Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
I denna artikel visar vi hur ni kan importera olika valutakurser till Visma.net Financials automatiskt. Vi går även igenom vanliga problem.   Det är möjligt i Visma.net Financials att få automatiskt uppdatering av valutakurser. Importen av valutakurser sker automatiskt på morgonen. Valutakurserna kommer via AutoPay från Danske Bank i Finland som i sin tur hämtar kurserna från Europeiska Centralbanken. Det är därför viktigt att Autopay är aktiverad på företaget i Admin.   Aktivering Gå in på Valutahantering (CM101000) under Meny - Valutahantering - Egenskaper - Valutahantering. Kryssa i inställningen Automatisk import av valutakurser. Ange också vilken valutakurstyp som skall uppdateras. SPOT är valutakurstypen som oftast används. OBS! Om man använder flera valutakurstyper måste de övriga importeras manuellt. Import av valutakurser är endast möjlig när basvalutan är SEK   Vanliga fel Import har inte körts Ibland händer det att importen inte har körts på ett tag.     Det första man bör kontrollera i detta tillfälle är om AutoPay är aktiverat i Admin. Om det inte är det, aktivera detta.   Det andra man kan göra är att deaktivera AutoPay för företaget i 5 minuter och sedan aktiverar det igen. Gå sedan in i Visma.net ERP och trigga en import genom att till exempel registrera en ny betalning.   Om det fortfarande inte har importeras efter detta ber vi er ta kontakt med er support för att få hjälp med att lösa det.
Visa fullständig artikel
18-04-2019 13:27 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 943 Visningar
I den här artikeln beskriver vi hur du upprättar ett nytt räkneskapsår och perioder i systemet.
Visa fullständig artikel
11-03-2019 14:35 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 593 Visningar
Ibland händer det att automatiserade schemaläggningar inte körs som tänkt. Denna artikeln går igenom vad man bör tänka på ifall detta uppstår.
Visa fullständig artikel
09-01-2020 11:54 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 908 Visningar
Genom att använda Enhetsuppsättningar är det möjligt att skapa filter som kan användas i Balans- och Resultatrapporter. I denna artikeln går vi igenom hur man skapar en uppsättning som filtrerar på koddelar, och hur man lägger in denna i en rapport.   Konfiguration av Enhetsuppsättning Fönstret Enhetsuppsättningar (CS2060P3) hittar man under arbetsytan Redovisning - Egenskaper .     För att skapa en ny enhetsuppsättning klickar du på +.     I fönstret som kommer fram lägger du först in en Kod och en Beskrivning .     Efter det lägger du in önskade filter du vill använda. I mitt exempel kommer vi att använda följande segment.     Jag vill skapa följande filter: Underbolag = Underbolag 1, Avdelning = Alla Underbolag  = Underbolag 2, Avdelning = Avdelning 1 För att skapa ett nytt filter klickar man på +.     Skriv in en Kod och Beskrivning . Under kolumnen Datakälla , klicka på förstoringsglaset.   I fönstret som kommer upp väljer jag önskat värde, SE1 i fälten Startkoddel och Slutkoddel . Jag fyller inte i resterande koddelar då jag önskar att se alla.     Jag skapar därefter ett nytt filter och lägger in följande värden:     Efter att man har lagt in alla önskade filter klickar man på Spara och stäng .     Lägg in Enhetsuppsättning på en rapport För att lägga in en Enhetsuppsättning på en rapport går man först till rapporten och klickar på Redigera rapport .     Då öppnas ett nytt fönster. Här lägger vi in vår Enhetsuppsättning och klickar på Spara .     När man sedan skriver ut rapporten ligger filtren klara att användas till höger. Det går att nå de genom att klicka på Filterknappen.     Tips! Om du har bokfört på många koddelar i systemet och upplever det långsamt när du öppnar en Balans- eller Resultatrapport kan du kryssa i Optimera rapport för enhetsuppsättning  när du redigerar rapporten.     Är denna rutan ikryssad måste du först välja ett av dina filter innan du kör rapporten.     Vill du sedan ändra koddel eller se alla behöver du köra rapporten en gång till.
