Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Denna artikel beskriver hur du går tillväga för att ladda ner och installera / uppgradera Mamut. Säkerhetskopiering   Vi rekomenderar alltid att ni sparar en säkerhetskopia innan ni påbörjar en uppgradering av Mamut:   * Kommer du fortfarande in i Mamut, vad god se följande beskrivning: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/Skapa-en-sakerhetskopia-Standard/ta-p/177419   * Om du inte längre kommer in i Mamut, följ denna beskrivning istället: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/Skapa-en-sakerhetskopia-med-Mamut-DataTools/ta-p/177426   Nerladdning och Installation/Uppgradering: Om ni har både Server och Klientinstallationer, ska uppgraderingen göras först på Servern och sedan på klientmaskinerna. Systemkrav: http://help.mamut.com/SE/mhelp/230/mhelp_Left.htm#CSHID=0|SkinName=VismaPink OBS! Var god uppmärksamma att att Outlook och Mamut måste vara nerstängda på datorn, när ni gör uppgraderingen. Klicka på länken https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MBS26/MBS26.0.1012.exe och välj Kör\Run eller Spara om du vill ladda ner filen. Om ni vill installera en äldre aktiv version av Mamut, kan ni finna en komplett lista över aktiva versioner genom att klicka på Aktiva Mamutversioner  Filen laddas nu ner och genomgår en säkerhetsgenomsökning. Om du får meddelande om att denna mjukvara inte har laddats ner många gånger och att det kan vara en osäker programvara att köra, så väljer du Åtgärd\Actions och klicka på Kör ändå\Run Anyway.  Om du inte få upp detta alternativ klickar du på Andra alternativ\More options.  Klicka på Ja\Yes, därefter får du upp ett säkerhetsmeddelande om Användarkontroll\User Account Control. Användarkontrollen dyker upp om ni kör Windows Vista/7/8 och om ni har Användarkontrollen/ User Account igång. Om du valde att ladda ner filen istället, letar du upp den på platsen där den sparats och dubbelklickar på den för att öppna den.  Du får nu upp rutan WinZip Self-Extractor. Låt valen Overwrite files without prompting och When done unzipping open: .\setup.exe vara markerade och klicka på Unzip.  Klicka på OK när du får meddelande om att filerna är upppackade (unzipped) och installationen kommer nu att starta automatiskt. Välj språk och typ av installation som du använder. Låt installationen gå klar. Om detta är en installation av Mamut på Enanvändare eller Server, så kommer installationen också installera Microsoft SQL Express. Datorn kan då behöva startas om en eller flera gånger. På klientdatorer kan du få meddelande om att den hittar databasen, men inte SQL servern. Ignorera detta tills vidare och tryck Ok/Fortsätt. När denna delen av uppgraderingen är klar, dubbelklicka på Mamutikonen på skrivbordet för att starta.  Om du endast genomfört en ny installation får du här valet att återställa en säkerhetskopia.  Om detta är på en Server eller Enanvändare, loggar du in i Mamut som vanligt. Mamut kommer nu uppgradera systemfilerna och företagsdatabaserna till samma version som du uppgraderat till. Du kan här få felmeddelande om att det inte går att spara till en specifik plats och att den istället kommer spara till en ny plats. Detta kan du godkänna. Om det står "Svarar inte" längst upp i fönstret, är detta inget att oroa sig över. När Uppgraderingen gått igenom detta steg kan du logga in och arbeta i Mamut som vanligt igen. Om detta gäller en ny installation, t.ex där man bytt dator/server så får man i detta steg möjlighet att återställa en extern säkerhetskopia från tidigare installation. Efter återställd säkerhetskopia kan du fortsätta att arbeta som tidigare   Om du i steg 7 vid klientinstallation fick felmeddelande om att klienten inte kan finna sql server, testa först att starta Mamut. Om du kan logga in utan problem, så behöver du inte göra något extra. Om du får felmeddelande, gör du följande: Gå via Den här datorn och Nätverk till serverdatorn och följande mappar "C: - Användare / Users - Delat - Public - Public Mamut - Mamut" Kopiera där filen Mamut / Mamut.ini Gå tillbaka till Den här datorn på klientdatorn och "C: - Användare / Users - Delat - Public - Public Mamut - Mamut" Döp om den Mamut / Mamut.ini fil som redan finns där genom att högerklicka på den och Byt namn (bör räcka med att lägga till ett A på slutet) Klistra sedan in filen du kopierat från servern Starta mamut på klientdatorn För mer information om installation, uppdatering och för att komma igång finner du på: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Mamut/tkb-p/SE_SW_Visma-Mamut_anvandartips    
