Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Oavsett om man ska sätta upp en nyinstallation eller om man har jobbat i Mamut länge så är Mamut ett stort system och det är svårt att sätta sig in i allt. Har man aldrig jobbat i Mamut tidigare så är det ju självklart att man kan behöva en del hjälp med att sätta upp systemet och få utbildning. Men även för användare som har använt systemet länge så är det bra att ibland gå igenom sina arbetssätt och rutiner för att se om det finns smartare sätt att jobba på. Till det är en konsult med djupare kunskaper i Mamut ovärderlig.    Det finns några Visma-Partners i Sverige som har lång erfarenhet av Mamut och som kan hjälpa kunder med utbildning och konsultation för att effektivisera arbetsprocesser.    Här är ett urval av några partners:   HC Business Software - Stockholm Compentia - Stockholm/Östergötland Hightower - Stockholm Elitdata - Varberg Go On Norrbotten - Luleå GSC Data - Gävle Direktkonsult - Göteborg        
Visa fullständig artikel
15-08-2018 15:51 (Uppdaterad 07-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2452 Visningar
Då man har avslutat sitt licensavtal för Mamut så har man fortfarande möjlighet att kontrollera de tidigare uppgifter man har registrerat i systemet. När man avslutar licensavtalet övergår alla licenser till nivån Mamut Free utan kostnad.  På denna nivån kommer ni fortfarande kunna logga in i Mamut och använda programmet som en referenskälla för era uppgifter.   Via rapportena kommer ni fortfarande kunna skriva ut information från ert Mamut, även om ni inte kan öppna avdelningen i programmet.   Nedan följer en summering av vilka funktioner som är tillgängliga i Mamut Free.   Mamut skrivbord   Mamut skrivbord är fortfarade tillgängligt och kan anpassas för att visa information. Obs. Notering bör också göras om att eventuell webshop ska ha stängts ned vid avslutande av Mamut.   Arkiv   Företagsdatabaser Ni har full tillgång till de företagsdatabaser som redan är registrerade i ert Mamutprogram. Det är inga problem med att öppna och växla mellan dem. Att skapa nya företagsdatabaser är dock inte tillgängligt.   Skriv ut Skriv ut är rapportdelen i Mamut. Ni kan också nå denna via Rapporter från Mamuts skrivbord. Här kan ni skriva ut information från ert Mamutprogram. Detta gäller även från avdelningar som ni inte längre kan öppna i programmet. Exempelvis så har ni fortfarande tillgång att skriva ut rapporter kopplade mot reskontra. Tillgång till och urval av rapporter begränsas inte av licensnivån Mamut Free.   Säkerhetskopia Ni kan fortfarande både skapa och återställa säkerhetskopior i programmet. Åtkomst ges också att hantera inställningar för säkerhetskopiering.   Databasverktyg Vissa funktioner under kategorin För support faller bort, vilket ni kan se via skärmbild.   Visa   I denna del summeraras funktioner i Mamuts olika avdelningar. Saknas tillgång till en viss avdelning, går information att skriva ut via rapporterna i respektive avdelning.   Kontaktuppföljning   Åtkomst finns här för Kontaktperson och produkter kopplade till kontakterna.   Projektregister Avdelningen kan öppnas och sökas igenom, men inga nya projekt kan skapas.   Aktivitet Nya aktiviteter kan inte längre skapas. Däremot ges åtkomst till Systemdefinierade aktiviteter och kalendern.   Produktregister   I avdelningen kan ni skapa nya, samt redigera existerande produkter. Via lagerfliken, eller under Lageravdelningen, kan ni hantera flytt mellan lager samt ta in/ut från lager.  Det går inte att skapa nya varupaket, men går att plocka isär, sätta ihop existerande.   Offert   Orderregistreringen faller bort under denna licens, men Offertdelen lämnas kvar att använda som referens. Information kopplat till Order och Fakturor skriver ni ut via rapporterna under kategorin Försäljnig & Fakturering.     Redovisning     I denna kategori har ni tillgång till Huvudboken och kan använda sökfunktionen för att finna och se över redan registrerade verifikat. Genom knapparna Nyckeltal, Resultat och Balans ges tillgång till översikt av dessa. Det finns även tillgång till Valutaregistret, samt Bankavstämning. Reskontra är däremot inte tillgängligt. Detta gör att information kopplat till reskontra skrivs ut via rapportena i kategorin för just Reskontra.   Tidrapportregistrering Tillgång finns för att söka information om redan registrerad information, men inget nytt kan läggas till.   Beställning/Inköp   Inköpsregistering ger tillgång att söka och leta i redan registrerade inköpsordrar. Dock ges ingen tillgång att skapa nya eller att redigera existerande.   Lager   I lageravdelningen har ni översikt över existerande lager, men kan inte registrera nya. Det finns möjlighet att göra lagerflyttningar av produkter, samt Ta in/Föra ut varor från lager. Möjlighet ges också att Plocka ihop, samt Plocka isär redan existerande varupaket. Under Lagerförändringar och reservationer kan ni även söka likt med en aktiv licens.   Status Här kan ni se status för Företagsdatabasen, Försäljning och er Redovisning.   Inställningar   Här faller inställningarna för Redovisning bort, dock kvarstår resterande kategorier. Dessa är dock begränsade och har inte samma tillgångar som vid aktiv licens. Användare Behörighetskontroll och styrning av tillgängliga Företagsdatabaser är inaktiverad. Tilgängliga moduler är Skrivbord, Rapporter, Produkt, Inköp, Huvudbok, Outlook. Mobile scanner är deaktiverad. Företag Konto- och landsinställningar tappar Bankgirokategorin. Momsregister tillåter översikt och redigeraing av existerande momssatser. Grundinställningar kan redigeras och det går att lägga till nytt. Tillgängliga moduler är Produkt och E-handel (minns dock att E-handel inte är aktiv).   Säkerhet Endast inställningar för Säkerhetskopiering är tillgängliga.   Rapporter Rapportredigeraren och Adressändring är fortfarande fullt tillgängliga.   Övriga inställningar Här är endast Landregistret tillgängligt. Ni har tillgång att redigera och lägga till i registret.   Hjälp   Mamut Help Tillgång finns för både Online och Offlinehjälpen.   Om Under denna avdelning faller Administrera licensinformation bort.   Import / Export Denna funktion faller bort inne i Mamut, men kan nås via mappen med programfilerna. Filen heter Mamut ImportExport.exe och finns som standard i Mamuts programfilsmapp på följande sökväg i windows utforskare: C:\Program Files (x86)\Mamut     Dubbelklicka på filen och logga in med samma användarnamn och lösenord ni har till Mamut. Detta ger er tillgång till Import och Exportfunktionen i Mamut.