Visa fullständig artikel
16-01-2020 15:11 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 826 Visningar
Om det finns e-post som har misslyckats vid utskick måste man behandla det manuellt. Fel vid utskick uppstår oftast om man har gjort ändringar på konto inställningarna.   För att skicka e-post manuellt gå till Väntande e-post (SM507000) kryssa i Inkludera misslyckade välj e-mail som du vill skickat ut och tryck Behandla eller skicka ut alla genm att trycka Behandla alla   Man kan även filtrera misslyckade e-post i kolumnen E-poststatus
Visa fullständig artikel
14-12-2021 12:47 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 1 Svar
 • 0 gilla
 • 454 Visningar
När man  förbereder intrastatrapporten kan man få upp  olika felmeddelanden. I denna artikel sammanfattar vi endast de felmeddelanden som dyker upp i Visma.net ERP.  Enligt kraven för CN8, måste nettomassan (kg) vara en del av varje rapporterad Intrastatrad. Uppdatera måttenheten för artikeln så att du kan använda kg. Felmeddelandet syftar på att det saknas vikt på artikeln i fråga. Lösningen är att lägga till vikten i kg på artikeln. Gå till Lagerförda artiklar (IN202500) Gå till fliken Paketering Ange vikten i kg och spara ändringen   Efter att du har uppdaterat artikeln måste du förbereda intrastatrapporten på nytt. Viktigt att kryssa ur Historiska värden. På så sätt hämtas värden från det uppdaterade artikelkortet.   OBS! Nettovikten avrundas uppåt om man väljer att INTE visa detaljerade transaktioner. Kryssar man i Visa detaljerade transaktioner så får man se vikten med två decimaler.   Enligt kraven för den kompletterande enhetskoden som du valt, måste den kompletterande enheten vara en del av den rapporterade Intrastatraden     Detta felmeddelande syftar på att den kompletterande enhet som är obligatorisk för vissa KN-koder saknas. Vilken enhet det är kan man hitta i SCB:s sökmotor:     Står det något i kolumnen Kvantitet på sidan så måste du lägga till det i intrastatrapporten. För att systemet ska kunna hämta data själv måste man lägga till kompletterande enhet på två ställen. Gå till Lagerförda artiklar (IN202500) Öppna fliken Generell information och gå ner till Intrastat Välj enhet under Kompletterande enhet krävs och spara ändringen   Gå till Måttenheter (CS203100) Välj enhet under Kompletterande enhet krävs och spara ändringen Gå tillbaka till Förbered Intrastatrapport (TX50800S) Kryssa ur Historiska värden och generera rapporten på nytt   Fel: Fyll i 'KN-kod' Fel: Fyll i 'Ursprungsland' Dessa två felmeddelanden syftar på att det saknas obligatoriskt värde under KN-kod respektive Ursprungsland.    Båda värdena är hämtade från artikelkortet:  
Visa fullständig artikel
06-06-2022 09:00 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 206 Visningar
I version 8.90 har man gjort en ändring i nummerserier. Anledningen till ändringen är att det ska gå fortare att tilldela ett nytt nummer när flera processer använder samma nummerserie. Det finns en ny kolumn i fönstret Nummerserier (CS201010). Den heter Senast tilldelade numret och ligger längst till höger.   På bilden nedan ser du projekt men det gäller alla register. När du börjar använda en nummerserie eller skapar ett nytt dokument i en nummerserie som du använde före ändringen så allokeras automatiskt 1000 nummer så att dessa är färdiga att användas I kolumnen Nästa nummer ser man det nummer som nästa dokument kommer att få. När 1000 nummer har använts och Nästa nummer blir lika med Senast tilldelat nummer så allokeras 1000 nummer till.   Om det är nödvändigt att återställa nummerserien justerar man numret i kolumnen Senast tilldelade numret på samma sätt som man gjorde förr. Då raderas alla tilldelade nummer och 1000 nya reserveras när man använder den nummerserien.   Här är ett exempel:   Nästa nummer som ska användas är 00004 och Senast tilldelade numret är 01002 I detta exempel så har projekt 00003 raderats och vi vill ändra så att nästa projekt får nummer 00003 Vi ändrar Senast tilldelade numret till 00002 och sparar.   Vi skapar ett nytt projekt som får nummer 00003. I nummerserier allokeras 1000 nya nummer till Senast tilldelade numret och Nästa nummer uppdateras till 00004.
