Mine områder
Hjelp

Lønn til ansatte på Svalbard

28-01-2022 12:34 (Sist oppdatert 18-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1670 Visninger

Ansatte som er bosatt på Svalbard eller mottar lønn, pensjon eller andre ytelser for arbeid på Svalbard, skal skattlegges etter Svalbardskatteloven. Det forutsettes at den ansatte har et sammenhengende opphold over 30 dager. Det skal benyttes egen skatte- og avgiftsregel for  inntektsmottakere som går inn under denne bestemmelsen.

 

Du finner mer informasjon og lenker til aktuelt regelverk på Skatteetaten.

Oppsett av Svalbardskatt på ansatt

Ansatt som skal beskattes etter Svalbardskatteloven må knyttes til skatte- og avgiftsregel Svalbard. Dette gjør du på den ansatte i fanen Skatt og andre trekk i Employees.

SvalbardEmployee.png

 

Du kan knytte nyansatte til denne regelen ved oppstart av arbeidsforholdet.

 

Dersom en eksisterende ansatt, som tidligere har hatt lønn på fastlandet, skal jobbe på Svalbard for en periode, må du avslutte arbeidsforholdet hans. Dette gjør du ved å angi sluttdato i fanen Stilling og velge sluttårsak “Endring i organisasjonsstruktur eller byttet av jobb internt”.

SvalbardEmployee2.png

 

Deretter klikker du Gjenansett og knytter den ansatte til skatte- og avgiftsregel Svalbard fra startdatoen på den nye arbeidsforholdet.

 

Hvis en ansatt etter en periode på Svalbard skal jobbe på fastlandet igjen, må du følge fremgangsmåten ovenfor med å avslutte arbeidsforholdet og gjenansette. Husk da også på å avslutte skatte- og avgiftsregel Svalbard med samme dato som sluttdato på arbeidsforholdet.

 

Merk!

Den ansatte kan ikke ha arbeidsforhold på fastlandet og Svalbard samtidig. 

 • Alternerer den ansatte mellom å jobbe på Svalbard og fastlandet må du avslutte og gjenansette den ansatte for aktuelle perioder. 
 • Bytter den ansatte arbeidsforhold midt i en måned, vil systemet automatisk beregne både lønn for Svalbard og fastlandet den aktuelle måneden.

Transaksjoner for ansatte på Svalbard

Du trenger ikke egne lønnsarter for å utbetale lønn eller andre ytelser til ansatte som arbeider på Svalbard. Her vil systemet bruke skatte- og avgiftsreglene på den ansatte slik at dette blir korrekt innberettet til Altinn. Men det finnes noen unntak, se nedenfor.

 

Når du skal registrere transaksjoner på den ansatte, må du påse at du har valgt korrekt stilling, slik at opplysningen blir innberettet korrekt.

SvalbardStilling.png


Pensjon, firmaets andel og ansattes trekk

Dersom du har satt opp systemet for automatisk beregning av firmaets andel og trekk for ansatte, vil systemet automatisk innberette pensjonstrekket til den ansatte på korrekt lønnsart så lenge den ansatte er knyttet til skatte og avgiftsregel Svalbard. Systemet bruker da lønnsarter 60040 - Pensjonstrekk, egenandel Svalbard.


Elektronisk kommunikasjon

Dersom en ansatte har elektronisk kommunikasjon er det ikke mulig å splitte transaksjonen midt i en måned. Alternerer den ansatte mellom å jobbe på Svalbard og fastlandet, og endrer arbeidsforhold midt i en måned, må du velge å innberette elektronisk kommunikasjon på ett av arbeidsforholdene den aktuelle måneden.


Firmabil

Det er ikke støtte for innberetning av firmabil Svalbard per nå. Dette må derfor behandles utenfor Payroll. Dvs rapporteres manuelt i altinn via A01.
For å legge inn skattetrekk for firmabilen på de ansatte kan lønnsart 89030 - Svalbard, ekstra skattetrekk fast beløp benyttes.

Feriepenger for ansatte på Svalbard

Feriepenger til ansatte på Svalbard utbetales på følgende lønnsarter:

 • 16140 - Feriepenger, fjoråret Svalbard
 • 16180 - Feriepenger, ekstra uke fjoråret Svalbard
 • 16190 - Feriepenger, årets Svalbard

Når feriepenger utbetales automatisk i henhold til ferieavtalen vil systemet automatisk hente korrekt lønnsart.