Visa fullständig artikel
25-05-2020 15:00 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2712 Visningar
För att Mamut ska kunna användas med en etikettskrivare, måste denna läggas upp i Windows och Mamuts etikett behöver anpassas till skrivaren. Först måste skrivaren läggas upp i Windows för att få rätt storlek på etiketten. Så här går du tillväga:    Gå till Start och välj Printers and Faxes (Settings/Printers).  Högerklicka på etikettskrivaren och välj Egenskaper(Properties). Klicka på knappen Printing Preferences. I rullgardinsmenyn Paper Type väljer du Large Address (om det är denna typ av etikett som används). Sätt Orientation till Landscape. Klicka på OK. När du står i fönstret Properties ska du klicka på fliken Advanced. Klicka på knappen Printing defaults. I listmenyn Paper Type väljer du Large Address (om det är denna typ av etikett  om används). Sätt Orientation till Landscape. Klicka på OK. Klicka på OK igen. Nu är du tillbaka till skrivarfönstret. Högerklicka på etikettskrivaren och välj Egenskaper (Properties). Klicka på Print Test Page för att se att utskriften blir korrekt liggande. Du måste också göra inställningar i Mamut för att etiketten ska använda den rätta skrivaren och pappersstorleken. Detta görs på följande sätt i Mamut:    Gå till Visa - Inställningar - Rapporter och klicka på Rapport/Etiketteditor. Gå in på fliken Etiketter. Markera aktuell etikett och klicka på Redigera. Gå till File - Page Setup. Klicka på Print Setup, välj etikettskrivaren och klicka därefter på Properties. I listmenyn Paper Type sätter du Large Address (om det är denna typ av etikett som  används). Sätt Orientation till Landscape. Klicka på OK tills du kommer tillbaka till etiketten. Nu har du definierat att etiketten ska ha en bestämd storlek, som troligtvis är mindre än  området som används av fälten. Flytta därför fälten i rapporteditorn till vänster och tätt intill Page Header. Kontrollera hur långt ner på linjalen till vänster som linjen Detail ligger. Om denna ligger  för långt ner i förhållande till hur hög etiketten är vid liggande utskrift kommer du att få  ett felmeddelande vid utskrift. Flytta därför upp Detail tills den är på undersidan av det nedersta fältet på etiketten. Om detta fortfarande inte är tillräckligt måste du minska storleken på det största fältet. Klicka på fältet så att det markeras och gå in på Format i menyraden. Se till att det inte finns någon bock vid Snap to grid (om det finns en bock tar du bort den genom att klicka på Snap to grid). Kontrollera att fältet fortfarande är markerat, håll ner Shift på tangentbordet och tryck på ”pilupp” tangenten för att göra fältet mindre. När fältet är tillräckligt litet flyttas Detail linjen till undersidan igen. Om du t ex använder etiketten Large address bör Detail ligga precis under 3 cm på  injalen till vänster. Välj File/Save. Välj File/Close och svara Yes för att spara ändringar om du får frågan om detta. Klicka på Stäng
Visa fullständig artikel
01-12-2021 15:03
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 301 Visningar
Det kan ibland uppstå problem med databasen i Mamut One pga rättighetsinställningarna på serverfilerna. Nedan följer tillvägagångssätt för hur ni ändrar och/eller uppdaterar rättigheterna på dessa filer i Windows 8 och 10.   Öppna Windows utforskare på datorn som är server.  Enklast görs detta genom att öppna valfri folder från datorn och sedan klicka på Den här datorn, på vänster sida. På servern, leta dig fram till platsen där Mamuts datafolder finns. Som standard är detta på: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Högerklicka på foldern Data och välj Egenskaper (Properties). Öppna fliken Säkerhet (Security). Kontrollera i listan över användare att alla som ska använda Mamut är inlagda med Fullständig behörighet. Klicka på knappen Avancerat (Advanced). Kontrollera åter i denna lista att rättigheterna stämmer. Om ni här noterar att någon användare inte har korrekt rättigheter, ändra detta. Bocka också ur rutan för Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter... Tryck på Ok. Rättighetsinställningarna uppdateras helt på nytt Om du inte finner fliken för Säkerhet (Security) i punkt 4, är detta på grund av att uppsättningen av datorn eller att ni använder Windows Home.   Ni kan komma runt detta genom att sätta upp datorn i säkerhetsläga , genom att trycka på F8 vid uppstarts av Windows.
