Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
Det rekommenderas att man väljer Underlag för ROT- och RUT-arbeten  i Företag (CS101500) på fliken ROT och RUT.   I denna artikel beskriver vi ett sätt att reversera en kundfaktura med ROT/RUT när man valt  Frisläpp fakturor och betalningar istället   Frisläpper man en ROT faktura:   Resultat:   Samt:   För att reversera fakturan måste man börja med fakturan till Skatteverket. Gå till Kundfakturor (AR301000) och hitta fram fakturan till Skatteverket. Gå till Åtgärder och välj Reversera och använd på nota   Frisläpp kreditfakturan   Fakturan till Skatteverket är nu stängd.   Nu behöver du Reversera motpost på den tidigare kundinbetalningen. I vårt exempel betalningen 100112   Resultat:   Nästa steg är att reversera den ursprungliga fakturan. Gå till Kundfakturor (AR301000) och Åtgärder och välj Reversera och använd på nota   Frisläpp den    Återstår kreditfakturan 100112 som skapades när vi först frisläppte 100111:     Fakturan har ingen moms. Skapar därför en debetjustering utan moms:   Sista steg är att skapa och frisläppa en kundinbetalning:   Nu är alla dokument stängda. Både kundfakturor     Och kundinbetalningar  
Visa fullständig artikel
06-03-2023 14:40 (Uppdaterad 06-03-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 475 Visningar
I detta användartips beskrivs hur man aktiverar och kommer igång med det nya fönstret för betalningsförslag. För mer information om fönstret, se Betalningsförslag - översikt   För att komma igång måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Payment processor eller Payment Viewer tilldelat i Visma.net Admin.   Om man aktiverar det nya fönstret innan det gamla har stängts ned (3/10 2022), måste man välja Ny betalningsprocess under Föredragen betalningstjänst i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Den 3/10 kommer alla företag att bli migrerade till den nya tjänsten, varpå detta steget inte behöver göras. Dock krävs det att en användare får någon av de två rollerna ovan.   Så aktiverar du det nya fönstret För att aktivera det nya betalningsfönstret markerar du radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000) - Efter den 3/10 behöver detta steget inte göras eftersom alla företag är migrerade till den nya tjänsten då.     Tilldelning av roller För att få access till det nya betalningsfönstret måste en användare därefter få någon av de två rollerna: Payment processor - Tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten Payment Viewer - Endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar   Tilldelning av roller görs i Visma.net Admin av en användare med administratörsrättigheter.    1. Gå till Visma.net Admin     2. Välj Användare och Roller 3. Leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig     4. Leta upp företaget   5. Tilldela roll under kolumnen Financials   6. Klicka på Spara och stäng 7. Användare kommer att motta en epost med information om den nya rollen/rollerna   Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Visma.net Admin och därefter välja företaget det gäller.   Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.   Gå till fönstret för betalningsförslag Efter att gett användarna någon av rollerna Payment processor eller Payment Viewer nås fönstret via menvalet: Meny > Leverantörsreskontra > (Rutiner) Betalningsförslag Detta är under samma menyval där det gamla fönstret tidigare fanns.    
Visa fullständig artikel
27-09-2022 16:29 (Uppdaterad 27-09-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1077 Visningar
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya fönstret för betalningsförslag. För mer information om fönstret, se Betalningsförslag - översikt       Fönstret består av 4 delar: Tabellen Filter Sidofältet Sidfoten   Alla obetalda leverantörsfakturor fram till dagens datum visas och är förvalda när fönstret öppnas.   Det nya fönstret för Betalningsförslag är inte begränsat till en betalningsmetod och ett likvidkonto. Betalningar med flera betalningsmetoder och likvidkonton kan hanteras.   Filter     Som standard är dagens datum föreslaget i "Betala fram till datum" varje gång fönstret öppnas. Det går att anpassa filtren som du vill och filtrera på Betala fram till datum, Leverantör, Leverantörsklass, Betalningsmetod, Likvidkonto och/eller Rabattdatum fram till.  Det går också att markera “Visa endast avvikelser” vilket möjliggör en proaktiv avvikelsehantering. Tabellen   I tabellen är det enkelt att markera och avmarkera leverantörsbetalningar som du önskar.   Vissa fält går att ändra på raden, eller genom klicka på länken till leverantören eller leverantörsfakturan för ytterligare ändringar. Nedanstående fält är möjliga att ändra direkt: Betalningsdatum Belopp att betala Prioritet Betala separat Har förfallodatum passerat dagens datum, uppdateras automatiskt betalningsdatum på fakturan till innevarande datum.   Gruppera per leverantör Du kan presentera dina leverantörsbetalningar grupperat per leverantörer. Då finns möjligheten att med ett klick välja/avmarkera alla leverantörsposter från en viss leverantör. Den traditionella listvyn finns naturligtvis också att tillgå.   Kolumnuppsättning Genom att klicka på knappen Kolumnuppsättning går det att ändra vilka kolumner som visas samt ordningen på dem.    Välj kolumner och ändra ordning på dem i tabellen så att du får dem i den ordning du önskar. Kolumnbredden är också justerbar. Ändringarna sparas automatiskt.   Massändra betalningsdatum Du kan enkelt ändra betalningsdatum för alla valda leverantörsfakturor genom att klicka på knappen Ändra betalningsalternativ   Sidofältet I sidofältet visas en översikt av alla likvidkonton från de leverantörsfakturor som är möjliga att betala.  Du kan se summa att betala, antal betalningsposter samt beloppet i valuta för de likvidkonton som inte är i redovisningsvalutan.   Sidofältet gör flera kontroller och kommer att varna om det saknas ett AutoPay-bankavtal eller bankkonto på likvidkontot. Sidofältet visar också hur de valda betalningarna kommer att påverka likvidkontots nuvarande bokförda saldo i huvudboken. Du får en varning om det valda betalningsbeloppet är större än saldot på kontot.          
Visa fullständig artikel
27-09-2022 16:26
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1009 Visningar
I Financials ligger det standard resultat- och balansrapporter. Upprättar du nya huvudbokskonton kan det vara så att dessa inte kommer med på rapporterna.  
Visa fullständig artikel
14-03-2019 15:00 (Uppdaterad 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1452 Visningar
Hej,   Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan.   Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget. Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter.   Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort) Avmarkera alla roller   Gå tillbaka till fliken Användare Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet. Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet. Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt: Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas Sätt ett slutdatum under kolumnen Till. Klicka på Spara nere till höger Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).*     *Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials.   Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005) Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara.     Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit.  I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel.
Visa fullständig artikel
10-07-2018 11:00 (Uppdaterad 08-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1383 Visningar
Datorn är påslagen. Kaffet i kaffekoppen på skrivbordet är rykande färskt. Du är redo att starta dagen med Visma.net ERP. Då händer det som inte får hända. När du loggar in är allt bara vitt. Jag vet inte hur du känner dig, men jag vill helst bara ta en röd markeringspenna och rita en ledsen, röd smiley över hela skärmen. Typ såhär:     Det finns dock lite hopp. Till skillnad när vi människor blir distraherade och “blanka” i hjärnan, så meddelar våra datorprogram ofta vad felet är.   Så om du loggar in och möts av en vit skärm - kolla i din webbläsares fönster. Hittar du ett “Error” i url-strängen, ja, då är det bara stänga ned fönsterfliken och öppna programmet igen. (Du behöver alltså inte ens logga ut och logga in igen. Vilket för övrigt är ett användbart lifehack. Hur många problem löses inte av att bara logga ut och logga in igen?).   *Bildtext: Såhär ser det alltså ut i ditt Visma.net bara fått hjärnsläpp och det blir blankt. Det finns även ett annat tillfälle då det känns som om programmet har checkat ut och arbetar mot en. Det är när du får upp detta på skärmen:             Här får en väldigt mycket oklar information och en hel del följdfrågor. Varför finns inga artiklar? Och varför, varför har jag inte bara ett alternativ, utan två sätt att exportera detta?     Jag kan tyvärr inte förklara varför du kan exportera en tom skärm till Word.   MEN   Jag vet varför du helt plötsligt ser Screen Title och noll användbar information att ta dig vidare beror på. Du saknar behörighetsåtkomst till fönstret du nu försökt komma åt. Det finns lite olika orsaker till det. Två rätt vanliga fall:   1. Du är helt enkelt inte behörig till informationen som visas i detta fönster Hur skönt är inte det? Du slipper bekymra dig om tjafset som står där. Detta är till för att underlätta för dig (hur irriterande det än kan kännas), du slipper ytterligare en onödig skärmbild i ditt liv… och antagligen det extrajobb som krävs av den som är behörig.   2. Någon har varit inne och skruvat lite på behörigheterna  Kanske har det skapats något sen sist du var inloggad. Kanske är du ny och inte fått tillgång till din rätta rollbehörighet än.   För fall nummer 2 så är lösningen att be någon på företaget som har rättigheter/tillgång till användare/roller. Ett tips här är att fråga den som verkar kunna lite mer än alla andra om Visma.net på företaget- det brukar vara de som fått lite mer behörigheter. För den personen är lösningen följande:   Gå in under Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)   Tryck på rutan Rollnamn för att få upp en lista på alla roller som finns i systemet. Välj den roll som din utestängda användare ska ha. Tryck på + och sök upp användaren under kolumnen Användarnamn. Spara   Sen är det bara för den utestängda medarbetaren att logga ut, helt, från Visma.net och sedan in igen.   Så nästa gång en tom skärm dyker upp hoppas jag du känner att det ändå är helt ok. Lite irriterande, men nu vet du hur du ska tackla problemet.  