 

Dersom du skal utbetale feriepenger manuelt, for eksempel når den ansatte slutter, må du påse at du registrer korrekt lønnsarten for feriepenger på korrekt stilling. Har den ansatte lønn både på Svalbard og fastlandet, må du registrere lønnsarter på begge/alle stillingene. For arbeidsforholdet på fastlandet skal du benytte standard lønnsarter for feriepenger.


Hvis en ansatte med Svalbard lønn har feriepenger tilgode ved oppstart av Payroll, må inngående saldo registreres på følgende lønnsarter:

 • 110230 - IS Avsatte feriepenger, fjoråret Svalbard
 • 110240 - IS Avsatte feriepenger, årets Svalbard
 • 110250 - IS Avsatte feriepenger ekstra uke, fjoråret Svalbard
 • 110260 - IS Avsatte feriepenger ekstra uke, årets Svalbard

 

Oppsett i Calendar

Når du gjenansetter en ansatt vil han få flere stillinger også i Calendar. Vi anbefaler derfor at du før gjenansettelse sjekker følgende på den ansatte:

 • Saldo på feriedager (ordinære, over 60 og overførte)
 • Eventuell saldo på fleksitid
 • Eventuell saldo på oppspart overtid

Når den ansatte er gjenansatt, må du flytte over disse saldoene til det siste/gjeldende arbeidsforholdet.

 

SvalbardCalendar.png

 

Endret arbeidsforhold/feil rapportering

Hvis en ansatt har blitt rapportert med lønn Svalbard, og det i ettertid viser seg å være feil kan du slette Skatte- og avgiftsregel Svalbard på den ansatte.


Eksempel

En ansatt ble opprettet med nytt arbeidsforhold 10. januar og knyttet til skatte- og avgiftsregel Svalbard. Lønnen ble utbetalt og innberettet som Svalbard lønn 20. januar. I februar får du beskjed at dette var feil og at den ansatte har jobbet på fastlandet i stedt.
Du går da inn på den ansatte i fanen Skatt og andre trekk i Employees og klikker på - (minus) tegnet for å slette denne.

 

SvalbardEmployeeSlett.png

Når du sletter regelen vil alle transaksjoner knyttet til tidsrommet regelen har vært aktiv bli tilbakeført. Lønn/ytelser kalkuleres på nytt i henhold til standard beregningskode, for eksempel Generelle næringer, og legges til i neste åpne lønnskjøring. Systemet vil generere nye a-meldinger for aktuelle perioder.

Lønnskjøring lønn Svalbard

Lønnskjøring for ansatte med lønn Svalbard utføres på vanlig måte. Dersom en ansatt har lønn/ytelser både på Svalbard og fastlandet i samme måned, vil systemet automatisk splitte  transaksjoner på stilling i henhold til start/sluttdato på arbeidsforholdet/avgiftsregel Svalbard.

 

SvalbardLønnskjøring.png

 

 

I dette eksempelet ser du stilling (nummer) til venstre. Samme lønnsart benyttes for fastlønn og forsikring, så her er det avgiftsregelen på stillingen (arbeidsforholdet) som styrer innberetning. I tillegg beregnes det både ordinær og Svalbard skatt.


På lønnsslippen til den ansatte vil du også se feriepengegrunnlag Svalbard og grunnlag for beregning av Svalbard skatt.

SvalbardLønnslipp.png

Skatt Svalbard

Når du har angitt at en person kommer under Svalbard regler, vil skattetrekket bli beregnet ut ifra gjeldene satser for Svalbard. Dette vedlikeholdes av Visma. Payroll hensyntar også om den ansattes lønn overstiger 12 G.

NB: Ved oppstart av Payroll midt i året er det viktig at inngående saldo er registrert for korrekt kalkulering av lønn over 12G.

A-melding med lønn Svalbard

I a-melding kontrollrapport blir ytelser splittet etter avgiftsregel, i dette eksemplet Generell næringer og Svalbard. I tillegg vises avgiftsregel på de linjene som gjelder Svalbard og ikke har egen lønnsbeskrivelse

 

SvalbardA-melding.png

 

Relaterte brukertips:


 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"