avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
av Linnea Erikson PARTNER
I logistikmodulen finns det många rapporter och förfrågningar att välja på. Här kommer mina bästa tips på användbara vyer för uppföljning av order, inköp och lager.    Detaljer lagerallokeringar: Använd denna förfrågan för att få ut tillgängligt antal per artikel, samt förteckning över vad som ligger allokerat på orders. Denna gillar jag för att det är lätt att följa en specifik artikel och se exakt vilka orders som allokerar upp en artikel.   Analys av försäljningslönsamhet: Förfrågan för uppföljning av marginaler. I denna går det att filtrera på säljare vilket gör den bra för de som arbetar med provision.  Historik lagervärdering: Denna rapport ger inblick i vilket inleverans-, försäljnings- och justerat antal som ligger till grund för lagervärdet.  Faktureringsöversikt inleveranser: Använd denna för att se vilka inleveranser som är fakturerade.  Periodiseringsöversikt inleveranser: För avstämning av inleveranser mot 2996. Visar vilka inleveranser som det inte mottagits en leverantörsfaktura för. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Isac Falkenberg PARTNER ‎17-06-2020 07:49
I den här artikeln går vi igenom hur du kan hämta koddelen från lagerförda produkten, leverantören respektive lager när du gör ett inköp eller en inleverans.   Om man inte har gjort några förändringar så brukar alltid konto 2996 användas när du levererar in en vara. Som standard brukar även koddel 00-00-00 användas (kan se annorlunda ut om du har en annan längd eller har en annan standard koddel).Däremot kan vara var så att man istället vill att en annan koddel ska användas, istället för den standardkoddel som ligger i systemet. Du kan bland annat välja att koddelen ska hämtas från artikeln eller från lagret.   Lagret Om du gör ett inköp och vill att koddelen för inleveransen ska hämtas upp från lagret så ska du göra följande inställningar. Gå till Bokföringsklasser - ScreenId=IN2060PL (Lager-> Egenskaper -> Bokföringsklasser. Välj den bokföringsklass som du vill genomföra ändringen på. Välj ”Använd periodiseringskonto från” Här ska du välja Lagerställe.   2. Därefter ska du välja Kombinera koddel för periodiserad inköpsorder   3. Därefter går du till Lagerställen ScreenId=IN2040PL – (Lager-Register -Lagerställen). Gå till kontolista. Välj Upplupna kostnader (sätt det kontot du vill använda, förslagsvis 2996).   4. Därefter väljer du Koddel upplupna kostnader.     Klicka sedan på spara.   Hur bokningen blir  Inköp Vi skapar upp ett inköp   Inleverans  Därefter skapar vi upp en inleverans. Här ser vi att inleveransen hämtar upp 2996 och koddelen vi valde tidigare.     Faktura  När vi sen får fakturan och länkar den till inleveransen får vi även samma konto och koddel här.     Hämta från Artikel  Du kan även hämta upp koddelen från lagerförda artikeln. Istället för lagerställe väljer vi lagervara.     Därefter går vi till lagerförda artiklar ScreenId=IN2025PL (Lager->Register-> Lagerförda artiklar). Välj kontolista och här väljer du även Upplupna kostnader och kodddel för upplupna kostnader.     Leverantören  Du kan även hämta upp det från leverantören om så önskas. Istället för lagerställe eller lagervara så kan du välja leverantör under bokföringsklassen.       Gå sedan till Leverantör ->Kontolista och fyll i konto/koddel. Upplupna kostnader/Koddel för upplupna kostnader.                    
Visa fullständig artikel
av Christian Sandell VISMA
Om du har registrerat t.e.x en faktura och lagt till flera rader och därefter inser att fakturan är lagd på fel kund går det att ändra mottagare utan att raderna nollställs, om vissa förutsättningar är uppfyllda.  Observera att informationen på raderna blir inte automatiskt uppdaterade utifrån den nya mottagarens värden. Har kunden som du ändrar till annan valuta eller andra pris- och rabattavtal, blir inte dessa automatiskt uppdaterade. För att uppdaterat baserat på den nya mottagaren måste man välja Åtgärder - Räkna om priser       Detta går att göra på följande dokument och under följande förutsättningar:   Kundfakturor Du kan nu byta kund i fönstret Kundfakturor (AR301000) om: fakturan har status  Parkerad  eller  Balanserad , och fakturan inte är skapad från en försäljningsorder. Inköp Du kan byta leverantör i fönstret  Inköp   (PO301000) om nedanstående kriterie är uppfyllt: Ordern har status  Parkerad . Leverantörsfakturor Du kan byta leverantör i fönstret  Leverantörsfakturor   (AP301000) om nedanstående kriterier är uppfyllda: Leverantörsfakturan har status  Parkerad  och inte blivit skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status  Balanserad  och inte är skapad från en inköpsorder. Leverantörsfakturan har status  Balanserad  och inte blivit skickat till Approval.
