Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Periode og År

Sorter etter:
Her viser vi hvordan man går frem for å foreta avviklingsregnskap i Periode & År.
Vis hele artikkelen
14-11-2023 13:51 (Sist oppdatert 15-11-2023)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 696 Visninger
Det er fult mulig å sende inn aksjonæroppgaver for 2023 fra Periode & År nå. Aksjonærregisteret er fritt fra Årsoppgjør og Periode delen. Så når du registrerer hendelser\endringer med dato i 2023 vil du få tilgjengelig aksjonæroppgaver for 2023 som kan sendes skatteetaten.   Dette gjelder også de som oppretter klienter og importerer fjorårsdata fra Finale eller Total etter 10 oktober 2023.   Det er viktig å merke seg at du kan sende inn aksjonæroppgaver så mange ganger du vil. Du sender alltid komplett innsending og det er alltid den siste innsendingen din som gjelder.   Kommer du fra Finale eller Total? Teknisk sett er det mulig å sende Aksjonærregisteroppgaven fra Finale og fra Total Aksjebok, dersom dere ønsker dette. Men du vil da senere ikke kunne få de transaksjonene og endringene du har registrert for 2023 inn i Periode og År, når du senere importerer fra Finale eller Total.     Det vi anbefaler å gjøre, er å vente til 10 oktober 2023, og deretter importere fra Finale/Total til Periode og År, Da er det status 31.12.2022 som importeres. Deretter legger du inn endringen i 2023, for å så sende Aksjonærregisteroppgaven 2023 fra Periode og År.   Hente fra Altinn. Henter du data fra Altinn er det frem til ca begynnelsen av desember 2021 data du kan hente fra Altinn. De legger ikke ut 2022 data før ca 3 uker etter at den ordinære klagefristen er utgått. Så skal du hente status pr 31.12.2022 fra Altinn må du vente til skatteetaten har lagt ut disse dataene. Dersom dere velger å sende inn fra Finale eller Total nå, så kan dere som sagt gjøre dette, for så å legge inn årets endringer i aksjeregisteret i Periode og År i etterkant. ​​​​​​​NB. Husk at innsendinger som gjøres nå, ikke oppdateres i noen sentrale registre før etter at innsendingsfristen er utgått, 31.01.2024. Og ikke blir offentlig tilgjengelig før etter at ligningen er lagt ut, dvs november 2024.
Vis hele artikkelen
06-09-2023 12:41 (Sist oppdatert 01-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 263 Visninger
Her forklares hvilke årsaker dette kan ha, og hvordan du retter opp
Vis hele artikkelen
31-08-2022 09:05 (Sist oppdatert 20-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1885 Visninger
Får du problemer med innsending av skattemeldingen og i enkelte tilfeller mangler en konkret valideringsmelding fra skatteetaten. Da kan løsningen ofte ligge på år for markedsverdi/Takstverdi om dette er benyttet. Her er det likevel viktig å merke seg at det er 2 metoder å benytte markedsverdi på. Det ene er Dokumentert markedsverdi og det andre er Markedsverdi siste 5 år.       På skatteetaten sin veiledning til bruk av takstverdi står det dette.   Data for dokumentert markedsverdi Her legger du inn datoen da eiendommen ble taksert eller verdivurdert, eller datoen for dokumentasjon av observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår). Taksten, verdivurderingen eller dokumentasjonen av observerbar markedsverdi må være av nyere dato og ikke eldre enn fra 1. juli i inntektsåret.   Dokumentert markedsverdi Her legger du inn markedsverdien du har fått fra en takstmann eller eiendomsmegler. Du kan også bruke en observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssum fremkommer). Du må legge ved dokumentasjon av markedsverdien.   Markedsverdi siste 5 år Benytter du derimot Markedsverdi siste 5 år, legger du inn markedsverdien og år for markedsverdi, inntil 5 år tilbake i tid)  Du må da også legge inn prosentvis reduksjon av formuesverdi basert på tidligere års registrerte markedsverdi.   Det forholdsmessige fradraget, som reduserer formuesverdien for de neste fem inntektsårene, tilsvarer det prosentvise avviket mellom beregnet utleieverdi og dokumentert omsetningsverdi. Dersom avviket utgjorde 20 prosent ved fastsettingen i 2022, kan den beregnede utleieverdien for de fem påfølgende inntektsårene (til og med 2027) reduseres med 20 prosent.
