Mine områder
Hjelp

Utbetaling ved dødsfall

29-07-2014 17:00 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 14835 Visninger

Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall".

 

Du trenger følgende lønnsarter:

Lønnsart 293 - Korrigering av feriepenger (dette er en kopi av standard lønnsart 292, du kan kopiere den til hvilket som helst nummer)

Lønnsart 916 - Lønn etter dødsfall (feriepenger)

Lønnsart 917 - Lønn etter dødsfall (kun nødvendig dersom ansatt har optjent lønn, kan ta kopi av 916 og sette på haken for "Feriepenger")

 

Slik går du frem for å få utbetalt feriepenger ved dødsfall:

Opprette en egen lønnskjøring eller registrer dette i en vanlig lønnskjøring. 

1. Hvis den ansatte har opptjent lønn før dødsfallet, så registrer dette på Lønnsart 917

2. Kjør sluttoppgjør med lønnsart (295 / 6560) og foreta en lønnsberegning.

3. Etter at du har kjørt lønnsberegning og fått beregnet beløp på feriepenge sluttoppgjør lønnsartene. Summer sluttoppgjør lønnsartene. Dette beløpet må du føre tilbake for å få korrekt innrapportering i A-meldingen.
Dette registrer du i minus på Lønnsart 293

4. Beløpet du får opp på lønnsarten(e) for sluttoppgjør fører du med positivt fortegn på Lønnsart 916.

 

Dette gjør at pkt. 2 og 3 vil "nulle" ut feriepengelisten og arbeidsgiveravgiften.

Pkt.1 og 4 fører beløpene mot riktig inntektsbeskrivelse.

 

Eksempel på en en registrering 

utbetDodsfall.JPG

Gjør en vurdering på om du ønsker å benytte en annen hovebokskonto på lønnsart 917. Da denne lønnsarten er uten arbeidsgiveravgift, og  kan da gi avstemmingsutfordringer når den føres på en konto hvor det ellers er beregnet arbeidsgiveravgift. 

Relaterte brukertips

Utbetaling av lønn etter dødsdato

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"