Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
I detta användartips beskrivs hur man aktiverar och kommer igång med det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se Nya Orderfönstret i Visma.net - Översikt    Tilldelning av roller För att få access till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator eller Sales Viewer tilldelat i Visma.net Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.   En förutsättning att kunna använda det Nya Orderfönstret är att man också har den befintliga rollen Sales Administrator eller Sales User.   Sales Creator - Kan skapa nya ordrar Sales Viewer - Har läsrättigheter Sales Profit Viewer - Se marginal   Tilldelning av roller görs i Visma.net Admin av en användare med administratörsrättigheter.    1. Gå till Visma.net Admin       2. Välj Användare och Roller 3. Leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig       4. Leta upp företaget     5. Tilldela roll under kolumnen Financials     Notera att för att kunna använda det Nya Orderfönstret behöver man också ha den befintliga rollen Sales Administrator eller Sales User. Detta eftersom man under en övergångsperiod kommer att behöva arbeta i både det nya och det klassiska orderfönstret.   6. Klicka på Spara och stäng 7. Användare kommer att motta en epost med information om den nya rollen/rollerna   Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Visma.net Admin och därefter välja företaget det gäller.   Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.   Gå till nya Orderfönstret Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator eller Sales Viewer nås fönstret via menvalet: Meny > Order > (Transaktioner) Ordrar (ny version) Detta är under samma menyval där det gamla orderfönstret ligger    
Visa fullständig artikel
14-03-2023 09:25 (Uppdaterad 12-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 647 Visningar
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt   En förutsättning för att kunna använda det nya Orderfönstret är att man aktiverat det samt tilldelat rätt roller. Se användartipset Aktivera Nya Orderfönstret för detta.   Skapa en ny order i några enkla steg 1. Välj kund Börja med att välja kund genom att klicka på ikonen i fältet kund. Listan över tillgängliga kunder öppnas.    Det går också att söka efter kund genom att börja skriv in kundnamnet i fältet.   2. Lägg till artikel Välj en artikel med musen eller piltangenten och klicka eller tryck på Enter.   Artikeln läggs automatiskt till på en ny rad.   Tillagd artikel kommer att ha kvantiteten "1" som standard 3. Justera antal, pris, rabatter, etc Nu syns t ex antal tillgängliga artiklar för leverans, pris, rabatter med mera.    Här går det att justera antal, pris, rabatter och fler kolumnen läggs till allteftersom.   4. Spara ordern Spara ordern genom att klicka på sparaknappen.   5. Fortsätt i det gamla fönstret Fortsätt och lägg till de artiklar som är aktuella för ordern, samt lägg till eventuell information i orderhuvudet. Klicka därefter på knappen Öppna i klassiskt fönster för att fortsätta behandla ordern.     Ordern kommer då att öppnas i det gamla/klassiska fönstret. Vill du gå tillbaka till det nya orderfönstret med samma order, klickar du på Prova nya versionen.     Annat som är bra att känna till Endast ordertyp SO stöds för närvarande Leveransinställningar är i skrivskyddat läge i denna första version Använd tabb- eller piltangenter för att navigera med tangentbordet  
Visa fullständig artikel
14-03-2023 09:25 (Uppdaterad 13-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 592 Visningar
Här följer några korta tips och tricks i hur man kan arbeta i det nya Orderfönstret i Visma.net. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt   Bläddra mellan ordrar En ny order anses vara den senast skapade ordern För att gå till den tidigare skapade ordern, tryck på vänsterpilen   Uppdatera kunder Det går att öppna kundkortet direkt från Orderfönstret om man behöver uppdatera något på en kund.     När du klickar på redigeringsikonen visas en popup Redigera i pop-upen. Spara och stäng Spara ändringar i ordern För att se uppdateringarna, ladda om webbläsaren Plats-nålen   Håll muspekaren över plats-nålen för att se leveransadressen Det är samma adress som på fliken "Leveransinställningar". Återställ inmatat värde   Manuellt inmatat värde kan återställas till ursprungligt värde Ikonen blir blå efter att värdet har redigerats Klicka på den blå ikonen för att återställa till originalvärde   Ta bort orderrader Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det går också att markera alla rader genom att klicka i checkboxen precis nedan för "Radera".      