Vis hele artikkelen
08-09-2023 14:53 (Sist oppdatert 15-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 121 Visninger
Artikkel sakset fra Skatteinfo nr 5/2023
Vis hele artikkelen
06-09-2023 15:10 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 181 Visninger
Her forklares hvordan dette skal gjøre i ny skattemelding
Vis hele artikkelen
23-08-2023 10:32
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 110 Visninger
Fra Skatteetaten har vi følgende informasjon om rettigheter som gjelder nye skattemeldinger, og kan være greit å kjenne til:
Vis hele artikkelen
21-02-2023 19:25 (Sist oppdatert 31-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 607 Visninger
Her forklares hvordan Primærnæring og flere næringer er løst i Periode & År. Samt hvordan man eventuelt fordeler Næringsinntekt med ektefelle.
Vis hele artikkelen
06-03-2023 11:09 (Sist oppdatert 29-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1154 Visninger
Når det gjelder konsernbidrag, så har vi endret funksjonen i forhold til det som skjer i Finale. Den viktigste endringen er at all regnskapsføring er automatisert, og ut fra registrering av konsernbidraget foretas posteringer automatisk. Når det gjelder behandlingen i Finale var denne litt på siden av det som har være "bransjenormen" eller anbefalingen fra blant annet revisorforeningen, og litt på siden av hvordan det ellers ble gjort ved at vi benyttet konto 8304 til skatt på konsernbidrag, og vi får i Finale en indirekte påvirkning av konto 2500, mens vi i Periode & År posterer skatt på konsernbidraget direkte mot konto 2500, slik som eksempler fra både revisorforeningen og Sticos. Skattekostnaden på konto 8300 skal alltid vise skattekostnad upåvirket av konsernbidraget unntatt tilfeller der konsernbidraget regnskapsføres som finansinntekt. Vi har løftet funksjonaliteten ved at alt gjøres automatisk. Her er et eksempel på hvordan forhold ble i Finale og i Periode & År med et enkelt eksempel: Stiftet AS med 30 000 i aksjekapital og kr 100 000 i inntekt og hele inntekten gis som konsernbidrag: D 1920 Bank K 2000 Aksjekapital kr 30 000 D 1920 Bank K 3900 Andre inntekter kr 100 000 Postering av konsernbidrag i Finale: Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag K 2921 Skyldig konsernbidrag kr 100 000 (Manuell) Skatt D 8304 Skattekostnad D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 22 000 (Auto) Posteringer i Periode & År (automatiske posteringer) Konsernbidrag D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 D 2500 Betalbar skatt kr 22 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 Skatt D 8300 Betalbar skatt K 2500 Betalbar skatt kr 22 000 Dette er to ulike veier mot samme resultat, som her i dette eksempelet for begge løsningene vil gi: D 1920 Bank kr 130 000 K 2000 Aksjekapital kr 30 000 K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000 K 3900 Andre inntekter kr 100 000 D 8300 Betalbar skatt (Periode & År) kr 22 000 D 8304 Skatt på konsernbidrag (Finale) kr 22 000 D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000 Tilsvarende gjelder for øvrige konsernbidrag. Begrunnelsen for at vi har valgt å endre i forhold til Finale er for å harmonisere vår løsning mot de løsningsforslagene som er angitt blant annet av Sticos Oppslag, og et ønske om å ha en automatisert løsning, der data som i Finale måtte registreres manuelt nå er automatisert. Vi har i vår løsning også tatt høyde for tilfeller der det er ikke regnskapsført utsatt skattefordel og tilfeller der konsernbidraget går mot utsatt skattefordel eller har innvirkning på utsatt skatt.
Vis hele artikkelen
23-03-2023 09:54 (Sist oppdatert 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 183 Visninger
Hvor finner man dette i ny skattemelding.
Vis hele artikkelen
22-03-2023 13:43
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 589 Visninger
Her viser vi hvordan du endrer pakketype på klientene dine.
Vis hele artikkelen
21-03-2023 10:44
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 436 Visninger
Skal du sette opp direkte regnskapsintegrasjon mot Visma Business i Periode og År trenger du en cloud Agent.  Ta kontakt med de som drifter serveren din så installerer de denne for deg.  Etter installasjon av cloud agenten vil det bli generert en brukernøkkel du kan lime inn i Periode og År(se bilde).    
Vis hele artikkelen
12-10-2022 14:21 (Sist oppdatert 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 962 Visninger
Her forklares hvordan dette skal føres i den nye skattemeldingen.