Visa fullständig artikel
05-04-2022 14:04 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 339 Visningar
I denna artikel  går vi igenom vad som är best practice gällande formulär i Visma.net ERP.   Om inställningarna för formulär inte är korrekta i Visma.net ERP kan det vara så att standard rapporterna som ligger i programmet används. Dessa är inte uppdaterade och det är inte tänkt att använda dessa.   I systemet finns det inställningar för formulär på 3 olika nivåer som  följer en hierarki: Entitet: Specifikt för den kund/leverantör som det är inställt på. Klass: Applicerat på alla kunder/leverantörer som har samma klass. Modul: Övergripande för alla kunder/leverantörer som inte har ändrat på inställningarna.   På Kunder (AR303000) under fliken Utskicksinställningar.     På Kundklasser (AR201000) under fliken Utskicksinställningar.     På Kundreskontra (AR101000) under fliken Rapporteringsinställningar.     Liknande inställningar finns för de flesta andra moduler (T.ex Leverantörsreskontra, Projekt, mm).   Om du inte har ett specifikt behov är det generellt bäst att inte ändra på inställningarna.    I detta exempel vill kunden ha formulär AR.64.11.8S (Faktura, svensk adress till höger) på sina fakturor.   Detta bör då ändras under kund specifika inställningarna och inte i Kundreskontran (standard AR.64.10.00) för att inte påverka andra kunder.    
Visa fullständig artikel
27-05-2019 12:47 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 707 Visningar
Vi har flera kunder med leverantörer som jobbar med flera valutor. En orsak till detta kan vara att man har leverantörer utomlands, t.ex. Finska leverantörer kan skicka fakturor i EUR och norska leverantörer i NOK.   Hur skall man hantera detta i Visma.net ERP?   Valuta kopplas till leverantören, man har ett fält på leverantörer där man lägger in valutorna. Så hur skall man göra när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer eller vad händer när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer utomlands (t.ex. Fakturor i EUR och NOK)? Hur skall man styra från vilket bankkonto betalningen skall betalas ut från, baserat på vilken valuta fakturan kommer in i? På leverantören skall man registrera valutan som används vanligtvis. Första som skall göras är att tillåta ändring av valuta i Leverantörer (AP303000) under Meny - Leverantörsreskontra - Register. Ni kan också tillåta ändring av kurs om ni vill att det skall vara möjligt att redigera kursen som kommer in automatiskt. Dessa ger då möjligheten att registrera fakturor i annan valuta än denna som är standard på leverantören.     Önskar ni att valuta- och betalningskontot skall växlas automatiskt kan ni göra det genom att skapa en plats per valuta. I exemplet under har två platser skapats, en för EUR och en för SEK. Kom ihåg också att ändra på OCR-inställningarna för valutan så att allt går rätt.     Om man går in på EUR och går på Betalningar ser man betalningsinställningar. Man skall ha Utlandsbetalningar på Betalningsmetod och Bankkonto EUR som Likvidkonto.     Primärplatsen har Betalningsmetod 01 - Inhemska betalningar och   Betalningskonto 1930 (SEK konto).   Exempel: Då man registrerar en faktura, väljs betalningsinställningar automatiskt enligt plats som står på fakturan under Redovisningsdetaljer. I exemplet nedan ser vi  en faktura registrerad på Primärplatsen med betalningsmetod 01 och konto 1930.     Observera: Om du önskar att endast överstyra valuta, (och du inte behöver betala ut från olika bankkontonummer som är beroende av valuta) behöver du inte använda plats. Då räcker det med att aktivera Tillåt ändring av valuta.    
Visa fullständig artikel
20-05-2019 12:30 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 867 Visningar
I denna artikel visas hur man ändrar språk i Visma.net Financials.   För att ändra språk gå till Mina Visma.net-uppgifter. Man kommer dit genom att trycka på sitt namn i högra hörnet.   Man kan också gå direkt till accountsettings.   Tryck på pennan för att kunna redigera uppgifterna     Välj önskat språk och tryck på Spara.  
