avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

A-melding - tilbakemelding fra Altinn

02-09-2014 01:04 (Sist oppdatert 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 25958 Visninger

Tilbakemeldinger - kjente problemer

Etter at du har sendt inn en A-melding, må du kontrollere tilbakemeldingen fra Altinn.

Tilbakemeldingen finner du inne på Altinn i din meldingsboks. Du kan enten logge deg på Altinn og lese returen der, eller som Visma anbefaler -gå på "Forespørsel / Altinn meldingsboks". 

Under finner du eksempler på tilbakemeldinger og hva de betyr for deg:

Eksempel på tilbakemelding hvor all innsendt informasjon er akseptert og har ingen feil eller avvik. Her kan du eventuelt kontrollere arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekk mot regnskapsbilaget for kjøringen. 

 

Merk! Det er kun meldinger som ligger i meldingsboksen "Innboks" inne på Altinn.no som du vil se i denne meldingsboksen i Visma Lønn. Dersom du arkiverer meldinger inne på Altinn så vil ikke disse lengre dukke opp her. 

 

 

Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Avvikene du kan få i tilbakemeldingene har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer:

1. Meldingen inneholder muligens avvik. Du må kontrollere opplysningene og rette opp om nødvendig. Er opplysningene i meldingene riktige, trenger du ikke å foreta noen rettinger.

 

Under ser du et eksemel på en slik tilbakemelding:

Her ser du at opplysningene er markert med blått ikon. A-meldingen er da godkjent og det er ikke noe du må rette opp. Denne opplysningen vil ikke lenger fremkomme ved neste innsending. Ønsker du å rette en slik opplysning som i eksempelet over, finner du igjen "Startdato" inne på fanen "Arbeidsforhold," inne på de ansatte.

 

2. Meldingen har avvik som må rettes innen leveringsfristen for perioden.

 

Denne tilbakemeldingen vil inneholde "gule trekanter", se eksempel under:

Les mer her for hvordan rette feilen i eksempelet over

 

3. Meldingen er avvist. Du må rette avvikene og sende inn ny A-melding innen leveringsfristen for perioden.

 

En slik tilbakemelding vil kunne se slik ut:

 

Feilen i eksempelet over kommer av at et virksomhetsnummer har blitt oppgitt flere ganger i A-meldingen. F.eks. ved at det juridiske organisasjonsnummeret har blitt lagt på arbeidsstedet der det skulle ha vært registrert et virksomhetsnummer. Les mer om organisasjonsnummer og arbeidssteder i denne artikkelen.

MERK! Hvis du har for eksempel har nullstilt en A-melding for periode 3 og sender inn en ny melding for periode 2, så vil tilbakemeldingen se slik ut:

 

Det er da viktig at du kun ser på tilbakemeldingen som gjelder for kalendermåned 2015-02, da den er den perioden du har sendt ny A-melding for. Grunnen til at du også ser tilbakemeldingen for mars er at denne er forsøkt innsendt og nullstilt og blir da "etterlyst".

 

Kjente feil i tilbakemeldingene

 

 

  • "Ulovlig verdi innrapportert"Brukeren som brukes i Dcom-oppsettet må ha regionale innstillinger til Norge / norsk. Hvor skilletegn = , komma. Du kan lese om Dcom-brukeren her.

 

  • "Innrapportert sum forskuddstrekk skal være lik sum av forskuddstrekkene innrapportert for alle inntektsmottakere"

     Sjekk at alle ansatte er registrert med arbeidssted, ved å ta ut rapporten "Arbeidsforholdsliste" under "Rapportering / Tabellutskrifter". Hvis noen ansatte i listen har arbeidssted 0 må dette korrigeres på fanen "Arbeidssforhold" på den/de ansatte det gjelder. 

 

 

Spørsmål til support

Vi får melding om "Klarte ikke å bestille engangskode" når jeg skal logge inn i Altinn meldingsboks? - Fra 14.januar 2020, har Altinn tatt ibruk TLS 1.2. Vi har opplevd at kunder som får denne meldingen har slått av støtte for TLS 1.2. Fremgangsmåten for å aktivere denne kan leses mer om her. 

Support har benyttet dette verktøyet for å teste https://www.nartac.com/Products/IISCrypto.  MERK! Dette verktøyet levers ikke av Visma og er derfor utenfor vår kontroll og kvalitetstesting.

Aktuelt brukertips