Mine områder
Hjelp

Betalingsregel med mertid og overtid

24-04-2023 08:56 (Sist oppdatert 26-04-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 735 Visninger

I dette brukertipset forklarer vi hvordan du kan sette opp betalingsregel der den ansatte har fastlønn og skal ha mertid mellom fullført arbeidstid og opptil 9 timer, og overtid etter 9 timer.

 

For full oversikt over betalingsregler, kan du lese mer her.

 

Betalingsregler finner du under Innstillinger|Oppsett timekoder|Betalingsregler.

Først setter du opp regelen på Ukedager, etterpå lager man samme regelen som under Lørdag / Søndag / Helligdager, hvis man ønsker at det samme resultat på disse dagene. 

 

For å endre en betalingsregel trykker du på endre og velger den datoen det skal gjelde fra, eller om det skal brukes eksisterende dato. Hvis du skal legge til en ny regel trykker du på + tegnet på den linjen du vil legge til regel i. Dette finner du til høyre i hver linje. Hvis du skal redigere en som allerede er der trykker du bare på den. 

 

MERK! Vi anbefaler på det sterkeste at du velger en Fra dato, der de ansatte ikke har registrert noe enda. F.eks hvis du er i mars, kan du med fordel velge Fra dato 01.04.

Oppsett av resultatkoder

Du må opprette to resultatkoder. En for utbetaling av mertid og en som kun registrerer timene i arbeidstiden.

Oppretting av resultatkode gjøres under Innstillinger|Oppsett timekoder|Resultatkoder

Trykk "Resultat kode". Velg "Norway" og "Start med blank". Trykk "Lage".

ID: denne skal være et tall.

Navn: Navn på koden.

Type: Velg "Arbeidstid" i nedtrekkslisten.

Lønnsart: Velg "10100 Timelønn" i listen (eventuelt annen lønnsart hvis du vil ha mertid på en egen lønnsart i Payroll)

 

Mertid

resultatkodemer.PNG

Arbeidstid

MERK! Denne vil du få en gul trekant på, fordi den ikke er knyttet mot en lønnsart, men den skal ikke være det.

 

vanlig.PNG

Betalingsregler

Gå så til Betalingsregler|Standard - Fulltids ansatt

Første gang du går inn vil det se sånn ut

Første gang.PNG

Klikk på "Ukedager" og "Endre", velg fra en spesifikk dato.

endre fra.PNG

Nå skal du slette det som ligger i denne versjon (versjonen fra 01.04.23 i dette eksempelet.

slett.PNG

Når du går ut igjen til oversikten nå, vil du se at du har fått en ny linje på ukedager med samme dato som du har valgt som fra dato.

Ny linje.PNG

Når du går inn på denne linjen har du en "blank" boks, og her kan du legge inn de reglene du ønsker å ha for din bedrift. Når du trykker "Endre" her nå, velger du alltid fra 01.04.23.

Blank1.PNG

Siden "Timelønn" ikke har sin egen linje må vi velge en av den andre. Vi tar da Overtid linjen og trykker +.

pluss.PNG

Hendelseskoden er Timelønn (eller annen selvlaget kode, men ved bruk av Sjekk inn - Sjekk ut blir det uansett Timelønn som blir brukt).

Vi må her sette opp en regel som sier at "Vanlig arbeidstid" skal være resultatet når du jobber inntil arbeidstiden din. Dette skal ikke gi noen transaksjoner til Payroll, og derfor er ikke resultatkoden satt opp med lønnsart.

Velg "Hendelseskode" Timelønn

Velg "Når" Hele døgnet

Angi når regelen skal slå inn "Mindre enn planlagt daglig arbeidstid (Fra arbeidsplan)"

Ytterlige begrensninger i arbeidstiden skal stå til "Innenfor / utenfor arbeidstiden"

 

mindre enn.PNG

 

Deretter må vi sette opp hva som skal skje når den ansatte jobber mer enn 9 timer, i dette eksempelet er det 50% overtid som skal være resultatet.

