Mine områder
Hjelp

Masseregistrere / oppdatere transaksjoner og feriesaldo

25-09-2020 13:10 (Sist oppdatert 30-06-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3346 Visninger

Dersom du skal registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo, importere feriesaldo og fravær.

Masseoppdatere1.JPG


Oppdatere transaksjoner

Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner.

 

I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.

MasseregVelgLart.png

 

 

Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.

MasseregVelgAnsatte.png

 

 

Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør.

MasseregBeløp.png

 

Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man på faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.

 

Oppdatere feriesaldo

Dette valget kan benyttes i forbindelse med onboarding av nye kunder, slik at feiesaldo fra tidligere system blir importert til Visma.net Calendar. Klikk Importere feriesaldo, du får da opp følgende skjermbilde:

Screenshot_12.png

Nederst kan du velge og laste ned en tom mal eller en mal med selskapets ansatte. Vi anbefaler at du laster ned en mal med selskapets ansatte og fyller inn antall feriedager i Excel arket. Deretter kan du dra og slippe filen midt i skjermbildet eller velge Klikk her for å velge fil.

 

Du får da opp et skjermbilde som viser dagene som importeres. 

Screenshot_13.png

Klikk deretter Import for å importere feriedagene. Importen vil erstatte det som ligger der fra før.

Relaterte brukertips

Masse endre lønn på mange ansatte

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"