Visa fullständig artikel
02-05-2018 15:12 (Uppdaterad 05-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1881 Visningar
Vid import av kundregister stöter vi ständigt på problem med postnummer för utländska kunder. Systemet vill validera trots att vi tror oss ha stängt av det. Någon som vill bidra med lite input i frågan?
Visa fullständig artikel
24-09-2021 08:37
 • 1 Svar
 • 3 gilla
 • 1165 Visningar
I version 8.40 av Visma.net ERP släpptes en ny rutin för att generera en Periodisk sammanställning.   Det kommer att vara möjligt att fortsätta jobba med den gamla genereringen om man önskar ett tag till, denna går att hitta under Periodisk sammanställning (gammal) (AR40500S) men här går vi igenom den nya rutinen.   Observera att man måste “avsluta” tidigare rapporter som rapporteras i den gamla rutinen, innan man kan börja med den nya. Läs mer om detta längre ned i denna artikel.   När man öppnar det nya fönstret från menyn öppnas nu en listvy där man kan se alla tidigare rapporter som har genererats i den nya rutinen. För att skapa en ny rapport klickar man på +.   För att generera en ny raport fyller man i urvalet och sparar. Först efter man sparar ser man vad som ingår i sammanställningen.     Rapportnr - Varje rapport får ett unikt ID. Detta är en automatisk nummerserie. Organisation - Här väljer du den företagsgren som du ska generera sammanställningen för. Rapportår - Det år du ska rapportera för. Skattemyndighet - Den skattemyndighet du ska rapportera till, vanligtvis Skatteverket. Rapportperiod - Den månad du ska rapportera för. Rapportstatus - Status på rapporten. Denna kan vara ‘Öppen’ och ändras till ‘Skickad’ när man klickar på åtgärden ‘Skicka’ Rapportrevision - Här visas vilken revision som rapporten är i den valda rapportperioden. Inkludera - Här kan du välja vilka revisioner som ska inkluderas i denna revisionen. Inkludera gamla transaktioner - Om du vill att tidigare transaktioner ska tas med i sammanställningen kan du välja detta här. Gruppera transaktioner på momsregistreringsnummer - Som standard hämtas varje kund separat. Om du har flera kunder med samma momsregistreringsnummer registrerat.   Börja använda den nya rutinen För att kunna använda den nya rutinen och undvika att transaktioner som redan rapporteras kommer med måste man först avsluta den tidigare rutinen. När man öppnar Periodisk sammaställning - översikt (AR40501S) första gången finns en informationsruta med en hyperlänk. Klickar man på denna öppnas Confirm latest processed EC Sales List (IA40501S).       Du kan välja att utföra detta per företagsgren, eller alla samtidigt. När du har valt senaste rapporterade perioden och kryssar i Detta är riktigt kan du klicka på Behandla.   Alla transaktioner till och med den senaste rapporten kommer då att tilldelas en referens så att de inte kommer fram i den nya rutinen.
