Mine områder
Hjelp

Korrigere / tilbakeføre utleggstrekk fra skatteoppkrever (utleggstrekk for restskatt)

01-10-2021 08:22 (Sist oppdatert 22-11-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3260 Visninger

Hvis det er trukket og innrapportert utleggstrekk for restskatt i A-meldingen og dette er feil, må det korrigeres.

Fremgangsmåten for å korrigere dette er:

1. Opprett ny lønnsart

Du må du ta en kopi av lønnsart 110920 - Ubetalt skatt.

På denne lønnsarten huker du av Transaksjon under Grupper i fanen Visning.

I fanen Kontering, legg inn kredit kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk.

I fanen Innberetning A-melding, legg inn Opprinnelig periode i stedet for Betalt periode.

I fanen Avansert velger du Valgfri i stedet for Ikke lovlig under Beløp.

I fanen Avansert, fjern at den nye lønnsarten skal starte lønnsart 110930 - Ubetalt skatt regnskap.

 

MERK! Slett hele linjen ved å bruke søppeldunk-ikonet (Ved å trykke "x" fjerner du kun innholdet i linjen. Dette vil resultere i en feilmelding ved lagring). 

 

2. Korrigere feile verdier

Gå inn på Employees | Ansatt | Transaksjoner | Variable

Legg så til en transaksjon på den ansatte på den nye lønnsarten med reversering av beløpet. En linje med dato for hver md som er feiltrukket. Dette vil endre rapporteringen i A-meldingen slik at den blir 0. Lønnsarten styrer ikke utbetalt, så det må håndteres manuelt 😊. F.eks. med lart 13110.

Eksempel på reg. når feilen er i august:

 

utleggstrekk.PNG

Gjenta med flere registreringer hvis trekket er gjennomført på flere måneder. En registrering pr. måned.

Kontering

Konteringen av denne korreksjonen vil på regnskapsbilaget være Kredit 1950 Bankinnskudd skattetrekk og Debet 2610 Utleggstrekk fra skatteoppkrever.  Da det i praksis ikke blir redusert overføring til Bankinnskudd skattetrekk, må du manuelt ompostere kredit posten til ønsket konto. 

For mye penger avsatt på skattetrekkskontoen

Hvis du tilbakebetaler / korrigerer utleggstrekk for restskatt, så har du overført for mye til skattetrekkskontoen i banken. Dette bør også rettes. Å rette dette kan gjøres på tre måter.

  1. Ta kontakt med kommunekassereren og få denne til å bekrefte at beløpet på skattetrekkskontoen er for høyt og at banken derfor kan overføre fra denne til driftskontoen.
  2. Stoppe automatisk overføring til skattetrekkskontoen ved neste lønnsutbetaling (denne løsningen anbefales av Visma). Dette gjør du ved å huka av i feltet "Bankgaranti for skatt" i Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger. (Bruk dato 1. i den måned du gjør endringen). 
    Når du nå lager bankfil vil det ikke være noen overføring til skattetrekkskontoen. Du må selv regne ut hva som skal overføres å gjøre dette manuelt. Når lønnskjøringen er godkjent,  fjerner huken igjen, så setter du dato til 1. i neste måned.
  3. Det er fult mulig å betale andre krav til kemneren fra skattetrekkskontoen (noen banker har begrenset betalingsmuligheten til kun forskuddstrekk), som for eksempel arbeidsgiveravgift eller forskuddsskatt. Det betyr at hvis du for eksempel har kr 1000 formye på skattetrekkskontoen, så betaler du kr 1000 i arbeidsgiveravgift fra denne kontoen og resten fra driftskontoen.

Utleggstrekk er trukket, men på feil lønnsart. Så trekket er ikke rapportert korrekt i a-meldingen

For å få trekket rapportert korrekt og på riktig måned, så er det bare å følge beskrivelsen over, men da med motsatt fortegn.

Relaterte brukertips

Hvordan registrere utleggstrekk på en ansatt

Rapportere / korrigere en fordel / utbetaling på annen periode i A-meldingen

Korrigere skattetrekk / forskuddstrekk

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"