Mine områder
Hjelp

Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger

22-03-2016 01:29 (Sist oppdatert 21-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7245 Visninger

Visma Lønn kan du rapportere permisjon/permittering enten fra ansattopplysninger eller fra fraværsregistreringen. I dette brukertipset viser vi hvordan du rapporterer fra ansattopplysninger.

Regler

Dersom en arbeidstaker har flere kortere, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen har varighet av over 14 dager i løpet av et år, er de rapporteringspliktig. 

Man skal rapportere både lønnede og ulønnede permisjoner. 

Følgende skal regnes som permisjon (listen er ikke uttømmende):

 • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
 • Velferdspermisjoner over 14 dager
 • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven § 12, som svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, ved barns- barnepassers sykdom (hvis samlet over 14 dager), omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv. 

Kortere permisjoner enn 14 dager er ikke pliktige å rapportere, men flere kortere permisjoner som varer i en periode utover 14 dager, men ikke er sammenhengende, er rapporteringspliktige hvis disse til sammen vil overstige 14. dager.

Registrering av permisjon fra ansattopplysninger

Rapporterer du permisjoner fra fanen "Ansattopplysninger" så vil dette også gjelde permitteringer. Det finnes to statuser for permittering hvor begge blir rapportert som "Permittert" til a-meldingen, men de har ulik innvirkning i lønnssystemet.

 • 6 - Permittering uten lønn
  En ansatt som er 100% permittert hvor ingen faste transaksjoner skal over til lønnsregistreringen
 • 7 - Permittert
  En ansatt som er delvis permittert og skal ha over faste transaksjoner til lønnsregistreringen (f.eks. firmabil).
  Du kan også legge inn verdi i feltet "Angi % fastlønn ved perm", du kan lese mer om dette her.

Når du velger Arbeidsstatus 4 Permisjon eller Permisjon uten lønn, og du deretter skal velge Utdanningspermisjon eller Annen permisjon som Type permisjon, må du også oppgi om denne er lovfestet eller ikke.

Permisjon.PNG

Legg inn datoen for når den ansatte ble permittert i "Perm. fra dato" og permitteringsprosent i "Perm.prosent".

Ved lagring vil du bli spurt om dato for endring. Her skal datoen for når permisjonen gjelder fra registreres.

Dato for endring.PNG

Når dette er lagret, vil det under "Arbeidsforhold / Arbeidsstatus" se slik ut:

 

Arbeidstatus.PNG

 

Du finner en oversikt over alle aktive permisjon i "Utskrifter / A-melding kontrollrapporter / A-melding, permisjoner ".

 

MERK!

Det er viktig at "Fra dato" eller "Type permisjon" ikke endres i dette bildet. Dette vil medføre feil i a-meldingen.

Hvis det er feil startdato eller type permisjon må du sette samme "Til dato" som "Fra dato" og sette "Perm. prosent" til 0, deretter opprette en ny linje med riktige opplysninger. 

Avslutte permisjon

For å avslutte en permisjon så kan du sette "Arbeidsstatus" til "Aktiv".

Ved lagring skal du legge inn dato for når ansatte skal være aktiv i fra.

 

Ansatt får et nytt arbeidsforhold

Hvis du gjør en endring på ansattkortet som påvirker arbeidsforholdfanen er det viktig at du kontrollerer at "Til-dato" og  "Fra-dato" på permisjonen ikke går utover datoene på arbeidsforholdet.

Dersom en permisjon har datoer som går utover flere arbeidsforhold, så vil dette medføre feil i a-meldingen. For å unngå dette må du sette til-dato på permisjonen lik til-dato på arbeidsforholdet. 

Ny permisjon må registreres med samme fra-dato som det nye arbeidsforholdet.

 

 

Relaterte brukertips:

Redusert fastlønn til ansatte i permisjon / permittering

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"