Visa fullständig artikel
11-02-2022 14:51 (Uppdaterad 22-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 818 Visningar
När Autoinvoice integrationen är aktiverad finner du de olika funktionerna via Autoinvoice fokusområdet från den vänstra menyn i Mamut eller via Visa - Autoinvoice i huvudmenyn upptill.   Aktivera Autoinvoice används till att inaktivera Autoinvoice integrationen om det skulle bli aktuellt. Här kan du också ändra vilken faktura rapport som ska användas som bifogad rapportfil när du aktiverar Autoinvoice på nya kunder, i rullgardinsmenyn Utskriftsformat. Läs mer om hur du aktiverar AutoInvoice.   Ej Skickade dokument är en modul som visar en lista över fakturor/kreditnotor som har stoppats i överföringen till Autoinvoice. I den här listan kan du se information om varför dokumentet inte har skickats, och få möjlighet att skicka det igen.   Genom att gå in i Skickade dokument får du fram en lista över fakturor/kreditnotor som har skickats till Autoinvoice, samt status på om de har levererats till mottagaren och hur. Genom att klicka på ett fakturanummer i denna lista kommer du in på en mer detaljerad faktura visning för den valda fakturan och har även möjlighet att skicka om den om det skulle behövas.   Genom att klicka på Mottagna dokument får du fram en lista över fakturor/kreditnotor som har mottagits. Genom att klicka på ett fakturanummer i denna lista kommer du in på en mer detaljerad faktura visning för den valda fakturan och har även möjlighet att öppna bifogade dokument från avsändaren. Här kan du klicka på Bokför för att starta bokföringsfönstret, eller Markera som hanterad.   Klickar du på Inställningar så öppnas Autoinvoice inställningarna.  Autoidentifiera kunder.  Obs! Det är väldigt viktigt att alla organisationsnummer på era kunder är korrekt ifyllt på respektive kontaktkort, om ni önskar använda denna funktion. Är ni osäkra, ombeds ni undvika använda dena funktion.   Autoidentifieringen är en funktion för att söka fram vilka kontakter i ditt kontaktregister som kan ta emot elektroniska fakturor. Sökningen kopplar via det Organisationsnummer som är angett på kontaktkortet, under fliken Övrig info. Det är därför väldigt viktigt att detta är korrekt, så att funktionen inte kopplar till fel kund. Notera att denna sökfunktion kan ta lång tid om ni har många kunder i er databas. När sökningen är fullförd får du möjlighet att automatiskt uppdatera dessa kunder med Autoinvoice inställningar.
