Mina produkter
Hjälp

Kontroll mot vägarbetstidslagen

03-08-2018 14:52 (Uppdaterad 22-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1607 Visningar

I TransPA finns verktyg för att utföra kontroll mot vägarbetstidslagen både i samband med planering / schemaläggning och vid tidrapportering. Allt för att förhindra att överträdelser sker. Uppföljning kan ni göra via rapport.

 

Val av varningar utifrån er verksamhets behov

De varningar som är aktiva i TransPA som standard är följande:

 • Rast understiger 15 minuter
 • Dygnsvilan understiger 9 timmar
 • Dygnsvilan understiger 11 timmar
 • Veckovilan är kortare än 24 timmar
 • Veckovilan är kortare än 45 timmar
 • Veckoarbetstiden överstiger 60 timmar
 • Genomsnittlig veckoarbetstid överstiger 48 timmar
 • Sammanlagd rasttid överstiger 90 minuter

 

Följande fyra varningar kan ni själva ställa in efter eget önskemål som på/av

Som standard så är inställningarna/varningarna aktiverade, men ni anpassar dom i era inställningar för tidrapportering. Denna funktion har tillkommit som ett resultat av Transportavtalets överenskommelse kring extra ATF som kompensation vid nattarbete som överstiger 10 timmar:

 • Rast om minst 30 minuter saknas
 • Rast om minst 45 minuter saknas
 • Arbetad tid utan rast överstiger 6 timmar
 • Total arbetstid vid nattarbete överstiger 10 timmar

Kontroll sker i TransPAs följande delar

Kontroll i schema

Gå till schemaläggning och välj valfritt schema. Här hittar ni kontrollen inne i denna kolumn. Klicka på pilen till höger så görs kontroll. Finns det överträdelser så syns nu detta tillsammans med en förklaring.

image.png

 

Efter förändring av schema kan ni göra ny kontroll, välj Uppdatera och ni får nytt svar tillbaka.

 

Kontroll i anställds tidrapportering

Ni väljer själva om ni vill ha kontroll påslagen och hur den ska fungera då era anställda rapporterar tid. Inställningen görs i Verktyg - Inställningar - Tidrapportering, med följande tre val:

image.png

 

Visa inte - ingen kontroll görs.

 

Informera - I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång.

image.png

Informera och förhindra registrering - I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns.

image.png

Inställning för kontroll i administratörs vy

Gå till Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar. Här kan ni välja om ni vill ha kontroll eller ej då ni själva som administratör registrerar pass och tidrapporter.
image.png
 

Uppföljning av överträdelser i rapporter

Ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med denna fråga är att ni i TransPA kan följa upp hur er inrapporterade tid klarar sig i förhållande till vad vägarbetstidslagen säger. Underlag tar ni fram via Analyser - Rapporter - Överträdelser mot vägarbetstidslagen.

Detaljerad rapport: Här har vi tagit fram en rapport som visar överträdelser mot vägarbetstidslagen under perioden 1-8 februari. För att tydliggöra överträdelsen utöver textinformationen har vi här i exemplet klistrat in tidrapporten för att visa hur dagen har rapporterats. 
Överträdelser mot vägarbetstidslagen.png
 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här