Mine områder
Hjelp

Registrere OTP / AFP premie for å få beregnet arbeidsgiveravgift

02-12-2021 10:43 (Sist oppdatert 14-09-2023)
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 3940 Visninger

Premien som firmaet betaler for innskuddspensjon (OTP) og avtalefestet pensjon (AFP) skal det beregnes arbeidsgiveravgift av. Du kan benytte lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell, og registrere hele premiebeløpet som er betalt på en tilfeldig ansatt. Hvis det er behov for å rapportere beløpet tilbake i tid (tidligere måned eller år) bruk lønnsart 60080 - Tjenestepensjon, OTP - Original periode - firmaets andel - manuell, og registrer inn med ønsket dato tilbake i tid. Dette vil gjøre at det sendes en ny A-melding med oppdaterte tall på måneden som er brukt som transaksjonsdato.

 

Du skal registrere premien hver gang firmaet har betalte en regning til pensjonsselskapet. 

 

Har ditt firma ansatte i forskjellige arbeidsgiveravgifts soner, fordeler du fakturaen forholdsmessig mellom de ulike sonene, og registrere andel på ansatte som hører til de forskjellige sonene.

 

Eksempel, 60% av lønnskostnadene  i firmaet er i sone 1 og 40% i sone 2.

Registrer lønnsart 60000 på en ansatt som hører til sone 1 med 60% av premien, og 40% av premien på en ansatt som hører til sone 2. 

 

Du kan også bruke denne lønnsarten hvis du skal korrigere utregningen som er gjort i den automatiske pensjonsberegningen, lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel. Se dette brukertipset.

 

Hvis ditt firma har behov/ønske om å splitte OTP/AFP premien på forskjellige hovedbokskontoer, så kan lønnsart 60150 + 60160 brukes på samme måte som 60000. 

Relaterte brukertips

Hvordan sette opp ansattes trekk til egensparing til OTP

Rapportering til pensjonsselskap via A-melding

Presisering fra Skatteetaten

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"