Visa fullständig artikel
15-03-2021 15:36
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1845 Visningar
Hej på er,    När en faktura kommer in i fakturainkorgen kan det uppstå att den hamnar under fel eller under blockerat. Ibland kan det vara svårt att förstå sig på de olika felmeddelandena. Därför har jag skapat en video där jag går igenom de vanligaste felen.      Snabblänkar till avsnittet i videon Hur får jag fram statusorsak? Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen. Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen. The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences Blockerad     Hur får jag fram statusorsak? Det första man kan göra är att dra fram fältet statusorsak. Detta gör du ute till vänster (Kolumnuppsättning)  Välj statusorsak och dra ut den till höger. Klicka sedan ok.      Det gör att du ser felmeddelandet.  Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd Detta felet betyder att fakturan du försöker läsa in har ett fakturadatum som finns i en stängd period.    Det man kan göra är följande.  1. Ändra datum på fakturan i fakturainkorgen.    2. Tillåt bokföring på stängda perioder. Om du vill ha in fakturan i en redan stängd period kan du tillåta bokföring på stängda perioder. Detta gör du under (redovisning -> Egenskaper -> Redovisning)   AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with Detta felmeddelande tyder på att det redan finns en faktura från denna leverantör med detta fakturanr i den levreskontra. Innan man behandlar detta felmeddelande kan det vara bra att kontrollera fakturan i levreskontran och jämföra den med den faktura man försöker läsa in.    Om det nu är en dubblett som vi vill ta bort så klickar vi på papperskorgen inne i fakturainkorgen.      Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen. Detta felmeddelande tyder på att fakturan i fakturainkorgen inte hittar en leverantörsplats.  Det första du ska göra är att dra fram så du ser leverantörsplatsen i fakturainkorgen.  Klicka på kolumnuppsättning ute till vänster.   Välj sedan leverantörsplats och dra den ut till höger.    Detta gör att vi nu kan se leverantörsplatsen i fakturainkorgen. Vi ser att platsen är tom.  Klicka på föstoringsglaset och välj rätt plats. Klicka sedan på behandla.      Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen. Detta fel tyder på att det inte finns en aktiv valutakurs för valutan som finns på fakturan.  Detta kan tyda på att vi inte har valutan upplagd i systemet. Då behöver vi lägga upp valutan och lägga en aktiv valutakurs i systemet.    Efter du har lagt upp valutan klickar du på behandla.    The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences Detta felmeddelande tyder på att det finns ett för stort belopp i öres avrundningen på själva fakturan. Oftast är redan fakturan inläst till levreskontran (detta kan vi se via det blåa referensnr) Detta fel brukar uppstå om det är att inläsningen av momsen inte är helt korrekt. Om fakturan redan finns i systemet (när du ser det blåa refnr). Så kan det först vara bra att kontrollera att det är samma faktura först. Jämför fakturan som finns på refnr med den som finns i fakturainkorgen. Om de är samma så kan du klicka på validera för att få bort den ur fakturainkorgen.        Blockerad Ligger en faktura under blockerad kan det bero på att antingen så hittar inte fakturan leverantören att matcha med.    För att lösa detta klickar vi på förstoringsglaset och matchar den mot fakturan.    Klicka sedan på spara.   Om inte leverantören finns kan vi skapa upp den här "Skapa leverantör"     
Visa fullständig artikel
11-03-2021 15:45 (Uppdaterad 11-03-2021)
 • 1 Svar
 • 8 gilla
 • 2694 Visningar
Har du noterat hål i nummerserien?  