Visa fullständig artikel
14-03-2023 09:25 (Uppdaterad 13-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 403 Visningar
I detta användartips beskrivs de olika funktionerna i det nya Orderfönstret. För mer information om fönstret, se nya Orderfönstret - Översikt   Fönstret består av två delar: Orderhuvudet Flikarna med detaljerad information   Orderhuvudet I det nya Orderfönstret finns det två vyer, en komprimerad vy som vi ser nedan. I den komprimerade vyn tillåts orderraderna få mer plats för att underlättade registrering av nya rader. Flera fält i orderhuvudet samt detaljer om marginal och summor döljs .       I den expanderade vyn syns fler fält i orderhuvudet samt summor och marginal.     Arbetsfältet högst upp har länkar för att bland annat navigera sig mellan ordrar, spara och skapa ny order.       Orderhuvudet har flera fält som visas: Kund Plats Datum Önskat leveransdatum Kundreferens Extern referens Beskrivning Anteckningar   Till höger om fälten visas summor och marginal för ordern.   Flikarna med detaljerad information Under orderhuvudet finns länkar till flera flikar: Rader Moms  Leveransinställningar Rabattdetaljer   Rader  I denna flik lägger man till och redigera de artiklar man vill lägga till i ordern. Idagsläget går det inte att ändra vilka kolumner som syns, eller flytta på kolumnerna, men detta kommer att läggas till framöver.   Moms Under denna flik ser man bland annat vilka momskoder som används  med tillhörande momssats, momsgrundande belopp och momsbelopp.       Leveransinställningar Här syns leveranskontakt och leveransadress till kunden. Dessa fält kommer att vara i skrivskyddat läge i den första versionen   Rabattdetaljer Under rabattdetaljer syns vilken eventuell rabatt utöver radrabatter är lagd på ordern. Radrabatter syns direkt på raderna, samt att alla rabatter summeras uppe i orderhuvudet till höger vid summorna.     Idagsläget går det inte att manuellt lägga till Rabatter på ordrar i nya Orderfönstret så som det fungerar i klassiska fönstret under fliken Rabattdetaljer.       
Visa fullständig artikel
14-03-2023 09:25 (Uppdaterad 14-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 271 Visningar
  Du vet väl att du kan arbeta med olika ordertyper och även lägga upp egna i Visma.net?   Ordertyperna finns under Meny - Order - Egenskaper - Ordertyp (SO2010PL). Om ordertypen är Aktiv så syns den i listan över ordertyper vid registreringen.     Följande försäljningsordrar finns att tillgå:   ID Ordertyp Beskrivning CM Kreditfaktura Används som justering av redan slutförda försäljningsorder där kunden returnerar artiklar CR Återköp Används för att registrera returer för kontant försäljning som inte inkluderade utleverans CS Försäljning, kontant Används för kontantförsäljning IN Faktura Används för att fakturera kund för utlevererade artiklar QT Offert Används för att specificera en artikel, kvantitet, datum och pris som erbjudande till köp för potentiell kund RC Retur för kredit Används för att registrera accepterad retur för kreditering (kreditfaktura) utan ersättningsartikel RM Returorder Används för att registrera accepterad retur från kund för kreditering eller ersättningsartikel inom garantitiden RR Retur med ersättning Används för att registrera accepterad retur från kund som ska ersättas med ny artikel SA Försäljningsorder med allokering När du tar bort status Parkerad för denna ordertyp så reserveras (allokeras) artiklar på lagret SO Försäljningsorder Försäljningsorder skapas på beställning från kund och används för att förbereda utleverans TR Överföring Används för lageröverföring mellan olika lager   Under Försäljningsorder hittar du alla försäljningsordrar som markerats som aktiva Meny - Order - Transaktioner - Försäljningsordrar (SO3010PL)   Använd knappen Urklipp i översta verktygsraden och kopiera en befintlig ordertyp som utgångspunkt om du vill skapa din egen ordertyp.  
