Mine områder
Hjelp

Forenklede betalingsregler - Overtid

15-11-2023 09:06 (Sist oppdatert 24-11-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 357 Visninger

Du kan sette opp Visma.net Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte (betalingsregler). Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.

Forenklede betalingsregler

Med forenklede betalingsregler kan du legge inn antall timer den ansatte skal jobbe per uke, for å få overtidsbetalt.

 

Forenklede betalingsregler finner du under Innstillinger|Oppsett timekoder|Tidsavtale.

 

Trykk "Legg til tidsavtale".

"Start med blank" og "Lage", Legg inn navn og velg "Forenklede regler". Velg "Overtime" i nedtrekkslisten.

RenateMartensson_0-1699956361530.png

 

Med dette valget får du opp en ny fane "Forenklede betalingsregler".

RenateMartensson_0-1699957663763.png

 

Forklaring til felter

Regler for registrering: legg inn koden de ansatte skal registrere på.

MERK! Ved bruk av Sjekk inn /  Sjekk ut, så er det fortsatt bare mulig å bruke kode Timelønn.

 

Arbeidstimer betales ut: er de ansatte timelønnet sett hake her, hvis de skal ha utbetalt timene i tillegg til reglene om overtid. Du må da velge en resultatkode som timene skal utbetales på. Resultatkoden må ha Type "Arbeidstid" og være koblet til en lønnsart.

 

Oppretting av resultatkode gjøres under Innstillinger|Oppsett timekoder|Resultatkoder

Trykk "Resultat kode". Velg "Norway" og "Start med blank". Trykk "Lage".

ID: denne skal være et tall.

Navn: Navn på koden.

Type: Velg "Arbeidstid" i nedtrekkslisten.

Lønnsart: Velg "10100 Timelønn" i listen (eventuelt om du har en egen kode for timelønn kan den kobles til).

 

Bruk satt arbeidstid som beregningsgrunnlag: velg dette hvis det skal være arbeidstiden på de ansatte som skal være grunnlag for når overtid skal slå inn.

 

Overtid kalkuleres etter at satt kvote er nådd: velg dette hvis du ønsker at ansatte skal jobbe over x antall timer per døgn (Sett daglig kvote), og antall timer per uke (Sett kvote for uke) før de får overtid. Du trenger ikke fylle ut begge.

MERK! Hvis ansatte har fastlønn må mertiden (tiden mellom avtalt arb.tid og overtid, f.eks 7,5-9t) utbetales manuelt i Payroll per nå.

 

Regler for overtid, ukedager: her legger du inn hvilke koder som skal komme når den ansatte har registrert timer som gjør at overtid slår inn. Som standard ligger Overtid 50% fra 00.00-21.00, og Overtid 100% fra 21.00-00.00.

 

Bruk regler for Lørdag og Søndag: skal det være egne regler for lørdag og søndag må dette defineres her. Fjern haken om det ikke skal beregnes overtid automatisk for lørdag og søndag.

 

Tips! Hvis du holder musepekeren over de blå infoknappene får du informasjon om hva dette punktet gjelder.

 

Når Tidsavtalen er laget og lagret, må den tildeles de ansatte. Dette gjøres under Innstillinger|Innstillinger ansatt|Tidsavtale.

Det er datovalg i dette bildet som bestemmer når reglene skal gjelde fra. Vi anbefaler her at du ikke velger dato tilbake i tid, da det vil føre til retro beregninger.

 

Begrensninger i betalingsregler

  • Slette Tidsavtale på ansatte er per i dag ikke mulig. Hvis ansatt ikke skulle hatt betalingsregler er omgåelse per nå og lage en Tidsavtale uten betalingsregler, og tildele denne til den/de ansatte.
  • Per nå er det ikke mulig å overstyre koden som kommer ved bruk av "Sjekk inn - Sjekk ut", standardkode er "Timelønn", betalingsregler må derfor settes på denne hendelseskoden hvis ansatte skal bruke "Sjekk inn - Sjekk ut".
  • Hvis ansatte har fastlønn må mertiden (tiden mellom avtalt arb.tid og overtid, f.eks 7,5-9t) utbetales manuelt i Payroll per nå hvis dere har satt på denne innstillingen. Eventuelt kan du sette opp betalingsregler som beskrevet her for disse ansatte.

Relaterte brukertips

Forenklede betalingsregler - fleksitid

Betalingsregler - muligheter

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"