Detta förekommer då man upprättar en faktura/verifikat och sparar, sedan raderar man posten av någon anledning innan man har frisläppt den. I Visma.net tilldelas nummer från nummerserie i samband med att man sparar faktura/verifikat. Raderas den är det numret låst. Nummer tilldelas och låses då man kan skapa och spara transaktioner löpande men frisläpper och bokar om vartannat. Det finns dock spårbarhet och ett enkelt sätt att se vilka nr detta gäller i systemet så man kan påvisa att det ej är registrerat några transaktioner i systemet för dessa nr. Gå till Redovisning-Förfrågan-Verifikationslista. (GL40600S) och ta ut rapport. Där ser du då en översikt över de nr som registrerats utan transaktioner, bästa metoden är att bocka i rutan för "Visa enbart saknade" i urvalet för att se alla som raderats. Dessa innehåller ej transaktioner och påverkar ej redovisningen. Kort summerat:  - Transaktioner som frisläpps i systemet och därmed påverkar redovisningen kan ej raderas, de måste annulleras/reverseras så det finns spårbarhet. - Transkationer som registrerats, men ej frisläppts kan raderas då de ej påverkat redovisningen. Dessa tar dock nummer i nummerserie i bruk men finns registrerade för kontroll och spårbarhet av sk. hål i nummerserien.    /Jonas
Visa fullständig artikel
21-01-2021 12:09
 • 0 Svar
 • 6 gilla
 • 1357 Visningar
Här kommer en video där @Isac Falkenberg guidar er igenom hur ni sätter upp Visma.net ERP för att hantera Brexit.      Det går även bra att följa manualen som är skapad på nedan länk. https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Infor-Brexit/ba-p/347567   Nyttiga länkar: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/saharpaverkasmomsenavbrexit.4.109dcbe71721adafd251a7e.html https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html https://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/eori.4.6ac2c843157b7beb007364.html
Visa fullständig artikel
07-01-2021 17:22
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 789 Visningar
Hej Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post eller ett SMS direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m. En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: E-mail 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE" SMS 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Klicka på Telefonen 4)Välj land och skriv in ditt telefonnummer 5) Klicka på "SUBSCRIBE"   I listan som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  - Visma.net ERP: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net Visma.net Financials: Ekonomidel av Visma.net Visma.net Logistics: Logistikdel av Visma.net Visma.net Project Accounting: Ej aktiverat per idag, framtida funktionalitet Visma.net ERP API: Aktiveras då man har integrationer kopplade till Visma.net - Payroll & HRM: Visma.net Expense, tjänst används för att skapa underlag för utlägg/reseräkning - Visma Mobile Apps: Visma Attach, används för att fota kvitton i mobil till Visma Expense. - Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet - Common Services: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net CS-Visma.net Approval, när man använder godkännandeflöden i Visma.net CS-Visma.net Autoinvoice, vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering i Visma.net CS-Visma.net Autopay, då det skickas betalningsfiler till bank via Visma.net Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post eller ett SMS med länk till den aktuella informationen. Med vänlig hälsning /Jonas
Visa fullständig artikel
25-06-2019 16:08 (Uppdaterad 02-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1135 Visningar
Det är inte ovanligt att om man har en egen faktura-mail likt faktura@dindomän.com och ställt in att all e-post som kommer in på det kontot ska vidarebefordra till din XXXXXX@autoinvoice-adress även får problem med att e-post som man vill ska skickas vidare hamnar i ens skräppost. Om du har det problemet så kan du testa ett av följande två alternativ.   Alternativ 1. Det enklare alternativet, men kräver också "handpåläggning" på varje enskild mottagare som hamnar i skräppost. Gå till din inkorg och tryck på Skräppost Klicka på de/det epostmeddelande du vill ta bort från Skräppost Klicka sedan på Ej skräppost     Alternativ 2. Om du vill göra arbetet mer bestående och även att det tillämpas på nya leverantörer utan att reaktivt använda alternativt 1. Då ska du testa att göra enligt nedan.   Börja med att gå till dit gmail-konto.   Tryck på pilned i högrekanten av sök i e-post-rutan Skriv filename:pdf i fältet Innehåller orden Välj sedan Skräppost i fältet Sök Avsluta med att trycka på Skapa filter Välj OK på popup:en som ber dig Bekräfta att du vill skapa filter Boka för Skicka aldrig till Skräppost Avsluta med att trycka på Skapa filter Nu ska filtret vara färdigt. Och vill du i framtiden vill se filter som är skapade så går till till "kugghjulet" och väljer "Filter och blockerade adresser".  