Visa fullständig artikel
21-02-2018 11:09 (Uppdaterad 05-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1368 Visningar
Handelsföretag som har exportförsäljning kräver ofta förskottsbetalningar av sina kunder innan de skeppar varorna. Det kan variera hur mycket kunderna skall betala i förskott, men det finns stöd för detta i Visma.net ERP.   Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta SEK Det är möjligt att skapa en förskottsbetalning från en försäljningsorder. Och om det redan har gjorts en förskottsbetalning kan denna läggas till på säljorder.   Skapa en försäljningsorder i Order (SO301000) som vanligt. När all information är registrerad på försäljningsordern, gå till fliken Betalningar och tryck på knappen Skapa förskottsbetalning.     Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     När kundens betalning har registrerats på banken går du in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så att det stämmer överens med det datum som pengarna kommit in på kontot och klickar på Frisläpp. Förskottet går då över till status Öppen, så länge det inte är använt på en faktura.     Det är även möjligt att på Försäljningsordern under fliken Betalningar se att en betalning är registrerad.     Beroende på hur flödet ser ut i företaget så gör man nu antingen en utleverans, eller om det är ett inköp kopplat till försäljningsordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   När detta är gjort registrerar man utleveransen på försäljningsordern och bekräftar denna. När utleveransen är bekräftad skapar man kundfakturan och gör eventuella ändringar för att sedan frisläppa denna.   Om hela beloppet har blivit förskottsbetalat så kommer fakturan att direkt få status Stängd. Om inte kommer resterande saldo som kunden måste betala att visas under Restbelopp. Förskottsbetalningen status kommer också att ändras till Stängd.     Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta Om en kund ska göra en förskottsbetalning i valuta, exempelvis USD så kan man även från försäljningsordern skapa det om det är ett likvidkonto med samma valuta (USD).   Skapa en försäljningsorder som vanligt och gå sedan till fliken Betalningar. Ändra betalningsmetod till 03 - Manuell och lägg in ett likvidkonto som är i samma valuta som försäljningsordern.     Gå till fliken Betalningar och klicka på Skapa förskottsbetalning. Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     Som med förskottsbetalningar i basvalutan i företaget (oftast SEK) låter man betalningen vara i status Balanserad tills man tar emot betalningen på kontot. När man har tagit emot betalningen korrigerar man eventuellt datum och frisläpper förskottsbetalningen.   Förskottet går då över till status Öppen så länge den inte är utnyttjad på en faktura. Detta kan man se på försäljningsordern.     Nu kan man hantera försäljningsordern och antingen skapa en inköpsorder eller göra en utleverans. När detta är gjort skapar man en faktura.   När man har förberett fakturan kan man under fliken Betalningsinformation se det belopp som finns på förskottsbetalningen under Summa betalning och kvarstående belopp under Belopp att registrera.     Gör eventuella ändringar på fakturan och frisläpp sedan denna. Om hela beloppet är förskottsbetalat så får fakturan direkt status Stängd. Är där något kvar att betala får den status Öppen.   Förskottsbetalning från Kundreskontra För att skapa en förskottsbetalning från kundreskontran, gå till Kundinbetalningar (AR302000). Välj Typ: Förskottsbetalning. Fyll i rätt uppgifter och hämta sedan upp ordern som ska förskottbetalas under fliken Order att matcha. Tänk på att ha rätt Betalningsmetod, Likvidkonto och Valuta.     När betalningen har registrerats på bankkontot, öppna förskottsbetalningen och korrigera eventuellt datumet innan du frisläpper betalningen. Förskottet går över till status Öppen så länge den inte har utnyttjats på en faktura.   Beroende på hur flödet är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   Därefter går man in på försäljningsordern och gör en utleverans som sedan bekräftas. Skapa sedan en kundfaktura och kontrollera så att denna stämmer och frisläpp sedan denna.   Hantering av förskottsbetalningar som importeras från AutoPay I dagsläget finns ingen funktionalitet för att hantera förskottsbetalningar automatiskt i Visma.net ERP som kommer från AutoPay och hamnar i Behandla kundinbetalningar (AR305000). Om Datum och Belopp stämmer överens med förskottsbetalningen i Visma.net ERP finns det möjlighet att matcha manuellt, men annars gäller ovanstående hantering.  
