Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sende inntektsmeldingen til Altinn fra Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
10-12-2021 08:11 (Sist oppdatert 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 2095 Visninger
Hvordan registrer permisjon i Visma.net Payroll for å rapportere det i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
01-08-2022 10:22 (Sist oppdatert 01-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 115 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 28-07-2022)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 7279 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 22-07-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1705 Visninger
Hvordan stoppe fastlønn når NAV utbetaler sykepengene til den ansatte i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-09-2020 19:50 (Sist oppdatert 19-07-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2304 Visninger
Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger. 
Vis hele artikkelen
01-03-2019 11:02 (Sist oppdatert 13-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1917 Visninger
Visma.net Expense  Benytter firmaet tjenesten Visma.net Expense knyttet til lønnssystemene Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, så må denne integrasjonen avsluttes korrekt før Visma.net Payroll settes opp.  Fra versjon 5.21.4 / 5.22.1 (2874) av Huldt & Lillevik (utgitt desember 2021) kobles integrasjonen automatisk fra firma for firma når man går gjennom bestillingsrutinen med knappen “Flytt til Payroll”. Når siste firma med integrasjon på kundeforholdet er koblet fra, deaktiveres også selve integrasjonen for kundeforholdet.    MERK! Kunder av Visma Lønn med integrasjon til visma.net anbefales å vente til versjon 17.00 er relaset (30/6-22).   Før oppstart av Visma.net Payroll påstartes bør/må firmaet ha:  Alle reiseregninger/utleggsrefusjoner som er påbegynt må enten:  godkjennes i Visma.net Approval, og leses inn i allerede benyttet  lønnssystem for utbetaling slette påbegynte reiseregninger/utleggsrefusjoner, samt lese inn allerede godkjente dokumenter inn i benyttet lønnssystem for utbetaling.  Fjerne brukerrollene “Expense Regular User” og “Expense Approver” på brukere i Visma.net Admin for å forhindre brukere i å få tilgang til opprette nye reiseregninger/utleggsrefusjoner for nytt oppsett mot Visma.net Payroll er fullført. (Anbefales!) Sørget for at ansatte man ikke ønsker skal fremkomme i Visma.net Payroll står som “Inaktive” i Visma.net Expense. Ved å registrere inn sluttdato på ansatte i Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, så vil de ansatte stå som “Inaktive” i Visma.net Expense, og ikke fremkomme i Visma.net Payroll når dette aktiveres (Anbefales!) Slett kobling for firmaet mellom firma i lønnssystem og firma i Visma.net. Handlingen utføres i Visma.net Settings under “Integrerte bedrifter”. Slett kobling for brukere mellom bruker i lønnssystem og bruker i Visma.net. Handlingen utføres i Visma.net Settings under “Integrasjonsbrukere”. Når du sletter integrasjonsbruker vil du senere kunne velge Lag bruker i Employees slik at rollene settes automatisk. Dette anbefales for mindre firmaer. For større firmaer med mange ansatte kan det være enklere å sette rollene manuelt i Admin ved å lage brukergruppe med brukerroller. I disse tilfellene skal du ikke fjerne kobling til integrasjonsbrukere. Slå av de tjenester som er aktivert for firmaet i Visma.net Admin knyttet til Visma.net Expense, f.eks. Visma.net Expense og Visma.net Approval.   Visma.net Calendar Før migrasjonen starter, må alle fraværssøknader og timelister være håndtert i Approval som Godkjent eller Avvist.
