avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Marius Fjeldstad VISMA ‎12-05-2020 13:11 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1616 Visninger

For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.

1- opprette pensjonsselskap i Employees.

2- angi på den ansatte at om denne skal være med i rapporten.

3- bestemme hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget i rapporten.

 

1- Endring firmainnstillinger.

Under "Selskapsinnstillinger, Diverse" må du korrigere til "riktig" antall timer står i feltet "Antall timer per år unntatt ferie (FNO).  Hvis 5 uker ferie, så er antall timer for 2019= 1695. Dette tallet brukes av pensjonstilbyder for å regne ut stillingsbrøk på timelønnede ansatte.

 

For å få den elektroniske pensjonsrapportering (FNO rapporten) må du først legge til pensjonsselskapet under Employees / Innstillinger / Pensjon. 

Pensjon.png

 

Trykk på "Legg til Pensjon"

2.PNG

Du får da opp følgende bilde:

3.PNG

I bruk: Legg inn datoen dette skal gjelde fra. 

Pensjonsselskap: Legg inn navnet på pensjonsselskapet.

 

Merk.jpg

 

Merk! Rapporten vil kun bli generert første gang i januar 2019. Hvis denne rapporten skal benyttes fra Januar 2019 så må du legge inn fra dato 01.01.19. 

 

 

 

Når all informasjon er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre. 

 

 

Merk.jpg

 

 

MERK! Det er kun mulig å legge inn ett pensjonsselskap. 

 

 

 

2-Endring på ansatt

Når dette er opprettet må vi knytte pensjonsselskapet til de ansatte som det gjelder. Gå til Employees / Den ansatte / Stilling / Pensjon.

leggtilpensjon.png

 

Trykk på "Legg til" under Pensjon. 

5.png

Du får da opp følgende bilde:

pensjonfra.png

Fra: Velg når dette skal gjelde fra. 

Pensjonsselskap: Her velger den automatisk det pensjonsselskapet som ble opprettet under Employees / Innstillinger / Pensjon. 

 

Nå alle informasjonen er lagt inn trykker du på "Fortsett", trykk så på "Lagre" nederst til høyre.

 

3- Endring på lønnsart

Du bør også gjennom de lønnsartene som du vil ha med på rapporten. Dette vil primært gjelde om du har laget egne lønnsarter for timelønn og de lønnsarter som skal ha kode "Tilleggslønn". Hvilke lønnsarter dette gjelder styres av spareavtalen ditt firma har med OTP selskapet.  Gå inn på Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter. Finn lønnsarten som skal være med på FNO rapporten og trykk på endre. Ved spørsmål når endringen skal gjelde fra så velger du "I ny versjon fra ..". 

PayNyVersjon.PNG

På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO Pensjonsrapportering". Det er her du velger om lønnsarten skal være på FNO rapporten. 

8.png

 Du får valget mellom "Timelønn" og "Tilleggslønn". Det er kun lønnsarten for timelønn som har fått en verdi i dette feltet i den nye versjonen. Skal du ha med en annen lønnsart på FNO rapporten så må du inn på lønnsarten og legge til enten "Timelønn" eller "Tilleggslønn" på "FNO Pensjonsrapportering".  Fastlønnede ansatte kommer automatisk med og trenger ingen endring på lønnsarten. 

 

Oppsettet er nå ferdig og du ser resultatet i lønnskjøringen. I Lønnskjøringen på fanen "Betaling og rapportering" har du nå fått opp ett nytt felt som heter "Pensjon rapport FNO".

9.PNG

 

Når du bekrefter lønnskjøringen vil det bli generert en XML fil som du kan laste opp hos pensjonstilbyderen.  Du kan også laste ned en Excel fil for enklere å kontrollere hvem som er med i XML filen.

 

Pensjonsrapport.png

Har du flere lønnskjøringer på en måned så er det den siste lønnskjøringen hvor denne rapporten vil bli tilgjengelig. Den vil inneholde informasjonen fra alle lønnskjøringene på den aktuelle måneden. 

 

Hvis du oppdager feil i rapporten må dette rettes ved å opprette en ny lønnskjøring. 

 

Når rapporten ser riktig ut kan du bekrefte sendingen. 

 

Du vil kunne kjøre neste lønnskjøring selv om denne rapporten ikke er bekreftet, men du vil ikke kunne trykke på "fullfør" på fanen sammendrag før denne rapporten er bekreftet. 

 

Under Rapporter / Pensjonsrapport FNO kan du også finne rapporten. Her vil du se en oversikt over åpne og lukkede rapporter, og du kan også ta ut XML filen og bekrefte rapporten her.

11.PNG

 

Arbeidsstatus på de ansatte

I FNO filen rapporteres arbeidsstatus, normalen er "A" som står for "aktiv".
Andre koder er S - Syk, P - Permittert, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon.
Verdiene S - Syk, LP - Lovfestet permisjon, AP - avtalt permisjon kommer i filen ut ifra hva som er registrert i Calendar på den siste dagen i måneden det rapporteres på .
Arbeidsstatus P - Permittert blir rapportert hvis du på den ansatte har under A-melding / NAV, feltet Permittering at det er registrert permitert og datoen gjelder for siste dato i perioden.

Spørsmål til support:

En lønnsart har manglet verdien "Timelønn" og "Tilleggslønn", hvordan får jeg endret slik at dette er med i filen?  - En endring på lønnsart vil ikke medføre retroaktive endringer og dette må rettes manuelt. Det må da opprettes en ny lønnsart, som da har riktig verdi "Timelønn" eller "Tilleggslønn". Denne lønnsarten skal ikke være avkrysset for "Til Utbetaling" og ikke ha noe verdi i "Innberetning A-melding". På denne lønnsarten rapporterer du det manglende grunnlaget. 

 

Må jeg som lønningsansvarlig passe på om ansatte går over / under 20% stilling?  - Nei dette skjer ut ifra rapporterte tall.

 

 

 

Tilhørende brukertips

Hvordan registrere OTP faktura kostnaden for å få beregnet arbeidsgiveravgift.