Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net AutoPay

Sorter etter:
Dersom du har gammel mobil tilgjengelig og bruker Google sin authentiseringsapp kan du følge denne veiledningen. Logg først inn på Visma.net. (connect.visma.com) Legger inn brukernavn og passord.(NB! Hvis du kommer rett inn i Visma.net, må du logge inn via et inkognito vindu. Slik åpner du et inkognito vindu i Chrome) Du kommer da til bildet hvor koden fra appen skal legges inn. Velg “Prøv en annen måte” og "bruk engangskode".   Da kommer du til bildet hvor du skal legge inn beredskapskoden som du fikk ved aktivering av totrinnskontroll. Denne har nok veldig få notert seg. Ta kontakt med support på chat nede i høyre hjørne her og oppgi e-post på din bruker for å få generert en engangskode. Dersom du har byttet mobil og trenger å sette opp totrinnskontroll på nytt velger du at du har permanent mistet tilgang til Authenticator. Da vil du få opp mulighet til å sette opp totrinnskontrollen på den nye enheten med ny QR-kode. Anbefaler også å bruke sms som alternativ til totrinnskontroll. For å kunne bruke dette må totrinnskntroll være aktivert. Da vil det være mulig å å logge på med 6-sifret kode på SMS som alternativ til appen, beredskapskode bør fremdeles taes vare på siden SMS-koder per i dag kun fungerer til pålogging, og ikke til remittering i Autopay. Dette og andre påloggingsalternativer kan settes opp på Mine opplysninger 
Vis hele artikkelen
23-02-2021 08:12 (Sist oppdatert 04-11-2022)
 • 9 Svar
 • 1 liker
 • 24032 Visninger
Det er ulike godkjenningsoppsett på ulik avtaler i Visma.net AutoPay og i bank Dette er viktig å merke seg:   Angående godkjenner fullmakt i bedriftsnettbank; her menes fullmakt for å utføre betalinger på aktuelle konto i det abonnement avtalen er opprettet i    1 godkjenner i Visma.net Autopay - 1 godkjenner i bedriftsnettbank Den som godkjenner i Visma.net Autopay må være samme person som har godkjennerfullmakt i bank    2 godkjennere i Visma.net AutoPay - 1 i bedriftsnettbank Den ene av de to som skal godkjenne i Visma.net Autopay må ha godkjennerfullmakt i bank  Godkjennerrekkefølge har ingen betydning.   2 godkjennere i Visma.net AutoPay - 2 i bedriftsnettbank Begge som skal godkjenne i Visma.net Autopay må ha godkjennerfullmakt i bank  Når det er satt opp 2 godkjennere i bedriftsnettbank MÅ man ha 2 godkjennere i Visma.net AutoPay   Hvilken bankavtale aktuelle konto er knyttet opp mot i bank ser man i avtalebildet i Visma.net Autopay, fane Kontoinformasjon, Kundenummer i bank. Ved behov for å kontakte bank vedrørende avtale og oppsett er det greit å i forkant sjekke avtaleoppsett i Visma.net AutoPay   Ulike feilmeldinger ved godkjenning i Visma.net AutoPay:   Her mangler den som godkjenner fullmakt for aktuelle konto i bank Løsning: Godkjenner i Visma.net AutoPay må få godkjennerfullmakt i bank     Her er det er det registrert 2 godkjenner i bank Løsning: Reduser antall godkjennere i bank, eller sett opp en godkjenner til i Visma.net AutoPay som også har godkjennerfullmakt på konto
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:52 (Sist oppdatert 04-11-2020)
 • 3 Svar
 • 4 liker
 • 5884 Visninger
  Hvis man opplever at innbetalinger har kommet inn i Autopayportalen, men at disse ikke blir lastet ned til Visma Business bør følgende punkter under sjekkes før du kontakter din partner: Har dere nylig satt opp et nytt firma på AutoPay i Visma.net nylig hvor signeringsnøklene IKKE er lagt inn i Visma Business? Vi har sett at dette kan forårsake at synkronisering stopper opp. Sjekk at kontonummer i Visma Business er identisk med kontonummer satt opp i avtalen i Visma.net. KID-definisjon må være registrert i Factoring-tabellen i Visma Business. Hvis IBAN nummer er definert i AutoPay-avtalen må denne også være definert i Factoring-tabellen. Sjekk at det ikke finnes demoklienter eller lignende med samme organisasjonsnummer registrert. Last ned innbetalingene manuelt en gang (For manuell nedlasting av innbetalinger må dette først gjøres i Visma.net AutoPay og så i Visma Business.)   Hjelper ingen av disse tiltakene anbefaler vi at du kontakter din Visma-partner for videre feilsøk.