Visa fullständig artikel
av Christian Sandell VISMA
I vissa fall vill man kunna leverera mer än vad som är registrerat på försäljningsordern. För att uppnå detta, kan man på försäljningsordern sätta min och max gräns för utleverans. I exemplet nedan är ordern på 100 st, men med 200% max utleverans, vilket innebär att det går att leverera ut 200 st.     Tidigare var man tvungen att sätta detta manuellt på orderraden, men funktionaliteten har utökats så att det numera går att sätta min utleverans % och max utleverans % på artikelklassen som ärvs till artikelkortet när man skapar artikeln. När man skapar en försäljningsorder hämtas dessa värden från artikeln och visas på försäljningsorderraden.              
Visa fullständig artikel
av Mikael Björk PARTNER
Här förklarar vi hur man åtgärdar problemet med att "Vissa av direktleveransraderna i inköpsordrarna är inte länkade till några försäljningsorderrader."
Visa fullständig artikel
av Christian Sandell VISMA
I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera, på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader.    I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser kan du sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan kommer vi att använda oss av fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifikt pris. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000).     En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000:           En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:        
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎02-10-2019 13:52
Hej Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post eller ett SMS direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m. En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: E-mail 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE" SMS 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Klicka på Telefonen 4)Välj land och skriv in ditt telefonnummer 5) Klicka på "SUBSCRIBE"   I listan som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  - Visma.net ERP: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net Visma.net Financials: Ekonomidel av Visma.net Visma.net Logistics: Logistikdel av Visma.net Visma.net Project Accounting: Ej aktiverat per idag, framtida funktionalitet Visma.net ERP API: Aktiveras då man har integrationer kopplade till Visma.net - Payroll & HRM: Visma.net Expense, tjänst används för att skapa underlag för utlägg/reseräkning - Visma Mobile Apps: Visma Attach, används för att fota kvitton i mobil till Visma Expense. - Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet - Common Services: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net CS-Visma.net Approval, när man använder godkännandeflöden i Visma.net CS-Visma.net Autoinvoice, vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering i Visma.net CS-Visma.net Autopay, då det skickas betalningsfiler till bank via Visma.net Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post eller ett SMS med länk till den aktuella informationen. Med vänlig hälsning /Jonas
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
Modulen Lager har egna rapporter för lagervärdering, bland annat Lagervärdering. En del användare kan uppleva att denna visar andra siffror än lagerkontona (vanligtvis 1460) i samma period. I denna artikeln går vi igenom den vanligaste orsaken till detta. Artikeln visar hur det kan identifieras och lösas.   1. Öppna rapporten Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) Klicka på Kör rapport. I det här fallet tittar vi på period 05-2019.   Rapporten visar utgående lagervärde I logistikmodulen för period 05-2019. 2. Gå till Kontoutdrag (GL404000) och välj samma från period 01-2019 och till period 05-2019. 3. Välj lagerkonto 1410.   Utgående saldo är 60.000 kr. Det borde varit 75.000 kr.   Skillnaden mellan Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) och Kontoutdrag (GL404000) beror på att IN61800S visar lagervärde i lagermodulen medan GL404000 visar vad som är bokfört lagervärde. I bilden ovan, buntnummer 100001, har ”någon” direktbokat på lagerkontot vilket man inte ska göra. Buntnummer 100001 bör vändas.   4. Klicka på buntnumret.   5. I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.     6. Frisläpp bunten. 7. Kör rapporten Kontoutdrag igen. Nu har vi rätt utgående saldo på konto 1410.
Visa fullständig artikel
av Tommi Roivas VISMA
Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans. Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv. Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen.   I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt.   Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo)   Gå till Försäljningsorder SO301000 Välj typ CM Välj rätt kund och datum / period. Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas. Välj faktura som skall reverseras Välj alla rader som kommer upp Klicka på Lägg till och stäng Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den. Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser. Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).                