Visa fullständig artikel
23-02-2021 14:10
 • 1 Svar
 • 2 gilla
 • 2759 Visningar
Hej Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post eller ett SMS direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m. En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: E-mail 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE" SMS 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Klicka på Telefonen 4)Välj land och skriv in ditt telefonnummer 5) Klicka på "SUBSCRIBE"   I listan som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  - Visma.net ERP: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net Visma.net Financials: Ekonomidel av Visma.net Visma.net Logistics: Logistikdel av Visma.net Visma.net Project Accounting: Ej aktiverat per idag, framtida funktionalitet Visma.net ERP API: Aktiveras då man har integrationer kopplade till Visma.net - Payroll & HRM: Visma.net Expense, tjänst används för att skapa underlag för utlägg/reseräkning - Visma Mobile Apps: Visma Attach, används för att fota kvitton i mobil till Visma Expense. - Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet - Common Services: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net CS-Visma.net Approval, när man använder godkännandeflöden i Visma.net CS-Visma.net Autoinvoice, vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering i Visma.net CS-Visma.net Autopay, då det skickas betalningsfiler till bank via Visma.net Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post eller ett SMS med länk till den aktuella informationen. Med vänlig hälsning /Jonas
Visa fullständig artikel
25-06-2019 16:08 (Uppdaterad 02-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1042 Visningar
I logistikmodulen finns det många rapporter och förfrågningar att välja på. Här kommer mina bästa tips på användbara vyer för uppföljning av order, inköp och lager.    Detaljer lagerallokeringar: Använd denna förfrågan för att få ut tillgängligt antal per artikel, samt förteckning över vad som ligger allokerat på orders. Denna gillar jag för att det är lätt att följa en specifik artikel och se exakt vilka orders som allokerar upp en artikel.   Analys av försäljningslönsamhet: Förfrågan för uppföljning av marginaler. I denna går det att filtrera på säljare vilket gör den bra för de som arbetar med provision.  Historik lagervärdering: Denna rapport ger inblick i vilket inleverans-, försäljnings- och justerat antal som ligger till grund för lagervärdet.  Faktureringsöversikt inleveranser: Använd denna för att se vilka inleveranser som är fakturerade.  Periodiseringsöversikt inleveranser: För avstämning av inleveranser mot 2996. Visar vilka inleveranser som det inte mottagits en leverantörsfaktura för. 
Visa fullständig artikel
07-07-2020 10:57
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1510 Visningar
I den här artikeln går vi igenom hur du kan hämta koddelen från lagerförda produkten, leverantören respektive lager när du gör ett inköp eller en inleverans.   Om man inte har gjort några förändringar så brukar alltid konto 2996 användas när du levererar in en vara. Som standard brukar även koddel 00-00-00 användas (kan se annorlunda ut om du har en annan längd eller har en annan standard koddel).Däremot kan vara var så att man istället vill att en annan koddel ska användas, istället för den standardkoddel som ligger i systemet. Du kan bland annat välja att koddelen ska hämtas från artikeln eller från lagret.   Lagret Om du gör ett inköp och vill att koddelen för inleveransen ska hämtas upp från lagret så ska du göra följande inställningar. Gå till Bokföringsklasser - ScreenId=IN2060PL (Lager-> Egenskaper -> Bokföringsklasser. Välj den bokföringsklass som du vill genomföra ändringen på. Välj ”Använd periodiseringskonto från” Här ska du välja Lagerställe.   2. Därefter ska du välja Kombinera koddel för periodiserad inköpsorder   3. Därefter går du till Lagerställen ScreenId=IN2040PL – (Lager-Register -Lagerställen). Gå till kontolista. Välj Upplupna kostnader (sätt det kontot du vill använda, förslagsvis 2996).   4. Därefter väljer du Koddel upplupna kostnader.     Klicka sedan på spara.   Hur bokningen blir  Inköp Vi skapar upp ett inköp   Inleverans  Därefter skapar vi upp en inleverans. Här ser vi att inleveransen hämtar upp 2996 och koddelen vi valde tidigare.     Faktura  När vi sen får fakturan och länkar den till inleveransen får vi även samma konto och koddel här.     Hämta från Artikel  Du kan även hämta upp koddelen från lagerförda artikeln. Istället för lagerställe väljer vi lagervara.     Därefter går vi till lagerförda artiklar ScreenId=IN2025PL (Lager->Register-> Lagerförda artiklar). Välj kontolista och här väljer du även Upplupna kostnader och kodddel för upplupna kostnader.     Leverantören  Du kan även hämta upp det från leverantören om så önskas. Istället för lagerställe eller lagervara så kan du välja leverantör under bokföringsklassen.       Gå sedan till Leverantör ->Kontolista och fyll i konto/koddel. Upplupna kostnader/Koddel för upplupna kostnader.                    