Her er det viktig å velge Fullført planlagt daglig kvote for overtid/fleksitid+(Fra Tidsavtale, -Avtalte arbeidstimer). Dette fordi vi skal velge 9 timer som arbeidstimer for å få overtid senere på Tidsavtalen.

 OVertid1.PNG

 

Da har vi satt opp hva som skal skje i arbeidstiden og hva som skal skje når du har jobbet mer enn 9 timer, så da må vi sette opp hva som skal skje mellom fullført arbeidstid og opptil 9 timer.

Her skal det være "Ingen" i begrensninger, for mertid skal "slå inn" når ingen av de andre reglene gjelder.

Mertid.PNG

Tidsavtale

Når du har laget betalingsregelen må du lage en Tidsavtale, der du knytter inn betalingsregelen. Dette gjør du under Innstillinger|Oppsett timekoder|Tidsavtale.

Trykk "Legg til tidsavtale".

"Start med blank" og "Lage", Legg inn navn og "Lagre".

 

Deretter går du inn på Tidsavtalen og trykker "Endre".

Velg Fra dato her, som er lik Fra dato på betalingsregelen du lagde.

Deretter velger du Fulltids ansatt i Betalingsregler.

I fanen "Avtalt arbeidstimer" må vi sette at Daglige arbeidstimer er satt til 9 for at overtiden ikke skal slå inn før den ansatte har arbeidet i 9 timer.

I fanen "Koder for bruk av ansatt i kalender" velger du hvilke koder som skal være tilgjengelig for ansatt.

 

tidmer.PNG 

 

Når Tidsavtalen er laget og lagret, må den tildeles de ansatte. Dette gjøres under Innstillinger|Innstillinger ansatt|Tidsavtale

 

Når en ansatt er tildelt en tidsavtale med betalingsregler vil den ansatte få "Sjekk inn" knapp oppe til høyre i Calendar. Denne er ikke synlig for leder / admin.

RenateMartensson_0-1682081756202.png

 

Se film på hvordan du bruker Sjekk inn / Sjekk ut her.

 

Registrering

Ansatte med tidsavtalen som satt opp her skal kun registrere på koden "Timelønn" (eventuelt bruke Sjekk inn - Sjekk ut). Mertid og Overtid beregnes automatisk og kommer på riktig kode ut ifra betalingsreglene. Fastlønn kommer automatisk i Payroll og påvirkes ikke i Calendar.

I Calendar|Registrering kan både ansatte selv, og leder / administrator trykke på "Registrert tid" til høyre i bilde for å se hva som er registrert. Du får da opp dette bildet.

Her ser vi at en ansatt har registrert 10 timer den 21.04.

7,5 timer er vanlige timer fordi den ansatte har kalender med 7,5 time arbeidsdag (som ikke skaper transaksjon i Calendar)

1,5 timer går som mertid (tiden mellom 7,5-9 timer)

1 time overtid 50% (fra 9-10 timer)

 

regtimer.PNG

Begrensninger i betalingsregler

  • Slette Tidsavtale på ansatte er per i dag ikke mulig. Hvis ansatt ikke skulle hatt betalingsregler er omgåelse per nå og lage en Tidsavtale uten betalingsregler, og tildele denne til den/de ansatte.
  • I nåværende versjon av Betalingsregler er registreringene satt opp "per dag". Det vil si at du kan ikke per nå sette opp f.eks at kun arbeidet tid over 40 timer i uka vil generere overtid.
  • Per nå er det ikke støtte for betalingsregler ved arbeidstid over midnatt (f.eks skift fra 22.00-06.00)
  • Per nå er det ikke mulig å overstyre koden som kommer ved bruk av "Sjekk inn - Sjekk ut", standardkode er "Timelønn", betalingsregler må derfor settes på denne hendelseskoden hvis ansatte skal bruke "Sjekk inn - Sjekk ut".
  • Betalingsregler er under utvikling og det vil komme mer funksjonalitet fremover.

Relaterte brukertips

Betalingsregler

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"