Mine områder
Hjelp

Utbetaling ved dødsfall

12-03-2020 14:07 (Sist oppdatert 25-01-2024)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 3782 Visninger

Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall".

Mer informasjon finner du i veiledning til a-meldingen.

 

Start med å sette sluttdato på den ansatte. I vårt eksempel her gikk den ansatte bort 20. februar.

 

For å gjennomføre dette korrekt trenger du 2-4 nye lønnsarter. Start med å opprette disse.

 1. Opprett en ny lønnsart for å føre tilbake sluttoppgjøret. Payroll vil på et tidspunkt automatisk generere ordinære feriepenger, så disse må nulles ut. Derfor må du opprette denne lønnsarten. Start med å kopiere lønnsart 10180. Endre navn til noe som du finner forklarende. På fanen "Generell informasjon" Fjern huken under "Basis" på "Sykepengegrunnlag" og "Feriepengegrunnlag".
  På fanen "Visning" fjern huken på "Lønn" og sett den på for "Feriepenger".
  På fanen "Kontering" endre til "Kontotype" = 24000.
  På fanen "Innberetning A-melding" endre feltet "Lønnsbeskrivelse" fra "annet" til "feriepenger".
  Eksempel på lønnsarten finner du her.
  MERK! ikke kopier lønnsart 161xx, fordi bak disse lønnsartene er det automatikk som ikke virker som forventet når de kopieres. 

 2.  Opprett så en ny lønnsart for utbetaling av feriepenge på riktig inntektsbeskrivelse, "kontantytelse, lønn etter dødsfall".  Kopier lønnsarten du opprettet i pkt. 1.
  Endre navn til noe som du finner forklarende.
  På fanen "Generell informasjon" feltet "Skattbar inntekt" fjern verdien og  under "Basis" fjern alle avhukinger. 
  Eksempel på lønnsarten finner du her.

 3. Hvis den avdøde har krav på lønn også, må du lage en tredje lønnsart. 
  Kopier lønnsarten fra pkt. 2.
  Eksempel på lønnsarten finner du her.
 4. Lønnen som er utbetalt føres som normalt. Dvs. timelønn hvis timelønnet og fastlønn hvis den avdøde var fastlønnet. Føringen av lønnen må også føres tilbake. Det gjør du med denne lønnsarten.  Effekten av føringen av ordinær lønn er for at det skal blir korrekt feriepengegrunnlag for den avdøde.

Når lønnsartene er opprettet

 1. Dersom ikke fjorårets feriepenger allerede er utbetalt, så må dette registreres som en variabel transaksjon.
  Feriepenger fjorårets registreres på lønnsart “16100 - Feriepenger fjoråret” og "16120 - Feriepenger, ekstra uke fjoråret". 
  Feriepenger opptjent i år registreres på lønnsart “16110 - Feriepenger, årets”.
  Du trenger ikke å legge inn beløp, Payroll vil regne ut dette automatisk.

  Hvis den ansatte har lønn tilgode registrer dette på lønnsarten opprettet i pkt. 3.
  Og samme beløp i minus på lønnsart 4.

 2.  Du vil nå se beløpene som er beregnet på feriepenger. Summer disse beløpene og registrer på dette beløpet på lønnsarten du opprettet i pkt. 1 i minus. Så samme beløp i pluss på lønnsarten i pkt. 2.

 

Resultat vil se slik ut i lønnskjøringen.

PayDodLonnsreg.PNG

 

Det kan være at det blir beregnet skatt, korriger dette manuelt med lønnsart 89010.

Spørsmål til support

 • Hvilken bankkonto skal betalingen gjøres til?
  Betal til avdødes konto hvis det ikke er gitt beskjed til dere om at betalingen skal gjøres til kontoen til dødsboet.

Relaterte brukertips

Etterlønn, lønn opptjent etter avdøde gikk bort.

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"