Mijn Communities
Help

Payroll Business CAO-nieuws 15-02-2023

15-02-2023 14:44 (Bijgewerkt op 15-02-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 201 Weergaven

15 februari 2023 - CAO 487 en 488 Aanvullende inrichting WIA verzekeringen

Voor de CAO’s 487 Metalektro en 488 Metalektro Hoger personeel hebben wij aanvullende inrichting gedaan voor de WIA verzekeringen.

 

Vanaf 2023 zijn de WIA verzekeringen overgegaan naar Centraal Beheer. Vooralsnog hebben wij deze regelingen op basis van een vaste pensioenregeling 08, 09 en 10 ingericht waarbij de inrichting gelijk is ten opzichte van 2022.

 

Echter is er met de overgang onduidelijk wat het exacte toe te passen loonbegrip is. Er wordt gesproken over een “verwacht bruto jaarloon”, waarbij bepaalde loonbestanddelen wel of niet meetellen. Op een ander moment wordt er gesproken over het werkelijke SV-loon, maar wordt er weer een uitzondering gegeven bij (deels) onbetaalde verlofsoorten.

 

Daarom hebben wij gekozen om deze verzekeringen naast de vaste, ook de variabele pensioenregelingen 08, 09 en 10 in te richten, zodat de klant hierin zelf de keuze kan maken.

De vaste regelingen blijven de standaard-regelingen die gekoppeld worden bij nieuwe medewerkers vanuit de CAO. Als hiervan afgeweken wil worden, dan zal onder (Instellingen > Algemeen > ) Arbeidsvoorwaardenclusters de auto selectie anders gevuld moeten worden voor de klant of het bedrijf.

 

Wij hebben ook de arbeidsvoorwaarden hernoemt met de nieuwe benaming:

WIA bodemverzekering 08 487 / 488 wordt WIA-Compensatieverzekering 08 487 / 488

WGA hiaatverzekering 09 487 / 488 wordt WGA Hiaatverzekering 09 487 / 488*

WGA hiaatverzekering aanvullend 10 487 / 488 wordt WGA Hiaatverzekering uitgebreid 10 487 / 488*

 

Aandachtspunten voor de klant:

Bij de variabele pensioenregelingen wordt uitgegaan van het SV-loon als basis voor de berekening.

Hierbij zijn enkele aandachtspunten die vanuit CAO-services niet gedaan kan worden:

Uitzonderen van elementen:

(Instellingen > Berekening > Grondslag )

Onder de grondslagen Uitzonderen (Wia-hiaat) var grsl, Uitzonderen (Wia-hiaat ext) var grsl en Uitzonderen (AOP) var grsl zullen m.i.v. 1-1-2023 de componenten die betrekking hebben tot de auto van de zaak verwijderd moeten worden.

In deze grondslagen moet toegevoegd worden de pensioeninhoudingen die plaatsgevonden hebben op de strook (zoals looncomponent Pens. premie (aftrek post alle heffingen))

 

Koppelen juiste arbeidsvoorwaarde variant bij de medewerkers:

Wanneer er nu gebruik gemaakt wordt van de vaste pensioenregelingen, dan zullen de arbeidsvoorwaardenvarianten 08, 09 en 10 voor de betreffende medewerkers omgezet moeten worden naar de benoemde variabele pensioenregelingen.

Dit kunt u eventueel doen door gebruik te maken van Exporteren Csv.

 

Wanneer er meer duidelijkheid is over het toe te passen loonbegrip zullen wij hierover verder communiceren en hier eventueel aanpassingen voor doen.

 

*Let op. Wanneer de WGA Hiaatverzekering uitgebreid van toepassing is, zullen zowel regeling 09 en 10 gekoppeld moeten worden bij de medewerker voor de totale premie.