetskopian så kommer säkerhetskopian att skriva över all data som finns i det system du återställer den i. Klicka på Nästa när du har gjort ditt val. I detta fönster anger du önskad beskrivning av säkerhetskopian samt sökväg där du vill spara säkerhetskopian. Du har även möjlighet att skydda säkerhetskopian med lösenord om så önskas. Notera dock att säkerhetskopian blir omöjlig att återställa om du glömmer lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen för säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer för säkerhetskopian som precis har skapats. Klicka på Slutför för att avsluta guiden. Du har nu tagit säkerhetskopia av den eller de företagsdatabaser som valts.   Tips! Du kan även skapa en säkerhetskopia utan att vara inloggad i programmet. Detta görs via programmet DataTools. Läs mer om det här.  
Visa fullständig artikel
05-10-2018 07:40 (Uppdaterad 01-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 874 Visningar