Vis hele artikkelen
03-03-2023 13:26
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 136 Visninger
Her er en oversikt over kontoer man skal benytte for fordring på utbytte, som er litt ulikt fra f.eks. Finale:
Vis hele artikkelen
10-02-2023 10:26 (Sist oppdatert 10-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 142 Visninger
Det er mange som skal levere aksjonærregisteroppgaver om dagen. Det er ofte misforståelser og begrepsforvirring i denne sammenheng.   Skatteetaten har en egen side med forklaring og eksempler på korrekt utfylling i de senarioene som kan dukke opp.   Du finner oversikten her.
Vis hele artikkelen
27-01-2023 14:23
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 171 Visninger
Trenger du hjelp eller står fast er det to måter du kan kontakte oss på. Enten chat direkte fra programmet eller på mail.   Vi har ikke telefonsupport, så send oss derfor en mail med spørsmålet ditt.  Vi kan ikke ringe uoppfordret om du bare sender forespørsel i chat eller mail som sier “Ring meg”. Uansett hva saken gjelder, og hvordan du kontakter oss, må du spesifisere hva det gjelder.   Chat   Chat startes direkte fra programmet der du står:  Bilde 1   Når du skriver ordet/temaet du trenger hjelp til kommer det ofte forslag til løsning direkte. Du trenger da ikke å fortsette chatten, men bruker løsningen du får. Finner du ingen tilfredsstillende løsning ut i fra forslagene, kan du starte en Chat med oss. Chat er ment til enkle spørsmål, med raske og enkle svar. Dersom saken trenger undersøkelser eller at vi må inn og se på klienten din er det ikke en sak som er egnet som Chat. Du må da sende oss en mail.   Skriver du support i søkefeltet får du frem e-post adressen til support kanalen vår: Bilde 2     klikk på denne og du lager en mail.   Mail Support   Skriv i emnefeltet hva saken dreier seg om.   Har du fått med søkeordet ditt i mailen må du selv påse å legge til utfyllende forklaring.   I innholdsfeltet skriver du en forklaring til hva du trenger hjelp med. Er det differanser, må du forklare hvilke kontoer det dreier seg om og eventuelt annet som kan ha relevans for saken.    Dreier det seg om problemer med importfil fra andre systemer, Finale, Total, saldofil fra Excel eller SAF-T fil. Er det praktisk om du også legger ved filen så vi kan sjekke denne.   Oppgi gjerne navnet på klienten du opplever problemer på samt en bekreftelse på at vi kan gå inn på klienten og ta en titt   Er det andre ting du trenger hjelp med trenger vi en utfyllende forklaring. Bilde 3     Legge ved bilde. Vi trenger ikke bilde av hele skjermen din, kun av feilmeldingen eller annet som kan opplyse saken. Har du allerede et verktøy for skjermbilder, bruk dette. Påse at det ikke sendes av hele skjermen når det kun er et lite område som er aktuelt for saken.   Alle Windows-maskiner har i utgangspunktet et program som heter Snipping Tool. (kan i tilfelle du ikke har det, lastes ned gratis fra Windows store) Start dette ved å klikke på søkefeltet nede til venstre på skjermen din. Bilde 4     Når programmet er startet klikker du på New Bilde 5     Marker område du vil ta bilde av. Klikk med venstre musetast og dra over området. Bilde 6     Bildet er nå tatt og tas opp i et visningsbildet. Klikk med høyre musetast og velg Kopier. Eller trykk ctrl C Bilde 7     Deretter limer du inn i e-posten ved ctrl V, eller høyreklikk og Lim inn.
Vis hele artikkelen
05-01-2023 13:49 (Sist oppdatert 09-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 276 Visninger
Her forklares hvordan du starter opp årsoppgjøret 2022.
Vis hele artikkelen
03-01-2023 09:21 (Sist oppdatert 03-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 303 Visninger
Det er fullt mulig å teste Årsoppgjørsfunksjonaliteten i Periode & År allerede nå, og det er Gratis. Her beskriver vi hvordan du går frem.
Vis hele artikkelen
25-10-2022 13:00 (Sist oppdatert 22-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 533 Visninger
Ta en titt på våre opplæringsvideoer: 
Vis hele artikkelen
02-06-2022 13:35 (Sist oppdatert 14-06-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 539 Visninger
Hei ser du hvordan du aktiverer skjemaet
Vis hele artikkelen
02-06-2022 10:14
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 372 Visninger