Visa fullständig artikel
12-09-2018 15:52 (Uppdaterad 04-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1256 Visningar
Denna artikel listar aktiva versioner av Mamut. Listan kommer att uppdateras löpande då nya versioner av Mamut släpps. Om ni ska installera Mamut på grund av flytt till ny dator eller nya användare, kan ni kontrollera vilken version av Mamut ni redan har installerat, under Hjälp - Om i programmet.   För att ladda ner installationspaketet klickar ni på versionsnumret nedan. Detta kommer starta nerladdningen.   v23.0.1139   v23.0.1149   v24.0.1034   v24.0.1045   v25.0.1046    v25.0.1052    v26.0.1018  
Visa fullständig artikel
15-06-2021 15:00 (Uppdaterad 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1203 Visningar
Om man önskar avsluta sitt licensavtal för Visma Mamut så är det viktigt att uppsägningen av avtalet registreras via vårt uppsägningsformulär. Ni mottager då en bekräftelse på registrerad uppsägning med registrerat datum.   I nästa steg behandlar vi denna och avtalet kommer sedan avslutas enligt följande:   * Om ni fyllt i formuläret senast en månad före Er nästa faktureringsperiod påbörjas, kommer ert avtal upphöra vid innehavande periods slut.   * Om ni fyllt i formuläret mindre än en månad före nästa periodstart, så kommer ert avtal avslutas först efter den fakturaperioden.   Vill här också notera att det i formuläret finns en fråga rörande Titt-licens. Formuläret i länken är giltig för flertalet produkter inom Visma och den frågan gäller ej Mamut. Svara därför Nej på denna fråga när ni säger upp ert Mamutavtal. För Mamut gäller följande då licens avslutas: När er avtalsperiod för Mamut löper ut, ändras licens per automatik till Mamut Free. I Mamut Free kommer begränsas tillgång till att skriva ut rapporter från Mamut programmet. För att ha åtkomst till övriga delar av Mamut, behövs en giltig licens för minimum Mamut Office Start. Vänligen kontakta support om detta är aktuellt. Läs gärna mer information om Mamut Free här.   Om ni använder Mamut Application Hosting: Använder ni Mamut Application Hosting behöver ni genomföra uppsägning och bestämma ett datum för när säkerhetskopian ska skapas så att ni kan spara era data. Visma ansvarar ej för lagring av data efter avslutat licensavtal Det gör ni under "Customer Administration - Avsluta" när man loggat in på Mamut Application Hosting.     Om ni har aktiverat Autoinvoice: Har ni också aktiverat Autoinvoice tjänsten, måste ni inaktivera denna. Det gör ni från Mamuts skrivbord.  Välj Autoinvoice i menyn på vänster sida. Klicka sedan på Aktivera Autoinvoice. I fönstret som öppnas, väljer ni Inaktivera. Klicka sedan på Ok.  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 16:02 (Uppdaterad 26-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 305 Visningar
Det kan uppstå problem med utskrifter till PDF från Mamut när denna drivrutinen inte fungerar som den ska. Detta kan uppstå vid fel på installationen, konflikter med andra skrivardrivrutiner eller inställningar i Windows.
Visa fullständig artikel
19-02-2018 08:21 (Uppdaterad 24-05-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2157 Visningar
Om du skall byta system från Mamut så finns det några saker som är viktiga att tänka på. Skapa först en standard säkerhetskopia av dina data för att säkerställa att det finns en backup. Spara sedan säkerhetskopian på en säker plats.   Vid ett systembyte önskar man ofta att ta med sig grunddata som Produkt, Kund och Leverantör- information. I Mamut finns det flera olika möjligheter att exportera data beroende på hur utförlig information man önskar överföra till ett nytt system. I artikel Filexport från Visma Mamut finns instruktioner hur man kan exportera bl.a “Lista över kontakter”, “Kund/Leverantörsreskontralista” samt lista över “Anställda”. För att förenkla export av grunddata vid ett systembyte från Mamut har vi skapat olika export script som kan köras direkt via tilläggsprogrammet Visma Mamut Script Tool. Installationsfil hittar du här. OBS: Tilläggsprogrammet kräver att din version av Mamut är 24.0.1034 eller högre. Kontrollera ditt versionsnummer via Hjälp/Om i programmet och vid behov uppgradera Mamut innan du går vidare. Använder du Mamut Application Hosting och önskar exportera via script, kontakta support   Vilka grunddata kan jag exportera via script? Dataexport från Mamut Namn på script i Visma Mamut Script Tool Projekt Eksport_MBS_Prosjekt Avdelning Eksport_MBS_Avdelinger Produkter med lager Eksport MBS lagervarer SE Leverantörer Eksport MBS leverandører SE Kunder Eksport kunder MBS SE Produkter utan lager Eksport_MBS_ikke lagervarer SE   Verifiera data innan export till annat system Notera att script endast exporterar aktiv data. Det rekommenderas därför att man vid systembyte passar på att städa upp i sina kunddata genom att markera produkter, kunder och leverantörer m.m. som inaktiva i programmet innan man exporterar ut sina data. Man bör också säkerställa att man anonymiserat och/eller raderat data relaterat till GDPR, läs mer om Skript för att hantera GDPR i Mamut. Använda Visma Mamut Script Tool När tilläggsprogrammet är installerat loggar du in med följande uppgifter: Customer: 1212 Password: 1212 1. I Mamut Script Tool väljer du först vilket företag du skall exportera data ifrån genom att välja “Select company database”. OBS: Kryssa inte i ruta för "More than one database (not export scripts)", man måste köra separata exporter per företag. 2. Välj Excel som Export format och klicka på rutan med tre prickar för att välja var du skall spara den exporterade filen på din dator. 3. Markera det export script som skall användas och klicka sedan på “Run”. OBS: Använd endast de script som är angivna i tabell ovan Office 2013 eller nyare måste vara installerat på din dator för att kunna exportera till Excel. Om du upplever problem med Visma Mamut Script tool eller har frågor relaterat till systembyte och export av data från Mamut är du välkommen att kontakta support. Att tänka på i övrigt då man byter system Har du aktiverat Visma Autoinvoice i Mamut? Då är det viktigt att du inaktiverar Autoinvoice i programmet när du genomför systembytet. Detta gör du i meny för Autoinvoice i Mamut genom att klicka på ikonen "Aktivera Autoinvoice" och därefter klicka på “Inaktivera”.  