Visa fullständig artikel
15-04-2019 09:39 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 659 Visningar
I denna artikel går vi igenom hur man skickar e-post i Visma.net ERP. Hur man sätter upp e-postkonton i systemet förklarar vi här.   På så sätt kan man skicka ut orderbekräftelser, plocklistor, mm. När det gäller fakturor så rekommenderar vi dock att använda sig av AutoInvoice i stället.   Gå till t.ex. Meny - Order - Transaktioner - Försäljningsordrar (SO301000) Välj en order som du vill skicka via e-post. Tryck på Åtgärder - Skicka med e-post   Då kommer den upp i Väntande e-post (SM507000). Där kan man välja vilka e-post som ska skickas ut och trycka på Behandla eller skicka ut alla genom att trycka på Behandla alla   En annan möjlighet är att skicka ut e-post i S kicka och ta emot e-post (SM507010). Under Åtgärder väljer man om man vill skicka, hämta eller både skicka och hämta alla mail.     Alla e-post i Visma.net ERP hittar man under Alla e-postmeddelanden (CO409070). I olika flikar kan man se utgående, inkommande, misslyckade och arkiverade e-post.    
Visa fullständig artikel
04-04-2019 14:59 (Uppdaterad 11-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 825 Visningar
Det är möjligt att skicka ut e-post direkt fån Visma.net ERP. På så sätt kan man skicka ut orderbekräftelser, plocklistor, mm. När det gäller fakturor så rekommenderar vi dock att använda sig av AutoInvoice i stället.   Att skicka e-post kan göras på tre olika sätt. Vi rekommenderar vanligtvis att man använder setup 1. Nedan beskriver vi de olika alternativen.   Gå till Meny - System - Egenskaper - Systemkonton, e-post (SM204002).   Setup 1: Standard uppsättning med egendefinierad svarsadress (rekommenderat) Klicka på + för att lägga till ett nytt e-postkonto  Kryssa i Använd standardserver för utgående e-post Fyll i avsändarens namn i fältet Kontonamn e-post Fyll i avsändarens e-post i fältet Svarsadress E-post ska vara no-reply@finance.visma.net - den får inte ändras! Spara när du är klar   Setup 2: Standard uppsättning med egendefinierad e-postadress Klicka på + för att lägga till ett nytt e-postkonto  Kryssa i Använd standardserver för utgående e-post Fyll i avsändarens namn i fältet Kontonamn e-post Fyll i avsändarens e-post i fältet E-post Spara när du är klar När du har sparat visas  DNS-poster som måste anges av domänägaren för att Visma ska kunna skicka från adressen. Detta är vanligtvis något som din IT-administratör eller e-postleverantör behöver hjälpa dig med. Det går inte att skicka från egen adress förrän detta är på plats. När DNS-posterna har lagts till och validerats försvinner meddelandet från skärmen.     Setup 3: Utskick via egen server Klicka på + för att lägga till ett nytt e-postkonto  Kryssa av Använd standardserver för utgående e-post Fyll i avsändarens namn i fältet Kontonamn e-post Fyll i avsändarens e-post i fältet E-post Fyll i Serverinformation, Säkerhet och Serverportnummer. Det är information som du måste få av din IT-administratör eller e-postleverantör. Spara när du är klar   Om det finns flera e-postkonton i Visma.net ERP kan man välja vilket som används som standard i fönster E-postinställningar (SM204001)    
Visa fullständig artikel
09-11-2021 12:11 (Uppdaterad 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 686 Visningar
När en kund har råkat betala en faktura två gånger kan du antingen betala tillbaka till kunden, eller dra av beloppet på en senare faktura.
Visa fullständig artikel
09-05-2019 11:17 (Uppdaterad 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2215 Visningar
I Financials ligger det standard resultat- och balansrapporter. Upprättar du nya huvudbokskonton kan det vara så att dessa inte kommer med på rapporterna.  
