Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
När du genererar order från ett avtal, kommer det automatisk en textlinje som visar vilken period ordern gäller för. Du kan ta bort denna linje genom att lägga till ett värde i filen Mamut.ini. Du går tillväga så här: Öppna Windows Utforskaren genom att gå til Start – Den här datorn. Bläddra dig fram till C:\Användare\Delad\Public Mamut\Mamut\ eller  c:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\. Dubbelklicka på filen Mamut.ini för att öppna den. Lägg till detta värde nederst i filen:  [ORDER]  DisableAgreementFreeTextInfo = True Spara och stäng filen.   Vid generering av order från ett avtal ska det nu inte genereras textlinjen med från- och till-datum.
Visa fullständig artikel
07-02-2019 09:16 (Uppdaterad 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1016 Visningar
Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus.   Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra  Leta fram aktuell post Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder Kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det.
Visa fullständig artikel
24-09-2019 09:21 (Uppdaterad 14-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1333 Visningar
För att du ska kunna skicka fakturor genom AutoInvoice till en kund måste kunden vara uppsatt med Autoinvoice inställningar. Bocka för rutan Skicka elektroniska dokument till denna kunden via Autoinvoice under Inställningar - Autoinvoice på aktuell kund i kontaktregistret som du finner genom att gå till Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning.   Kunder som redan är aktiverade som eDokument (gamla lösningen) mottagare blir automatiskt aktiverade med Autoinvoice inställningar när du aktiverar Autoinvoice integrationen.   Är inställningen Skicka dokument som satt på eFaktura kommer sändningen misslyckas om mottagaren inte kan motta e-faktura, eller om någon information är fel så sändningen stoppas någonstans på vägen till mottagaren. Du kommer då se att dokumentet får status Misslyckat i listan över skickade dokument, och ett meddelande med information om varför sändningen har misslyckats kan ses under den detaljerade visningen av dokumentet från denna listan.   Är inställningen Automatisk så kommer AutoInvoice skicka fakturan på e-post (som en PDF) om mottagaren inte kan motta e-faktura, förutsatt att det finns en angiven e-postadress till mottagaren. Om e-post adress inte är angiven skickas fakturan som en utskrift i posten. Tänk på att priset varierar beroende på hur fakturan skickas: Som e-Faktura: 3 kr Utskrivet och skickat som postbrev: 8,25 kr     Har kunden ingen Elektronisk adress ifylld trycker du  på   så försöker AutoInvoice hitta mottagare med det org.nummer som är uppsatt på kunden under Övrig info. fliken på kontaktkortet. Notera att denna funktionalitet inte alltid hittar en mottagare, men detta betyder nödvändigtvis inte att mottagaren inte kan motta elektroniska dokument. Om du har fått en elektronisk adress av din kund så kan denna läggas in manuellt i detta fält. Se till att det står rätt org.nummer på dina kunder för att utesluta att Mamut hittar elektronisk adress tillhörande fel kund. Vi rekomenderar också att ni under fliken Diverse på kundkortet, lägger till moms-nr samt GLN-nummer, om ni mottagit detta från kund.   När du upprättar en order på en kund som är uppsatt med Autoinvoice inställningar får den automatiskt Autoinvoice symbolen, och faktureras elektroniskt via Autoinvoice.   Om du inte önskar att fakturera en specifik order elektroniskt via Autoinvoice på en kund som är uppsatt med Autoinvoice inställningar kan du välja eFormat = (ingen) under fliken Diverse på aktuell order.   När du fakturerar en order elektroniskt kommer valet Autoinvoice (ingen utskrift) att vara markerat automatiskt i Fakturerings-fönstret. Du klickar då på OK för att skicka denna via Autoinvoice. Efter en kort stund ska du kunna se fakturan under Visa - Autoinvoice - Skickade dokument.   Har du inte aktiverat Visma AutoInvoice redan kan du läsa hur i artikeln Aktivera Visma AutoInvoice.
Visa fullständig artikel
12-09-2018 16:11 (Uppdaterad 16-07-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2023 Visningar
I Mamut har du möjlighet att registrera en oberoende kreditnota (som inte är knuten mot en bestämd faktura), genom att att välja obehandlad kreditnota när du registrerar en order.   Såhär gör du för att att upprätta en obereoende kreditnota: 1. Gå till  Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering 2. Klicka på pilen bredvid Ny-knappen upp till vänster i verktygsraden och välj Obehandlad kreditnota. 3. Välj rätt Kontakt och tryck sedan på Ok. 4. Ett nytt fönster kommer då att dyka upp, där du har möjligehten att lägga in ett fakturanummer.     Obs: Du kan här knyta kreditnotan mot en specifik faktura om du så önskar.    Ska du till exempel kreditera mer på en faktura där du redan gjort en delkreditering, kan du knyta kreditnotan mot denna faktura.    Har du redan tidigare upprättat en kreditnota mot en faktura där kreditnotan använd ännu, behöver du istället göra en manuell kreditnota.    Däremd kan denna sedan kopplas till fakturan i detta fönstret. Om vi inte ska knyta kreditnotan mot någon bestämd faktura, trycker vi bara på OK. 5. Lägg till de produkterna du vill kreditera, genom att trycka på Ny vid fönstret för produktlinjerna och lägg till det som du önskar. 6. I fältet kan antingen skriva in krediteringen enligt följande; i kolumnen för antal skriver du antalet du vill kreditera med ett minus framför.    Du kan antingen skriva in det i korrekt antal och styckpris, eller som antal "en" och totalsumma.    Om du har 5 produkter du vill kreditera med ett pris på 50/st, kan du skriva enligt nedan:          * Antal -5, pris 50:- eller * Antal -1, pris 250:- 7.  När du fyllt i det du vill kreditera, tryck på knappen Fakturera. 8.  Du får då frågan om vilken typ av Fakturering du vill göra. 9.  Om det finns fler val, markera Kreditnota. 10.  Tryck på OK. 11. Om du kryssat i att Testutskrift till skärm, kan du kolla här om allt ser korrekt ut. 12. Om du får frågan om Lagret ska uppdateras, är det upp till dig om du väljer att uppdatera detta. 13. Du kommer sedan får frågan om det ska fakturers. Är allt korrekt, tryck på Yes. 14. Kolla igenom utskriften och svara Yes eller No om du godkänner utskriften.
Visa fullständig artikel
05-09-2019 15:44 (Uppdaterad 21-12-2020)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1397 Visningar