Vis hele artikkelen
07-06-2022 10:12 (Sist oppdatert 07-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 146 Visninger
Registreringer Alle registreringer som har blitt laget når firmaet har brukt Calendar som en hybridløsning mot Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, vil bli satt som Historisk registrering i Calendar og det sendes ingen transaksjoner til Payroll. Dette gjelder også transaksjoner med fremtidige datoer.   Merk at alle historiske registreringer vil påvirke valideringer og balanser i Calendar, som feriesaldo og brukte egenmeldingdager. NB! Historiske registreringer vises ikke i Liste-visning. Koder Hvis firmaer har koder som er laget på firmanivå, vil disse bli kopiert under migrasjonen og satt som “skjult”. Dette er for at registreringer skal bli satt som historiske. Eksempel før migrasjon: Kode Organisasjon Nivå Status A Firmanavn Visma Lønn Hybrid eller Huldt&Lillevik Hybrid   Eksempel etter migrasjon: Kode Organisasjon Nivå Status A Firmanavn Norge Skjult Ny versjon av koden sykt barn Noen hybridfirmaer har valgt å ikke ha de ansattes barn i on-prem løsningen, og med det så har det ikke vært kontroll på hvor mange dager som har blitt registrert på sykt barn koden. Siden denne sjekken er standard i Calendar, så vil koden som ble brukt i hybrid satt til å ikke gjøre denne kontrolleren. Den nye koden som blir brukt fremover vil ha denne kontrollen. Det vil si, etter migrasjonen må det være koblet et barn til den ansatte for å registrere sykt barn. Hvis firmaet velger å fortsette uten denne kontrolleren, må feltet Kontroll av terskel endres fra “Barn” til “Tilfelle”. Employee - Barn Gå gjennom alle ansatte og sørg for at det ligger registrert informasjon om navn, etternavn og fødselsdato for at koden sykt barn skal bli tilgjengelig i Calendar.   Fraværssøknad Før migrasjonen starter, må alle fraværssøknader være håndtert i Approval som Godkjent eller Avvist. NB! Fremtidige fraværsregistreringer, f.eks sommerferie, vil og bli satt som historisk. Hvis dette skulle blitt sendt som transaksjoner til Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, må registreringene slettes i Calendar og deretter registreres på nytt etter migrering. Etter det vil registreringene bli behandlet som normalt med godkjenning, timelisteflyt og til slutt sendt til Payroll. Timelister Før migrasjonen må alle timelister være behandlet i Approval, enten som Godkjent eller Avvist. Ferie   I noen tilfeller når Calendar har blitt brukt i Hybrid mot Visma Lønn eller Huldt & Lillevik har det vært lov å bruke flere feriedager enn den ansatte har i sin feriesaldo da dette har blitt overstyrt av on-prem systemet. I Calendar vil det medføre at den ansatte får en negativ feriesaldo på ferieåret det gjelder. Dette er fordi Calendar har regler for å ikke tillate flere ferieregistreringer enn det som ligger i den ansattes saldo og vil i dette tilfellet medført negativ saldo. Dette vil ikke ha effekt på fremtidige ferieår, for at migrasjonen skal fungere. Balanser   Sjekk balanser før og etter migrering for å være sikker på at ingenting er endret. Spesielt balanser relatert til Fleksitid og Oppspart overtid.   Sjekk derfor et utvalg ansatt på hva balansene er nå, deretter kontroller at balansen er den samme etter migreringen.   Roster - Arbeidstidsmal   Ved migrering fra Visma Lønn til visma.net Payroll vil det kunne være noen ansatte som bør sjekkes og korrigeres etter migrering. Dette gjelder ansatte som jobber mindre enn 100% stilling og som i VL var satt opp til å jobbe noe annet enn mandag til fredag.   Eksempel:   Siri Lise Gabrielsen har 80% stilling og jobber 7,5 time mandag, tirsdag, torsdag og fredag (fri onsdager)   Etter migrering vil hennes arbeidstid rulles ut på følgende måte: 6 timer hver dag fra mandag - fredag. (30 timer pr. Uke = 80% stilling)   Grunnen til dette er at det ikke finnes en logikk i visma.net for å automatisk rulle ut arbeidstid annet enn antall uketimer jevnt fordelt fra mandag - fredag.   Før migrering:       Etter migrering:       Dette bør løses ved å manuelt endre arbeidstid på de ansatte det gjelder i visma.net > Calendar > Arbeidstid.   Dersom man har mange ansatte med feks 80% stilling og alle “jobber likt” så anbefaler vi å sette ‘Bruk som standard’ på den nyopprettede arbeidstidsmalen og etter dette gjennomføre en resynkronisering
Vis hele artikkelen
25-05-2022 16:40
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 276 Visninger
Hvordan legge inn ekstra feriedager som ikke skal øke trekket for feriedager i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
26-10-2021 13:47 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1120 Visninger
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:20 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4304 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:40 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 6551 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4164 Visninger
Her kan du se hvordan du kan knytte ferieavtalen til de ansatte i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:58 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2767 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen i Visma.net Payroll / Calendar.