Visa fullständig artikel
14-03-2019 15:00 (Uppdaterad 10-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 921 Visningar
I Visma.net Financials har ni möjlighet att skapa fakturor, spara och ta bort dem. Ingenting bokförs innan man trycker på Frisläpp. När ni skapar en faktura får den sitt eget fakturanummer. Om ni tar bort en faktura som har blivit uppdaterad, alltså har sitt eget fakturanummer, är det viktigt att ni ändrar nummerserien manuellt, då det inte händer automatiskt.   Hur vet man att man har hål i nummerserien? Ni kan hitta hål i fakturanummerserien genom att sortera fakturorna enligt fakturanummer.   Steg 1: Gå in på Kundfakturor (ScreenId=AR3010PL) som finns under Kundreskontra - Transaktioner. Tryck på fakturanummer så att de sorteras.     Steg 2: Hitta vilket fakturanummer som saknas från listan. Gå in på Nummerserier (CS201010) under Meny - Inställningar - Egenskaper. Välj ARINVOICE (utgående faktura) eller APBILL (inkommande faktura)     I kolumnen Senast tilldelade numret lägger man in numret som man vill ändra. T.ex. i bilden är den senaste fakturan 101001. Vi säger att 101000 saknas, då lägger man in 100999 som senaste nummer. Programmet låter inte er att ha samma nummer på två olika fakturor så den hoppar alltid till det nästa lediga numret.  
Visa fullständig artikel
21-03-2019 10:41 (Uppdaterad 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 809 Visningar
I vissa fall är det önskvärt att man kan reversera en matchning. En sådan situation kan vara t.ex. att en betalning har blivit matchad med fel faktura.   Processen att reversera matchningar är nästan lika för både kund- och leverantörsverifikat. Skillnaden är att leverantörsverifikat måste alltid ha en motpost när man sparar. Det går alltså inte lämna verifikatet Öppet som det går med kundverifikat.   På bilden nedan från Kundinbetalningar (ScreenId=AR302000) som ni kan hitta under Kundreskontra - Transaktioner - Kundinbetalningar, kan ni se att Reversera motpost finns under fliken Historik. Kom ihåg att klicka på Spara och Frisläpp efter ni har gjort reverseringen.   Matchningen blir reverserad och den reverserade linjen visas i historiken. Status på betalningen blir Öppen igen.   Efter reverseringen ändras fakturans status till Öppen och den är redo för att matchas mot en annan betalning.    
Visa fullständig artikel
18-03-2019 09:19 (Uppdaterad 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 676 Visningar
In den här artikeln går vi kort genom valutahantering i Visma.net ERP.
Visa fullständig artikel
15-02-2019 16:11 (Uppdaterad 08-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 907 Visningar
Hej,   Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen.  Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan.   Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget. Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter.   Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort) Avmarkera alla roller   Gå tillbaka till fliken Användare Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet. Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet. Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt: Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas Sätt ett slutdatum under kolumnen Till. Klicka på Spara nere till höger Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).*     *Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials.   Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005) Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara.     Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit.  I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel.
Visa fullständig artikel
10-07-2018 11:00 (Uppdaterad 08-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 942 Visningar
Datorn är påslagen. Kaffet i kaffekoppen på skrivbordet är rykande färskt. Du är redo att starta dagen med Visma.net ERP. Då händer det som inte får hända. När du loggar in är allt bara vitt. Jag vet inte hur du känner dig, men jag vill helst bara ta en röd markeringspenna och rita en ledsen, röd smiley över hela skärmen. Typ såhär:     Det finns dock lite hopp. Till skillnad när vi människor blir distraherade och “blanka” i hjärnan, så meddelar våra datorprogram ofta vad felet är.   Så om du loggar in och möts av en vit skärm - kolla i din webbläsares fönster. Hittar du ett “Error” i url-strängen, ja, då är det bara stänga ned fönsterfliken och öppna programmet igen. (Du behöver alltså inte ens logga ut och logga in igen. Vilket för övrigt är ett användbart lifehack. Hur många problem löses inte av att bara logga ut och logga in igen?).   *Bildtext: Såhär ser det alltså ut i ditt Visma.net bara fått hjärnsläpp och det blir blankt. Det finns även ett annat tillfälle då det känns som om programmet har checkat ut och arbetar mot en. Det är när du får upp detta på skärmen:             Här får en väldigt mycket oklar information och en hel del följdfrågor. Varför finns inga artiklar? Och varför, varför har jag inte bara ett alternativ, utan två sätt att exportera detta?     Jag kan tyvärr inte förklara varför du kan exportera en tom skärm till Word.   MEN   Jag vet varför du helt plötsligt ser Screen Title och noll användbar information att ta dig vidare beror på. Du saknar behörighetsåtkomst till fönstret du nu försökt komma åt. Det finns lite olika orsaker till det. Två rätt vanliga fall:   1. Du är helt enkelt inte behörig till informationen som visas i detta fönster Hur skönt är inte det? Du slipper bekymra dig om tjafset som står där. Detta är till för att underlätta för dig (hur irriterande det än kan kännas), du slipper ytterligare en onödig skärmbild i ditt liv… och antagligen det extrajobb som krävs av den som är behörig.   2. Någon har varit inne och skruvat lite på behörigheterna  Kanske har det skapats något sen sist du var inloggad. Kanske är du ny och inte fått tillgång till din rätta rollbehörighet än.   För fall nummer 2 så är lösningen att be någon på företaget som har rättigheter/tillgång till användare/roller. Ett tips här är att fråga den som verkar kunna lite mer än alla andra om Visma.net på företaget- det brukar vara de som fått lite mer behörigheter. För den personen är lösningen följande:   Gå in under Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)   Tryck på rutan Rollnamn för att få upp en lista på alla roller som finns i systemet. Välj den roll som din utestängda användare ska ha. Tryck på + och sök upp användaren under kolumnen Användarnamn. Spara   Sen är det bara för den utestängda medarbetaren att logga ut, helt, från Visma.net och sedan in igen.   Så nästa gång en tom skärm dyker upp hoppas jag du känner att det ändå är helt ok. Lite irriterande, men nu vet du hur du ska tackla problemet.  
Visa fullständig artikel
02-05-2018 15:12 (Uppdaterad 05-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 967 Visningar
En av de absolut svåraste frågorna att ta ställning till vid köp och implementation av affärssystem är balansgången hur standardiserat eller anpassat det ska vara. Standardisering har ju definitivt sina fördelar. Jag tänker främst på att det gör att vi kan automatisera rutiner och arbeta mer med avvikelsehantering. Hela poängen med att välja Visma.net enligt mig.   MEN   Att bara starta igång programmet utan att göra minsta anpassning är också ganska dumt. Jag har ännu inte stött på ett enda företag eller ekonomiavdelning som arbetar helt “enligt standard”. Även om det ju vore drömmen - tänk vad vi skulle kunna automatisera!   Där är vi ju inte riktigt än i dagsläget, vi kan inte automatisera avvikelser till exempel. Även om många avvikelser följer samma mönster de med. Därför finns möjligheten att göra små, små förändringar som gör det lättare för just dig att arbeta med Visma.net. Det är framförallt två anpassningar jag verkligen rekommenderar dig att göra:   1. Favoritmarkera rapporter och förfrågningar du ofta använder Den här funktionen brukar jag vara lite försiktig med att rekommendera i början. Den kan nämligen missbrukas på ett sätt som gör att du slipper lära dig att hitta i systemet. Dock är den himla fiffig när det kommer till att slippa komma ihåg namnet på det där fönstret där du alltid hittar de svaren du behöver (har vi inte alla våra favoritförfrågningar?).   För att favoritmarkera klickar du bara på stjärnikonen - och voilá, du får en ny flik, favoriter, med de sidor du har stjärnmarkerat.       2. Flytta, lägg till och ta bort kolumner Vi har tyvärr ingen statistik på hur många som redan gör detta. Källa magkänsla säger att det är alldeles för få. Det här går dessutom att göra lite överallt i Visma.net. Det jag pratar om är den här knappen:       Så liten att ingen känner igen den egentligen. Men den är placerad längst till vänster på radnivå i väldigt många fönster och flikar. Så här:     När du klickar på den lilla, lilla ikonen poppar detta fönster upp:     Och det är här det roliga börjar. I detta fönster kan du hitta dolda kolumner som du kan lägga till under Tillgängliga kolumner. Dessa flyttar du över med hjälp av Högerpilen. Du kan också dölja kolumner som kommer som standard genom att flytta dessa med hjälp av Vänsterpilen. Du kan även flytta de olika kolumnerna som du ser i fönstret. Uppåtpilen flyttar kolumnen till vänster, och Nedåtpilen flyttar kolumnen till höger.   Så lite paradoxalt måste du kanske ändå anpassa Visma.net för att kunna arbeta mer effektivt och standardiserat. För än finns inte en superstandard när det kommer till hur vi arbetar i affärssystem.
Visa fullständig artikel
16-03-2018 14:20 (Uppdaterad 05-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 767 Visningar