Mine områder
Hjelp

Registrering av permisjon i fravær - A-melding

19-12-2016 23:30 (Sist oppdatert 21-12-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 8816 Visninger

I Visma Lønn kan du rapportere permisjon/permittering enten fra ansattopplysninger eller fra fraværsregistreringen. I dette brukertipset viser vi hvordan du rapporterer fra fraværsregistreringen.

Regler

Dersom en arbeidstaker har flere kortere, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen har varighet av over 14 dager i løpet av et år, er de rapporteringspliktig. 

Man skal rapportere både lønnede og ulønnede permisjoner. 

Følgende skal regnes som permisjon (listen er ikke uttømmende):

  • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
  • Velferdspermisjoner over 14 dager
  • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven § 12, som svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, ved barns- barnepassers sykdom (hvis samlet over 14 dager), omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv. 

Kortere permisjoner enn 14 dager er ikke pliktige å rapportere, men flere kortere permisjoner som varer i en periode utover 14 dager, men ikke er sammenhengende, er rapporteringspliktige hvis disse til sammen vil overstige 14. dager.

 

Oppstart - Fraværsregistrering

Mange kunder registrerer også permisjon / permittert via fraværsregistreringen fra før og da ønsker at disse opplysningene skal brukes i A-meldingen. 

Ønsker du å hente permisjonsopplysninger i fraværsregistreringen må du sette opp følgende: 

  • Alle uavsluttede permisjoner / permitteringen som tidligere er meldt inn i A-meldingen må registreres fraværsregistreringen med samme fra-dato.
    Du finner en oversikt over alle aktive permisjon i "Utskrifter / A-melding kontrollrapporter / A-melding, permisjoner ".
  • Skal denne funskjonen benyttes må du se at du har på en huke for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen". Denne huken finner du under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".

Registrering av permisjon i fravær

Alle fraværskoder med kodebehandling "Permisjon" blir rapportert med beskrivelse "Permisjon" når du sender inn A-melding. Oversikt over fraværskoder finner du her.

 

MERK! Det er viktig at du ikke endrer fra-dato på en innsendt permisjon da dette vil medføre feil i a-melding, men du kan fint endre til-dato.

Ansatt får et nytt arbeidsforhold

Hvis du gjør en endring på ansattkortet som påvirker arbeidsforholdfanen er det viktig at du kontrollerer at "Til-dato" og  "Fra-dato" på permisjonen ikke går utover datoene på arbeidsforholdet.

Dersom en permisjon har datoer som går utover flere arbeidsforhold, så vil dette medføre feil i a-meldingen. For å unngå dette må du sette til-dato på permisjonen lik til-dato på arbeidsforholdet. 

Ny permisjon må registreres med samme fra-dato som det nye arbeidsforholdet.

 

Relaterte brukertips:

A-ordningen i Visma Lønn

Redusert lønn ved permisjon / permittering

Nye permisjonsbeskrivelser fra 01.01.2023

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"