Visa fullständig artikel
15-06-2020 20:40 (Uppdaterad 17-06-2020)
 • 0 Svar
 • 7 gilla
 • 1429 Visningar
Om du har registrerat t.e.x en faktura och lagt till flera rader och därefter inser att fakturan är lagd på fel kund går det att ändra mottagare utan att raderna nollställs, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Observera att informationen på raderna blir inte automatiskt uppdaterade utifrån den nya mottagarens värden. Har kunden som du ändrar till annan valuta eller andra pris- och rabattavtal, blir inte dessa automatiskt uppdaterade. För att uppdaterat baserat på den nya mottagaren måste man välja Åtgärder - Räkna om priser       Detta går att göra på följande dokument och under följande förutsättningar:   Kundfakturor Du kan nu byta kund i fönstret Kundfakturor (AR301000) om: fakturan har status Parkerad eller Balanserad, och fakturan inte är skapad från en försäljningsorder. Inköp Du kan byta leverantör i fönstret Inköp (PO301000) om nedanstående kriterie är uppfyllt: Ordern har status Parkerad. Leverantörsfakturor Du kan byta leverantör i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) om nedanstående kriterier är uppfyllda: Leverantörsfakturan har status Parkerad och inte blivit skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status Balanserad och inte är skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status Balanserad och inte blivit skickat till Approval.
Visa fullständig artikel
08-06-2020 11:39
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1033 Visningar
I vissa fall vill man kunna leverera mer än vad som är registrerat på försäljningsordern. För att uppnå detta, kan man på försäljningsordern sätta min och max gräns för utleverans. I exemplet nedan är ordern på 100 st, men med 200% max utleverans, vilket innebär att det går att leverera ut 200 st.     Tidigare var man tvungen att sätta detta manuellt på orderraden, men funktionaliteten har utökats så att det numera går att sätta min utleverans % och max utleverans % på artikelklassen som ärvs till artikelkortet när man skapar artikeln. När man skapar en försäljningsorder hämtas dessa värden från artikeln och visas på försäljningsorderraden.              
Visa fullständig artikel
28-04-2020 14:45
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1034 Visningar
Här förklarar vi hur man åtgärdar problemet med att "Vissa av direktleveransraderna i inköpsordrarna är inte länkade till några försäljningsorderrader."
Visa fullständig artikel
26-04-2020 17:05
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1060 Visningar
I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera, på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader.    I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser kan du sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan kommer vi att använda oss av fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifikt pris. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000).     En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000:           En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:        
Visa fullständig artikel
14-04-2020 16:33
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 811 Visningar
Modulen Lager har egna rapporter för lagervärdering, bland annat Lagervärdering. En del användare kan uppleva att denna visar andra siffror än lagerkontona (vanligtvis 1460) i samma period. I denna artikeln går vi igenom den vanligaste orsaken till detta. Artikeln visar hur det kan identifieras och lösas.   1. Öppna rapporten Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) Klicka på Kör rapport. I det här fallet tittar vi på period 05-2019.   Rapporten visar utgående lagervärde I logistikmodulen för period 05-2019. 2. Gå till Kontoutdrag (GL404000) och välj samma från period 01-2019 och till period 05-2019. 3. Välj lagerkonto 1410.   Utgående saldo är 60.000 kr. Det borde varit 75.000 kr.   Skillnaden mellan Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) och Kontoutdrag (GL404000) beror på att IN61800S visar lagervärde i lagermodulen medan GL404000 visar vad som är bokfört lagervärde. I bilden ovan, buntnummer 100001, har ”någon” direktbokat på lagerkontot vilket man inte ska göra. Buntnummer 100001 bör vändas.   4. Klicka på buntnumret.   5. I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.     6. Frisläpp bunten. 7. Kör rapporten Kontoutdrag igen. Nu har vi rätt utgående saldo på konto 1410.