Visa fullständig artikel
22-04-2023 12:42
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 244 Visningar
Som vi tidigare informerat här, kommer funktionen för Visma Mamut Webshop inte längre vara aktiv från 2023-01-01. Vi skapat ett generellt script: 24161 - Export website products, för att säkra att Ni kan exportera en lista över de produkter ni registrerade i er webshop.   För att få tillgång till detta script kontaktar ni supporten som aktiverar ett script och skickar ut  inloggningsinformation till Mamut Script Tool. Hur Ni kör scriptet kan Ni se under Export nedan i artikeln.   I det ärende Ni sänder in till oss, behöver Vi följade information: Skriv in Produktexport webbshop i ämnesraden. I ärendet inkluderar Ni: - Kundnamn - Licensnummer - Kort beskrivning Om Ni använder kundinloggning Er webshop har vi även scriptet:  24160 - Export website users. Detta exporterar ut en lista med de kunder som registrerat sig i Er webshop. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Om Ni har uppladdade produktbilder, så kan Vi även exportera ut dessa.  I detta fall tar Vi in en säkerhetskopia och exporterar ut bilderna som bildfiler med respektive produkts produktnummer som filnamn. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Scriptet körs via programmet Visma Mamut Script Tool och exporterar ut en lista med följande information för Era produkter från Er webshop:   ProduktNr. - Produktnamn - Produktgrupp - Undergrupp 1 - Undergrupp  2 - Undergrupp 3 - Kort beskrivning - Detaljerad beskrivning - Hemsideregistrering - Hemsidenamn - Hemside-URL   Export   För att exportera ut listan gör Ni följande steg: Starta Mamut Script Tool. Har Ni inte redan Mamut Script Tool, kan Ni ladda ner detta via länken: http://cdl.mamut.com/BIN/Support/MamutScriptTool/SetupMamutScriptTool.msi När nerladdningen är klar, installerar Ni programmet och startar det. Logga in med de uppgifter som Vi sänt ut till Er.   Välj den företagsdatabas Ni önskar exportera från.   Markera scriptet Ni önskar köra: Export Website Products. Tryck på knappen med tre prickar på raden för Folder for saving export file och välj vart exportfilen ska sparas. Välj om Ni önskar exportera till formatet Excel eller .CSV. Om Ni sätter .CSV, fyll också i vilket tecken Ni önskar använda som avgränsare (seperator) Tryck sedan på Run   Filen kommer nu att exporteras till den plats Ni valt i steg 6 ovan.  OBS! Kom ihåg att om Ni valt att spara i formatet  .CSV, kommer Ni behöva ställa in i Excel att programmet ska avgränsa information i filen baserat på avgränsningsvalet Ni gjorde i steg 6.  
Visa fullständig artikel
28-09-2022 14:31 (Uppdaterad 22-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 337 Visningar
   Nedan följer en rad metoder för hur ni kan skriva ut information från ert Visma Mamut, i ett format som ni kan använda för vidare import.      Obs! Arbetar ni med Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:)   Kundregister (.xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Kontakt Markera rapporten Lista över kontakter, Detaljerad På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut I urvalsfönstret så bockar ni i rutan för Kund på höger sida Öppna sedan den övre fliken Avancerat I fönstret som öppnas trycker ni på Ny Detta öppnar en lista ni kan öppna kategorin Kontakt Markera där Leverantör och tryck på Nästa I fönstret som öppnas ändrar ni värdet i rullgardinsmenyn för Värde så det står Nej/Inte   kontrollerat Tryck sedan Ok, följt av Ok igen Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen Leverantörsregister (.xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Kontakt Markera rapporten Lista över kontakter, Detaljerad På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut I urvalsfönstret så bockar ni i rutan för Leverantör på höger sida Öppna sedan den övre fliken Avancerat I fönstret som öppnas trycker ni på Ny Detta öppnar en lista ni kan öppna kategorin Kontakt Markera där Kund och tryck på Nästa I fönstret som öppnas ändrar ni värdet i rullgardinsmenyn för Värde så det står Nej/Inte kontrollerat Tryck sedan Ok, följt av Ok igen Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen   Kundreskontralista på obetalda fakturor (Saldolista i .xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Reskontra Markera där rapporten Kundfordringar På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut Ni behöver inte göra något urval här, så tryck sedan Ok Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen  Leverantörsreskontralista på obetalda leverantörsfakturor (Saldolista i .xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Reskontra Markera där rapporten Leverantörsskulder På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut Ni behöver inte göra något urval här, så tryck sedan Ok Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen Lista över Anställda (i .xls format) Gå till Arkiv - Skriv ut - Personal Markera där rapporten Adresslista över anställda På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar ni värdet i Skicka till så det står Fil/Excel Tryck sedan på Skriv ut Ni behöver inte göra något urval här, så tryck sedan Ok Ett nytt fönster öppnas där ni bockar i Microsoft Excel (XLSX) Till höger om fältet för Filnamn trycker ni på knappen med tre prickar för att välja namn på filen och vart den ska sparas Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften Öppna filen i Excel och välj där Arkiv - Spara som Kolla så att filformatet ni sparar filen i står som .XLS Spara filen    Om ni eftersöker vidare exporter och/eller samma exporttyper, kan ni också kontrollera se de exporttyper som ni finner under Arkiv - Export - Import/Export
