Mine områder
Hjelp

Lønn til ansatte på Nettolønnsordning

09-03-2022 14:18 (Sist oppdatert 14-09-2023)
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 2290 Visninger

En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv.

 

Lønnsbeskrivelsene som skal benyttes ved innberetningen av Nettolønn er forskjellig avhengig av om lønnen er opptjent i Norge eller utlandet. Komplett oversikt over aktuelle lønnsbeskrivelser finner du her.

 

I Visma.net Payroll finner du nødvendige lønnsarter for å innberette nettolønn opptjent i Norge. Om du har behov for å innberette nettolønn opptjent i utlandet må du opprette egne lønnsarter, se mer informasjon nedenfor.

 

Oppsett av Nettolønn på ansatt

Ansatt som har en nettolønnsavtale må knyttes til skatte- og avgiftsregel “Nettolønn”. Dette gjør du på den ansatte i fanen Skatt og andre trekk i Employees.

NettolønnSkatteregel.png


MERK! I tillegg må du importere skattekort på den ansatte (eventuelt legge inn manuelt), da skattetabell skal innberettes sammen med ytelsen. Vi anbefaler også at du setter avlønningstype Timelønn på den ansatte og legger inn 0 i feltet Månedslønn, da lønnen her må legges inn manuelt.

NettolønnStillingFane.png

 

Nettolønn opptjent i Norge

For registrering av nettolønn opptjent i Norge finner du følgende standard lønnsarter i Payroll
900120 - Nettolønn - fast naturalytelse (trekkpliktig)
900130 - Nettolønn - fast utgiftsgodtgjørelse (trekkpliktig)
900140 - Nettolønn - fri bolig (trekkpliktig)
900160 - Nettolønn - variabel utgiftsgodtgjørelse (trekkpliktig)

900170 - Nettolønn - variabelt forskudd

900180 - Nettolønn - diverse trekk variabel
900210 - Nettolønn - netto beløp
900220 - Nettolønn - oppgrosset skatt

900230 - Nettolønn - tilleggsinformasjon firmabil utlandet


Fast månedlig beløp (fastlønn) som den ansatte får utbetalt registrerer du på lønnsart 900210 - Nettolønn - netto beløp. Andre faste godtgjørelser registreres på lønnsart 900120 - 900140.

NettolønnFasteTranser.png

 

I tillegg må du finne skatten på den ansatte, da denne må registreres inn manuelt. Dette gjør du på Skatteetaten sine sider:

NettolønnBeregnSkatt.png

Her legger du inn totalt grunnlag for beregning av skattetrekk, i dette eksemplet 85.850. I tillegg legger du inn den ansattes skattetabell og antall måneder.

 

Skattetrekket som fremkommer her, 47.812,- registrere du på lønnsart 900220 - Nettolønn - oppgrosset skatt.

NettolønnFastSkatt.png

Hvis den ansatte har variabel lønn/ytelser hver måned må du legge inn sluttdato på denne transaksjonen og registrere denne på nytt hver måned.

 

MERK: Ved flere lønnskjøringer i samme måned må totalsum for måneden legges inn på lønnsart 900220. Dersom du har en fast liggende må du sette sluttdato siste dato i forrige måned (eks 31.03.2023). Legge inn ny transaksjon for måneden det gjelder (eks 01.04.2023-30.04.2023). Deretter legger du inn ny transaksjon med det faste beløpt første i måneden etter (eks 01.05.2023). Utvikling jobber med en rettelse slik at du kan legge inn flere transaksjoner på lønnsart 900220 i samme måned. Dette gjelder også lønnsarter som er kopi av 900220. 

 

I lønnskjøringer ser det slik ut på den ansatte:

NettolønnLønnskjøring.png

 

Andre transaksjoner

  • Dersom den ansatte har firmabil legges denne inn på vanlig måte. Her vil skatteregel på den ansatte styre at innberetning blir korrekt.
  • For innberetning av elektronisk kommunikasjon på en ansatt på nettolønnsavtale må du bruke lønnsart 900120. Det samme gjelder fordel ved forsikringspremie betalt av arbeidsgiver, f eks behandlingsforsikring, gruppeliv og privat del reiseforsikring.
  • Hvis ansatte på nettolønnsordning skal bruke Expense anbefales det å opprette en egen gruppe for disse i Expense, hvor utleggstyper for trekkpliktig diett/bilgodtgjørelse knyttes til lønnsart 900160 - Nettolønn - variabel utgiftsgodtgjørelse (trekkpliktig).


Nettolønn opptjent i utlandet

Dersom du skal registrere nettolønn opptjent i utlandet kan du følge beskrivelsen ovenfor, men må opprette egne lønnsarter. Dette fordi opptjeningsland er påkrevd når lønn/ytelse er opptjent i utlandet. Vi anbefaler at du tar kopi av standard lønnsartene for nettolønn når du skal lage egen for utland.

 

På lønnsartene for nettolønn utland må du legge til kode 2300 - Opptjeningsland i fanen Tilleggsinformasjon. Vi anbefaler at feltet settes som påkrevd.

NettolønnOpptjeningsland.png

 

Merk!

Hvis en ansatt på nettolønnsavtale har firmabil, registrerer du denne på vanlig måte. I tillegg må du legge inn lønnsart 900230 - Nettolønn - tilleggsinformasjon firmabil utlandet som en fast transaksjon på den ansatte. Dette er en hjelpelønnsart som sikrer at innberetningen blir korrekt.

 

NB: Det er ikke mulig å blande nettolønn og ordinærlønn. Dvs at du kun kan benytte lønnsartene nevnt i dette brukertipset (evt kopi av disse). Blander du andre ytelser inn i dette vil a-meldingen bli avvist. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"