Visa fullständig artikel
01-10-2019 11:38
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1028 Visningar
Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans. Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv. Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen.   I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt.   Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo)   Gå till Försäljningsorder SO301000 Välj typ CM Välj rätt kund och datum / period. Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas. Välj faktura som skall reverseras Välj alla rader som kommer upp Klicka på Lägg till och stäng Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den. Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser. Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).                
Visa fullständig artikel
19-06-2019 10:43
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1624 Visningar
Detta är troligen en arbetsskada - men jag har mina favoritknappar i programmet. Alltså inte bara områden eller funktioner. Utan jag pratar om yttepytte delar av programmet som det går att klicka på.   För att kvala in på min favoritknapplista krävs det att den är något utöver alla andra knappar, dvs den löser problem jag, ofta, har. Så vilken är då denna fantastiska knapp jag använder så ofta i logistik - och vad gör den?   …   Min favoritknapp är… “Lägg till artikel” (kallas även “Lägg till lagerförd artikel). Och den ser ut så här:     Du hittar den i alla lagermoduler under Lager - Transaktioner, och kan välja ett av dessa fönster för att se den:   Lager: Inleverans , Lagerändring, Lagerförflyttning, Justering Order: Försäljningsorder Inköp: Inköpsorder     Varför är den så fantastisk då? Vi tar det utifrån två av de problem jag har när jag arbetar i Visma.net.   1) Jag glömmer alltid vad jag har på lager Jag skyller på att jag använder många demobolag och testar hit och dit, men ärligt talat är det nog få som har koll på allt på lagret (och varför behöva ha det i huvudet om det är enkelt att kolla upp?).   2) Jag förväntar mig bra fritextsökningar För att vara någon som har tid att identifiera favoritknappar så har jag förvånansvärt kort tålamod när det kommer till att leta efter information. Att snabbt kunna söka efter något är en självklarhet och här kan jag söka både vitt och brett. Inte bara på artikelnummer unika för mitt företag - men även alla nummer som ligger länkade som alternativa ID:n. Så om jag är nyfiken på vad min leverantör använder för artikelnummer, eller vilka artiklar som har alternativa ID:n hos mina leverantörer är jag på god väg att söka upp det med hjälp av ett tryck på “Lägg till artikel”. För att hitta knappen, gå in i något av de fönstren ovan och kolla ovanför raderna för att hitta den.     Vilka funktioner döljer sig bakom denna lilla knapp? En ledtråd får vi tack vare att fönstret som poppar upp heter “Lageruppslag”. Precis vad som behövs i Logistiken där antalet förfrågningar som följer med programmet kanske behöver kompletteras lite oftare än förfrågningar på andra ställen. Knappen “Visa endast tillgängliga produkter” är självförklarande, men ack så användbar. Det går även att filtrera per “Artikelklass” eller “Lager”, men det är under artikel som den där globala sökfunktionen jag så ofta känner ett behov av finns. Jag kan söka på allt från del av artikelnumret (plocka ett par siffror mitt i om jag så vill), namnet eller alternativa ID:n. En annan funktion som döljer sig i detta fönster är att det är superlätt att under “Antal valda” bara fylla i antalet för artikeln - oavsett om det lager, order eller försäljning det handlar om. Så egentligen är det väl all fönstret Lageruppslag som ligger bakom just denna knapp som är cool och användbar. Men jag vill nog ändå kalla “Lägg till artikel” för min favoritknapp i logistiken. Har du någon favoritknapp i programmet?
Visa fullständig artikel
08-03-2018 08:47 (Uppdaterad 25-04-2019)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1048 Visningar
Hej!   Jag fick idag en fråga från en av våra kunder om det finns möjligheter att kopiera med sig noteringar från offertstatus till orderstatus och svaret där är JA.  Möjligheter för att styra detta ligger på respektive ordertyp så här finns även flexibilitet för att välja vilka ordertyper som skall ärva noteringar från varandra.          
Visa fullständig artikel
27-02-2019 14:24
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 867 Visningar
Navigering i logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av de olika menyrader i logsitikmodulen i Visma.net Financials och vilken typ av data som registreras i de olika fönstren/dialogerna, samt en genomgång av hur startsidan kan användas.  Videon är på engelska.
Visa fullständig artikel
29-02-2016 16:24
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 818 Visningar
Uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials och vilka värden du kan ange. Videon är på engelska.
Visa fullständig artikel
29-02-2016 14:55
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 893 Visningar