Visa fullständig artikel
21-04-2023 14:57
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 199 Visningar
   Ni har möjlighet att via Mamut exportera ut information rörande ert artikelregister. Nedan följer information om hur ni på egen hand kan exportera och/eller skriva ut denna information. Obs! Arbetar ni med Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:)      Det finns tre grundläggande metoder för att exportera ut och/eller skriva ut ert artikelregister.    Import/Export-funktionen GBAP15: Arkiv - Export - Import/Export - Produkt http://help.mamut.com/SE/mhelp/230/import_export/csv_formats/product_formats/product_formats.htm   - I fönstret som öppnas markerar ni från vilken företagsdatabas ni önskar exportera   - Välj vart ni vill spara filen och namnge den via knappen med tre prickar på raden för    Filnamn. - Tryck sedan på Slutför. Produktexport till Text eller Excel: Arkiv - Export - Produkt - Textfil eller Microsoft Excel   - Ni kommer först få göra ett urval på de produkter som ni önskar att denna export ska    inkludera. Om ni önskar få med alla produkter, lämnar ni fälten tomma - Det dyker sedan upp en ett fönster där ni får bekräfta exporten - Ni kommer sedan få välja vart ni önskar spara filen och vad ni önskar namnge den Båda dessa format innehåller samma information, men exporteras som .TXT respektive .XLS beroende på om ni valde Textfil eller Microsoft Excel. Rapporten Detaljerad produktrapport: Arkiv - Skriv ut - Produkt - Markera rapporten Detaljerad produktrapport - På höger sida, precis ovanför knappen för Skriv ut, ändrar du värdet i Skicka till så det    står Fil/Excel - Tryck sedan på Skriv ut   - Ni kan här göra ett urval om ni vill begränsa vad rapporten ska innehålla - Tryck sedan Ok   - Ett nytt fönster öppnas där ni kan bockar i det format ni önskar spara rapporten i.    Om ni här väljer ASCII textfil måste ni också välja Fältseparator - Till höger om fältet för Filnamn trycker på knappen med tre prickar för att välja namn     på filen och vart den ska sparas - Efter att ni sparat filen så trycker ni på Ok för att påbörja utskriften    Utöver dessa finns det också möjlighet att aktivera script som kan ta ut information mer till ert önskemål. Om detta är av intresse, vänligen kontakta Mamutsupporten för vidare information.  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 13:13 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 198 Visningar
   I Mamut har ni möjlighet att exportera räkenskapsfiler för SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikationer för året.     Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som har en av följande Behörighetsprofiler; Superanvändare, Administrator eller Redovisning.      Vi rekommenderar att ni uppdaterar till senaste version av Mamut Business Software innan ni använder Mamut Import/Export. (Kunder som arbetar i Mamut via Application Hosting behöver inte tänka på detta.)    Ni kan ladda ned den Senaste versionen här.  För att exportera ut SIE-4 transaktionsfil gör ni enligt följande: Gå till Visa - Inställningar - Redovisning Ändra där i rullgardinsmenyn för Aktivt räkenskapsår (uppe till höger) så att det visar det räkenskapsår du önskar exporta filen för Tryck på knappen Spara i verktygsraden  Stäng fönstret för Redovisningsinställningar Ni ska kunna se att datumen längst upp i Mamut, nu har ändras till för det räkenskapsår som ni precis valt i steg 2-3 Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner) Välj den företagsdatabas som ni önskar exportera SIE-4 filen från Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg) Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se" Om ni utför exporten från Mamut i Application Hosting, bör ni välja en av följande grundmappar att spara filen på. Skapa där en mapp och spara filen i: - Home (H:) - Profile (P:) - C on "Din dators namn" (detta är er lokala dators C:) Klicka på Slutför I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval  och klickar på Nästa, har du större möjlighet att begränsa vilka verifikationer som SIE-4 exporten ska innehålla   Klicka sedan på Nästa Exporten körs nu När exporten är klar dyker följande fönster upp   Klicka på Stäng för att avsluta exportguiden Om ni önskar öppna SIE-4 filen, gå till mappen där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). Om detta inte är inställt automatiskt, högerklickar du på filen och väljer där Öppna med. Välj sedan Anteckningar ur listan för att öppna filen.      
