avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Arbetsgivarintyg i TransPA

26-06-2018 10:31 (Uppdaterad 03-08-2018)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 806 Visningar

Underlaget tas ut via analyser - rapporter - löner - arbetsgivarintyg.

Därefter väljer ni anställd och anställningskontrakt. Underlagen framtages per anställd, anställningskontrakt och tidsperiod. Det är alltså endast ett anställningskontrakt som är underlag för innehållet. Normalt redovisas arbetad tid för 12 månader, men längre tid kan anges (t ex vid de tillfällen arbetstagaren varit frånvarande längre tid under perioden). För visstidsanställda rekommenderar vi ett intyg per anställningsperiod.

 

Nedan följer en enklare anvisning om hur arbetsgivarintyget är utformat. Utseendet är fastställt enligt överenskommelse med aktuella arbetslöshetskassor, (Transportarbetarförbundet och Svenska Kommunalarbetarförbundet)

 

Blanketten skall skapas med den information som är lagrad i transPA. Den skapas i en Wordmall, vilket möjliggör egna kompletteringar och förändringar.

 

Blanketten bygger på information från   

  • Anställda
  • Anställningskontrakt
  • Utbetalda löner

 

Innehåll:

Arbetad tid:

+ Faktiskt arbetad tid (löneart arbetad tid)

+ Arbetsfri tid som den anställde erhållit lön för, t ex helgdagar

+ Semesterfrånvaro

+ Frånvaro med lön

+ Undertid

- Övertid

- Övertid helg

- Övertid fridag

- Intjänad komp (nettotimmar)

 

Övertid:

+ Övertid helg

+ Övertid fridag

+ Intjänad komp (nettotimmar)

 

Frånvaro:

+ All obetald frånvaro

+ Kompledighet

+ Flexledighet

+ ATF-ledighet

 

Komplettering till arbetsgivarintyg

 

Här specificeras alla de lönetillägg som uppstår under den arbetade månaden, såsom

Premiekompensation

OB-tillägg

Skattepliktiga traktamenten

Övriga tillägg inkl måltidskuponger

Observera att även manuellt tillagda lönetillägg kommer att beräknas (det vi i transPA

kallar aktiviteter, personliga tillägg, APL etc)

 

Sjuklön specificeras på egen rad med angivande av hur många timmar och utbetald sjuklön den anställde erhållit.

 

Att tänka på:

 

Följande uppgifter hämtas inte från transPA och måste därför skrivas in manuellt. 

Punkt 5, särskilda upplysningar om anställningen

Punkt 6, anledning till att anställningen har upphört helt eller delvis

Punkt 7, ersättning med anledning av anställningens upphörande

Punkt 8, erbjudande om fortsatt arbete

 

Vid avslutad anställning, kan man i transPA omvandla saldon (komp, atf, flex) till timlön. Dessa uttag kan då behöva justeras manuellt under kolumnen frånvaro.

 

Viktigt att veta är också att när timmar beräknas, så tittar TransPA på hela månader för kontraktet, både för start- och slutmånaden. Typexempel, den anställde med ej schemalagd arbetstid slutar den 12 november. TransPA räknar ändå med hela november månad i arbetsgivarintyget och presenterar därmed undertid (som arbetad tid) för perioden 13-30 november trots att dessa datum ligger utanför anställningskontraktet.

Här krävs ändring manuellt av antalet arbetade timmar. Ta hjälp av löneberäkningen där undertiden finns presenterad.

 

Saknas timmar för någon månad?

Kontrollera i löneberäkningen så att samtliga månader verkligen är sparade. Det är först då, när tider är godkända och sparade som de presenteras på arbetsgivarintyget.