Visa fullständig artikel
16-11-2021 12:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 448 Visningar
I vissa fall, på fleranvändarinstallationer, kan man uppleva att en klientinstallation inte kan starta Mamut och meddelar att filer är låsta. Detta kan bero på att två filer är låsta eller skadade, men kan också bero på att maskinen har möjlighet att spara en offlineversion av den skadade filen.   I Windows finns det en funktion för att göra filer i nätverket tillgängliga i offline-läge och denna funktion kan slås på av sig själv.   För att lösa problemet måste du först återställa filerna på servern.   Detta görs enligt följande: Logga ut alla användare från Mamut Gå till servern och in i Mamuts dokumentområde (mapp System00XX) Ta bort filen g_userlock.dbf Gå till systemmappen Ta bort filen g_tmpreg.dbf   När detta är klart, försök starta Mamut från klienten med problemet. Om detta fortfarande får samma felmeddelande om att filer är låsta, är det förmodligen offline-kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. För att hantera detta, för ni följande. Bläddra er via Nätverket fram till till Mamuts dokumentområde på servern, från den här klienten som får felet. Bläddra till mappen System00XX och kontrollera om filen g_userlock.dbf eller g_tmpreg.dbf finns. Om dessa finns kommer de troligen att markeras som tillgängliga offline.   För att lösa detta måste funktionen Offline Files vara avstängd i Windows.   Detta görs enligt följande: Öppna kontrollpanelen i windows och ändra vyn till att visa antingen Stora eller Små ikoner Tryck där sedan på Synkroniseringscenter I fönstret som öppnas, klickar ni på Hantera offlinefiler i listan på vänster sida Klicka på knappen högst upp för att inaktivera offlinefiler Välj att starta om datorn När maskinen har startat om, försök starta Mamut    
Visa fullständig artikel
15-06-2021 12:41 (Uppdaterad 15-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 484 Visningar
Från och med Mamut version 12 och senare, fungerar säkerhetskopieringen annorlunda än för tidigare versioner.   En av dessa ändringar kommer av att Mamut nu använder sig av Microsoft SQL Server för att lagra databasen på. En del av processen i säkerhetskopieringen utförs av denna och det är vanligtvis detta som kan dra ut på tiden. SQL-servern använder sig av ett eget användarkonto i WIndows på servern, och detta konto måste ha tillgång till mappen där säkerhetskopian mellanlagras. I en fleranvändarinstallation använder Mamut sitt dokumentområde för att mellanlagra, medan säkerhetskopian skapas. För att detta ska fungera måste sökvägen till dokumentområdet inne i Mamut använda en sk UNC-sökväg (\\"servernamn"\"mappnamn"\. Detta för att SQL-tjänsten inte kan se nätverksenheter som tillhör vanliga användare i Windows. Lär mer om flyttande av dokumentområde här. Administrör på servern bör också ha gett användarkonton till SQL-servern tillgång till mappen, alternativt ha satt up att Alla/Everyone användare ska ha Full tillgång.   När man säkerhetskopierar från datorn som agerar server, kommer Mamut att använda en lokal mapp i Användarkontot i Windows för mellanlagring. Detta ska fungera utan problem om problem normalt uppstår vid säkerhetskopiering från en klientdator.
