Mine områder
Hjelp

Betalingsregler Timelønnet ansatt - Timelønn og overtid til utbetaling

07-03-2023 11:12 (Sist oppdatert 16-11-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1315 Visninger

I dette brukertipset forklarer vi hvordan du kan sette opp betalingsregler på timelønnede ansatte, slik at de får timer til utbetaling og automatisk overtid på arbeidet tid over 7,5 timer.

 

For full oversikt over betalingsregler, kan du lese mer her.

 

For enklere oppsett av betalingsregler se her.

 

Betalingsregler finner du under Innstillinger|Oppsett timekoder|Betalingsregler.

Først setter du opp regelen på Ukedager, etterpå lager man samme regelen under Lørdag / Søndag / Helligdager, om man ønsker det samme resultat på disse dagene. 

 

MERK! Vi anbefaler på det sterkeste at du velger en Fra dato, der de ansatte ikke har registrert noe enda. F.eks. om vi nå er i mars, kan du med fordel velge Fra dato 01.04.

Timer til utbetaling

Ved oppsett av regler for timelønnede, der Timelønn skal gå til utbetaling, må vi først opprette en resultatkode som er knyttet mot koden for Timelønn i Payroll (Standard 10100 - Timelønn, men du kan opprette egen).

Oppretting av resultatkode gjøres under Innstillinger|Oppsett timekoder|Resultatkoder

Trykk "Resultat kode". Velg "Norway" og "Start med blank". Trykk "Lage".

ID: denne skal være et tall.

Navn: Navn på koden.

Type: Velg "Arbeidstid" i nedtrekkslisten.

Lønnsart: Velg "10100 Timelønn" i listen.

 

 

resultatkode.PNG

 

Gå så til Betalingsregler|Standard - Timelønnet ansatt

Første gang du går inn vil det se sånn ut

timestandard.PNG

 

Klikk på "Ukedager" og "Endre", velg fra en spesifikk dato.

RenateMartensson_1-1682490304351.png

 

Nå skal du slette det som ligger i denne versjon (versjonen fra 01.04.23 i dette eksempelet).

RenateMartensson_2-1682490304349.png

 

Når du går ut igjen til oversikten nå, vil du se at du har fått en ny linje på ukedager med samme dato som du har valgt som fra dato.

ukedagfra.PNG

 

Når du går inn på denne linjen har du en "blank" boks, og her kan du legge inn de reglene du ønsker å ha for din bedrift. Når du trykker "Endre" her nå, velger du alltid fra dato som du har valgt (i dette eksempelet 01.04.23).

RenateMartensson_4-1682490304237.png

Siden "Timelønn" ikke har sin egen linje må vi velge en av de andre. Vi bruker her Fleksitid+ linjen og trykker +.

Fleksitidpluss1.PNG

 

Hendelseskoden er Timelønn (eller annen selvlaget kode, men ved bruk av Sjekk inn - Sjekk ut blir det uansett Timelønn som blir brukt).

Vi må her sette opp at når de ansatte jobber mindre enn planlagt daglig arbeidstid (det vil si opp til 7,5 time), så skal de få timer til utbetaling, som er resultatkoden vår.

ukedager timelønn.PNG

Overtid

Deretter må vi sette opp regelen for når de ansatte skal få overtid.

Trykk + på linjen Overtid

Velg Timelønn som hendelsekode.

Regelen for overtid skal slå inn når ansatte har jobber mer enn 7,5 time, dermed må vi sette at de må Fullføre planlagt daglig arbeidstid. Og at Resultatkoden skal være Overtid 50% (eventuelt 100% eller en annen overtidskode).

Overtid.PNG

 

Videre oppsett

Når du har laget betalingsregelen må du lage en Tidsavtale, der du knytter inn betalingsregelen. Dette gjør du under Innstillinger|Oppsett timekoder|Tidsavtale.

Trykk "Legg til tidsavtale".

"Start med blank" og "Lage", Legg inn navn og "Lagre".

tidstime.PNG

Deretter går du inn på Tidsavtalen og trykker "Endre".

Velg Fra dato her, som er lik Fra dato på betalingsregelen du lagde.

Deretter velger du Timelønnet ansatt i Betalingsregler.

I fanen "Koder for bruk av ansatt i kalender" velger du hvilke koder som skal være tilgjengelig for ansatt.

timelønneta.PNG

Når Tidsavtalen er laget og lagret, må den tildeles de ansatte. Dette gjøres under Innstillinger|Innstillinger ansatt|Tidsavtale

 

Når en ansatt er tildelt en tidsavtale med betalingsregler vil den ansatte få "Sjekk inn" knapp oppe til høyre i Calendar. Denne er ikke synlig for leder / admin.

Sjekkinn.PNG

Se film på hvordan du bruker Sjekk inn / Sjekk ut her.

Registrering

Timelønnede ansatte med betalingsregelen som satt opp her skal kun registrere på koden "Timelønn" (eventuelt bruke Sjekk inn - Sjekk ut). Overtiden beregnes automatisk og kommer på riktig kode ut ifra reglene.

I Calendar|Registrering kan både ansatte selv, og leder / administrator trykke på "Registrert tid" til høyre i bilde for å se hva som er registrert. Her har ansatt registrert 7.5 timer 02.03 og 8.5 timer 03.03. Her ser vi at den ansatte får 7.5 timer på koden Timelønn utbetaling begge dagene, men også 1 time Overtid 50% den 03.03.

 

Registrert tid.PNG

Begrensninger i betalingsregler

  • Slette Tidsavtale på ansatte er per i dag ikke mulig. Hvis ansatt ikke skulle hatt betalingsregler er omgåelse per nå og lage en Tidsavtale uten betalingsregler, og tildele denne til den/de ansatte.
  • Per nå er det ikke mulig å overstyre koden som kommer ved bruk av "Sjekk inn - Sjekk ut", standardkode er "Timelønn", betalingsregler må derfor settes på denne hendelseskoden hvis ansatte skal bruke "Sjekk inn - Sjekk ut".
  • Betalingsregler er under utvikling og det vil komme mer funksjonalitet fremover.
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"