Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Beregnet gjennomsnittlig inntekt - Hvilke A-meldingsnr. er inkludert i grunnlaget?

20-12-2018 15:27 (Sist oppdatert 04-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2561 Visninger

Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding".

Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser som blir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen.

Kontantytelse

A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse

3700                      fastloenn

9200                      timeloenn

6300                      honorarAkkordProsentProvisjon

3800                      fastTillegg  - Denne skal benyttes for pålagt overtid.

9700                      uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid

9800                      uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid

4500                      helligdagstillegg

8400                      styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv

5200                      kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse

1300                      annet

2100                      beregnetSkatt

4600                      hyretillegg

4650                      ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon

5860                      loennForBarnepassIBarnetsHjem

5861                      loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet

5862                      loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon

5800                      loennTilVergeFraFylkesmannen

2450                      betaltUtenlandskSkatt

9150                      Tips

Utgiftsgodtgørelse

1301                      annet

1500                      arbeidsoppholdKost

1600                      arbeidsoppholdLosji

2200                      besoeksreiserHjemmetAnnet

2300                      besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil

3200                      elektroniskKommunikasjon

3600                      fastBilgodtgjoerelse

4900                      kilometergodtgjoerelseBil

6900                      reiseAnnet

7100                      reiseKost

7500                      reiseLosji

8250                      smusstillegg

8300                      stipend

 

Naturalytelse

A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse

5600                      kostDoegn

5900                      losji

1320                      annet

8100                      skattepliktigDelForsikringer

2500                      bil

5500                      kostDager

7700                      rentefordelLaan

2600                      bolig

3200                      elektroniskKommunikasjon

1100                      aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs

6201                      opsjoner

5400                      kostbesparelseIHjemmet

4300                      friTransport

2000                      bedriftsbarnehageplass

9100                      tilskuddBarnehageplass

2202                      besoeksreiserHjemmetAnnet

4600                      innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning

2510                      yrkebilTjenestligbehovListepris

2512                      yrkebilTjenestligbehovKilometer

 

 

MERK!

Visma Lønn beregner kun et forslag av hva beløpet skal være. Det er ditt ansvar å kontrollere at beløpet er korrekt før du sender inntektsmeldingen.

Merk at Visma Lønn ikke tar med bonus i beregningen. Les mer om Bonus på NAV sine sider.

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips