avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Knut Andreassen1 VISMA ‎21-08-2019 09:11 )
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 911 Visninger

Problemstilling

 

Hva gjør kontoene valgt i Konto for fri nettoinntekt hittil i år (standard 2070 ref. punkt 1) og Konto for fri egenkapital (standard 2090, ref. punkt 2) under Hovedboksinnstillinger (GL102000)?

 

Hovedboksinntillinger.png

Løsning

Eksempel

 

I dette eksemplet er det opprettet ett regnskapsår for 2018 (punkt 3), definert fra 01.01.2018 til 31.12.2018 (punkt 4). Det er også også opprettet regnskapsår for 2019. Regnskapsårene er delt opp i 12 perioder (punkt 5). 

 

Periode.png

 

Vi har en inngående faktura på 10.000 NOK (punkt 6) og en utgående faktura på 20.000 NOK (7) med dato 02.11.2018. Inngående saldo for periode 11 i 2018 er null for alle kontoer (punkt 8).  

 

6 oppdateringen.png

 

7.png

 

8.png

 

Utgående saldo er derimot ikke null (punkt 9), grunnet de to bokføringene på dato 02.11.2019. Videre ser vi at utgående saldo for periode 11 er 20.000 NOK for inntektskonto 3100 (punkt 10) og 10.000 NOK for utgiftskonto 6300 (punkt 11). Utover dette er det ingen saldoer på inntekts og utgiftskontoer ved periodeslutt. Resultatrapport (GL635000) viser oss at det ble ett positivt resultat for periode 11 på 10.000 NOK (punkt 12) hvorav 10.000  i kostnader (punkt 13) og 20.000 i inntekter (punkt 14).

 

12.png

 

I tillegg skjer det noe i Balanserapport per konto (GL63401S) selv om vi ikke har gjort noe bokføring i hovedbok. Det ligger 20.0000 NOK på konto 1500 Kundefordringer (som eiendel) (punkt 15) og 10.000 på konto 2400 Leverandørgjeld (som gjeld). Differansen mellom kostnader og inntekter ligger under eiendelskontoen for egenkapital - nærmere bestemt konto 2070 Overført resultat ikke bokført (punkt 17).

 

15.png

 

Merk: Saldoliste (GL401000) finnes derimot ingen saldo på konto 2070. Dette fordi det faktisk ikke er bokført noe på periode 11.

Scenario 1: Fører videre i 2019, uten å disponere resultat for 2018 

 

Saldo per 31.12.2018

 

I dette tilfellet er det kun posteringene som vist ovenfor som eksisterer for dette regnskapet.

For periode 12 er utgående saldo på konto 3100 20.000 NOK (punkt 18) og 10.000 NOK for konto 6300 (punkt 19). 

 

18.png

 

Saldo per 01.01.2019

 

Her ser vi at det ikke bokførte resultatet (det som lå på konto 2070 i balanserapporten) nå vises på konto 2090. Resultatkontoene 3100 og 6300 er nullet ut. 

 

20.png

Scenario 2: Fører videre i 2019, etter å ha disponert resultat for 2018 

 

Saldo per 31.12.2018

 

I dette tilfellet er det kun posteringene som vist ovenfor som eksisterer for dette regnskapet.

For periode 12 er utgående saldo på konto 3100 20.000 NOK (punkt 18) og 10.000 NOK for konto 6300 (punkt 19). 

 

18.png

 

Vi disponerer resultatet for 2018 ved å bokføre årets resultat på resultatkonto 8960 og egenkapitalkonto 2050 den 31.12.2018. 

 

21.png

 

Saldo per 01.01.2019

 

Vi ser at det nå ikke ligger noe på konto 2090 (punkt 21),. Denne summen ligger isteden på konto 2050 (punkt 22). Resultatkontoene 3100 og 6300 er nullet ut. Videre ser en at eiendeler tilsvarer gjeld/egenkapital, siden det ikke er ført noe på periode 1 i 2019.

 

22.png

 

Kommentarer
CHAMPION ***

Takk for denne forklaringen - dette er det spørsmål om.

For ordens skyld er det vel en liten feil i bildet til pkt. 6 ?
Den inngående faktura skal føres Debet 6300 Leie lokaler og Kredit 2400 Leverandørgjeld.

(updated by Knut Andreassen1 VISMA ‎04-09-2019 08:46 )

Takk BeritAnne, 

 

Ja, det skal helt klart ligge en kostnadskonto der - silk som du påpeker! Konto er da oppdatert til kostnadskonto 6300.