Visa fullständig artikel
18-03-2019 15:43 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1240 Visningar
   Om ni har valt att avsluta er koppling till Mamut Application Hosting, ska ni ta kontakt med oss på Mamutsupporten. Efter att ni sänt önskan om uppsägning av avtal, eller bara att ni önskar koppla bort Mamut Application Hosting från ert avtal för att istället använda systemet lokalt, kommer ni motta en bekräftelse. I bekräftelsen kommer det även stå vilket datum som ändringen/uppsägningen av tjänsten eller avtalet kommer kommer vara aktuell från.        Efter det att ni mottagit bekräftelsen av ändringen/uppsägningen, måste ni följa nedan instruktioner för att försäkra er om att ni kommer få en säkerhetskopia utskickad till er. Denna säkerhetskopia innehåller all er Mamutdata som vi har hanterat på våra servrar under den tid ni vart aktiva med Mamut Application Hosting.    Börja med att logga in i Mamut Application Hosting portalen på asp.mamut.net   Väl inloggade där, trycker ni på knappen Customer Administration.   Det kommer nu öppnas ett fönster där ni har tillgång till olika verktyg.   I menyn på vänster sida, klickar ni på knappen Avsluta.   Det följer där instruktioner om vad som gäller vid nerstängning av Mamut Application Hosting.   Se till att rutan för Jag vill avsluta Mamut Application Hosting är ibockad. Fyll i det datum då ni önskar att ert Mamut Application Hosting ska avslutas, samt säkerhetskopian ska sändas ut. Fyll i den adress som ni önskar motta säkerhetskopian på. Ni har sedan extra möjlighet att få ut säkerhetskopia som ni kan sända till revisor. Detta gör ni genom att bocka i rutan för Jag vill ha en extra säkerhetskopia till revisor (utan systemfiler). När ni har ställt in enligt önskemål och bekräftat att ni läst och förstått instruktionerna, så kommer en Spara-knapp bli synlig nere i högra hörnet av fönstret.   Tryck på denna för att bekräfta avslutningen av Mamut Application Hosting, enligt vad ni fyllt i. Obs! Notera att när ni väl tryck på Spara så kommer denna avslutning av tjänsten att påbörjas. Det är därav väldigt viktigt att ni är säkra på att ni fyllt i korrekt information.    Er koppling till tjänsten Mamut Application Hosting kommer upphöra från det datum ni angett och ni kommer att motta en säkerhetskopia för lokal installation av Mamut Enterprise till den adress ni angett.      Ni kan i följande artikel se hur ni gör för att installera Mamut Enterprise på en lokal dator:   Att Installera eller Uppgradera Mamut  
Visa fullständig artikel
21-04-2023 09:22 (Uppdaterad 21-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 120 Visningar
Ni kan välja att använda er av manuell momshantering. Med detta menas att Ni själva styr beloppen till rätt plats i momsrapporten vid registrering av verifikat (eventuellt kan Ni även ta bort de momshanteringar och momskoder som är inställda på kontona i kontoplanen). När Ni arbetar med manuell momshantering är det mycket viktigt att skilja på utgående och ingående moms, eftersom rapporteringen av utgående moms alltid görs i samband med underlaget (nettoförsäljningen).  Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar och gå in på fliken Kolumner. Se till att Ni har bockat för Momshantering och Momskod under Visa - kolumner. När Ni bokför manuellt är det viktigt att det blir rätt momskod eftersom koden är styrd till Momsrapporten, det är också samma kod som finns på Skattedeklarationen. Momshanteringen å andra sidan är det som styr den automatiska momskonteringen för kontot, detta innebär att om man väljer Momshantering = 0. Ej Momspliktig vid registrering av verifikat så sker ingen automatisk bokning på momskonton, och Ni kan själv överstyra den automatiska momshanteringen. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Välj Netto i rullgardinsmenyn högst upp i menyraden i fönstret. Skapa sedan ett nytt verifikat med de momskoder som gäller.   Det är viktigt att det finns momskod på alla momskonton och intäktskonton för att momsrapporten ska bli riktig. Om Ni väljer att använda Er av manuell momshantering på utgående fakturor bör Ni ställa in så markören stannar på fältet Momskod när Ni bokför i verifikatregistreringen. Då blir det enkelt att välja rätt kod innan Ni skriver in beloppet. Denna inställning görs genom att klicka på ikonen Användarinställningar i Verifikatregistreringen och gå in på fliken Kolumner. Bocka där för rutan Momskod under Fokus. Om Ni önskar ställa in kontona i kontoplanen för manuell momshantering, så går Ni in på Visa - Redovisning - Kontoplan. Leta där fram de kontona Ni vill justera och ange Momshantering = 0. Ej Momspliktig. Då kommer inga automatiska momsbokningar att göras, och Ni måste själv bokföra momsen på aktuellt konto och ange rätt momskod.
Visa fullständig artikel
06-06-2022 12:21 (Uppdaterad 06-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1137 Visningar
Från Mamut v23 och framåt medföljer en uppdaterad version av drivrutinerna för utskrift till PDF. Uppsättningar via terminalserver kan tack vare detta få Felmeddelande (-60) vid utskrift till PDF. Det går dock att gå runt detta problem genom att följa nedan steg, vilket gör att man aktiverar de äldre drivrutinerna istället.   Se till att Mamut är stängt på datorn med utskriftsproblemet. Använd Windows sökverktyg (förstoringsglaset) för att leta upp CMD eller Kommandotolken. Detta ska visa resultatet Kommandotolken. Öppna sökresultatet genom att högerklicka på det och välj Kör som Administratör. Väldigt viktigt att ni här väljer Kör som Administratör, då resterande steg annars inte kommer fungera. I Kommandotolken klistrar ni in nedan och trycker sedan på Enter: CD "C:\Program Files (x86)\Mamut\" När detta är gjort, så klistrar ni in följande och trycker på Enter: install /u Det kommer nu dyka upp ett nytt fönster, där ni trycker på Ok. När detta är gjort, låter ni Kommandotolken fortafarande vara öppen i bakgrunden. Följ sedan nedan länk för att ladda ner filen Acfpdfui.zip: https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MVP/Acfpdfui.zip Högerklicka på den nerladdade filen för att Extrahera/Packa upp denne. Öppna foldern ni Extraherat/Packat upp och kopiera alla filer som finns i foldern. Gå sedan till C:\Program Files (x86)\Mamut\ på datorn. Klistra in filerna ni kopierat i steg 10-11, direkt in i denna mappen. Om du får frågan om att skriva över filer/ersätta filer, svarar ni Ja. Gå tillbaka till Kommandotolken. Kopiera nedan text och klistra in i Kommandotolken: install.exe "Mamut Virtual Printer 6;NUL:" /n "MAMUT ASA" /c "07EFCDAB010001001C1D3EB00D028628BC12AD3F25425A81D79594A8E94E27D2EA65928FF08DA65711ADF73113B321C9C1980002E1BE716F194A0FA472A5B4" Tryck sedan på Enter. Om ni får ett felmeddelande här om Skrivarnamnet, ignorera detta och klicka istället på Ok. Stäng sedan detta fönster. Gå sedan till följande folder på datorn: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Högerklicka där på filen Mamut/Mamut.ini och välj kopiera. Klistra in kopian i samma folder, utan att ersätta originalet. Öppna originalfilen för Mamut/Mamut.ini. Några rader ner i filen, finner ni en rad med texten [MAMUT]. Skapa en ny rad precis under denne och klistra där in: UseOldPdfDriver=1 Stäng filen och svara Ja till att spara ändringar. Använd nu Windows sökverktyg (förstoringsglaset) igen för att denna gång söka på Regedit. Öppna även detta sökresultat genom att Kör som Administratör. I det nya fönstret öppnar ni följande mappar i tur och ordning, i listan till vänster Dator - HKEY_CURRENT_CONFIG - Software Om det där finns en folder som heter Mamut Virtual printer, högerklicka på denne och välj Ta bort. Stäng sedan detta fönster. Öppna åter Mamut och välj att skriva ut valfri rapport till PDF.  
