avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Digital Innteksmelding - Eksempel - Sykepenger

18-01-2019 11:28
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1691 Visninger

Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.

 

I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger:

Arbeidsgiver forskutterer

Eksempel 1

En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2).

Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere:

 • Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt.
 • Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden.
 • Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden.
 • Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon"

Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.

 

NAV utbetaler

Eksempel 1

En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3).

Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere:

 • Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt.
 • Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden.
 • Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden.
  NB! Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort.

Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.

 

Spørsmål til support

 • NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden?
  Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G.
 • Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"?
  Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.

 

Relaterte artikler:

Fraværsregistrering

Digital inntektsmelding i Visma Lønn

Selvbetjening
Aktuelt brukertips