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎25-04-2019 12:12
  Du vet väl att du kan arbeta med olika ordertyper och även lägga upp egna i Visma.net?   Ordertyperna finns under Meny - Order - Ordertyper(SO2010PL). Om ordertypen är Aktiv så syns den i listan över ordertyper vid registreringen.       Följande försäljningsordrar finns att tillgå: ID Ordertyp Beskrivning CM Kreditfaktura Används som justering av redan slutförda försäljningsorder där kunden returnerar artiklar CR Återköp Används för att registrera returer för kontant försäljning som inte inkluderade utleverans CS Försäljning, kontant Används för kontantförsäljning IN Faktura Används för att fakturera kund för utlevererade artiklar QT Offert Används för att specificera en artikel, kvanitet, datum och pris som erbjudande till köp för potentiell kund RC Retur för kredit Används för att registrera accepterad retur för kreditering (kreditfaktura) utan ersättningsartikel RM Returorder Används för att registrera accepterad retur från kund för kreditering eller ersättningsartikel inom garantitiden RR Retur med ersättning Används för att registrera accepterad retur från kund som ska ersättas med ny artikel SA Försäljningsorder med allokering När du tar bort status Parkerad för denna ordertyp så reserveras (allokeras) artiklar på lagret SO Försäljningsorder Försäljningsorder skapas på beställning från kund och används för att förbereda utleverans TR Överföring Används för lageröverföring mellan olika lager   Under "Försäljningsorder" hittar du alla försäljningsordrar som markerats som aktiva Meny - Order - Försäljningsorder(SO3010PL)   Använd knappen Urklipp i översta verktygsraden och kopiera en befintlig ordertyp som utgångspunkt om du vill skapa din egen ordertyp.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎25-04-2019 11:55
Detta är troligen en arbetsskada - men jag har mina favoritknappar i programmet. Alltså inte bara områden eller funktioner. Utan jag pratar om yttepytte delar av programmet som det går att klicka på.   För att kvala in på min favoritknapplista krävs det att den är något utöver alla andra knappar, dvs den löser problem jag, ofta, har. Så vilken är då denna fantastiska knapp jag använder så ofta i logistik - och vad gör den?   …   Min favoritknapp är… “Lägg till artikel” (kallas även “Lägg till lagerförd artikel). Och den ser ut så här:     Du hittar den i alla lagermoduler under Lager - Transaktioner , och kan välja ett av dessa fönster för att se den:   Lager: Inleverans , Lagerändring, Lagerförflyttning, Justering Order: Försäljningsorder Inköp: Inköpsorder     Varför är den så fantastisk då? Vi tar det utifrån två av de problem jag har när jag arbetar i Visma.net.   1) Jag glömmer alltid vad jag har på lager Jag skyller på att jag använder många demobolag och testar hit och dit, men ärligt talat är det nog få som har koll på allt på lagret (och varför behöva ha det i huvudet om det är enkelt att kolla upp?).   2) Jag förväntar mig bra fritextsökningar För att vara någon som har tid att identifiera favoritknappar så har jag förvånansvärt kort tålamod när det kommer till att leta efter information. Att snabbt kunna söka efter något är en självklarhet och här kan jag söka både vitt och brett. Inte bara på artikelnummer unika för mitt företag - men även alla nummer som ligger länkade som alternativa ID:n. Så om jag är nyfiken på vad min leverantör använder för artikelnummer, eller vilka artiklar som har alternativa ID:n hos mina leverantörer är jag på god väg att söka upp det med hjälp av ett tryck på “Lägg till artikel”. För att hitta knappen, gå in i något av de fönstren ovan och kolla ovanför raderna för att hitta den.     Vilka funktioner döljer sig bakom denna lilla knapp? En ledtråd får vi tack vare att fönstret som poppar upp heter “Lageruppslag”. Precis vad som behövs i Logistiken där antalet förfrågningar som följer med programmet kanske behöver kompletteras lite oftare än förfrågningar på andra ställen. Knappen “Visa endast tillgängliga produkter” är självförklarande, men ack så användbar. Det går även att filtrera per “Artikelklass” eller “Lager”, men det är under artikel som den där globala sökfunktionen jag så ofta känner ett behov av finns. Jag kan söka på allt från del av artikelnumret (plocka ett par siffror mitt i om jag så vill), namnet eller alternativa ID:n. En annan funktion som döljer sig i detta fönster är att det är superlätt att under “Antal valda” bara fylla i antalet för artikeln - oavsett om det lager, order eller försäljning det handlar om. Så egentligen är det väl all fönstret Lageruppslag som ligger bakom just denna knapp som är cool och användbar. Men jag vill nog ändå kalla “Lägg till artikel” för min favoritknapp i logistiken. Har du någon favoritknapp i programmet?
Visa fullständig artikel
av Pär Svärd VISMA
Hej!   Jag fick idag en fråga från en av våra kunder om det finns möjligheter att kopiera med sig noteringar från offertstatus till orderstatus och svaret där är JA.  Möjligheter för att styra detta ligger på respektive ordertyp så här finns även flexibilitet för att välja vilka ordertyper som skall ärva noteringar från varandra.          
Visa fullständig artikel
av Hanna Lidgren VISMA
Navigering i logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av de olika menyrader i logsitikmodulen i Visma.net Financials och vilken typ av data som registreras i de olika fönstren/dialogerna, samt en genomgång av hur startsidan kan användas.  Videon är på engelska.
Visa fullständig artikel
av Hanna Lidgren VISMA
Uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials och vilka värden du kan ange. Videon är på engelska.
Visa fullständig artikel