Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO-nieuws 14-12-2021

15-12-2021 16:15 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 276 Weergaven

CAO 43 Architectenbureaus

Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.162 en zijn de maxima gewijzigd in 81.663. De percentages voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn gewijzigd in 11,025 en 13,475.

Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 59.706.

Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel).

Voor het Sociaal fonds werkgeverslast is het bedrag van Af te dragen bedrag Soc fonds gewijzigd in 54,00.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren.

CAO 0253 Houtverwerkende industrie

Per 01-01-2022 zijn de begindatum en de einddatum voor de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling gewijzgd naar de Eerste van de maand van indienstreding c.q. de Eerste van de maand waarop de medewerker de leeftijd van 67 bereikt.

Ook is het jaarmaximum voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 59.706. De jaarfranchise voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is gewijzigd in 59.706 en het jaarmaximum is gewijzigd in 114.866.

U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast).

Als de jaarfranchise voor pensioensoort 01 bekend is en de percentages voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als pensioensoort 02 Pensioen aanvulling bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren.

CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere

Voor de overwerktoeslag is via (C) Overuren) per 01-11-2021 volgende inrichting toegevoegd, inclusief alternatieve omschrijvingen:

  • (C) Grondslagvariant (Overuren): Grondslag 1 uren

  • (C) Percentage incl. toeslag (Overuren): 130,00

  • (C) Percentage toeslag (Overuren): 30,00

  • Grondslag periode (Overuren): Vorige periode

  • Salderen overwerk (Overuren): Nee

  • Uitsplitsen overwerktoeslagen (Overuren): Nee

  • Bijhouden tijd-voor-tijd saldo (Overuren): Ja

Daarnaast is arbeidsvoorwaarde BHV Vergoeding > Standaard per 01-11-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.

Voor Loondoorbetaling ziekte > Uitsplitsing is per 01-11-2021 de volgende standaardwaarde toegevoegd: Toepassen maximum dagloon = Ja

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-11-2021 plaatsvinden.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren.

CAO 487 Metalektro

Per 01-01-2021 is via pensioensoort 14 Extra fonds 2 inrichting toegevoegd voor de berekening van de

premie voor RVU Regeling Vervroegd Uittreden. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren.

De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt.

Als u de berekening over 2021 wilt laten uitvoeren voor bestaande medewerkers, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of de latere datum indienst.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

De alternatieve omschrijving voor de arbeidsvoorwaarde is: RVU Regeling Vervroegd Uittreden 14 487. Voor matrixkolom ExtrFonds2 is RVU wg als alternatieve omschrijving vastgelegd.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u, na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor pensioensoort 14 Extra fonds 2, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren.

Als u de berekening via Payroll Business laat uitvoeren, is het ook van belang om de inrichting van de journalisering te controleren en aan te passen.

CAO 488 Metalektro Hoger Personeel

Per 01-01-2021 is via pensioensoort 14 Extra fonds 2 inrichting toegevoegd voor de berekening van de

premie voor RVU Regeling Vervroegd Uittreden. 

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren.

De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt.

Als u de berekening over 2021 wilt laten uitvoeren voor bestaande medewerkers, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of de latere datum indienst.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

De alternatieve omschrijving voor de arbeidsvoorwaarde is: RVU Regeling Vervroegd Uittreden14 488. Voor matrixkolom ExtrFonds2 is RVU wg als alternatieve omschrijving vastgelegd.

Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor pensioensoort 14 Extra fonds 2, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren.

Als u de berekening via Payroll Business laat uitvoeren, is het ook van belang om de inrichting van de journalisering te controleren, en aan te passen.

CAO 679 Taxiververvoer

Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 59.706 en zijn de percentages gewijzigd in 0,50 en 0,45.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren.

Per 01-07-2022 is de inrichting voor deze berekening verwijderd; de berekening is verwijderd uit de referentietabel, en de arbeidsvoorwaarde is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth

Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de productvariant verwijderd.

Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren.

De vraag is om uw inrichting via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen te controleren. Als u hier de productvariant heeft ingericht, verwijdert u deze ook per 01-01-2021.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021.

CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het

Per 01-12-2021 is arbeidsvoorwaarde Procentuele bruto werkgeversverg. van het SV loon > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij autoselectie niet is aangevinkt.

De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Scholingsbudget.

Percentage vergoeding met alternatieve omschrijving Percentage scholingsbudget: 1,00.

Toepassen max dagloon SV: Nee

Per 01-12-2021 is via Ziektedagen/uren 5 inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte 85% met alternatieve omschrijvingen voor de gegevenselementen Ziektedagen 5, Ziektedagen 5 (dag), Ziekteuren 5 en Ziekteuren 5 (dag).

Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 5 > Doorbetalingsperc ziektedagen/uren 85 %: 85,00

Per 01-12-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullend geselecteerd.

Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-12-2021 plaatsvinden.

Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen.

Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.

Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd.

Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren.

Publishing Date : 12/15/2021

Medewerkers