Mina produkter
Hjälp

Traktamentesberäkning Transportavtalet

03-08-2018 11:51 (Uppdaterad 08-09-2023)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 9328 Visningar

För att en resa ska vara berättigad till traktamente så är kravet överliggning med dygnsvila på bortaort. Överliggning behöver inte vara natt. Transportavtalet säger att traktamentet börjar räknas från den tid när man släpper handbromsen på stationsorten och avslutas när man är åter på sin stationsort och drar i handbromsen, dvs arbetstid, lastning/lossning eller andra förberedelser före och efter resan ska inte räknas med.

 

Hur ska jag få TransPA att hjälpa till med beräkningen?

För att få TransPA till att räkna traktamente åt er så krävs att ni rapporterar en aktivitet av typen resa. Reseberäkningen är helt skiljd från arbetstiden. Arbetspasset rapporteras först dag för dag och resan registreras separat som en aktivitet först efter hemkomst.

 

Beräkningen bygger på hur lång resan är i antal timmar. Traktamente utgår endast om resan pågår mer än 15 timmar. Registrerar ni en kortare resa än så kommer inte TransPA föreslå någon ersättning för traktamente.

 

Vi kan inte veta när på dygnet den anställde sover, men vi följer vad EG:s bestämmelser om kör och vilotider säger om vila och därför utgår ett första logitraktamente efter 15 timmar. Därefter utgår ett nytt logitraktamente löpande var 24:e timme. 

 

De första två halvdagstraktamentena utgår efter 12 timmar + 1 timme. Därefter ges ett nytt halvdagstraktamente var 12:e timme.

Hur kan det se ut i TransPA?

Exempel på resa registrerad, inrikes utan gränsövergångar där den anställde sover i lastbilen (ingen fri logi)

image.png

image.png

 

Följande tabell visar resultatet i antal traktamenten och vid vilket klockslag de uppstår:

Datum Klockslag

Antal
halvdagstraktamente

Antal
logitraktamente
2 februari 07:00 resa startar    
  19:00 1  
  20:00 1  
  22:00   1
3 februari 08:00 1  
  20:00 1  
  22:00   1
4 februari 08:00 1  
  16:15 resan slutar    

 

I löneberäkningen presenteras följande:

Inrikes traktamente - dag: Ställer jag mig på raden Inrikes traktamente - dag så visas resan som beräkningen kommer ifrån och antal halvdagstraktamenten samt belopp för de inrikesresor som startats och avslutats i löneperioden.

image.png

Inrikes traktamente – logi: Samma sak här, vill jag se var denna beräkning kommer ifrån så klickar jag på raden som presenterar logi.

image.png

Det finns två ytterligare rader för traktamente - skattepliktigt traktamente och skattefritt traktamente. Vad är detta?

Här är de sammanlagda traktamentsbeloppen fördelade i vad som ska vara skattefritt respektive skattepliktigt enligt skatteverkets regler. Ni kan läsa mer i denna artikeln om skatteverkets regler vid traktamente.

 

Varifrån kommer beloppen som rör traktamenten? Finns dom inlagda i transPA?

Beloppen finns inlagda i programmet från början och uppdateras per automatik om/när nya belopp kommer i standardlönegrupperna. Gå till register - lönegrupper, transport- och utlandsavtalet. Här syns era lönegrupper som finns upplagda i registret i denna artikel kan ni läsa mer om hur ni skapar upp nya lönegrupper. 

I exemplet har vi 6 år i yrket  Klicka på "pennan" till vänster om lönegruppens namn så öppnas ett nytt fönster, klicka på  "pennan" bredvid Giltig från 2022-04-01 för att ta fram hur lönegruppen ser ut. Under traktamente syns beloppen.

 

image.png

 

JoakimBerntsson_0-1694163737093.png

 

 

Under verktyg-inställningar-länder finns skatteverkets traktamentsbelopp för både Sverige och utlandet. Klicka på "pennan" så öppnas ett nytt fönster där ni ser det skattefria traktamentsbeloppet och här finns även reduceringsbelopp för fria måltider.

image.png

 

JoakimBerntsson_0-1694163913432.png

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här