Visa fullständig artikel
12-10-2020 11:40 (Uppdaterad 04-10-2020)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1501 Visningar
I den här artikeln går vi igenom hur du kan hämta koddelen från lagerförda produkten, leverantören respektive lager när du gör ett inköp eller en inleverans.   Om man inte har gjort några förändringar så brukar alltid konto 2996 användas när du levererar in en vara. Som standard brukar även koddel 00-00-00 användas (kan se annorlunda ut om du har en annan längd eller har en annan standard koddel).Däremot kan vara var så att man istället vill att en annan koddel ska användas, istället för den standardkoddel som ligger i systemet. Du kan bland annat välja att koddelen ska hämtas från artikeln eller från lagret.   Lagret Om du gör ett inköp och vill att koddelen för inleveransen ska hämtas upp från lagret så ska du göra följande inställningar. Gå till Bokföringsklasser - ScreenId=IN2060PL (Lager-> Egenskaper -> Bokföringsklasser. Välj den bokföringsklass som du vill genomföra ändringen på. Välj ”Använd periodiseringskonto från” Här ska du välja Lagerställe.   2. Därefter ska du välja Kombinera koddel för periodiserad inköpsorder   3. Därefter går du till Lagerställen ScreenId=IN2040PL – (Lager-Register -Lagerställen). Gå till kontolista. Välj Upplupna kostnader (sätt det kontot du vill använda, förslagsvis 2996).   4. Därefter väljer du Koddel upplupna kostnader.     Klicka sedan på spara.   Hur bokningen blir  Inköp Vi skapar upp ett inköp   Inleverans  Därefter skapar vi upp en inleverans. Här ser vi att inleveransen hämtar upp 2996 och koddelen vi valde tidigare.     Faktura  När vi sen får fakturan och länkar den till inleveransen får vi även samma konto och koddel här.     Hämta från Artikel  Du kan även hämta upp koddelen från lagerförda artikeln. Istället för lagerställe väljer vi lagervara.     Därefter går vi till lagerförda artiklar ScreenId=IN2025PL (Lager->Register-> Lagerförda artiklar). Välj kontolista och här väljer du även Upplupna kostnader och kodddel för upplupna kostnader.     Leverantören  Du kan även hämta upp det från leverantören om så önskas. Istället för lagerställe eller lagervara så kan du välja leverantör under bokföringsklassen.       Gå sedan till Leverantör ->Kontolista och fyll i konto/koddel. Upplupna kostnader/Koddel för upplupna kostnader.                    
Visa fullständig artikel
15-06-2020 20:40 (Uppdaterad 17-06-2020)
 • 0 Svar
 • 7 gilla
 • 1539 Visningar
Om du har registrerat t.e.x en faktura och lagt till flera rader och därefter inser att fakturan är lagd på fel kund går det att ändra mottagare utan att raderna nollställs, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Observera att informationen på raderna blir inte automatiskt uppdaterade utifrån den nya mottagarens värden. Har kunden som du ändrar till annan valuta eller andra pris- och rabattavtal, blir inte dessa automatiskt uppdaterade. För att uppdaterat baserat på den nya mottagaren måste man välja Åtgärder - Räkna om priser       Detta går att göra på följande dokument och under följande förutsättningar:   Kundfakturor Du kan nu byta kund i fönstret Kundfakturor (AR301000) om: fakturan har status Parkerad eller Balanserad, och fakturan inte är skapad från en försäljningsorder. Inköp Du kan byta leverantör i fönstret Inköp (PO301000) om nedanstående kriterie är uppfyllt: Ordern har status Parkerad. Leverantörsfakturor Du kan byta leverantör i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) om nedanstående kriterier är uppfyllda: Leverantörsfakturan har status Parkerad och inte blivit skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status Balanserad och inte är skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status Balanserad och inte blivit skickat till Approval.
Visa fullständig artikel
08-06-2020 11:39
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1150 Visningar
I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur enkelt man bokar i en stängd period i Visma.net.     Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Visa fullständig artikel
07-04-2020 13:18
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1251 Visningar
I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats. Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad. Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär fel i rapporteringen och kan ge onödig korrespondens med myndigheten.   Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten. Se bifogade bilder
Visa fullständig artikel
18-12-2019 08:58
 • 1 Svar
 • 2 gilla
 • 2874 Visningar
Det är inte möjligt att radera en frisläppt budget så hur ska man då radera den?
Visa fullständig artikel
29-11-2019 08:47 (Uppdaterad 29-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 4202 Visningar
I denna artikeln visar vi vilka rapporter och förfrågningar som kan använda en budgethuvudbok.
Visa fullständig artikel
29-11-2019 08:46 (Uppdaterad 29-11-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1044 Visningar