Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO-nieuws 09-11-2021

09-11-2021 22:08 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 323 Weergaven

CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere

Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-11-2021 is arbeidsvoorwaardevariant Toeslagen (vast) > Standaard variant vervangen door Toeslagen (vast) > Toeslagen (vast) Uitgebreid, waarbij Autoselectie is aangevinkt.  

Per 01-11-2021 is Toeslagen (variabel) > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. 
Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

CAO 316 Levensmiddelenbedrijf

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau: salarisschaal A, salaristreden 20 en 21, categorie 0, en salarisschaal B, salaristrede 21, categorie 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

CAO 463 Binnenscheepvaart

Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

CAO 487 Metalektro

Per 01-01-2022 zijn de percentages voor de WIA-premies in de pensioensoorten 08 WIA Hiaat > WIA-bodemverzekering 08 487 en 09 WIA Hiaat extra > WGA-Hiaat verzekering 09 487 aangepast.

Als het jaarmaximum voor 2022 bekend is, zal ook dat bedrag worden gewijzigd. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-01-2022 zijn de percentages voor de WIA-premies in de pensioensoorten 08 WIA Hiaat > WIA-bodemverzekering en 09 WIA Hiaat extra > WGA-Hiaat verzekering aangepast.

Als het jaarmaximum voor 2022 bekend is, zal ook dat bedrag worden gewijzigd. 

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO.

CAO 563 Zuivelindustrie

Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd:

 • Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 500,00

 • Bedrag obv deeltijd: Ja

 • Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag): 2021/07/01

Per 01-01-2022 is deze inrichting weer verwijderd.

N.B.: wij kunnen niet ook de datum 2021/01/01 vastleggen, en we kunnen niet naar rato rekenen voor medewerkers die nà 2021/01/01 in dienst zijn getreden.  

Per 01-01-2021 is Percentage (Eindejaarsuitk.) gewijzigd in 3,50 en is bij Uitsplitsen werkgeverslasten (Eindejaarsuitk.) Ja geselecteerd.

Als gevolg van deze wijziging zijn de percentages bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) per 01-01-2021 ook gewijzigd in 3,50.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Per 01-01-2022 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-01-2022 is bij Bedrag (Eenm.uitk. bedrag) 250,00 vastgelegd, en bij Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag) is Ja geselecteerd.

Per 01-02-2022 is deze inrichting weer verwijderd.

Per 01-07-2021 zijn de de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:

 • Toeslagen (variabel) > Standaard variant

 • Toeslagen (vast) > Toeslagen (vast) Uitgebreid en

 • Winstdeling > Combinatie methode.

Daarnaast zijn per 01-07-2021 de volgende standaardwaarden toegevoegd:

 • (A) Grondslagvariant (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Grondslagvar. Toeslag textielbrevet: Grondslag vaste toeslag 1

 • (A) Percentage (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Percentage Toeslag textielbrevet: 100,00

 • (B) Grondslagvariant (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Grondslagvar. Toeslag chauffeursdiploma: Grondslag vaste toeslag 2

 • (B) Percentage (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Percentage Toeslag chauffeursdiploma: 100,00

 • Afwijkende grondslag (Toesl.vast) 1 met alternatieve omschrijving Afw. grondslag Toeslag textielbrevet: 14,00

 • Afwijkende grondslag (Toesl.vast) 2 met alternatieve omschrijving Afw. grondslag Toeslag chauffeursdiploma: 14,00

Minimum bedrag (Vak.toesl.) is per 01-12-2021 gewijzigd in 1825,00 en per 01-12-2022 gewijzigd in 1871,00.

Per 01-07-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl. geselecteerd: Controleren en aanvullen

Per 01-11-2021 is bij Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.) geselecteerd: Naar rato werkdagen in dienst.

De salariswijzigingen per 01-12-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Omdat er geen aparte regel meer is voor de leeftijd van 22 jaar, is Salaristrede 30 vervallen per 01-12-2021.

Omdat veel bedragen gelijk zijn aan het minimumloon, zijn de salariswijzigingen per 01-12-2022 niet doorgevoerd. Na de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2022 kunnen die alsnog worden vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.
Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau - indien gewenst - overschrijven.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

CAO 1944 Open teelten

Per 01-10-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten, Aanvulling op Uitkeringen > Standaard en Toeslagen (variabel) > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl. Controleren en aanvullen geselecteerd en per 01-10-2021 is bij Doorbetalingsperc calamiteitenverlof 100,00 vastgelegd.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

CAO 9999 Geen CAO van toepassing

Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO.

De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021.

Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden 

 • Belaste vergoedingen / inhoudingen > Standaard variant en

 • Onbelaste vergoedingen/inhoudingen > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. 

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.

 

Publishing Date : 11/9/2021

Medewerkers