Mine områder
Hjelp

Overføring av fravær til lønn

15-04-2013 18:02 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3355 Visninger

I Visma Lønn har du muligheten til å overføre fravær til lønnsregistreringen. Dette kan være hensiktsmessig hvis du f.eks ønsker at registrering av en egenmelding skal påvirke den ansattes lønn, og/eller ønsker å få beregnet hva sykefraværet koster virksomheten. Dette gjør at du slipper å registrere fravær manuelt som lønnstransaksjoner.

Når kan jeg bruke dette?

  • Beregne sykefraværskostnad - Fravær skal ikke redusere den ansattes lønn (fastlønnet), men ønsker å få beregnet sykefraværskostnaden.
  • Tilsvarende for timelønnede (basert på at antall timer sykefravær fremkommer på den ordinære timelisten).
  • Ønsker at en timelønnets fravær overføres til lønnregistrering.
  • Ønsker at spesielt fravær for fastlønnede skal medføre trekk i lønn.

Oppsett

Før du skal sette igang med å overføre fravær til en lønnskjøring, må du ha lagt inn lønnsarter på fraværskodene.
Våre forslag til lønnsarter:

Lønnsart 6 - Timelønn ved fravær

Lønnsart 97 - Kostnadsføring ved fravær

Du trenger ikke å ha noen verdi i feltet "Lønnsart fastlønnet" hvis du ikke ønsker det. 

Du må også gjøre et par endringer på fraværskoden for egenmelding og sykemelding. Hent opp fraværskoden under "Grunndata / Fravær og Fraværskoder". Legg inn "Antall timer pr.dag", normalt er dette 7,5. Da vil du få mulighet for å legge inn lønnsarter nederst i bildet.

Lønnsart for fastlønnet er kun for ompostering, mens lønnsarten for timelønnet vil gi utbetaling.

 

Registrer fravær som vanlig. Når du ønsker å overføre timene fra fraværsregistreringen, gjør du dette i lønnsregistreringen, med knappen "Overføre fraværstransaksjoner". Eventuelle tidligere overførte transaksjoner blir ikke overført på nytt.

 

MERK! Hvis du bruker Visma.net Calendar og gjør endring på et fravær i Visma.net så vær oppmerksom på at dette kan gi dobbel overføring til lønnsregistreringen.

Dette er noe som kommer til å bli løst i en kommende versjon. 

 

 

Relaterte brukertips

Fraværsregistrering

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"