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5159 Visninger
Du kan sette opp Visma.net Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte. Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.
Vis hele artikkelen
04-02-2022 08:29 (Sist oppdatert 01-03-2022)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1175 Visninger
Flere steder i Visma.net kan man eksportere ulike rapporter til .CSV format. Når disse rapportene åpnes i Excel kan man oppleve at æøå blir omgjort til uleselige tegn.   For å unngå dette, kan du følge fremgangsmåten her:   Last ned CSV filen Åpne CSV filen i Notepad (høyreklikk på CSV filen --> Åpne med --> Notepad) Velg Fil | Lagre som I feltet Koding, velg ANSI Lagre filen   Du skal nå kunne åpne filen på vanlig måte i Excel med riktige tegn på æøå.    
Vis hele artikkelen
25-11-2021 08:22 (Sist oppdatert 09-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 488 Visninger
Visma.net Payroll henter informasjon fra Calendar ved kalkulering av lønn, det kreves derfor at tjenesten Visma.net Calendar alltid er aktivert på firmaet, samt at den som bekrefter betalingen (lønnsansvarlig) har rollen Absence Administrator. Hvis ikke vil du få denne feilmeldingen.
Vis hele artikkelen
28-01-2022 13:24 (Sist oppdatert 28-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 299 Visninger
Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retro, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie. Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellig fremgangsmåte avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:   1. Startet med Visma.net Payroll i 2021 etter at feriepenger for 2021 var utbetalt I dette eksemplet er det ikke utbetalt feriepenger i Payroll i 2020 og du kan da endre ferieberegningen på den ansatt.    Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt inneværende under Ferieåret år i feltet til venstre:   På ferieberegningen for ansatt nr 1011 står det 17 overførte dager. Dette skulle vært 10. For å endre dette velger du Forrige under Ferieåret på venstre side og åpner ferieberegningen til den ansatte, i vårt eksempel ansatt 1011. I dette eksemplet må vi korrigere antallet feltet Ordinære dager under Opprinnelig saldo: Den ansatte står med 25 dager som opprinnelig saldo og 17 som nåværende. Det betyr at han har avviklet (registrert) 8 feriedager i Calendar. Når han i tillegg skal overføre 10 feriedager korrigerer vi opprinnelig saldo til 18 dager. Klikk deretter Lagre, bytt Ferieåret til Inneværende og åpne ferieberegningen på den ansatte. Saldoen på overførte feriedager er da endret til 10.   2. Startet med Visma.net Payroll i 2021 (eller tidligere) før feriepenger for 2021 var utbetalt For å få korrekt antall overførte feriedager, må du registrere feriedagene i Visma.net Calendar på den ansatte slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.   NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien. For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie for 2021.   NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn. Relaterte brukertips Utbetaling av feriepenger. Feriepengegrunnlag Feriedager ved oppstart Payroll Utbetale ubrukte feriedager til ansatt som slutter Sluttoppgjør
Vis hele artikkelen
08-01-2020 16:31 (Sist oppdatert 27-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3210 Visninger
Halv feriedag i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2021 14:51 (Sist oppdatert 09-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 337 Visninger
Hvordan få ut tall til SSB egenmeldt sykefravær rapportering i Visma.net Payroll / Calendar.
Vis hele artikkelen
24-08-2020 13:42 (Sist oppdatert 01-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 798 Visninger
Veien til Visma.net Payroll