Visa fullständig artikel
09-04-2021 13:20
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 516 Visningar
I mindre nätverk där datorn/datorerna är uppsatta i arbetsgrupper (workgroup), kan det vara så att klientdatorer inte kan koppla sig mot dokumentområdet på serverdatorn. Detta trots att mapparna är korrekt utdelade på servern. Detta kommer sig av att arbetsgrupper inte är datorer som är påloggade på nätverket.   När man loggar in sig i Windows är man inloggad på datorn i sig, men en delad mapp på en annan dator kan kräva Användarnamn och Lösenord för att ge tillgång. Tack vare att datorn ingår i en arbetsgrupp så kan det vara så att den utdelade mappen inte känner igen användarnamnet från datorn du är inloggad. Datorer i arbetsgrupper har nämligen en egen uppsättning med Användarnamn och Lösenord.   Lösningen på detta är att upprätta en användare på datorn med den utdelade mappen, och att använda denne från klientdatorer med kopplingsproblem.   Här nedan kan ni läsa hur ni upprättare ett användarkonto i Windows 10 och Windows 8.1   Windows 10   Windows 8.1   Efter att användarkontot är upprättat kan man på klientmaskinerna sätt upp en nätverksenhet som kopplar sig mot mappen på serverna med detta användarkonto.   Gör då följande:   Öppna Windows utforskare Markera "Den här datorn" Klicka på Koppla till nätverksenhet     Välj en enhet som ni vet inte är i bruk Skriv in sökvägen till dokumentområdet (se bild för exempel) Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"     Tryck på Slutför Fyll i Användarnman och Lösenord till Användarkontot du satte upp ovan Kryssa i "Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter   Tryck Ok och du ska nu kopplas till enheten   Så länge användaren har denna enheten kopplad, så kommer Windows att koppla sig mot Mamuts dokumentområde vid uppstart. Mamut kommer därmed kunna koppla sig mot denne, då den är öppen i nätverket.
Visa fullständig artikel
23-03-2021 09:42 (Uppdaterad 23-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 552 Visningar
Ett tips, när ni ska redigera rapporterna i Mamut, är att först exportera ut ett exemplar av rapportfilen. På så vis kan ni återställa denna rapport till den status den hade innan ni påbörjar redigeringen, genom att sedan importera in filen igen.   Se nedan steg för hur detta hanteras.     Exportera rapportfil - Gå till Visa - Inställningar - Rapport - Rapport-/Etiketteditor. - Markera den rapport som du har problem med och klicka på ikonen Exportera rapportfil i verktygsraden. - Klicka på knappen med tre prickar till höger om Katalog och välj önskad plats att exportera filerna till, exempelvis Skrivbordet. Klicka på OK för att bekräfta den plats som valts. - Klicka sedan på knappen Export. - Du kommer nu att få ett meddelande som bekräftar att rapporten exporteras till den plats som valts. - Klicka på OK för att genomföra exporten. - Klicka därefter på Stäng för att stänga exportfunktionen och gå ur de övriga fönstren med inställningar. Rapportfiler heter G_00XXXX.FRT och G_00XXXX.FRX, där XXXX är Mamuts interna nummer för rapporten. Importera rapportfil - Gå till Visa - Inställningar - Rapport - Rapport-/Etiketteditor. - Markera den rapport som du vill importera och klicka på ikonen Importera rapportfil i verktygsraden. - Ändra Rapportkatalog till Fil. - Leta upp filen, genom att trycka på knappen med tre prickar på raden Filnamn. - Tryck på Importera och sedan Stäng. - Filen ska nu vara i det format som du importerat.
Visa fullständig artikel
24-09-2019 16:01
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1440 Visningar