Visa fullständig artikel
27-05-2022 09:20
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 357 Visningar
Nu är version 25.0.1046 tillgänglig och kan laddas ner via följande länk:   https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MBS25/MBS25.0.1046.exe   Denna version av Mamut uppdaterar Intrastatrapporten för de bestämmelser som trätt i kraft enligt:   Mikrodatautbyte-Förändringar i Intrastat   - Alla transaktionstyper har uppdaterats till tvåsiffrigt format. - Rapporten plockar nu upp PartnerID. - Ursprungsland går nu att ställa in i Intrastatuppföljningen.     Hantering av Intrastat görs fortfarande som förut. Var god se nedan artikeln för mer information: http://help.mamut.com/SE/mhelp/250/accounting/intrastat/intrastat_administration_reference.htm   Utöver detta steg, ställer ni i denna avdelning in den nya transaktionstypen som är giltig enligt följande:   Transaktionstyper Intrastat      
Visa fullständig artikel
23-02-2022 15:36
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 814 Visningar
Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Kredit lägger du in 800 500. Fältet Debet blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:32 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 886 Visningar
Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Debet lägger du in 800 500. Fältet Kredit blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.
Visa fullständig artikel
05-11-2018 10:34 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 883 Visningar
Du måste rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. Med hjälp av rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som innehåller både varor och tjänster kan du rapportera en sammanställning över din EU-handel till myndigheterna. Du hittar rapporten under Akriv - Skriv ut - Redovisning   Text vid EU-handel finns infogat på fakturautskrifter och fotnoter. Standardtexten i systemet är: EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services. Du kan dock anpassa denna text enligt dina egna behov (se nedan)   När du infogar produkter med en momskod för EU-export i en order, kommer en varningstext visas om kunden inte är registrerat med ett Moms-nr. Att utelämna denna information kan leda till böter från myndigheterna. Exempel på användning av moms vid EU-handel Om en svensk bilverkstad reparerar en bil för en dansk företagskunds räkning, innehåller fakturan ingen moms. Den danska företagskunden måste då betala moms på tjänsten i Danmark.   Lägg till momshantering för EU-handel i en försäljningsorder Du väljer momshantering för EU-handel på samma sätt som du hanterar andra momshanteringar på försäljningsorder. Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Moms på den aktuella orderraden i försäljningsordern och välj Export, varor, annat EU-land (om det är en vara) eller Export, tjänster, annat EU-land (om det är en tjänst). När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas.   Text på fakturor med EU-handel av varor/tjänster När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas under orderraderna. Standardtexten i ditt system är: “EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services.” Du kan ändra denna text i Grundinställningarna eller skriva din egen text. Vilken text som ska visas på fakturor väljer du under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning&fakturering - fliken Annat - rullgardinsmenyn Text vid EU-handel. Genom att högerklicka i rullgardinsmenyn kan du även härifrån öppna Grundinställningarna för att ändra eller lägga till en ny text.   Rapportera EU-handel med rapporten “Periodisk sammanställning, EU, redovisning” Du måste regelbundet rapportera din handel med andra EU-länder. Rapporteringsdatum fastställs av respektive lands skattemyndigheter. Företag som handlar med andra företag enligt den omvända momsredovisningen är skyldiga att rapportera en periodisk sammanställning över handel inom EU. Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i vänstra menyn och markera rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning i listan till höger. Välj önskat format och klicka på Skriv ut. I urvalsföntret som öppnas anger du vilken period och räkenskapsår som du vill rapportera för. Klicka OK för att skapa rapporten. Har du kunder som bara förknippas med EU-export? Om du har företagskunder i andra EU-länder kan du ange momshanteringen för EU-handel på dessa kunder direkt i kontaktregistret. Öppna det aktuella kontaktkortet genom att gå till Visa – Kontakt – Kontakuppföljning och leta upp kontakten i fråga. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I rullgardinsmenyn Moms väljer du Handel inom EU. Observera att du även måste registrera kundens momsnummer i fältet Moms-nr på fliken Övrig info för att momsinställningen ska ha effekt. När du sedan skapar en försäljningsorder på denna kund och lägger till en produkt eller tjänst läggs momskoden för EU handel till automatiskt. Varor får momskoden Export, varor, annat EU-land och tjänster får momskoden Export, tjänster, annat EU-land. Ingen av dessa momskoder resulterar i momsavdrag på fakturan.
