Mine områder
Hjelp

Ambulerende virksomhet

30-04-2014 18:00 (Sist oppdatert 27-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 6629 Visninger

Dette brukertipset viser hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Lønn.

 

Dersom en arbeidstaker utfører hoveddelen av sitt arbeid i sone enn i den sonen virksomheten er registrert, skal satsen i den sonen hvor arbeidet er utført benyttes.  Videre er kun nødvendig å opprette et arbeidssted pr. sone og ikke kommune. Så hvis firmaet har hovedkontor i sone 3, så oppretter du bare et arbeidssted som heter "Sone 2" og et som heter "Sone 1".
Dette gjelder også enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens karakterer ikke tillater registrering av underenhet i sonen hvor arbeidet utføres.
Med "hoveddelen" av arbeidet etter første punktum, menes mer enn 50% av det totale antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av måneden . 

Eksempler på næringer og forhold: Entreprenør firmaer, selgere som har et eller flere faste områder med annen arb.g.avg.

 

Innhold:

Løsning i Visma Lønn
Legge inn arbeidssted i lønnsregistreringen
Endre arbeidssted etter godkjenning av lønn

 

Løsning i Visma Lønn

For å kunne foreta korrekt avgiftsbehandling ved ambulerende virksomhet i Visma Lønn, må du opprette flere arbeidssteder under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse register / Arbeidssteder".
Du skal kun legge inn f.eks. "Sone 2" i feltet "Navn" og velger et kommunenr i feltet "Kommune" som hører til sonen. 
Feltet "Virksomhetsnummer" lar du stå blankt i dette tilfellet.
Når du lagrer vil du få melding. Se bort fra den. Ved innsending av A-melding vil juridisk organisasjonsnummer benyttes.


Du må opprette minimum like mange arbeidssteder som arbeidsgiveravgiftssoner det utføres arbeid i.
Bruk feltet "Navn" for å angi stedet/sonen, eller du kan bruke et prosjektnavn som gjør at du vet hvilken plass det er snakk om.

Du kan knytte kostnadssteder til arbeidssteder, f.eks "Prosjekt" ved hjelp av tabelloppsett (mulig å knytte til alle ansvarsenhets nivåer, men må bestemme deg for et nivå). Når du registrerer lønn på prosjektet vil tilknyttet arbeidssted automatisk bli langt inn på transaksjonen.

MERK!  Som hovedarbeidssted skal ansatte knyttes til et ordinært arbeidssted (med organisasjonsnummer), ellers vil du få feilmelding når du sender inn "A-melding". 

Tips! Ved å bruke Lønns-ticker kan du kjøre ut rapporter som gjør det enklere for deg å vurdere om en ansatt har jobbet 50 % eller mer på en arbeidsplass. Sorter etter arbeidssted og kontroller i forhold til understående eksempel.

 

Legge inn arbeidssted i lønnsregistreringen

Arbeidssted følger nå prosjektet, men kan overstyres i lønnskjøringen. Du kan hente frem kolonnen «Arbeidssted» i tabellen i lønnsregistreringen.

Det gjør du ved å høyreklikke et vilkårlig sted i tabellen, velg "Tabelloppsett". Finn frem "Arbeidssted" på venstre side i arkfanen "Tilgjengelige kolonner", og flytt den over til høyre side. Velg "Aktiviser" for å lagre den nye kolonnen. 

 

Endre arbeidssted etter godkjenning av lønn

Har du kjørt lønn og den er allerede godkjent så kan du korrigere arbeidssted i ettertid på dine ansatte.  

Gå til "Forespørsel / Godkjent lønn". Har du ikke kolonnen "Arbeidssted" fremme kan dette tilpasses i "Tabelloppsett".

I den blå søkelinjen søker du frem de aktuelle dataene. Her kan du også søke frem flere ansatte ved å ha komma mellom hvert ansattnummer. Når du har fått fram de aktuelle postene kan du endre arbeidssted i den første linjen. Skal du masseendre så vær nøye med å kontrollere at alle linjer du ser i tabellen virkelig skal endres. Les mer om masseoppdatering her.

 

Når alle linjer har fått riktig arbeidssted må du regenerere akkumulatorene for at verdiene skal bli riktig.
"Verktøy / Administrasjonsfunksjoner / Vedlikehold av data / Regenerere akkumulatorer".

 

Feriepenger

Ved utbetaling av feriepenger skal arbeidsgiveravgiften beregnes forholdsmessig med de samme satsene for arbeidsgiveravgift som skal benyttes på ordinære lønnsutbetalinger den aktuelle perioden. Arbeidsgiveravgift av feriepenger skal altså fordeles på samme måte som
arbeidsgiveravgift på ordinær lønn fordeles på ulike soner i utbetalingsmåneden.

 

Visma Lønn fordeler feriepenger på underenhet dersom du har Fastlønn / Timelønn på samme lønnskjøring som du utbetaler feriepenger, og lønn er fordelt på arbeidssted med forskjellige soner. For at Visma Lønn skal kunne fordele må du betale samme antall feriedager som den ansatte har totalt.

Regler - eksempler

 

Ansatte jobber i et firma som tilhører sone 3. For at det skal beregnes annen avgift en i firmaets kontorkommune / sone, må det minst være 50% i en annen sone.

Ansatt har arbeidet 40% i sone 3 og 60% i sone 2.  - Arbeidsgiveravgiften beregnes etter lønnen i hver sone.

Ansatt har arbeidet 60% i sone 3 og 40% i sone 2. - Arbeidsgiveravgiften beregnes med 6,40 % sone 3, av alt.

Ansatt har arbeidet 30% i sone 3, 40% i sone 2 og 30% i sone 4.- Arbeidsgiveravgiften beregnes med 6,40 % av alt. Fordi reglen om annen sone avgift forutsetter at tiden er minst 50% i en, en sone. 

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"