Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO-nieuws 07-10-2021

07-10-2021 19:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven

CAO 52 De Bijenkorf CAO

Naar aanleiding van de CAO-lijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van CAO Bijenkorf per 01-01-2022 gewijzigd in De Bijenkorf CAO.

Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in De Bijenkorf CAO.

De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag.

CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Per 01-10-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het percentage werkgever gewijzigd in 3,33.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.

CAO 487 Metalektro

Per 01-12-2020 is via arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering die op 01-10-2021 moest worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-12-2020 zijn ook een aantal standaardwaarden vastgelegd, met o.a. het Percentage. Dit percentage is per 01-07-2021 verwijderd. De overige inrichting is verwijderd per 01-11-2021, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat deze inrichting niet peildatumgevoelig is.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting van de standaardwaarden controleren, en aanpassen.

U kunt er ook voor kiezen om de arbeidsvoorwaarde per 01-06-2021 bij de medewerkers te selecteren. In dat geval wijzigt u het percentage per 01-06-2021 is 16,10 (= 7 * 2,30). Per 01-07-2021 verwijdert u dit percentage. Uiteraard wijzigt u Uitbetalingspercentage (grat) ook in 16,10. Per 01-11-2021 verwijdert u dit percentage.  

Helaas is het niet mogelijk om deze berekening automatisch voor iedere medewerker correct uit te voeren. Als u de inrichting per 01-12-2020 gebruikt, gaat het om de volgende situaties:

 • als de deeltijdfactor is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021 

 • als het salarisbedrag en / of de ploegentoeslag en / of de toeslag voor consignatiediensten is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021 

 • als het maximum basissalaris hoger is dan € 4500,00 fulltime.

Als u de door u vastgelegde inrichting per 01-06-2021 gebruikt, zal de berekening niet correct zijn voor medewerkers met een maximum basissalaris hoger dan € 4500,00 fulltime.

Als u per 4 weken verloont, controleert en wijzigt u de inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Helaas is het voor ons niet mogelijk om het feitelijke maandsalaris over juni 2021 vast te stellen.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-12-2020 is via arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering die op 01-10-2021 moest worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-12-2020 zijn ook een aantal standaardwaarden vastgelegd, met o.a. het Percentage. Dit percentage is per 01-07-2021 verwijderd. De overige inrichting is verwijderd per 01-11-2021, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat deze inrichting niet peildatumgevoelig is.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting van de standaardwaarden controleren, en aanpassen.

U kunt er ook voor kiezen om de arbeidsvoorwaarde per 01-06-2021 bij de medewerkers te selecteren. In dat geval wijzigt u het percentage per 01-06-2021 is 16,10 (= 7 * 2,30). Per 01-07-2021 verwijdert u dit percentage. Uiteraard wijzigt u Uitbetalingspercentage (grat) ook in 16,10. Per 01-11-2021 verwijdert u dit percentage.  

Helaas is het niet mogelijk om deze berekening automatisch voor iedere medewerker correct uit te voeren. Als u de inrichting per 01-12-2020 gebruikt, gaat het om de volgende situaties:

 • als de deeltijdfactor is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021 

 • als het salarisbedrag en / of de ploegentoeslag en / of de toeslag voor consignatiediensten is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021 

 • als het maximum basissalaris hoger is dan € 4500,00 fulltime.

Als u de door u vastgelegde inrichting per 01-06-2021 gebruikt, zal de berekening niet correct zijn voor medewerkers met een maximum basissalaris hoger dan € 4500,00 fulltime.

Als u per 4 weken verloont, controleert en wijzigt u de inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Helaas is het voor ons niet mogelijk om het feitelijke maandsalaris over juni 2021 vast te stellen.

CAO 725 Groen, Grond en Infrastructuur

Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van CAO Landbouwwerktuigen expoiterende ondernemingen per 01-01-2022 gewijzigd in Groen, Grond en Infrastructuur.

Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in Groen, Grond en Instrastructuur.

De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag.

CAO 730 Technische groothandel

Per 01-10-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:
Kopen, verkopen, verrekenen dagen/Uren > Standaard variant.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Per 01-10-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang: 0,00 vastgelegd.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen.

CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" per 01-01-2022 naar 4202 SZS Hiswa

Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de einddatum van de CAO per 01-01-2022 opgenomen in de naam van de CAO, evenals de omschrijving van CAO 4202 waarin de CAO’s 66 HISWA (houten en kunststoffen jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" zijn samengevoegd.

Deze wijzigingen zijn per 01-01-2022 ook doorgevoerd in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster.

De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag.

De inrichting van CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" zal niet meer worden geactualiseerd. Het advies is daarom op de inrichting per 01-01-2022 over te zetten naar de nieuwe CAO 4202 SZS Hiswa.

N.B.: deze CAO code zal per 01-01-2022 NIET meer mogen worden aangeleverd aan de Belastingdienst.

CAO 1287 Grafimedia

Per 01-01-2022 zijn de volgende wijzigingen vastgelegd voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast):

 • voor pensioensoort 13 ASF/Opleidingsfonds / variant ASF Opleiding Zeeg/Sign is het percentage werkgever gewijzigd in 0,00.

 • voor pensioensoort 16 ASF/RVU zijn productkenmerk S0557-5001 en productvariant RVU vastgelegd.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.

Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer via UPA - koppeling pensioenregelingen voegt u per 01-01-2022 per bedrijf inrichting toe ten behoeve van de aanlevering via UPA.

CAO 1989 DNB CAO

Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van de CAO De Nederlandsche Bank NV per 01-01-2022 gewijzigd in DNB CAO.

Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in DNB CAO.

De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag.

CAO 4202 SZS Hiswa

Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is per 01-10-2021 inrichting toegevoegd voor deze CAO waarin de CAO’s 66 HISWA (houten en kunststoffen jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" zijn samengevoegd.

De inrichting van CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" is overgenomen in deze CAO, met 1 uitzondering: de inrichting van pensioensoort 04 Pensioen-excedent-laag PMT is niet toegevoegd aan de nieuwe CAO. De reden hiervoor is, dat in pensioensoort 03 Pensioen-excedent-PMT zowel Pensioen excedent hoog als Pensioen excedent laag zijn opgenomen.  

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u bij pensioensoort 03 Pensioen-excedent PMT bij Pensioen overbrugging variant kiezen voor Opbouw laag.

De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel:

 • Leeftijd percentages (ten behoeve van de berekening van het minimum bedrag voor vakantiegeld)

 • Pensioenen/fondsen benoemd (vast)

 • Pensioenen/fondsen benoemd (variabel)

 • Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd) ten behoeve van de berekening op basis van Berekeningmethode (WIA Hiaat) en

 • Salarisschaal.

Voor alle rapporten kiest u bij de doelgroep voor de CAO.

Als deze CAO is gekoppeld aan uw bedrijf, kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting. U kiest dan wel voor de Bedrijf CAO die is gekoppeld aan CAO 4202.

De inrichting van deze CAO kunt u al laten vastleggen en gebruiken per 01-10-2021, waarbij het wel van belang is, dat CAO code 4202 gedurende 2021 nog NIET mag worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Publishing Date : 10/7/2021

Medewerkers