Visa fullständig artikel
04-02-2019 15:24 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1926 Visningar
Om du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde (Invalid document location) vid uppstart av Mamut Business Software så kan det finnas flera orsaker till detta. Du har inte tillgång till dokumentområdet Dokumentområdet är flyttat, utan att ny sökväg har angetts i programmet Sökvägen till dokumentområdet har inte angetts som en nätverkssökväg   Enanvändarinstallation: Om meddelandet hänvisar till en lokal sökväg på din dator så beror detta på att dokumentområdet har flyttats. Detta löser du genom att kopiera dokumentområdet tillbaka till den angivna sökvägen. Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet. Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Läs mer om hur du flyttar dokumentområdet till en annan plats här.   Om dokumentområdet har placerats på en annan maskin än din lokala (t.ex. på en server), så är det viktigt att du har angett sökvägen till dokumentområdet som en nätverkssökväg. Se tillvägagångssättet för detta under Fleranvändarinstallation nedan.   Fleranvändarinstallation: Om ni är flera användare som arbetar mot samma databas och du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde vid uppstart av programmet så beror det på någon av nedanstående orsaker: Dokumentområdet har flyttats utan att ny sökväg har angetts i programmet. Lösningen är då följande: Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet (sökvägen måste vara en nätverkssökväg i annat fall se punkten nedtill gällande lokal sökväg). Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Om du önskar flytta dokumentområdet till en annan plats så finner du instruktioner för detta här. Du har inte tillgång till dokumentområdet. Sökvägen i dokumentområdet är angiven som en nätverkssökväg. Lösningen är då att dela ut dokumentområdet till alla användare Sökvägen till dokumentområdet har angetts som en lokal sökväg (C:\) istället för en nätverkssökväg. Lösningen är då följande: Dela ut dokumentområdet till alla användare. Starta programmet på den maskin som fungerar som server. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Klicka på Redigera och lägg in sökvägen som en nätverkssökväg i fältet Dokumentområde. Klicka på Uppdatera för att spara den nya sökvägen. OBS! Om du får meddelandet ”Du måste ange sökväg till dokumentområde, som innehåller mapparna System och Client”, så har du inte angett en korrekt sökväg. Gammal dokumentområdets placering är inte längre tillgänglig Om du har tagit bort gammal dokumentområdets placering och inte längre har den tillgänglig, kan du använda programmet Mdatatools för att återställa säkerhetskopian. Det här kan inträffa om du har en ny server, men har haft den gamla tillgänglig på nätverket under flytten och nu är den gamla servern inte längre tillgänglig. Lägg märke till att den här lösningen endast gäller om du flyttar från gammal till ny maskin / server och inte om detta sker av andra skäl. Starta programmet Mdatatools som finns i mappen där du installerade Mamut. Detta låter dig läsa tillbaka säkerhetskopian som du nyligen har återställt. Eftersom den inte hittar gammal dokumentsområdet placering den här gången kommer den att återskapa den. När ovanstående är gjort så ska alla användare kunna logga in i programmet igen.
Visa fullständig artikel
12-09-2018 11:47 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 980 Visningar
Några gånger kan man på en fleranvändarinstallation uppleva att en klient inte klarar att starta programmet utan ger besked om att filer är låsta. Detta är oftast orsakat av att två filer är låsta eller skadade men kan också orsakas av att maskinen har lyckats att spara en offline version av filen som är skadad. I Windows finns det en funktion för att göra filer på nätverket tillgängliga i offline läge och denna funktion kan vid en krasch slå på sig själv.   För att lösa problemet måste man först återställa filerna på servern. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera ner vad det står i fälten System och Dokumentområde. Logga ut alla användare från programmet. Gå till dokumentområde (mappen System000X) Radera filen g_userlock.dbf Gå in i mappen System. Radera filen g_tmpreg.dbf   Efter detta är gjort kan du testa att starta programmet på nytt från den klient som felade tidigare. Om du fortfarande får samma felmeddelande om att filerna är låsta är det antagligen offline kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. Bläddra dig då fram till dokumentområdet på servern från klienten som felar. Bläddra dig till mappen System000X och kontrollera om filerna g_userlock.dbf och g_tmpreg.dbf existerar. Om dessa finns kommer de antagligen vara markerade som tillgängliga offline.   För att lösa detta så måste funktionen för frånkopplade filer stängas av i Windows. Starta kontrolpanellen om Visa efter visar kategori ändra till Små ikoner Gå till synkroniseringscenter Klicka på länken Hantera offlinefiler till vänster Klicka på knappen Inaktivera offlinefiler Starta datorn på nytt Om inget av ovan fungerar, bör ni även testa att starta om den datorn där servern är installerad. Detta ska också återställa filen, så att den korrekt tolkar vilka användare som är inloggade i Mamut.   Hjälper inte detta heller, kontakta oss på supporten
Visa fullständig artikel
14-09-2018 10:26 (Uppdaterad 22-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1174 Visningar