cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Document Center

Sort by:
Her er en liten video som viser hvordan versjon 13.10 av Visma Document Center håndterer en faktura med vedlegg kommet inn som PDF i en epost.
View full article
25-01-2019 12:58 (Updated 25-01-2019)
 • 0 Replies
 • 3 kudos
 • 1134 Views
Man kan enkelt søke frem konto/leverandørnavn/kundenavn i konteringen i Document Center.
View full article
05-09-2016 21:00 (Updated 16-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 628 Views
Har du et dokument som du foreksempel ønsker å avklare med en kollega før du skal sende dokumentet på flyt, da kan du sende dokumentet på e-post.
View full article
27-11-2014 18:30 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 584 Views
I tolkeresultatbildet har man en knapp som heter Ordliste. Det er her tolken finner det den gjør.
View full article
08-09-2014 22:31 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 582 Views
På konteringslinja i Visma Dokumentsenter er det mulighet for søk på debet - kredit feltene.
View full article
09-12-2013 23:17 (Updated 18-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 575 Views
Hvis du vil kopiere fra konteringslinjen over, så kan dette gjøres på en enkel måte.
View full article
20-02-2014 18:17 (Updated 23-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 573 Views
  Kan en markere 2 fakturaer til samme leverandør i VDC og sende disse på flyt samtidig?
View full article
18-09-2017 13:22 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 567 Views
Hvis du sperrer en periode i Global, vil du ikke få overført dokumentet fra Document Center.
View full article
17-06-2016 18:31 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 567 Views
Man kan søke på følgende måter.
View full article
08-05-2014 17:00 (Updated 22-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 545 Views
På den grå statuslinjen helt nederst i dokumentsenteret finner man alternativer for språk.
View full article
06-02-2014 18:15 (Updated 22-07-2019)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 528 Views
Systempreferanser – Generelt – sett hake på Kopier bilagsdato til posteringsdato
View full article
04-04-2014 17:00 (Updated 19-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 517 Views
Har du farget flere dokumenter med Kategori, kan du søke disse frem.
View full article
29-12-2014 16:30 (Updated 22-07-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 468 Views
Det hender av og til at fakturaer henger og/eller låser for andre fakturaer
View full article
03-04-2020 13:06 (Updated 03-04-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 385 Views
Fra versjon 13.00 kan dere i konteringen kopiere fra et felt til et annet felt på en ny rad. I konteringen kan dere nå markere det ønskede feltet og kopiere det ved å klikke CTRL+C, og lime det inn ved å klikke CTRL+V.  
View full article
19-06-2019 09:45 (Updated 19-06-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 255 Views
Labels
Community julekalender 2020