Vis hele artikkelen
28-06-2018 14:44 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 5179 Visninger
  Ved remittering i ISO-format kan en transaksjon eller et oppdrag avvises av bank av ulike årsaker. Når du bruker Visma.net AutoPay skal du ved avvisning motta en epost som forklarer hva som er avvist og hvorfor bank har avvist den, ofte representert ved en feilkode.   En avvisningsepost kan eksempelvis se slik ut:   Avvisningsforklaring vil også være synlig i AutoPayportalen på aktuell transaksjon. Kode og tekst på avvisningsmeldingene er ren videreformidling på avvisning fra bank, og disse meldingene er som regel i henhold til ISO20022/SEPA-standarden. Denne standarden har et sett med avvisningskoder, og noen av disse er gjengitt under:   AC02| ISO Invalid Debtor Account Number (Ved avvisning fra Nordea: belastningskonto i fila er ikke knyttet opp mot SignerID i fila. Denne må legges til av kundeansvarlig i Nordea) AC03| ISO Invalid Creditor Account NumberAM11| ISO Invalid Transaction Currency AC03| feil ved mottakers kontonummer AM09| ISO Wrong Amount AG01| BBS format og ikke ISO er registrert på avtalen hos bank. Kontakt bank og be de ettergå oppsett.   NARR| her kan det være mange ulike tekster: NARR| CAP Invalid Agreement Identification - sjekke med bank om riktig CCM AvtaleID er oppgitt NARR| CAP Amount is not present or cannot be zero NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN ​NARR| Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference - ligger det KID på transaksjonen, få evt sjekket i XML, og kontakt bank dersom KID er med i fila som går til bank ​NARR| CAP Credit account number must be stated as IBAN   BE04| ISO Missing Creditor Address RR09| Invalid structured customer reference – feil i KID eller kontonummer   RR07| ISO Remittance Information Invalid RR07| Error in sub-specifications RR07| ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type; Forklaring: Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker.   RC10| ISO Invalid Creditor Clearing System Member Identifier RC07| ISO Invalid Creditor Bank Identifier   DT05| Invalid Cut Off Date DT06| ISO Execution Date has been modified in order for transaction to be processed   Ytterligere beskrivelser av feilkoder (SEPA): https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YsS_xdp-Ed-ak6NoX_4Aeg_-819075130 http://www.sepaforcorporates.com/sepa-implementation/reason-codes-r-transactions-r-messages/     Nordea, beskrivelser på avvisningstekster:    
Vis hele artikkelen
28-06-2018 13:53 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 10777 Visninger
Dersom denne meldingen kommer opp ved godkjenning er det noe som er feil i oppsett på avtalen i Visma.net AutoPay     For de fleste med problemet skyldes dette bruk av mellomrom i feltet organisasjonsnr (kundenummer). Visma.net Autopay har for tiden problemer med behandling av filer med slike mellomrom       Ta bort mellomrom og Lagre   Oppdrag må godkjennes på nytt
Vis hele artikkelen
16-06-2021 08:24
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1306 Visninger
  Avvisningsmeldingen sier det ikke er samsvar mellom informasjon i fil sendt fra autopay til bank og det bank forventer å få. Her må man først sjekke at oppsett på avtalen i visma.net autopay er iht opplysninger fra bankavtalen. (Valgte bank, avtaleid etc)   Dersom oppsett er korrekt er ikke avtalen i bank aktivert, og bank må derfor kontaktes  
Vis hele artikkelen
20-04-2020 10:44
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1354 Visninger
Spørsmål Betaling ble avvist med beskjed fra banken om at betaling har ugyldig KID? Må den legges tilbake i Visma Business for å lage ny bunt til betaling? Svar Status oppdateres i visma.net autopay og synkroniseres tilbake til ERP, dette gjelder for alle, unntatt avtaler satt opp mot Nets gammelt format. Betalingslinjen må korrigeres til korrekt kid, før ny remittering. Dersom Nets gammelt format benyttes, må status endres manuelt.    Anbefaler alle som benytter Nets gammelt format til å endre til Nets ISO. https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-AutoPay/Veiledning-for-utfylling-Nets-avtale-i-ISO-format/ta-p/118731   Vi har flere forslag i forbindelse med ugyldig KID/avvisning fra bank, de kan du lese om her og her.     Hilsen oss i Visma Software
Vis hele artikkelen
19-06-2019 11:02 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1045 Visninger
Spørsmål Får avvist en betaling med beskjed om at KID er ugyldig eller mangler. Har brukt det KID nr som står på leverandørens faktura. Hva gjør jeg for å få betalingen godkjent?   Svar: Det første man bør gjøre, er å sjekke bankkontonummeret som er lagt inn på leverandøren mot det som står på fakturaen. Det kan også gi en slik feilmelding. En annen ting er at leverandøren ikke har satt opp en avtale med sin bank om at de vil bruke KID på sine fakturaer. Dette er en feil som går igjen, og selv om man kontakter leverandøren og får beskjed om at KID er riktig, så kan det likevel mangle avtale i bank, fordi vedkommende ikke vet at det må til. Når dere har sjekket at bankkontonummeret er korrekt iht. faktura, så kan dere prøve å å slette KID-nummeret på denne fakturaen i Visma og betale på nytt uten KID, noe som ofte går helt fint. En annen feil kan være at det både er en faktura og en kreditnota som skal betales, og at KID mangler på kreditnota. Da må det rettes.   PS: Dette brukertipset kom fra Anne-Heidi B. Hope som er kunde av oss, og vi synes tipset var så bra at vi ville legge dette ut. Oppfordrer alle våre kunder til å komme med innspill, det er verdifullt for både oss og dere som kunder 🙂   Hilsen oss i Visma Software  
Vis hele artikkelen
29-05-2019 11:59 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2077 Visninger
Spørsmål:  Vi får følgende feilmelding fra banken: Vi ønsker å informere deg om at en betalingstransaksjon som du har sendt til banken avvises med følgende svar:  BE06 - ; Forklaring: Angitt sluttkunde er ukjent for tilhørende National Bankkode eller finnes ikke lenger i deres register.    Svar:   I visma.net - sjekk at det er samsvar mellom valgte bank og at den bankavtalen som er skrevet, er kundenummer registrert i henhold til det som står på avtalen. Dersom dette er korrekt må bank kontrollere at avtalen er registrert med korrekt org.nr samt at avtalen er aktivert i bank.    
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:34 (Sist oppdatert 02-07-2019)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1548 Visninger
Får feilmelding ved lagring, om at IBAN og nøkkel eksisterer fra før. Dette betyr at gammel avtale ennå ikke er deaktivert. Denne må deaktiveres først, og dere kan få hjelp med dette via deres Visma-partner. 
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:25 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1005 Visninger
Vi har problemer med at regnskapsbunter ikke blir opprettet for returfilene. Hva gjør man?
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:19 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1100 Visninger
Har fått en retur fra banken hvor det er et feil kid-nr. på en betaling. Hvordan får jeg rettet og remittert på nytt?
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:10 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1409 Visninger
Spørsmål: Hva betyr denne feilmeldingen i Visma.net AutoPay?
Vis hele artikkelen
16-05-2019 10:01 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1037 Visninger
Hva betyr denne feilmeldningen:  RR07 - Single structured remittance must be present for AdditionalRemittanceInformation. 
Vis hele artikkelen
16-05-2019 09:56 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 967 Visninger
Hva betyr denne feilmeldingen i Visma.net AutoPay?  NARR - KSPS480E Kundeidentifikasjonen er ikke modulusriktig
Vis hele artikkelen
16-05-2019 09:52 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1073 Visninger
Innbetalinger som ikke blir overført til ERP systemet AutoPay
Vis hele artikkelen
16-05-2019 09:31 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1298 Visninger
Får du opp en feilmelding som sier at du må angi signeringsnøkkel? Her forteller vi deg hvordan du kan løse den.
Vis hele artikkelen
28-03-2019 15:50 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2323 Visninger
Kategorier